Mindre end et årtusinde handler dette tredje bind af Danmarks Oldtid om: den ældre jernalder. Til gengæld er det et af de afsnit af vor oldtidshistorie, der har været genstand for den mest intensive udforskning i den seneste menneskealder. Omfattende arkæologiske udgravninger har været fulgt af en mangfoldighed af detailanalyser. Altsammen har det givet sig udslag i en næsten uoverskuelig mængde af videnskabelige publikationer, som tilsammen har skabt et helt nyt billede af menneskets liv og færden i dette land i en periode, hvor grænsen mellem syd og nord på det europæiske kontinent blev følelig i en grad som aldrig før.

At sammenfatte disse mange forskningsresultater og fremlægge dem i fortællende form har været en stor oplevelse. At den blev så berigende for mig, skyldes især den opmærksomhed og hjælpsomhed, hvormed så mange af mine kolleger fulgte mit arbejde igennem det sidste år. Med stor generøsitet har de stillet deres omfattende viden til min rådighed, både i samtaleform og i form af trykte og endnu utrykte arbejder. Jeg vil i den anledning gerne takke specielt kollegerne Per Ethelberg, Ulla Lund Hansen, Lotte Hedeager, Steen Hvass, Jørgen Ilkjær, Flemming Kaul og Birger Storgaard for deres omfattende og idérige analyser af den ældre jernalders fund, som har været en uvurderlig hjælp i mit forsøg på at skabe en samlet fremstilling af perioden.

Men takken gælder også alle de mange kolleger, som har givet mig indsigt i de mange detailproblemer, der rejste sig undervejs i arbejdet: Morten Axboe, Jens Henrik Bech, W.F. Buchwald, Charlotte Fabech, Henrik Jarl Hansen, Torben Egebjerg Hansen, Claus K. Jensen, Mogens Skou Jørgensen, Lars Jørgensen, Anne Nørgård Jørgensen, Erik Jørgensen, Lise Bender Jørgensen, Kristian Kristiansen, David Liversage, Jørgen Lund, Per Lysdahl, Orla Madsen, Jes Martens, Jens N. Nielsen, Poul Otto Nielsen, Svend Nielsen, Ulf Nasman, Peter Vang Petersen, Ole Crumlin-Pedersen, Klavs Randsborg, Per Ole Rindel, Flemming Rieck, Marie Stoklund, Palle Østergaard Sørensen, Olfert Voss og Margrethe Watt. Det har været en stor glæde at erfare, hvor villigt og engageret arkæologiens udøvere deltager i den løbende debat om fortolkningen af det store kildemateriale fra jernalderen.

En ganske særlig tak retter jeg til professor, dr. phil. Henrik Thrane, som også denne gang uegennyttigt har påtaget sig at gennemlæse og kommentere det færdige manuskript. Hvad det måtte indeholde af fejl og mangler er naturligvis alene mit ansvar.

Takken skal også rettes til Nationalmuseets ledelse, som nu på tredje år har sikret mig tjenestefrihed til at gennemføre opgaven med at skrive Danmarks Oldtid i fire bind. Den havde næppe kunnet gennemføres noget andet sted end netop på landets kulturhistoriske centralmuseum med dets velordnede arkiver, samlinger og velfungerende biblioteker.

Billedredaktionen er også denne gang gennemført med værdifuld hjælp af stud. mag. Jette Toubro Hansen. Fotograf John Jedbo har med sin omfattende topografiske viden hjulpet med tilvejebringelsen af talrige fotos. Stor hjælp har også korttegner Jørgen Truels Jensen ydet. Og endelig har fotografen Kirsten Klein endnu en gang med stor indføling og kunstnerisk nerve forsynet mig med de temabilleder, som sætter deres fornemme præg på bogen. De takkes alle fire på det hjerteligste.

For et godt og altid givende samarbejde takker jeg også bogens tilrettelæggere, forlagsredaktør Lisbeth Frimodt og grafiker Finn Evald. Deres fortjeneste var det, at Foreningen for Boghaandværk i 2001 kunne hædre nærværende værk for dets design og tekniske kvalitet.

For opmuntring og økonomisk støtte undervejs i udarbejdelsen af værket takker jeg desuden Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.

Endelig skal en dybtfølt tak gå til Carlsbergfondets Direktion, som har påtaget sig det økonomiske ansvar for projektet. Tak fordi man havde tillid til, at det kunne lade sig gøre at give læserne den store fortælling om Danmarks Oldtid.

Nationalmuseet november 2002 Jørgen Jensen

Vejviser

Værket Danmarks Oldtid i fire bind udkom i 2. udgave i 2006. Teksten ovenfor er kapitlet Forord.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig