De kom som en stormvind ud af Europas forhistoriske mørke: kelterne. Første gang det skete var, da de i begyndelsen af det 4. århundrede f.Kr. trængte over Alperne og brød ind i Norditalien. Senere skulle folkene i middelhavsområdets bykulturer mange gange stifte bekendtskab med dette centraleuropæiske folkeslag, som de nok længe havde kendt som handelspartnere, men som de nu mødte som svært bevæbnede krigerskarer, der plyndrede og hærgede, hvor de kom frem. Hele artiklen