Vikingetiden er den epoke, hvor vi omsider kan måle det fulde omfang af de samfundsforandringer, der var sket igennem den yngre jernalder. Først og fremmest kan vi iagttage det ved de arkæologiske udgravninger af tidens grave. Her kan man studere hele samfundspyramiden fra dens bund til dens top, fra de anonyme trællegrave i bunden, over landbefolkningens ganske beskedne grave til aristokratiets rigt udstyrede kammergrave – og helt i toppen finder man de kongelige gravmonumenter, som vi kender dem fra Jelling i Jylland. Hele artiklen