Det var en helt ny verden, der begyndte omkring 1500 f.Kr. Den fik sit synlige udtryk i de tusinder af gravhøje, der efterhånden blev bygget overalt i landet. Højfolket kalder vi de døde mænd og kvinder fra de ledende slægter, som blev begravet i højene. Når de blev højsat, skete det med en mangfoldighed at ritualer, som vidnede om, hvor store mængder af kostbart metal, der nu var i omløb i landet. Hele artiklen