Det var, som ville de mange krige ingen ende tage. Endnu i 300-tallet e.Kr. hærgede de det sydskandinaviske område, og nye alliancer mellem de deltagende parter opstod til stadighed. Nu var det især Østersøregionen, der var inddraget i stridighederne. Meget ændredes i jernaldersamfundet i disse år. Men én ting holdt man fast ved. Man vendte stadig tilbage til de gamle offermoser for der at ofre krigsbyttet, når en fjende var overvundet. Hele artiklen