Forkortelser:

AUD = Arkæologiske Udgravninger i Danmark. Red.:

Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. Udg.: Det Arkæologiske Nævn. København.

Eggers = Eggers, H.J., 1951.

Hoops Reallexikon = J. Hoops (red.): Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin – New York 1973 ff.

Abrahamsen, N., 1965: Arkæomagnetisme og jernalderslagge. Kuml, s. 115-132.

Adamsen, C., 1994: Hellige køer. Skalk 1994/5.

Adler, M., 1993: Studien zur germanischen Bewaffnung. Waffenmitgabe und Kampfesweise im Niederelbegebiet und im übrigen freien Germanien um Christi Geburt. Saarbrücer Beiträge zur Altertumskunde 58.

Aistrup, Maj Stief, 1976: Røntgendokumentation af jernalderfundet ved Årupgård. Nationalmuseets Arbejdsmark 1976.

Albrectsen, E., 1944: Et fynsk Offerfund fra den ældre romerske Jernalder. Fynske Aarbøger.

Albrectsen, E., 1945: Bukkerupfundet. En Tilføjelse. Fynske Aarbøger.

Albrectsen, E., 1946: Fyns bebyggelse i den ældre jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1946.

Albrectsen, E., 1954: Fynske Jernaldergrave I. Førromersk jernalder. København.

Albrectsen, E., 1956: Fynske Jernaldergrave II. Ældre romersk Jernalder. København.

Albrectsen, E., 1960: Fynske Guldfund. Odense – København.

Albrectsen, E., 1970: Den ældre jernalders bebyggelse på Fyn. Kuml.

Albrectsen, E., 1971: Fynske Jernaldergrave IV. Gravpladsen på Møllegårdsmarken ved Broholm. 1. Tekst. 2. Tavler. Odense.

Albrectsen, E., 1973: Fynske Jernaldergrave V. Nye fund. Odense.

Albrethsen S.E., 1973: Disse mennesker mener -.Skalk 1973:5.

Albrethsen, S.E., 1974: Bjergby – en jernaldergravplads på Mors. Nationalmuseets Arbejdsmark 1974.

Albrethsen, S.E., 1997: Logistical problems in Iron Age warfare. I: A. Nørgård Jørgensen og B.L. Clausen (red): Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300. Publications from The National Museum, Studies in Archaeology and History 2, Copenhagen.

Allen, D.F., 1980: The Coins of the Ancient Celts. Ed. By D. Nash. Edinburgh University Press.

Almgren, O., 1897: Studien über Nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Stockholm.

Almgren, O., 1923: Studien über nordeuropäische Fibelformen. Mannus Bibliothek 32.

Andersen, A., Kaul, F. & Voss, O., 1987: Sjællandsk jern. Skalk 1987/3.

Andersen, H., 1951a: En landsby på Gørding Hede. Kuml 1951.

Andersen, H., 1951b: Tomme høje. Kuml 1951.

Andersen, H., 1951c: Det femte store mosefund. Kuml 1951.

Andersen, H., 1952: Vinterudgravning i Braa. Kuml 1952.

Andersen, H., 1956: Afsked med ådalen. Kuml 1956.

Andersen, H., 1957: Vædebrofundet. Skalk 1957/3.

Andersen, H., 1959: Voldsom død. Skalk 1959/1.

Andersen, H., 1992: De glemte borge. Skalk 1992/1.

Andersen, H. & Voss, O., 1963: Byhøj. Skalk 1963/3.

Andersen, H.C.H., 2000: Naturopretning og arkæologi i Ejsbøl Mose. I: S. Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Arkæologien under overfladen. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. april 2000.

Andersen, I. Falktoft, 1984: Kulturforbindelser i den sene førromerske jernalder. Hikuin 10. Århus.

Andersen, N.H., 1974: Den glade jernalder. Skalk 1974/4.

Andersen, N.H., 1976: Arkæologi langs den østjyske motorvej. Skanderborg-Århus. Kuml 1976.

Andersen, N.H., 1980: Drik og du vil leve skønt. I: P.V. Glob (red.): Danefæ. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II16. April 1980. København.

Andersen, N.H., 1984: Jernalderbebyggelsen på Sarup. Hikuin 10, Århus.

Andersen, N.H., 1999: Saruppladsen. Sarup vol. 2. Tekst. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXXIII:2.

Andersen, Søren H., 1969: Guldring og sporer. Skalk 1969/1.

Andersen, Søren H. & Madsen, H., 1984: Et førromersk bronzestøbefund fra Vitved i Østjylland. Hikuin 10. Århus.

Andersen, S.H., Lind, B. & Crumlin-Pedersen, O., 1991: Slusegårdgravpladsen III. Gravformer og Gravskikke. Bådgrave og gravbåde på Slusegård.

Andersen, S.Th. 1995: History of Vegetation and Agriculture at Hassing Huse Mose, Thy, Northwest Denmark, since the Ice Age. Journal of Danish Archaeology 11, 1992-93.

Andersen, S. Wulff, 1993: Æ Vold. Skalk 1993/4.

Andersen, S. Wulff & Rieck, F., 1984: Mølleparken. A Settlement of the Fourth/Fifth Centuries AD at Løgumkloster, South Jutland. Journal of Danish Archaeology 3.

Andersen, Aa. Gyldion, 1993: Et religiøst center i Båg herred – i perioden mellem sen førromersk jernalder og begyndelsen af yngre romersk jernalder. Fynske Minder 1993.

Andersson, K., 1985: Intellektuel import eller romersk dona? Tor XX, 1983-85.

Andersson, K., 1990: Berlocker och berlocktillverkare. Fornvännen 85.

Andersson, K., 1995: Romertida Guldsmide i Norden III. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1995.

Andersson, M.C., 2001: Om problemet at lokalisera hallar. I: Uppåkra. Centrum och Sammanhang. Uppåkrastudier 3. Acta Archaeologica Lundensia, series in 8vo, No. 34. Lund.

Arbman, H., 1945: Käringsjön. Studier i halländsk järnålder.

Arbman, H., 1948: Gundestrupkitteln – et galliskt arbete? Tor 1. Uppsala.

Arrhenius, B., 1987: Skandinavien und Osteuropa in der Völkerwanderungszeit. I: W. Menghin et al. (red.): Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit. Nürnberg 1987.

Arrhenius, B., 2001: Previous and recent research on the Svear. I: B. Arrhenius (red.): Kingdoms and Regionality. Transactions from the 49th Sachsensymposium 1998 in Uppsala. Stockholm.

Asmus, W.D., 1938: Tonwaregruppen und Stammesgrenzen in Mecklenburg.

Axboe, M., 1990: Odin og den romerske kejser. Skalk 1990/4.

Axboe, M., 1995: Danish kings and dendrochronology: archaeological insights into the early history of the Danish state. I: G. Ausenda (red.): After Empire. Towards an Ethnology of Europe's Barbarians. The Boydell Press. San Marino/Woodbridge.

Axboe, M., 1999: Towards the Kingdom of Denmark. I: T. Dickinson & D. Griffiths: The Making of Kingdoms. Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 10.

Babes, M., 1988: Die Frühgermanen im östlichen Dakien in den letzten Jahrhunderten v.u.Z. Archäologische und historische Belege. I: F. Horst & M. Schlette (red.): Frühe Völker in Mitteleuropa. Berlin.

Bahnson, H., 1972: Spor af muldflugt i keltisk jernalder påvist i højmoseprofiler. Danmarks geologiske Undersøgelse. Årbog.

Balling, J., 1962: De romerske møntfund fra Jylland. Nordisk Numismatisk Årsskrift.

Bantelmann, A., 1955: Tofting, eine vorgeschichtliche Warft an der Eidermünding.

Bantelmann, A., 1975: Die frühgeschichtliche Marschensiedlung beim Elisenhof in Eiderstedt. Frankfurt.

Bartolom, G. & Moringi Govi, C., 1995: The Certosa Situla -New Perspectives. I: J. Swaddling, S. Walker & P. Roberts (red.): Italy in Europe: Economic Relations 700 BC-AD 50. British Museum Occasional Paper 97.

Baume, W. La, 1963: Die pommerellischen Geschichtsurnen. Römisch-germanisches Zentralmuseum zu Mainz. Katalog vor- und frühgeschichtlicher Altertümer 17. Mainz.

Bech, J.-H., 1975: Nordjyske fibler fra per. Illa af førromersk jernalder- et bidrag til diskussionen vedrørende kulturforbindelser i yngre førromersk jernalder. Hikuin 2.

Bech, J.-H., 1979: Overbygårdkælderen. Datering af keramikken. Kuml.

Bech, J.-H., 1980: Late Pre-Roman Iron Age in Northern Jutland in the Light of Excavations at the Vogn Cemetery in Mosbjerg, Vendsyssel. I: L. Kaelas & J. Wigfors (red.): Die vorrömische Eisenzeit im Kattegat-Gebiet und in Polen. Göteborgs Arkeologiska Museum. Göteborg.

Bech, J.-H., 1984: Heltborg – en byhøj fra Thylands ældre jernalder. Hikuin 10, 1984.

Bech, J.-H., 1985: The Iron Age village mound at Heltborg, Thy. Journal of Danish Archaeology 4.

Bech, J.-H. & Lysdal, P., 1976: Vendsyssel. I: L. Kaelas (red.): När järnet kom. Göteborg.

Becker, C.J., 1942: Une vase d'argile avec réprésentations d'animaux gravée datant de l'âge du fer romain. Acta Archaeologica XIII.

Becker, C.J., 1948a: Tørvegravning i ældre jernalder. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark.

Becker, C.J., 1948b: Den tidlige jernalderbebyggelse på Trelleborg. Nordiske Fortidsminder IV,1. København.

Becker, C.J., 1948c: Die zeitliche Stellung des Hjortspringfundes. Acta Archaeologica XIX. København.

Becker, C:J., 1951: Førromersk jernalder i Danmark. Aktuelle problemer. Nordiska arkeologmötet i Helsingfors. Finska Fornminnesföreningens tidskrift LII,1.

Becker, C.J., 1956: Fra Jyllands ældste jernalder. Førromersk jernaldergravplads ved Nim i Østjylland. Kuml.

Becker, C.J. 1957: Førromersk jernaldergrav fra Try Skole i Vendsyssel. Kuml.

Becker, C.J., 1959a: Einige dänische Fibelformen der jüngsten Bronzezeit. Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 2. Gandert Festschrift. Berlin.

Becker, C.J. 1959: Lergryder. Kuml 1959.

Becker, C.J., 1961: Førromersk jernalder i Syd- og Midtjylland. Nationalmuseets Skrifter, Større beretninger VI. København.

Becker, C.J., 1962: Das eisenzeitliche Gräberfeld von Nørre Sandegård auf Bornholm. Germania 40.

Becker, C.J., 1965: Ein früheisenzeitliches Dorf bei Grøntoft. Acta Archaeologica 36.

Becker, C.J., 1966: To landsbyer fra tidlig jernalder i Vestjylland. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Becker, C.J., 1968: Das zweite früheisenzeitliche Dorf bei Grøntoft, West Jütland. Acta Archaeologica 39.

Becker, C.J., 1970a: Zur Frage der eisenzeitlichen Moorgefässen in Dänemark. Vorgeschichtliche Heiligtümer und Opferplätze in Mittel- und Nordeuropa. Göttingen.

Becker, C.J., 1970b: De gådefulde lerblokke fra ældre Jernalder. Kuml 1970.

Becker, C.J., 1971a: Früheisenzeitliche Dörfer bei Gröntoft, West Jütland. Acta Archaeologica 42.

Becker, C.J., 1971b: Mosepotter fra Danmarks jernalder. Problemer omkring mosefundne lerkar og deres tolkning. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1971.

Becker, C.J., 1972: Hal og hus i yngre bronzealder. Nationalmuseets Arbejdsmark 1972.

Becker, C.J., 1975: Hovedlinier i Bornholms oldtidshistorie. Bornholmske samlinger.

Becker, C.J., 1976: Problemer omkring de tidlige jernalderlandsbyer i Jylland, belyst af udgravningerne ved Grøntoft. Iskos, nr. 1 (Kongres 1967).

Becker, C.J., 1977: Problemer om bosættelsen i dansk jernalder. Hvad kan gravfundene sige om de aktuelle problemer? Kontinuitet og Bebyggelse. Skrifter fra institut for historie og samfundsvidenskab, Odense Universitet 22. 1977.

Becker, C.J., 1980a: Ein Einzelhof aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit in Westjütland. Offa 37, 1980.

Becker, C.J., 1980b: Bebyggelsesformer i Danmarks yngre bronzealder set i forhold til ældste jernalders landsbysamfund. Bronzealderbebyggelsen i Norden. Skrifter fra Historisk Institut, Odense Universitet nr. 28.

Becker, C.J., 1980c: Vendsyssel während der vorrömischen Eisenzeit. Die vorrömische Eisenzeit im Kattegat Gebiet und in Polen. Symposium in Göteborg. Udg. Af. L. Kaelas og J. Wigforss. Göteborg.

Becker, C.J., 1982: Siedlungen der Bronzezeit und der vorrömischen Eisenzeit in Dänemark. Offa 39.

Becker, C.J., 1987: Farms and Villages in Denmark from the Late Bronze Age to the Viking Period. Proceedings of the British Academy LXXIII.

Becker, C.J., 1988: Kulturverbindungen zwischen dem heutigen Polen und Südskandinavien während der frühen Eisenzeit. Fontes Praehistorica Posnaniensis III. Poznan.

Becker, C.J., 1989: Ein ungewöhnliches Depot der jüngeren Bronzezeit von Spjald, Westjütland. Acta Archaeologica 60.

Becker, C.J., 1990: Nørre Sandegård. Arkæologiske undersøgelser på Bornholm 1948-52. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filosofiske Skrifter 13. København.

Becker, C.J., 1993: Studien zur jüngeren vorrömischen Eisenzeit auf Bornholm. Acta Archaeologica 63. København.

Becker, M., Böttcher, G., Gosch, G. & Weber, T., 1992: „Ein Fürstengrab“ der spätrömischen Kaiserzeit bei Gommern, Ldkr. Burg. Vorbericht. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 75.

Beckhoff, K., 1963: Die eisenzeitlichen Kriegsbogen von Nydam. Offa 20. Neumünster.

Beckmann, B., 1966: Studien über die Metallnadeln der Römischen Kaiserzeit im Freien Germanien. Saalburger Jahrbuch XXVI.

Beckmann, C., 1969: Metallfingerringe der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. Saalburger Jahrbuch 26.

Beckmann, B., 1995: Die germanische Funde in den Kastellen des Taunuslimes und ihre Beziehungen zum Fundgut in der Germania libera. I: U. Lund Hansen et al. 1995.

Behrends, R.-H., 1968: Schwissel. Ein Urnengräberfeld der vorrömischen Eisenzeit aus Holstein. Offa Bücher, bd. 22. Neumünster.

Bemmann, G. & Bemmann, J., 1998: Der Opferplatz von Nydam. Die Funde aus dem älteren Grabungen: Nydam I und Nydam II. Band I: Text. Neumünster.

Bémont, Colette, 1979: Le bassin de Gundestrup, remarques sur les décor végétaux. Etudes Celtiques XVI. Paris.

Bendixen, K., 1972: Mønterne fra Dankirke. Nationalmuseets Arbejdsmark 1972.

Bennike, P., 1993: Menneskene. I: S. Hvass (red.): Da klinger i muld.. 25 års arkæologi i Danmark.

Bennike, P. & Alexandersen, W., 2000: Die Skelette von Skovgårde. I: P. Ethelberg et al. 2000.

Bergquist, A. & Taylor, T., 1987: The origin of the Gundestrup Cauldron. Antiquity 61. Cambridge.

Beskow-Sjöberg, M., 1977: The Iron Age Settlement of the Skedemosse Area on Öland, Sweden. The Archaeology of Skedemosse IV. 1977.

Bielenin, K., 1992: Starozytne górnictwo i hutnictwo zelaza w Gorach Swietokrzyskich. Ancient mining and iron smelting in the Gory Swietokrzyskie (Holy Cross Mountains). Kielce.

Bill, J., 1994: Iron Nails in Iron Age and Medieval Shipbuilding. I: C. Westerdahl (red.): Crossroads in Ancient Shipbuilding. Proceedings of the 6th International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Roskilde 1991. Oxbow Monograph 10.

Bill, J., Poulsen, B., Rieck, F. & Ventegodt, O., 1997: Dansk Søfarts Historie, bd. I. Indtil 1588. København.

Bittel, K., Kimmig, W. & Schiek, S., 1981 (red.): Die Kelten in Baden Württemberg. Stuttgart.

Björnhem, N. & Säfvestad, U., 1993: Fosie IV. Bebyggelsen under brons- och järnalder. Malmöfynd 6. Malmö.

Bjørnvad, A., 1989: Førromerske kedelgrave fra Simblegård på Bornholm. I: Jørgensen, L., (red.): Simblegård-Trelleborg. Danske gravfund fra førromersk jernalder til vikingetid. Arkæologiske Studier 3, 1989.

Bloemers, J.H.F., 1978: Rijswijk, „De Bult“. Eine Siedlung der Cananfaten. ROB 8. Amersfoort.

Bohec, Y. le, 1994: The Imperial Roman Army. London.

Böhme, A., 1974: Schmuck der römischen Frau. Limes-Museum Aalen. Kleine Schriften zur Kenntniss der römischen Besetzungsgeschichte Südwestdeutschlands 11. Stuttgart.

Böhme, H.W, 1991: Ausgewählte Funde aus dem germanischen Königsgrab von Musov (Südmähren/CSFR) anlässlich der Restaurierung. Archäologisches Korrespondenzblatt 21:2.

Bolin, S., 1926: Fynden av romerska mynt i det fria Germanien. Lund.

Bolin, S., 1927: Romare och Germanere. Stockholm.

Bolin, S., 1929: Die Funde römischer und byzantinischer Münzen im freien Germanien. 19. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission.

Bolin, S., 1931: Neue Litteratur über römische Münzfunde im freien Germanien. Germania 15.

Bolin, S., 1962: Ur Penningens Historia. Lund.

Bonde, N., 1990: Dendrochronologische Altersbestimmung des Schiffes von Nydam. Offa bd. 47. Neumünster.

Bonde, N., Christensen, C., Rieck, F. & Petersen, P.V. 1991: Jernalderbåde og våbenofre. Nationalmuseets Nydamprojekt. Nationalmuseets Arbejdsmark. København.

Borg, K., Näsman, U. & Wegraeus, E., 1976: Eketorp. Fortification and Settlement on Öland/Sweden. The monument. Stockholm.

Bouzek, J., 1989: Die Etrusker und Böhmen. I: Aigner-Fore-sti, J. (red.): Etrusker nördlich von Etrurien. Akten des Symposiums Wien, Schloss Neuwaldegg 1989. Österreich. Akad. Wiss, phil.-hist. Kl., Sitzungsbericht 589. Wien (1992).

Bradley, R., 1978: Prehistoric Field Systems in Britain and North-West Europe – a review of some recent work. World Archaeology 9, nr. 3.

Brandt, I., 1951: Planterester fra et moselig fra ældre jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Breitenstein, N., 1943: En nyfunden romersk Guldmedaillon. Nationalmuseets Arbejdsmark 1943.

Breitenstein, N., 1944a: De romerske møntfund fra Fyen udenfor Gudme Herred. Nordisk Numismatisk Årsskrift 1943.

Breitenstein, N., 1944b: De romerske møntfund fra Bornholm. Nordisk Numismatisk Årsskrift 1944.

Breitenstein, N., 1947: De romerske møntfund fra den sjællandske Øgruppe. Nordisk Numismatisk Årsskrift 1946.

Breitenstein, N., 1951: En bornholmsk guldskat. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1951.

Bretz-Mahler, D., 1971: La Civilisation de la Tène I en Champagne. Gallia Supplement 23. C.N.R.S. Paris.

Broholm, H.C., To fynske Gravfund fra romersk Jernalder. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1952.

Broholm, H.C., 1954: Fra yngre Romertid i Sydsjælland. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1954.

Broholm, H.C., 1969: Kulturforbindelser mellem Danmark og Syden i ældre Jærnalder.

Bro-Jørgensen, M., 1973: Et typehus og dets omgivelser. MIV 3.

Brongers, J.A., 1976: Air Photography and Celtic Field Research in the Netherlands. Nederlandse Oudheden 6, Amersfoort.

Brothwell, D., Holden T.G., Liversage, D., B. Gottlieb, P. Bennike & J. Bosen 1990: Establishing a minimum damage procedure for the gut sampling of intact human bodies: the case of the Huldremose Woman. Antiquity 65, 1990.

Brothwell, D., Liversage, D. & Gottlieb, B., 1992: Radiographic and Forensic Aspects of the Huldremose Body. Journal of Danish Archaeology 9, 1990.

Brun, N. & Lund, A.A., 1974: Tacitus Germania I-II. Germaniens historie, geografi og befolkning. Wormianum. Århus.

Bruneaux, J.-L., 1986: Les gaulois. Sanctuaires et rites. Paris.

Bruneaux, J.-L., 1988: The Celtic Gauls: Gods, Rites and Sanctuaries. London.

Bruneaux, J.-L & Lambot, B., 1987: Guerre et Armement chez les Gaulois. Paris.

Bruun, S., N.W. & Lund. A.A., 1974: Tacitus Germania I-II. Århus.

Brøgger, A.W., 1921: Ertog og Øre. Kristiania.

Brøndsted, J., 1929: Fra vor Jernalders Kunst. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1929.

Brøndsted, J., 1934: Ein nordjütisches Steingrab aus der römische Zeit. Acta Archaeologica V. København.

Brøndsted, J., 1936: En himmerlandsk tilflugtsborg. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1936.

Brøndsted, J., 1940: Danmarks Oldtid. Jernalderen. København.

Brøndsted, J., 1960: Danmarks Oldtid. Jernalderen. 2. Udg. København.

Bråten, J., 1988: Kimbrerne – historie, teorier og myter og Himmerlands Kimbrere. Års.

Buchwald, W.F., 1998: Myremalm. Geologisk Tidsskrift 1998/1. København.

Buchwald, W.F., 1999: Blæsterjern, kloder og klimpjern. I: Jern i middelalderens Danmark. Blicheregnens Museum. Thorning.

Burenhult, G., 1984: Arkæologi i Sverige 3. Samhällsbyggare och handelsmän. Stockholm.

Burenhult, G. (red.), 1999: Arkeologi i Norden, 1-2. Stockholm.

Busck, S. & Poulsen, H. (red.), 2002: Danmarks historie – i grundtræk. Århus.

Canfora, L., 1974: La Germania di Tacito da Engels al nazismo. Napoli.

Capelle, T., 1986: Zu den bemalten Schilden der Germanen. I: Sprache und Recht. Festschrift R. Schmiedt-Wiegand. Berlin-New York.

Carlie, L., 1992: Brogård – ett brons- och järnålderskomplex i södra Halland. Dess kronologi och struktur. Halland Länsmuseers Skriftserie 6.

Carlie, L., 1999: Bebyggelsens mångafald. En studie av södra Hallands järnåldersgårdar baserad på arkeologiska och historiska källor. Acta Archaeologica Lundensia 8:29.

Carnap-Bornheim, C. von, 1991: Die Schwertriemenbügel aus dem Vimose (Funen). Zur Typologie der Schwertriemenbügel der römischen Kaiserzeit im Barbarikum und in den römischen Provinzen. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 38. Marburg.

Carnap-Bornheim, C. von, 1994: Zur Entwicklung des germanischen Gold- und Silberschmiedehandwerks vor und nach den Markomannenkriegen – Vergoldung, Filigran und Pressblech. I: H. Friesinger et al. (red.) 1994.

Carnap-Bornheim C. von, 1997a: Zur Bedeutung der militärischen Seefahrt bei den Barbaren im 3. Jahrhundert n.Chr. – Skandinavien – die Nordsee und das Schwarze Meer. I: A. Nørgård Jørgensen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology and History, vol. 2. København.

Carnap-Bornheim, C. von, 1997b: Neue Forschungen zu den beiden Zierscheiben aus dem Thorsberger Moorfund. Germania 75.

Carnap-Bornheim, C. von, 1999a: Import af romersk militærudstyr til Norge i yngre romertid. I: Fuglesvedt, I., Gansum, T. & Opedal, A. (red.): Et hus med mange rum, Vennebok til Bjørn Myhre på 60-årsdagen. Vol A. AmS-rapport 11A. Stavanger, Arkeologisk Museum.

Carnap-Bornheim, C. von 1999b: Viemose „Nye“ fund. Kuml 1999.

Carnap-Bornheim, C. von, 2001: Mellem Danmark og Tyskland. Arkæologi på den kimbriske halvø. Kuml 2001.

Carnap-Bornheim, C. von & Ilkjær, J., 1996a: Illerup Ådal. Die Prachtausrüstungen. Textband. Jutland Archaeological Society Publications XXV:5. Århus.

Carnap-Bornheim, C. von & Ilkjær, J., 1996b: Illerup Ådal. Die Prachtausrüstungen. Katalog. Jutland Archaeological Society Publications XXV:6. Århus.

Carnap-Bornheim, C. von & Ilkjær, J., 1996c: Illerup Ådal. Die Prachtausrüstungen. Tafelband. Jutland Archaeological Society Publications XXV:7. Århus.

Carnap-Bornheim, C. von & Ilkjær, J., 1996d: Illerup Ådal. Die Prachtausrüstungen. Grabungsdokumentation. Jutland Archaeological Society Publications XXV:8. Århus.

Carnap-Bornheim, Claus von & Kreit, W., 2001: Ein Luftbild von Sakrau (Zakrzow, Wroclaw). Bermerkungen zur Topografie ausgewählter „Fürstengräber“ der Zeit um 300 n.Chr. I: B. Storgaard: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 5. Copenhagen.

Chambers, F.M., 1989: The Evidence for Rye Cultivation in North West Europe. I: A. Milles, D. Williams & N. Gardner (red.): The Beginnings of Agriculture. Oxford: British Archaeological Reports. International Series No 496.

Chantraine, H., 1985: Die Bedeutung der römischen Fundmünzen in Deutschland für die frühe Wirtschaftsgeschichte. I: Untersuchungen zu Handel und Verkerhr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Herausgegeben von K. Duwel, H. Jankuhn, H. Siems & D. Timpe. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen.

Charanis, P., 1975: Observations on the Transformation of the Roman World in the Third Century and the Questions of the Fall of the Empire. I: H. Temporini & W.Haase (red.): Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II/2. Berlin, New York.

Charman, D.J., Caseldine, C., Baker, A., Gearey, B., Hatton, J. & Proctor, C., 2001: Palaeohydrological Records from Peat Profiles and Speleothems in Sutherland, Northwest Scotland. Quarternary Research 55.

Christensen, B. Brorson, 1981: Landskabet ved Vorbasse. I: Det skabende menneske. Festskrift til P.V. Glob. København.

Christensen, L., 1988: Ein Urnengräberfeld der älteren Kaiserzeit in Frørup, Sønderjyllands amt. Offa 45.

Christensen, L., 1998: Vandet skole – en ældre romertidsgrav med ringfibler fra Thy. Kuml 1997-98.

Christensen, Lisbeth & Hardt, N., 1998: Ny teknik. Skalk 1998/3.

Christensen, M. Ørsnes & Voss, O., 1948: En jysk Høvdingegrav fra Jernalderen: foreløbig Meddelelse om Dollerupfundet. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1948.

Christensen, W., 1968: Myrmalmens historie i Danmark. Hedeselskabets Tidsskrift.

Christiansen, F., 1996: Frederiksdalvej – en boplads fra ældre jernalder. Kulturhistorisk Museums Årbog 1995, Randers.

Christiansen, F., 1999: Jelling. Bebyggelse fra jernalder og vikingetid. Kuml 1999.

Christiansen, H., 1985: Kjærsing. Journal of Danish Archaeology 4.

Christoffersen, J., 1987: Møllegårdsmarken – Struktur und Belegung eines Gräberfeldes. Frühmittelalterliche Studien Band 21.

Clausen, H.V., 1916: Studier over Danmarks Oldtidsbebyggelse. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Clemmesen, L.B., Murray, A.S., Bech, J.-H. & Clausen, A., 2001: Large-scale aeolian sand movement on the west coast of Jutland, Denmark, in late Subboreal to early Sub-atlantic time – a record of climate change or cultural impact? GFF, vol. 123, 2001.

Coles, B., Coles, J. & Jørgensen, M.S. (red.), 1999: Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology. WARP. Exeter.

Collis, John, 1984a: The European Iron Age. London.

Collis, John, 1984b: Oppida: Earliest towns north of the Alps. Sheffield.

Cosack, E., 1977: Das Kriegergrab von Hankenbostelle aus der älteren Römischen Kaiserzeit. Studien zur Sachsenforschung. Hildesheim.

Cosack, E., 1979: Die Fibeln der älteren Römischen Kaiserzeit in der Germania libera. Neumünster.

Cosack, E. & Kehne, P., 1999: Ein archäologisches Zeugnis zum römischen Sklavenhandel. Archäologisches Korrespondenzblatt 29.

La Cour, V., 1927: Sjællands ældste Bygder. København.

Crumlin-Pedersen, O., 1985: Havne og søfart i romersk og germansk jernalder. I: H. Thrane (red.): Gudme Problemer I. Skrifter fra Historisk Institut, Odense Universitet 33.

Crumlin-Pedersen, O., 1991: I: Andersen, S.H., Lind, B. & Crumlin-Pedersen, O.: Slusegårdgravpladsen III. Gravformer og Gravskike. Bådgrave og gravbåde på Slusegård.

Crumlin-Pedersen, O. et al. (red.), 1996: Atlas over Fyns Kyst. Odense.

Crumlin-Pedersen, O. 2001: Slusegård-båden genskabt. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 16. Roskilde.

Crumlin-Pedersen, O. & Rieck, F., 1993: The Nydam Ship. Old and new investigations at a classic site. A spirit of enquiry. Essays for Ted Wright. Exeter.

Cæsar, se B. Grønbech 1967.

Dabrowska, T., 1988a: Frühe Einflüsse der Przeworsk-Kultur auf die Jastorkultur. Zeitschrift für Archäologie 23, 1988.

Dabrowska, T., 1988b: Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia – zasieg -powazania. Panstowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Dabrowski, K., & Kolendo, J., 1972: Les épées romaines découvertes en Europe Centrale et Septembrionale. Archaeologia Polona 13. Warszawa.

Dahlgren, M., 2001: Hunting high and low. Weapon-graves and the interpretation of hunting practices in Late Roman militarized society. I: B. Storgaard: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 5. Copenhagen.

Daly, A., 1998: Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Illerup Ådal, Århus Amt. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, Rapport nr. 2, 1998.

Daly, A., 2001: The dendrochronological datings of the barrages in Haderslev Fjord, Nakkebølle Fjord and Jungshoved Cove. I: B. Storgaard: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 5. Copenhagen.

Danmarks længste..1987: Danmarks længste udgravning. Arkæologi på naturgassens vej 1979-86. Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat og Nationalmuseet. Poul Kristensens Forlag.

Dehn, T., 1982: Stavad. En jernalderboplads i Store Vildmose. Antikvariske Studier 5. København.

Dehn, T., 1985: Gravpladsen Karensdal fra overgangen mellem førromersk og romersk jernalder. I: Hvass, S.: Hodde. Et vestjysk landsbysamfund fra ældre jernalder. København.

Dieck, A., 1965: Die europäischen Moorleichenfunde (Hominidenmoorfunde). Neumünster.

Digerfelt, G., 1988: Reconstruction and Regional Correlation of Holocene Lake Level Fluctuations in Lake Bysjön, South Sweden. Boreas 7.

Dobesch, G., 1994: Zur Vorgeschichte der Markomannenkriege. I: H. Friesinger et al (red.): Markomannenkriege. Ursachen und Wirkungen. VI. Internationales Symposium „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet“, Wien 1993. Brno, Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.

Dobesch, G., 1999: Das 3. Und 4. Jahrhundert n. Chr. als Zeit einer politischen Krise im Barbaricum. I: J. Tejral (red.): Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert. Spisy Archeologického Üstavo AV CR Brne 12. Brno, Archeologicky ústav AV CR.

Draiby, B., 1991: Studier i jernalderens husbygning. Rekonstruktionen af et langhus fra ældre romersk jernalder. Eksperimentel Arkæologi, studier i teknologi og kultur, nr. 1. Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter Lejre.

Drexel, F., 1915: Über den Silberkessel von Gundestrup. Jahrbuch des Kaiserlichen Deutschen Archäologischen Instituts 30. Berlin.

Driehaus, J., 1965: Fürstengräber und Eisenerze, Mittelrhein, Mosel und Saar. Germania 43, s. 42.49.

Driehaus, J., 1966: Zur Verbreitung der eisenzeitlichen Situlen im mittelrheinischen Gebirgsland. Bonner Jahrbücher 166, s. 26-47.

Driehaus, J., 1971: Zum Grabfund von Waldalgesheim. Hamburger Beiträge zur Archäologie 1-2, s. 101-113.

Duval, A., 1988: Des chars processionels aux chars de combat. I: Les princes Celtes et la Méditerranée. 1988 Rencontres de l'École du Louvre. Paris.

Duval, P.-M. & Kruta, V. (red.): 1982: L'Art celtique de la période d'expansion: IVe et IIIe siècles avant notre ère = Actes du colloque au Collège de France à Paris du 26 au 28 Septembre, 1978. Geneva/Paris.

Düwel, K., 1992: Zur Auswertung der Brakteateninschriften. Runenkenntniss und Runeninschriften als Oberschichten-Merkmale. Der historische Horizont der Götterbild-Amulette aus der Übergangsepoche von der Spätantike zum Frühmittelalter. Bericht über das Colloquium vom 28.11.-1.12.1988 in der Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg. Hauck, K. (red.). Göttingen.

Dyson, S.L., 1971: Native Revolts in the Roman Empire. Historia 20.

Egg, M., 1986: Italische Helme. Studien zu den ältereisenzeitlichen Helmen Italiens und der Alpen. 1-2. Römisch-germanisches Zentralmuseum. Monographien 11, 1-2. Mainz.

Egger, R., 1961: Die Stadt auf dem Magdalensberg – Ein Grosshandelsplatz. Graz-Wien-Köln.

Eggers, H.J., 1951: Der römische Import im freien Germanien. Atlas der Urgeschichte. Hamburg.

Eggers, H.J., 1953: Lübsow, ein germanischer Fürstensitz der älteren Kaiserzeit. Prähistorische Zeitschrift 34/35, 1949/50.

Eggers, H.J., 1955: Zur absoluten Chronologie der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. Jahrbuch RGZM, bd. 2.

Ejstrud, B. & Jensen, C.K., 1995: Vendehøj ved Hornslet – en jernalderlandsby og dens udvikling gennem fire århundreder. Kulturhistorisk Museum Randers, Årbog 1995.

Ejstrud, B. & Jensen, C.K., 1998: Klyngelandsbyen. Skalk 1998/4.

Ejstrud, B. & Jensen, C.K., 2000: Vendehøj – landsby og gravplads. Jysk Arkæologisk Selskab. Århus.

Ekholm, G., 1937: Bornholms fynd av romerska importvaror. Bornholmske Samlinger 25.

Ellmers, D., 1997: Zeugnisse für römische Küsten- und Binnenschiffahrt ins freie Germanien. I: C. Bridger & C. von Carnap-Bornheim (red.): Römer und Germanen – Nachbarn über Jahrhunderte. Beiträge der gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgemeinschaften „Römische Archäologie“ und „Römische Kaiserzeit im Barbaricum“ auf dem 2. Deutschen Archäologen Kongress, Leipzig 1996. BAR International Series 678. Oxford.

Endert, D. van, 1987: Das Osttor des Oppidums von Manching. Die Ausgrabungen in Manching 10.

Engelhardt, C., 1863: Thorsbjerg Fundet. Sønderjyske Mosefund I. København.

Engelhardt, C., 1965: Nydam Fundet. Sønderjyske Mosefund II. København.

Engelhardt, C., 1867: Kragehul Fundet. Fynske Mosefund I. København.

Engelhardt, C., 1869: Vimose Fundet. Fynske Mosefund II. København.

Engelhardt, C., 1877: Skeletgrave på Sjælland og i det østlige Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Engelhardt, C., 1881: Jernalderens Gravskikke i Jylland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1881.

Engström, J., 1997: The Vendel chieftains – a study of military tactics. I: A. Nørgård Jørgensen & V.L. Clausen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective. AD 1-1300. Publications from the National Museum, Studies in Archaeology and History 2. Copenhagen.

Eriksen, P., 1984: Røser i agre. Hikuin 10. Århus.

Eriksen, P. & Rindel, P.O., 2001: Et vestjysk Borremose-anlæg fra ældre jernalder. Fra Ringkøbing Amts Museer.

Eriksen, P. & Rindel, P.O., 2002: Fjenders mén. Skalk 2002/3.

Eriksen, P. & Helles Olesen, L., 2002: Fortiden set fra himlen. Luftfotografi i Vestjylland. Holstebro Museum.

Van Ess, W.A., 1967: Wijster. A Native Village Beyond the Imperial Frontier.

Ethelberg, P., 1986: Hjemsted – en gravplads fra 4. og 5. årh. e. Kr. Skrifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands amt, 2. 1986. Haderslev.

Ethelberg, P., 1989: Skrålbanken. Skalk 1989/2.

Ethelberg, P., 1990: Hjemsted 2 – tre gravpladser fra 3. & 4. Århundrede e.Kr. Skrifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands Amt 3. Haderslev.

Ethelberg, P., 1991: Hjartbro – et våbengravsfund fra 3. årh. fra Sønderjylland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1991.

Ethelberg, P., 1992: To grave fra Højvang, Sønderjylland. Dendrodatering og absolut kronologi. Kuml 1990.

Ethelberg, P., 1995a: Galsted – et landsbykompleks fra ældre romersk jernalder. I: Archäologie in Schleswig. Arkæologi i Slesvig 4/1995. Symposium Wohlde 31.3.-1.4.1995.

Ethelberg, P., 1995b: The Chieftains' Farms of the Over Jerstal Group. Journal of Danish Archaeology 11, 1992-93.

Ethelberg, P., 1999: Galsted. I: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 14. Begründet von Johannes Hoops. Berlin – New York.

Ethelberg, P. et al, 2000: Skovgårde. Ein Bestattungsplatz mit reichen Frauengräbern des 3. Jhs. N. Chr. Auf Seeland. Nordiske Fortidsminder Ser. B, bd 19.

Ethelberg, P., 2001: Reges/principes – Könige/Adel. I: B. Arrhenius (red.): Kingdoms and Regionality. Transactions from the 49th Sachsensymposium 1998 in Uppsala. Stockholm.

Fabech, C., 1991a: Samfundsorganisation, religiøse ceremonier og regional variation. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Samfundsorganisation og regional variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. Jutland Archaeological Society 27. Højbjerg.

Fabech, C., 1991b: Booty sacrifices in Southern Scandinavia: a reassessment. I: P. Garwood et al. (red.): Sacred and Profane. Oxford University. Committee for Archaeology. Monograph 32. Oxford.

Fabech, C., 1993: Skåne – et kulturelt og geografisk grænseland i yngre jernalder og i nutiden. Tor 25. Uppsala.

Fabech, C., 1994: Reading Society from the Cultural Landscape: South Scandinavia between Sacral and Political Power. I: I: Nielsen, P.O., Randsborg, K. & Thrane, H. (red.): The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Arkæologiske Studier, vol. X. København.

Fabech, C., 1998: Kult og Samfund i yngre jernalder – Ravlunda som eksempel. I: L.Larsson & B. Hårdh: Centrala Frågor – Centrala Platser. Samhällstrukturen under järnåldern. En vänbok till Berta Stjernqvist. Uppåkrastudier 2. Acta Archaeologica Lundensia 8:28. Lund.

Fabech, C., 1999: Centrality in sites and landscapes. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Jutland Archaeological Society. Højbjerg.

Fabech, C., et al., 1995: Magtens geografi i Sydskandinavien – om kulturlandskab, produktion og bebyggelsesmønster. I: H.G. Resi (red.): Produksjon og samfunn. Beretning fra 2. Nordiske jernaldersymposium på Granavolden 1992. Varia 30. Oslo.

Faber, O., 1969: Særprægede fibelformer fra Danmarks førromerske jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1969.

Fansa, M. (red), 1999: Weder See noch Land. Moor. Eine verlorene Landschaft. 2. Udg. Oldenburg 1999.

Ferdinand, J. & K., 1961: Jernalderofferfund i Valmose ved Rislev. Kuml.

Fettich, N, 1932: Der zweite Schatz von Szilágysomlyó. Budapest.

Filip, J., 1956: Keltové ve stredni Evrope. Prague.

Filip, J., 1978: Celtic Civilisation and its Heritage. Prague 1978,2nd ed.

Fischer, Christian, 1979: Moseligene fra Bjæverskovdal. Kuml 1979.

Fischer, Christian, 1980: Døden i mosen. Skalk 1980:4.

Fischer, Christian, 1981: Drik og spil. Skalk 1981/4.

Fischer, F., 1959: Der spätlatenezeitliche Depotfund von Kappel, Kr. Saulgau. Urkunde zur Vor- und Frühgeschichte aus Südwürttemberg-Hohenzollern, Hft. 1. Tübingen.

Fol, A., 1989: Der thrakische Silberschatz aus Rogozen, Bulgarien. Sofia.

Fonnesbech-Sandberg, E., 1989: Münzfunktionen in der Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit Dänemarks. Frühmittelalterliche Studien 23.

Fonnesbech-Sandberg, E., 1990: Anvendelse af mønter i romersk og ældre germansk jernalder. I: H. Thrane (red.): Skrifter fra Historisk Institut Odense Universitet, bd. 38.

Fonnesbech-Sandberg, E., 1991: Centralmagt, centre og periferi i Danmarks folkevandringstid. Gunneria 64 (1).

Frandsen, L.B., 2000: De rige kvinder fra Billum. I: S. Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Festskrift til Dronning Margrethe II. København.

Franzius, G., 1997: Die römischen Fund und Münzen aus Kalkriese, Ldkr. Osnabrück, Deutschland, der Jahre 1987-1996. I: A. Nørgaard Jørgensen & B.L. Clausen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society. In a European Perspective AD 1-1300. Publications of the National Museum, 2, 1997.

Fremersdorf, F., 1967: Die römischen Gläser mit Schliff, Bemalung und Goldauflagen aus Köln. Die Denkmäler des römischen Köln VIII. Köln.

Frey, O.-H., 1955: Eine etruschische Bronzeschnabelkanne. Annales Littéraires de l'Université de Besançon 2,1, s. 4-30.

Frey, O.-H., 1980: Die keltische Kunst. I: L. Pauli (red.) 1980.

Friesinger, H., Tejral, J. & Stuppner, A. (red.) 1994: Markomannenkriege. Ursachen und Wirkungen. VI. Internationales Symposium „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet“, Wien 1993. Brano, Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.

Friis, P., 1961: En vendsysselsk Jernaldergrav. Kuml 1961.

Friis, P., 1963: Jernaldergrave ved Gjurup med teltformede dødehuse. Kuml 1963.

Friis, P. & Lysdahl Jensen, P., 1966: En jernalderhustomt med kælder på Grønhedens Mark. Kuml.

Frova, A., 1943: Pittura romana in Bulgaria. Roma.

Galster, G., 1944: Møntfundet fra Hågerup. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1944.

Gebhart, R., 1989: Zu einem Beschlag aus Brno-Malemorice – Hellenistische Vorbilder keltischer Gefässappliken. Germania 67. Berlin.

Gebühr, M., 1974: Zur Definition älterkaiserzeitlicher Fürstengräber vom Lübsow-Typ. Praehistorische Zeitschrift 49.

Gebühr, M., 1976a: Der Trachtschmuck der älteren römischen Kaiserzeit im Gebiet zwischen unterer Elbe und Oder und auf dem westlichen dänischen Inseln. Göttinger Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 18. Neumünster.

Gebühr, M., 1977: Kampfspuren aus Schwerter des Nydam-Fundets. Die Heimat 84.

Gebühr, M., 1980: Kampfspuren an Waffen des Nydam Fundes. Materialheft zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens 16. Hildesheim.

Gebühr, M., 2000: Nydam und Thorsberg. Opferplätze der Eisenzeit. Schleswig.

Gebühr, M. & Kunow, J., 1976: Der Urnenfriedhof von Kemnitz, Kr. Potsdam-Land. Zeitschrift für Archäologie 10.

Geel, B. van, Buurman, J. & Waterbolk, H.T., 1996: Archaeological and palaeooecological indications of an abrupt climate change in The Netherlands, and evidence for climatological teleconnections around 2650 BP. Journal of Quarternary Science 11.

Geisslinger, H., 1967: Horte als Geschichtsquelle. Offa-Bücher bd. 19. Neumünster.

Glob, P.V., 1937: Neues aus Vendsyssels älterer Eisenzeit. Acta Archaeologica VIII, 1937.

Glob, P.V., 1951a: Ard og Plov i Nordens Oldtid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 1. Århus.

Glob, P.V., 1951b: Jyllands øde agre. Kuml 1951.

Glob, P.V., 1956: Jernaldermanden fra Grauballe. Kuml 1956.

Glob, P.V., 1965: Mosefolket. København.

Genrich, A., 1954: Formenkreise und Stammengruppen in Schleswig-Holstein nach geschlossenen Funden des 3. Bis 6. Jahrhunderts. Offa-Bücher 10. Neumünster.

Godlowski, K., 1985: Der römische Handel in die Germania libera aufgrund der archäologischen Quellen. Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Herausgegeben von K. Duwel, H. Jankuhn, H. Siems & D. Timpe. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen.

Godlowski, K., 1986: Jakuszowice, eine Siedlung der Bandkeramik, älteren Bronzezeit, jüngeren vorrömischen Eisenzeit, römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit in Südpolen. Die Kunde N.F. 37.

Godlowski, K., 1995: Das „Fürstengrab“ des 5. Jhs. Und der „Fürstensitz“ in Jakuszowice in Südpolen. I: F. Valler & M. Kazanski (red.): La noblesse romaine et les chefs barbares de IIIe au VIIe siècle. Mémoires publiées par l'Association Française d'Archéologie Mérovingienne IX. Paris.

Gomolka-Fuchs, G. (red.): Die Sintana de Mures-Cernjachov-Kultur. Akten des Internationalen Kolloquiums in Caputh vom 20. bis 24. Oktober 1995. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Bd. 2. Römisch-Germanische Kommission, Eurasien Abteilung. Bonn 1999.

Granlund, E., 1932: De svenska högmossarnas geologi. Deras bildningsbetingelser, utvecklingshistoria och utbredning jämte sambandet mellan högmossebildning och försumpning. Sveriges Geologiska Undersökning C 373.

Grimm, O., 1999: Das kaiserzeitliche Bootshaus von Stend in Fana (Norwegen). Vorgeschichtliches Seminar. Kleine Schriften 48. Marburg.

Grimm, O., 2002: The military context of Norwegian boathouses AD 1-1500. I: A. Nørgaard Jørgensen et al.: Maritime Warfare in Northern Europe. Technology, organisation, logistics and administration 500 BC – 1500 AD. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology and History 6. Copenhagen.

Grüss, J., 1931: Zwei altgermanische Trinkhörner mit Bier- und Metresten. Prähistorische Zeitschrift 22, 1931.

Grøn, O., 1987: Galsted N. Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat (red.): Danmarks længste udgravning. Arkæologi på naturgassens vej 1976-86 (nr. 1553). København.

Grønbech, Bo, 1967: Gallerkrigen. Af Gajus Julius Cæsar. På dansk ved Bo Grønbech. København.

Guldager, P., 1990: En tandklinik og skønhedssalon i Rom. Tandlægebladet 94.

Haarnagel, W., 1979: Die Grabung Feddersen Wierde. Methode, Hausbau, Siedlungs- und Wirtschaftsformen sowie Sozialstruktur. Wiesbaden.

Haarnagel, W., 1980: Fragen zur Hausrekonstruktion der Grundrisse von Einswarden aus der Zeit um Christi Geburt. Offa 37.

Hachmann, R., 1960: Die Chronologie der jüngeren vorrömischen Eisenzeit. Studien zum Stand der Forschung im nördlichen Mitteleuropa und in Skandinavien. Bericht der römisch-germanischen Kommision 41.

Hachmann, R., 1971: Die Germanen. Archaeologia Mundi. München, Genf, Paris.

Hachmann, R., 1991: Gundestrup-Studien. Untersuchungen zu den spätkeltischen Grundlagen der frühgermanischen Kunst. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 71, 2 Teil, 1992.

Hachmann, R., Kossack, G. & Kuhn, H., 1962: Völker zwischen Germanen und Kelten. Neumünster.

Hagberg, U.E., 1964: Järnålderns offerfynd ur svensk perspektiv. Tor 10.

Hagberg, U.E., 1967: The Archaeology of Skedemosse I-II. Stockholm.

Hansen, H. Jarl, 1984: Fragmenter af en bronzebeslået pragtvogn fra Dankirke. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1984.

Hansen, H. Jarl, 1989: Jernalderboplads og rigdomscenter. Oversigt over udgravningerne 1965-70. Kuml 1989.

Hansen, H. Jarl, 1991: Dankirke. En myte i dansk arkæologi. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Samfundsorganisation og regional variation. Norden i Romersk jernalder og Folkevandringstid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 27. Århus.

Hansen, H.P., 1921: Fra gamle Dage, bd. 1. Herning.

Hansen, Mogens, 1982: Tolstrup – en boplads fra ældre jernalder i Vesthimmerland. Antikvariske Studier 5. København.

Hansen, Mogens, 1984: Urnegrav med jernfibula fra Markvænget i Vesthimmerland. Hikuin 10, Århus.

Hansen, S. Stummann, 1980: Oldtidsagre på Gørding Hede. Hardsyssels Årbog.

Hansen, T. Egebjerg, 1980: Nørre Snede – en samling gårde fra overgangen mellem ældre og yngre jernalder. I: Gårdens udvikling fra jernalder til nyere tid. H. Thrane & T. Grøngaard Jeppesen (red.). Odense Universitet.

Hansen, T. Egebjerg, 1985: 2000-årig gravplads samt gårde og marker under Tarm by. FRAM, Fra Ringkøbing Amts Museer 1985.

Hansen, T. Egebjerg, 1990: På sporet af Dejbjerg vognens ejere. FRAM, Fra Ringkøbing Amts Museer 1990.

Hansen, T. Egebjerg, 1991: Dejbjergs døde. Skalk 1991/3.

Hansen, T. Egebjerg, 1993: Glashus. Skalk 1993/5.

Hansen, T. Egebjerg, 1996:: Et jernalderhus med drikkeglas i Dejbjerg, Vestjylland. Kuml 1993-94.

Hansen, U. Lund, 1969: Kvarmløsefundet – en analyse af Söstalastilen og dens forudsætninger. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Hansen, U. Lund, 1971a: Danish Grave Finds of the fourth and fifth Century A.D. Inventaria Archaeologica Denmark. DK 40-44. Bonn.

Hansen, U. Lund, 1971b: Blik- og glasornamenterede fibler af Mackeprang type IX. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Hansen, U. Lund, 1973: Glas fra danske oldtidsfund. Nationalmuseet.

Hansen, U. Lund, 1976: En af de ypperste. Fra Holbæk Amt. Holbæk.

Hansen, U. Lund, 1977: Das Gräberfeld bei Harpelev, Seeland. Studien zur jüngeren römische Kaiserzeit in der seeländischen Inselgruppe. Acta Archaeologica 47.

Hansen, U. Lund, 1978a: Himlingøje-gravpladsens høje. Udgravning af den overpløjede høj. Antikvariske Studier 2. København.

Hansen, U. Lund, 1978b: International stormagt kontra randområder. Handel i romersk og ældre germansk jernalder. Förtryck av mötesföredrag. XV nordiske arkeologmötet. Visby.

Hansen, U. Lund, 1979a: Herlufmagle – et splittet gravfund med glas fra yngre romertid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. København 1980.

Hansen, U. Lund, 1979b: To nye grave fra Himlingøje. Nationalmuseets Arbejdsmark. København.

Hansen, U. Lund, 1981: Terra Sigillata – en sjælden importvare fra Romerriget. Nationalmuseets Arbejdsmark. København.

Hansen, U. Lund, 19B2a: Die skandinavischen Terra Sigillata-Funde. Zu ihrer Herkunft, Datierung und Relation zu den übrigen römischen Importen der jüngeren Kaiserzeit. Studien zur Sachsenforschung 3. Hildesheim.

Hansen, U. Lund, 19B2b: Review of: U. Näsman, E. Wegraeus (Hrsg.), Eketorp. Fortification and Settlement on Öland/Sweden. The Setting. Stockholm 1979. Journal of Danish Archaeology 1. Odense.

Hansen, U. Lund, 19B2c: En romersk kasserolle fra Ollerup, Fyn. Årbog for Svendborg og Omegns Museum. Svendborg 19B3.

Hansen, U. Lund, 19B7: Römischer Import im Norden. Warenaustausch zwischen dem Römischen Reich und dem freien Germanien unter besonderer Berücksichtigung Nordeuropas. Nordiske Fortidsminder ser. B 10. København, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab.

Hansen, U. Lund, 19BBa: Handelscentre i Danmark i romersk og ældre germansk jernalder. Festskrift til Olaf Olsen. København.

Hansen, U. Lund, 19BBb: Handelszentern der römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit in Dänemark. I: B. Hårdh et al (red.): Trade and Exchange in Prehistory. Studies in Honour of Berta Stjernquist. Acta Archaeologica Lundensia. Series in B. Vol. 16. Lund.

Hansen, U. Lund, 19BBc: Hovedproblemer i romersk og germansk jernalders kronologi i Skandinavien og på Kontinentet. I: P. Mortensen & B. Rasmussen: Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Århus.

Hansen, U. Lund, 19B9a: Beyond the Roman Frontier. I: The Birth of Europe – Papers from a Symposium at the Academia di Danimarca, Rome, in January 19B7. Analecta Romana Instituti Danici Supplementum XVI. Rome.

Hansen, U. Lund, 19B9b: Römischer Glasimport in das Freie Germanien. Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 22.

Hansen, U. Lund, 1990: Langdistancehandel i romersk jernalder – fra gaveudveksling til aftalehandel. Hikuin 16.

Hansen, U. Lund, 1991: Berlockförmige Bernsteinperlen -die europäischen Kontakte eines ostdänischen Zentrums der jüngeren Kaiserzeit. I: K. Jennbert (red.): Regions and Reflections. In Honour of Märthe Strömberg. Acta Archaeologica Lundensia, ser. in 8 vo, No. 20.

Hansen, U. Lund, 1994a: Zum Verhältnis von zivilen und militärischem Import in der römischen Kaiserzeit. I: C. von Carnap-Bornheim (red.): Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlischen Jahrhunderten. Akten des 2. Internationalen Kolloquiums in Marburg a.d. Lahn, 1994. Veröffentlichungen des Voergeschichtlichen Seminars Marburg. Sonderband B. Marburg.

Hansen, U. Lund, 1994b: Fyns forbindelser med Kontinentet i yngre romersk jernalder. Fynske Minder.

Hansen, U. Lund, 1995a: Analysen von Grabausstattungen mit Ausgangpunkt im Fundmaterial des Gräberfeldes von Himlingøje. I: U. Lund Hansen et al. 1995.

Hansen, U. Lund, 1995b: Zusammenfassung der archäologischen Ergebnisse. I: U. Lund Hansen et al. 1995.

Hansen, U. Lund, 1995c: Himlingøje – Seeland – Europa. Überregionale Betrachtungen. I: U. Lund Hansen et al. 1995.

Hansen, U. Lund, 1995d: Waffenfunde und militärische Ausrüstungen der seeländischen Inselgruppe in der jüngeren römische Kaiserzeit. I: U. Lund Hansen et al. 1995.

Hansen, U. Lund, 1998a: Zur Ausstattung und sozialen Stellung runenführender Gräber der Kaiserzeit in Südskandinavien. I: K. Düvel (red.): Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung. Abhandlungen des Vierten Internationalen Symposiums über Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995. Göttingen.

Hansen, U. Lund, 1998b: Goldring. I: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 12.

Hansen, U. Lund, 1998c: South Scandinavia – Limes – the Roman Provinces. Problems in 3rd century Europe. I: J. Ilkjær & A. Kokowski (red.): 20 lat archeologii w Maslomeczu II: Goscie. Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej.

Hansen, U. Lund, 2000a: Die Glasbecher. I: P. Ethelberg et al. 2000.

Hansen, U. Lund, 2000b: Vov. Skalk 2000/2.

Hansen, U. Lund, 2001: The Nature of centres. I: B. Storgaard: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 5. Copenhagen.

Hansen, U. Lund & Nielsen, H., 1977: Himlingøje. Skalk 1977: 6.

Hansen, U. Lund & Nielsen, H., 1978: En ny Himlingøjegrav. Nationalmuseets Arbejdsmark 1978. København.

Hansen, U. Lund & Jørgensen, M.S., 1980: Himling Høje. Skalk 1980/6.

Hansen, U. Lund et al. 1995: Himlingøje – Seeland – Europa. Ein Gräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und internationalen Beziehungen. Nordiske Fortidsminder Ser. B 13. København, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab.

Hansen, V., 1964: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel. Kulturgeografiske Skrifter bd. 7. København.

Harck, 0, 1988: Zur Herkunft der nordischen Prachtwagen aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit. Acta Archaeologica 59. København.

Harck, O., & Kossack, G., 1987: Archsum auf Sylt. Teil 2. Landwirtschaft und Umwelt in Vor- und Frühgechichtlicher Zeit. Römisch-Germanische Forschungen 44. Frankfurt a.M.

Harhoiu, R., 1977: The Treasure from Pietarosa, Romania. Oxford.

Hastrup, K., & Ovesen, J., 1980: Etnografisk grundbog. Metoder, teorier, resultater. København.

Hatt, G., 1928: To bopladsfund fra ældre jernalder fra Mors og Himmerland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Hatt, G., 1930: En Brandtomt af et Jernalderhus paa Mors. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Hatt, G., 1931: Prehistoric Fields in Jylland. Acta Archaeologica 2.

Hatt, G., 1935a: Jernalderbopladsen ved Ginderup i Thy. Nationalmuseets Arbejdsmark 1935.

Hatt, G., 1935b: En Jernalders Hustomt i Troldtoft, Vind sogn. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Hatt, G., 1936a: Nye Iagttagelser vedrørende Oldtidens Jernudvinding i Jylland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Hatt, G., 1936b: Mariesminde. Fortid og Nutid.

Hatt, G., 1936c: Oldtidens Landsby i Danmark. Fortid og Nutid XI.

Hatt, G., 1937: Landbrug i Danmarks Oldtid. København.

Hatt, G., 1938: Jernalderens bopladser i Himmerland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Hatt, G., 1949: Oldtidsagre. København.

Hatt, G., 1953: An Early Roman Iron Age Dwelling Site in Holmsland, West Jutland. Acta Archaeologica XXIV.

Hatt, G., 1957: Nørre Fjand, an Early Iron-Age Village Site in West Jutland. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Arkæologisk-kunsthistoriske Skrifter II, 2. København.

Hatt, G., 1960: Iron Age Cellars at Bækmoien. Acta Archaeologica XXX. København.

Hatting, T., 1978: Zoologisk beskrivelse af dyreknoglerne fra sb. 16. I: M. Schou Jørgensen, U. Lund Hansen, J. Balslev-Jørgensen, T. Hatting & H. Nielsen: Himlingøje-gravpladsens høje. Antikvariske Studier 2.

Hatting, T., 1985: Forhistoriske hunde i Danmark. Nye fund fra jernalderen. Dyr i natur og museum. 1985,1.

Hatting, T., 1993: Oksefund fra Bukkerup og Turup. Fynske Minder 1993.

Hatting, T., 2000: Die Haustiere von Skovgårde. I: P. Ethelberg et al. 2000.

Hauschild, K. & Jørgensen, L., 1981: En ældre romersk jernalders gravplads i Asnæs, Odsherred. Fra Holbæk Amt 1981.

Haywood, J., 1991: Dark Age Naval Power. A Reassessment of Frankish and Anglo-Saxon Seafaring Activity. London-New York.

Hedeager, L., 1978a: Bebyggelse, social struktur og politisk organisation i Østdanmarks ældre og yngre romertid. Fortid og Nutid XXVII, hf. 3. København.

Hedeager, L., 1978b: A quantitative analysis of Roman imports in Europe north of the Limes and the question of Roman-Germanic exchange. I: K. Kristiansen & C. Paludan-Muller (red.): New Directions in Scandinavian Archaeology. København.

Hedeager, L., 1978c: Processes towards state formation in Early Iron Age Denmark. I: K. Kristiansen & C. Paludan-Müller (red.): New Directions in Scandinavian Archaeology. København.

Hedeager, L., 1980: Besiedlung, soziale Struktur und politische Organisation in der älteren und jüngeren römischen Kaiserzeit Ostdänemarks. Prähistorische Zeitschrift 55:1. Berlin.

Hedeager, L., 1982a: Settlement continuity in the villages of Stevns – an archaeological investigation. Journal of Danish Archaeology 1. Copenhagen.

Hedeager, L., 1985: Grave Finds from the Roman Iron Age. I: K. Kristiansen (red.): Archaeological Formation Processes. Copenhagen.

Hedeager, L., 1987: Empire, frontier and the barbarian hinterland. Rome and Northern Europe from AD 1-400. Center and Periphery in the Ancient World. I: M. Rowlands, M.T. Larsen & K. Kristiansen (red.): New Directions in Archaeology. Cambridge.

Hedeager, L., 1988a: Danernes land. Fra ca. år 200 f.Kr. – ca. 700 e. Kr. Politiken/Gyldendals Danmarkshistorie, bd. 2. København.

Hedeager, L., 1988b: Fra Stamme til Stat – Samfundsorganisation og forandring i Danmarks jernalder.

Hedeager, L., 1988c: Money economy and prestige economy. Trade and Exchange in Prehistory. Studies in Honour of Berta Stjernquist. Lund.

Hedeager, L., 1988d: The Evolution of Germanic Society 1400 A.D. I: R.F. Jones, J.H.F. Boemers, S.L. Dyson & M. Biddle (red.): First Millennium Papers, Western Europe in the First Millennium. B.A.R. International Series 401.

Hedeager, L., 1988e: Pengeøkonomi og prestigeøkonomi i romersk jernalder. I: P. Mortensen & B. Rasmussen: Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Århus.

Hedeager, L., 1990: Danmarks jernalder. Mellem stamme og stat. Århus.

Hedeager, L., 1992a: Iron Age Societies: From Tribe to State in Northern Europe 500 BC to AD 700. Blackwell, Oxford.

Hedeager, L., 1992b: Kingdoms, ethnicity and material culture: Denmark in an European perspective. I: M. Carver (red.): The Age of Sutton Hoo. Woodbridge.

Hedeager, L., 1997: Skygger af en anden virkelighed. Oldnordiske myter. København.

Hedeager, L., 2002: Danernes land. Fra ca. 200 f.Kr. til ca. 700 e.Kr. 2., reviderede udgave af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 2. København.

Hedeager, L. & Kristiansen, K., 1981: Bendstrup – en fyrstegrav fra ældre romersk jernalder – dens sociale og historiske miljø. Kuml.

Hedeager, L., & Kristiansen, K., 1985a: Nørre Broby – en fyrstegrav fra ældre romertid med vogn og hesteudstyr. Hikuin 10, Ole Klindt-Jensens Mindeskrift.

Hedeager, L. & Kristiansen, K., 1985b: Krig og samfund i oldtiden. Den Jyske Historiker 31-32.

Hedeager, L. & Tvarnø, L., 1991: Det europæiske hus. Romere og germanere. København.

Helbæk, H., 1950: Tollundmandens sidste måltid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Helbæk, H., 1951: Ukrudtsfrø som næringsmiddel i førromersk jernalder. Kuml 1951.

Helbæk, H., 1954: Prehistoric Food Plants and Weeds in Denmark. Danmarks Geologiske Undersøgelser II, nr. 80.

Helbæk, H., 1958: Grauballemandens sidste måltid. Kuml.

Helbæk, H., 1959a: På markvandring gennem oldtidens agre. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Helbæk, H., 1970: Da rugen kom til Danmark. Kuml.

Henriksen, M.B., 1991: Våben mellem grave. Skalk 1991/6.

Henriksen, M.B., 1992: Brangstrupfundet. En guldskat fra slutningen af romersk jernalder. Fynske Minder 1992.

Henriksen, M.B., 1993: Brangstrup-skatten. Skalk 1993/3.

Henriksen, M.B., 1994: Kedelgrave. Skalk 1994/2.

Henriksen, M.B., Jacobsen, J.A. & Lorentzen, A.H., 1997: Fynske jernalderbopladser 1. Vends, Skovby, Skam og Lunde herreder. Skrifter fra Odense Bys Museer, Vol. 1,1. Odense.

Herbst, C.F., 1866: Brangstrup-Fundet. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1866.

Herrmann, J. (red.), 1992: Griechische und Lateinische Quellen zur Frühgeschichte Mitteleuropas bis zur Mitte des 1. Jahrtausends v.u.Z. 4. Von Ammianus Marcellinus bis Zosimos. Berlin.

Herschend, F., 1980: Myntat och omyntat guld. Två studier i öländska guldfund. I: Det myntade guldet. II: Det omyntade guldet. Uppsala.

Higham, C.F.W., 1967: The economy of Iron Age Veileby (Denmark). Acta Archaeologica 38.

Hijszeler, C.C.W.J., 1963: Kringgrepgrafveld „De Haar“, Manderveen, Gem. Tubbergen. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Verslagen en mededelingen, 78e stuk 1963.

Hingst, H., 1959: Vorgeschichte des Kreises Stormarn. Veröffentlichungen des Landesamtes für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig-Holstein. Die vor- und frühgeschichtligen Denkmäler und Funde in Schleswig-Holstein, bd. V. Neumünster.

Hingst, H., 1968: Eine eisenzeitliche Siedlung aus Wenningstedt-Braderup auf Sylt, Kr. Südertondern. Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern 9. Schleswig, Haitabu, Sylt.

Hingst, H., 1974: Töpferöfen aus vorgeschichtlichen Siedlungen in Schleswig-Holstein. Offa 31.

Hingst, H., 1983: Die vorrömische Eisenzeit Westholsteins. Offa Bücher 49. Neumünster.

Hingst, H., 1986: Urnenfriedhöfe der vorrömischen Eisenzeit aus dem östlichen Holstein und Schwansen. Offa Bücher 58. Neumünster.

Hingst, H., 1989: Urnenfriedhöfe der vorrömischen Eisenzeit aus Südostholstein. Offa Bücher 67. Neumünster.

Hinsch, E., 1951: Førromersk jernalder i Norge. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 52. Helsinki.

Hinz, H., 1963: Das Spätlatene-Wagengrab aus Rosenfelde, Kreis Regenwalde. Baltische Studien N.F. 49.

Hjelmqvist, H., 1975: Några vittnesbörd om sädesodlingen på Jylland i äldre romersk järnålder. Kuml 1973-74.

Hoeper, M. & Steuer, H., 1999: Zu den germanischen „Heeresverbänden“ bzw. „Heerlagern“ im Spiegel der Archäologie. I: W. Schlüter & R. Wiegels (red.): 1999: Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese. Internationaler Kongress der Universität Osnabrück und des Landschaftverbandes Osnabrücker Land e.V. vom 2. Bis 5. September 1996. Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption 1. Kulturregion Osnabrück 10. Osnabrück.

Hoerdt, K., 1970: Zur Herkunft und Datierung des Kessels von Gundestrup. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 14, 1967. Mainz.

Holden, T.G., 1999: Food Remains from the Gut of the Huldremose Bog Body. Journal of Danish Archaeology 13, 1996-97.

Holmqvist, W., 1961: En främmande fågel. Fornvännen 56. Stockholm.

Holst, M. Kähler, 1999: Tid og forandring i jernalderens bebyggelser. AUD 1999.

Holten, L., 1989: Slangehovedringene i yngre romersk jernalder i Østdanmark – en social analyse. I: L. Jørgensen (red.): Simblegård – Trelleborg. Danske gravfund fra førromersk jernalder til vikingetid. Arkæologiske Studier 3. Københavns Universitet. København.

Hopkins, K., 1980: Taxes and Trade in the Roman Empire (200 BC – AD 400). The Journal of Roman Studies LXX.

Hucke, K., 1962: Die Holsteiner Gürtel im nordöstlichen Teile ihres Verbreitungsgebietes. Offa 19, 1962.

Hvass, L., 1980: Jernalderen I. Landsbyen og Samfundet. Danmarkshistorien. Sesam, København.

Hvass, L., 1998: Dronning Gunhild – et moselig fra jernalderen. Sesam, København.

Hvass, L., 2001: Oldtiden i Danmark. Jernalderen. Sesam.

Hvass, S., 1973: Hodde – en vestjysk jernalderlandsby med social deling. Mark og Montre.

Hvass, S., 1975a: Hodde – et 2000-årigt landsbysamfund i Vestjylland. Nationalmuseets Arbejdsmark 1975.

Hvass, S., 1975b: Hesselagergård. Mark og Montre.

Hvass, S., 1975c: Das eisenzeitliche Dorf bei Hodde, Westjütland. Acta Archaeologica 46.

Hvass, S., 1976: Overblik. Skalk 1976:1.

Hvass, S., 1977a: Udgravningerne i Vorbasse. Aarbøger fra Ribe Amt 1977t.

Hvass, S., 1977b: Jernalderlandsbyens udvikling i Hodde og Vorbasse. Ligheder og forskelle. Kontinuitet og bebyggelse. Skrifter fra Institut for Historie og Samfundsvidenskab, Odense Universitet 22. Odense.

Hvass, S., 1978a: Die völkerwanderungszeitliche Siedlung Vorbasse, Mitteljütland. Acta Archaeologica 49.

Hvass, S., 1978b: Gris på graveskeen. Skalk 1978/3.

Hvass, S., 1979a: Fem års udgravninger i Vorbasse. Mark og Montre.

Hvass, S., 1979b: Jernalderlandsbyerne ved Vorbasse. Mark og Montre.

Hvass, S., 1979c: Fra Hodde til Vorbasse: linjer i jernalderens bebyggelsesbillede. Fra Jernalder til Middelalder. H. Thrane (red.): Skrifter fra Historisk Institut Odense Universitet.

Hvass, S., 1979d: Jernalderlandsbyerne ved Vorbasse. Nationalmuseets Arbejdsmark 1979.

Hvass, S., 1980a: Die Struktur einer Siedlung der Zeit von Christi Geburt bis ins 5. Jahrhundert nach Christus. Studien zur Sachsenforschung 2.

Hvass, S., 1980b: The Viking Age Settlement at Vorbasse, Central Jutland. Acta Archaeologica 50, 1979.

Hvass, S., 1982a: Huse fra romersk og germansk jernalder i Danmark. Vestnordisk byggeskik gjenom to tusen år. B. Myhre, B. Stoklund & P. Gjarder (red.). AmS-Skrifter 7. Stavanger.

Hvass, S., 1982b: Ländliche Siedlungen der Kaiser- und Völkerwanderungszeit in Dänemark. Offa bd. 39.

Hvass, S., 1983: Vorbasse. The development of a settlement through the first millenium A.D. Journal of Danish Archaeology 2.

Hvass, S., 1984a: Årtusinders landsby. Skalk 1984/3.

Hvass, S., 1984b: Trældiget. Vejle Amts Årbog 1984. Kolding.

Hvass, S., 1985a: Iron Age settlements. Archaeological Formation Processes. K. Kristiansen (red). København.

Hvass, S., 1985b: Hodde – et vestjysk landsbysamfund fra ældre jernalder. København.

Hvass, S., 1985c: Aktuelle problemer omkring to anlægsgrupper – Jernalderbopladser. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1984.

Hvass, S., 1988: Jernalderens bebyggelse. I: P. Mortensen & B. Rasmussen: Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Århus.

Hvass, S., 1993: Bosættelsen. I: S. Hvass & B. Storgaard (red.): Da klinger i muld…25 års dansk arkæologi. Århus.

Hvidberg-Hansen, Finn O., 2002: Zenobia – byen Palmyra og dens dronning. Århus.

Hägg, I., 2000: Geopferte Gewänder. I: M. Gebühr: Nydam und Thorsberg. Opferplätze der Eisenzeit. Schleswig.

Høj, M., 1984: Bulbjerg-gravpladsen. En analyse af keramikken fra en østjysk gravplads fra ældre romertid. Hikuin 10.

Højrup, T., 1995: Staat, Kultur, Gesellschaft. Über die Entwicklung der Lebensformanalyse. Marburg, Arbeitskreis Volkskunde und Kulturwissenschaften.

Høy, G. & Kaul, F., 1995: Titusindvis af oldsager. Nationalmuseets Arbejdsmark 1995.

Hårdh, B. (red.), 1999: Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra. Acta Archaeologica Lundensia. Ser. in 8vo, 30. Stockholm.

Ilkjær, J., 1975: Et bundt våben fra Vimose. Kuml.

Ilkjær, J., 1990a: Illerup Ådal: Die Lanzen und Speere. Textband. Jutland Archaeological Society Publications XXV:1. Århus.

Ilkjær, J., 1990b: Illerup Ådal: Die Lanzen und Speere. Tafelband. Jutland Archaeological Society Publications XXV:2. Århus.

Ilkjær, J., 1993a: Illerup Ådal: Die Gürtel. Bestandteile und Zubehör. Textband. Jutland Archaeological Society Publications XXV:3. Århus.

Ilkjær, J., 1993b: Illerup Ådal: Die Gürtel. Bestandteile und Zubehör. Tafelband. Jutland Archaeological Society Publications XXV:4. Århus.

Ilkjær, J., 1994: Das Mooropfer von Illerup Ådal – Der Stand der Bearbeitung im Jahr 1994. I: C. von Carnap-Bornheim (red.): Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Kolloquium Marburg (Lublin/Marburg 1994).

Ilkjær, J., 1996: Bag om Nydamfundet. Skrift for Historisk Forening for Sundeved 1996.

Ilkjær, J., 1997: Gegner und Verbündete in Nordeuropa während des 1. bis 4. Jahrhunderts. I: A. Nørgård Jørgensen & B.L. Clausen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective. AD 1-1200. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History 2. Copenhagen.

Ilkjær, J., 2000: Illerup Ådal – et arkæologisk tryllespejl. Jysk Arkæologisk Selskab, Århus.

Ilkjær, J., 2001a: Unterschiede zwischen Moorfunden und Waffengräbern in der jüngeren römischen Kaiserzeit. I: B. Storgaard: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 5. Copenhagen.

Ilkjær, J., 2001b: Illerup – mellem Nordkap og Nilen. Kuml 2001.

Ilkjær, J., 2001c: Centres of power in Scandinavia before the medieval kingdoms. I: L. Larsson & B. Hårdh: Kingdoms and Regionality. Transactions from the 49th Sachsensymposium 1998 in Uppsala. Stockholm.

Ilkjær, J., 2002a: Den bevidste ødelæggelse i krigsbytteofringerne. I: K. Jennbert, A. Andrén & C. Raudvere: Plats och praxix. Studier av nordisk förkristen ritual. Lund.

Ilkjær, J., 2002b: Blæsehorn. Skalk 2002/4.

Ilkjær, J., 2002: Illerup Ådal: Die Schilde. Jutland Archaeological Society Publications. Århus.

Ilkjær, J., & Lønstrup, J., 1975: Nye udgravninger i Illerup Ådal. Kuml.

Ilkjær, J. & Lønstrup, J., 1977: Illerup-Ådal. Udgravningen 1976. Kuml 1977.

Ilkjær, J. & Lønstrup, J., 1979: Hyp. Skalk 1979/4.

Ilkjær, J. & Lønstrup, J., 1981: Ankeret. Skalk 1981/2.

Ilkjær, J. & Lønstrup, J., 1982: Interpretation of the Great Votive Deposits of Iron Age Weapons. Journal of Danish Archaeology 1. Odense.

Ilkjær, J., & Lønstrup, J., 1983: Der Moorfund im Tal der Illerup Å bei Skanderborg in Ostjütland (Dänemark). Vorbericht. Germania 61:1.

Ilkjær, J., Jouttijärvi, A. & Andersen, J., 1994: Illerup ådal. Proveniensbestemmelse af Jern fra Illerup ådal – et pilotprojekt. Jysk Arkæologisk Selskab.

Isings, C., 1957: Roman Glass from dated Finds. Archaeologica Traiectina II. Groningen.

Iversen, M. & Nielsen, B.H., 1994: Brandstrup III. Grave fra yngre romersk jernalder. Kuml 1993-94.

Jacobsen, J.A., 1979: Bruneborg, en tidlig førromersk boplads med jernudvinding. Fra Jernalder til Middelalder. H. Thrane (red.). Skrifter fra Historisk Institut, Odense Universitet 27.

Jacobsen, J.A., 1983: Fynske jernaldergårde. Gårdens udvikling fra jernalderen til nyere tid. Beretning fra 7. Odensesymposium. Skrifter fra Historisk Institut, Odense Universitet 31.

Jacobsen, J.A., 1984: Fynsk jernalderstatus. Hikuin 10.

Jacobsen, J.A., Madsen, C. & Thrane, H., 1984: Nye fynske husfund fra yngre jernalder. Fynske Minder 1984.

Jacobsen, J.L., 1975: Kastrup: Offer- eller gravplads? Nordslesvigske Museer 2.

Jacobstahl, P., 1969: Early Celtic Art. Oxford: Clarendon Press, korrigeret genudgivelse af 1. udg. fra 1944.

Jahn, M., 1913: Über Beziehungen zwischen Ostgermanen, Westgermanen und Kelten währen der Spätlatenezeit. Mannus 5, 1913.

Jahn, M., 1921: Die Reitersporn. Seine Entstehung und Entwicklung. Mannus Bibliothek Nr. 21.

Jakobsen, J.L., 1972: Det var kattens! Haderslev Amts Museum 13. Haderslev.

James, E., 1997: The militarization of Roman society, 400-700. I: A. Nørgaard Jørgensen & B.L. Clausen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective A.D. 1-1300. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History, Vol. 2. København.

Jankuhn, H. 1936: Zur Deutung des Moorfundes von Thorsberg. Forschungen und Fortschritte 12 Jahrg. Nr. 16. Berlin.

Jansson, S. 1994: Nordsvensk Hjortspringbåd? Marinarkæologisk Nyhedsbrev nr 2, maj 1994.

Jankuhn, H., 1958: Zur Deutung der Moorleichenfunde von Windeby. Prähistorische Zeitschrift 36.

Jazdzewski, K. & Rycel, G., 1981: Habent sua fata tumuli. Z otchlani wiekow XLVII. Wroclaw-Warszawa.

Jensen, A.E., & Willemoes, S., 1981: Foulum – en boplads fra ældre germansk jernalder. MIV – Museerne i Viborg Amt 11, 1981.

Jensen, C.K., 1992: Om behovet for en nyvurdering af den førromerske kronologi. LAG 3. Århus.

Jensen, C.K., 1997: Kronologiske problemer og deres betydning for forståelsen af førromersk jernalder i Syd- og Midtjylland. I: J. Martens (red.): Chronological Problems of the Pre-Roman Iron Age in Northern Europa. Symposium at the Institute of Prehistoric and Classical Archaeology, University of Copenhagen, December 8. 1992. Arkæologiske Studier 7. Copenhagen.

Jensen, C.K. & Ejstrud, B., 1995: Vendehøj ved Hornslet – en jernalderlandsby og dens udvikling gennem fire århundreder. Kulturhistorisk Museum Randers, Årbog 1995.

Jensen, J. Aarup, 1969: Himmerlands tyr. Skalk 1969:6.

Jensen, J. Aarup, 1970: Da er der glade dage. Skalk 1970:5.

Jensen, J. Aarup, 1974: Huse i havstokken. Skalk 1974:6.

Jensen, J. Aarup, 1984: Tre vestjyske lerkargrave. Hikuin 10. Århus.

Jensen, Jørgen, 1965: Ulbjerg-graven. Den ældre jernalders begyndelse i Jylland. Kuml 1965.

Jensen, Jørgen, 1966: Jyske fladmarksgrave fra slutningen af yngre bronzealder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1966.

Jensen, Jørgen, 1969: Ein thraco-kimmerischer Goldfund aus Dänemark. Acta Archaeologica 40. Copenhagen.

Jensen, Jørgen, 1972: Ein neues Hallstattschwert aus Dänemark. Beitrag zur Problematik der jungbronzezeitlichen Votivfunde. Acta Archaeologica 43.

Jensen, Jørgen, 1979: Dansk Socialhistorie, bd. 1, Oldtidens samfund, tiden indtil år 800.

Jensen, Jørgen, 1982: The Prehistory of Denmark. London.

Jensen, Jørgen, 1986: Hjortspringbåden – gemt men ikke glemt. Nationalmuseets Arbejdsmark 1986.

Jensen, Jørgen, 1989a: The Hjortspring Boat Reconstructed. Antiquity 63.

Jensen, Jørgen, 1989b: Hjortspringbåden genopstillet. Nationalmuseets Arbejdsmark 1989.

Jensen, Jørgen, 2001a: Stenalderen. Danmarks Oldtid, bd. 1. København.

Jensen, Jørgen, 2001b: Rav. Nordens guld. København.

Jensen, Jørgen, 2002: Bronzealderen. Danmarks Oldtid, bd. 2. København.

Jensen, K. Bjering & Fischer, C., 1985: til døden jer skiller. Skalk 1985/6.

Jensen, P. Hjorth: Det midtjyske jern. I: Klimp og Kloder. Jern i middelalderens Danmark. Blicheregnens Museum. Thorning.

Jensen, Stig, 1976a: Fynsk keramik. I gravfund fra sen romersk jernalder. Kuml 1976.

Jensen, Stig, 1976b: Byhøjene i Thy og aspekter af samfundsudviklingen i ældre jernalder. MIV (Museer i Viborg Amt) 6.

Jensen, Stig, 1978: Overgangen fra romersk til germansk jernalder. Hikuin 4.

Jensen, Stig, 1979a: En nordjysk grav fra romersk jernalder. Sen romersk jernalders kronologi i Nordvesteuropa. Kuml 1979.

Jensen, Stig, 1979b: Byhøjenes rolle i jernalderens bebyggelsesbillede. Fra Jernalder til Middelalder. H. Thrane (red .J. Skrifter fra Historisk institut, Odense Universitet 27.

Jensen, Stig., 1979c: Tre østjyske jordfæstegrave. Fra ældre romersk jernalder. Kuml 1979.

Jensen, Stig, 1980: Fredbjergfundet. En bronzebeslået pragtvogn på en vesthimmerlandsk jernalderboplads. Kuml.

Jensen, Stig, 1988: Dankirke – Ribe. Fra handelsgård til handelsplads. I: P. Mortensen & B. Rasmussen: Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Århus.

Jensen, Stig, 1991a: Dankirke-Ribe. Fra handelsgård til handelsplads. I: P. Mortensen & B. Rasmussen (red.): Høvdingesamfund og Kongemagt. Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 22/2. Århus.

Jensen, Stig, 1991: Ribe og Rom. Skalk 1991/5.

Jensen, Stig, (red.), 1998: Marsk, land og bebyggelse. Ribeegnen gennem 10.000 år. I-II. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, bd. 35, 1998 Århus.

Jensen, Stig & Madsen, Helge Brich, 1984: En 2000-årig kvindegrav fra Tobøl ved Kongeåen. Hikuin 10. Århus.

Jensen, S.Ø., 1995: Idskov – en gravplads med våbengrave fra tiden omkring Kristi fødsel. Vendsyssel nu og da 1994-95. Hjørring.

Jessen, K., 1951: Oldtidens korndyrkning i Danmark. Viking.

Jockenhövel, A., 1993: Ältere Eisenzeit an der Ostflanke des Rheinischen Schiefergebirges. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 74, s. 259-283.

Johansen, E., 1990: En brandgravplads med smykkefund fra førromersk jernalder. Kuml 1990.

Johansen, F., 1985: En romer i sølv fra Gudme på Fyn. Nyt fra Nationalmuseet 29.

Johansen, K. Friis, 1923: Hoby-Fundet. Nordiske Fortidsminder II,3. København.

Jouttijärvi, A., 1995: Technische Untersuchungen der Kaiserzeitlichen Ringbrünne von Brokær. I: B. Rasmussen 1995.

Jønsson, J.H. & Kaul, F., 1994: Voldgrav og palisade – rekonstruktion af en forhistorisk fæstning. Naturens Verden 1994: 4-5.

Jørgensen, A. Bloch, 1991: Jernalderdrejekværne – form og funktion. I: Eksperimentel Arkæologi. Studier i teknologi og kultur 1. Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter Lejre.

Jørgensen, A. Nørgård, 1997: Sea defence in Denmark AD 200-1300. I: Nørgård Jørgensen, A. & Clausen, B.L. (red.): Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology and History 2, Copenhagen.

Jørgensen, A. Nørgård, 1999: Waffen und Gräber. Typologische und chronologische Studien zu den skandinavischen Waffengräbern 520/30 bis 900 n.Chr. Nordiske Fortidsminder ser. B 10. Copenhagen. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab.

Jørgensen, A. Nørgård, 2001: Sea defence in the Roman Iron Age. I: B. Storgaard: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 5. Copenhagen.

Jørgensen, A. Nørgård & Clausen B.L. (red.), 1997: Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300. PNM Publications from the National Museum. Studies in Archaeology and History 2. København.

Jørgensen, A. Nørgård & Grøn, O., 2000: De ældste søforsvarsværker. I: Vor skjulte kulturarv. Arkæologien under overfladen. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. København.

Jørgensen, C. Åbo & Klingenberg, S., 1988: Køkkenmødding. Skalk 1988/4.

Jørgensen, E., 1968: Sdr. Vilstrup-fundet. En gravplads fra ældre jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1968.

Jørgensen, E., 1971a: Liden tue. Skalk 1971:2.

Jørgensen, E., 1971b: Tuegravpladsen ved Årupgård. Haderslev Amts Museum 13:3.

Jørgensen, E., 1973: Til hest. Skalk 1973:2.

Jørgensen, E., 1975a: Tuernes mysterier. Skalk 1975:1.

Jørgensen, E., 1989a: Truslen fra Rom. Skalk 1989:5.

Jørgensen, E., 1989b: Højgård, Avnevig og Måde. Tre syd- og sønderjyske grave fra tiden omkring Kristi fødsel. Kuml 1988-89.

Jørgensen, Lars, 1988: Family Burial Practices and inheritance systems. The development of an Iron Age society from 500 BC to AD 1000 on Bornholm, Denmark. Acta Archaeologica 58, 1987.

Jørgensen, Lars, 1995: Stormandssæder og skattefund i 3.-12. århundrede. Fortid og Nutid 2.

Jørgensen, Lars, 2001a: The „Warriors, Soldiers and Conscripts“ of the Anthropology in Late Roman and Migration Period Archaeology: I: B. Storgaard: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 5. Copenhagen.

Jørgensen, Lars, 2001b: From tribute to the estate system, 3rd - 12th century. I: Kingdoms and Regionality.

Jørgensen, Lars & Pedersen, L. 1996: Vikinger ved Tissø. Gamle og nye fund fra et handels- og håndværkerscenter. Nationalmuseets Arbejdsmark 1996.

Jørgensen, L. & Petersen, P. Vang: Guld, magt og tro. Danske skattefund fra oldtid og middelalder. København 1998.

Jørgensen, L. Bender, 1977: Klæde fra romerriget. Skalk 1977:2.

Jørgensen, L. Bender, 1979: To textilfund fra romersk jernalder. Elmelund og Ellidshøj. Kuml.

Jørgensen, L. Bender, 1980: Cloth of the Roman Iron Age in Denmark. Acta Archaeologica 50.

Jørgensen, L. Bender, 1984a: North European textile production and trade in the 1st millennium AD – a research project. Journal of Danish Archaeology 3.

Jørgensen, L. Bender, 1984b: Vævenes Danmark. Skalk 1984/2.

Jørgensen, L. Bender, 1986: Forhistoriske Textiler i Skandinavien. Nordiske Fortidsminder ser B. Bd. 9. København.

Jørgensen, L. Bender, 1987: A survey of North European textiles. Studien zur Sachsenforschung 6.

Jørgensen, L. Bender, 1992: North European Textiles until AD 1000. Aarhus University Press. Aarhus.

Jørgensen, L. Bender & Wild, J.P., 1988: Clothes from the Roman Empire, Barbarians or Romans. Archaeological Textiles (Arkæologiske Skrifter 2). København.

Jørgensen, M. Schou, 1977: Risby-vejene. Nationalmsueets Arbejdsmark.

Jørgensen, M.Schou, 1980: Georadar og arkæologiske undersøgelser. Antikvariske Studier 4. København.

Jørgensen, M. Schou, 1988: Vej, vejstrøg og vejspærring. Jernalderens landfærdsel. I: P. Mortensen & B. Rasmussen: Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Århus.

Jørgensen, M. Schou, 1995: Das Gräberfeld Himlingøje. I: U. Lund Hansen et al. 1995.

Kaczanowski, P., 1993: Das Problem der Wiederspieglung der Markomannenkriege in den Waffenfunden des Barbaricums. I: H. Friesinger et al. (red.): Markomannenkriege. Ursachen und Wirkungen. VI. Internationales Symposium „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet“, Wien 1993. Brno. Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.

Kaldal, D. Kaldal Mikkelsen se Mikkelsen, D. Kaldal.

Kater, Michael H., 1974: Das „Ahnenerbe“ der SS, 1933-1945: Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. Stuttgart.

Kaul, F., 1985a: A Settlement Site of the Later Iron Age at Vallensbæk near Copenhagen. Journal of Danish Archaeology 4.

Kaul, F., 1985b: Fægyde. Skalk 1985/5.

Kaul, F., 1985c: Priorsløkke – en befæstet jernalderlandsby fra ældre romersk jernalder ved Horsens. Nationalmuseets Arbejdsmark 1985.

Kaul, F., 1988: Da våbnene tav. Hjortspringfundet og dets baggrund. Nationalmuseet, København.

Kaul, F., 1991a: Gundestrupkedelen. Baggrund og billedverden. Nationalmuseet, København.

Kaul, F., 1991b: The Ball Torques – Celtic Art outside the Celtic World. I: S. Moscati et al. (red.): The Celts.

Kaul, F., 1991c: Sølvkarret. Skalk 1991/5.

Kaul, F., 1991d: The Gundestrup Cauldron – Thracian, Celtic or Both. I: Kaul, F., Marazov, I., Best, J. & De Vries, N.: Thracian Tales on the Gundestrup Cauldron. Amsterdam.

Kaul, F., 1994: Trivselstegnet. Skalk 1994/3.

Kaul, F., 1995: The Gundestrup Cauldron Reconsidered. Acta Archaeologica 66.

Kaul, F., 1997: Priorsløkke and its logistic implications. I: A. Nørgård Jørgensen & B.L. Clausen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300. Publications of the National Museum. Studies in Archaeology and History 2, Copenhagen.

Kaul, F., 1999: Vestervig – an Iron Age village mound in Thy, NW Jutland. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Århus.

Kaul, F., 2002a: Vestervig. Forventet udgivelse 2004.

Kaul, F., 2002b: The oldest warship sails again. I: A. Nørgaard Jørgensen et al.: Maritime Warfare in Northern Europe. Publications from the National Museum. Studies in Archaeolog and History 6. Copenhagen.

Kaul, F. & Nielsen, B.H., 1984: Den befæstede landsby. Skalk 1984/5.

Kaul, F., Marazov, I., Best, I. & de Vries, N., 1991: Tracian Tales on the Gundestrup Cauldron. Najade Press. Amsterdam.

Kaul, F. & Martens, J., 1995: Southeast European Influences in the Early Iron Age of Southern Scandinavian. Gundestrup and the Cimbri. Acta Archaeologica 66, København.

Kaul, F., & Valbjørn, K.V., 2002: The Hjortspring Find. A Pre-Roman Iron Age Warship in Context. Ships & Boats of the North 6. Roskilde, 2003.

Keiling, H., 1970: Bemerkenswertes Metallsachgut vom spätlatenezeitlichen Gräberfeld Friederichshof, Kr. Güstrow. Ausgrabungen und Funde 15,4. 1970.

Keller, J., 1965: Das keltische Fürstengrab von Reinheim. Mainz.

Kimmig, W., 1940: Ein Keltenschield aus Ägypten. Germania 24. Berlin.

Kimmig, W., 1963: Bronzesitulen aus dem rheinischen Gebirge, Hunsrück-Eifel-Westerwald. 43.-44. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission.

Kimmig, W., 1983: Die griechiche Kolonisation im westlichen Mittelmeergebiet und ihre Wirkung auf die Landschaften des westlichen Mitteleuropas. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 30.

Kimmig, W., 1988: Das Kleinaspergle: Studien zu einem Fürstengrabhügel der frühen Latenezeit bei Stuttgart. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 30. Stuttgart.

Kisa, A., 1909: Das Glas im Altertum I-III. Leipzig.

Kjær, H., 1900: Nogle Vaaben fra den ældre Jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Kjær, H., 1901: To nye Mosefund fra Jernalderen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1901.

Kjær, H., 1902: Et nyt Fund fra Nydam Mose. Nordiske Fortidsminder I,4. København.

Kjær, H., 1907: Om Bornholm i Jærnalderen. Bornholmske Samlinger 2.

Kjær, H., 1928: Oldtidshuse ved Ginderup i Thy. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1928.

Kjær, H., 1930: En ny Hustomt paa Oldtidsbopladsen ved Ginderup. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1930.

Kjærum, P., 1960: Stensatte jernalderkældre i Vendsyssel. Kuml 1960. Århus.

Klindt-Jensen, O., 1949: En ny gravform fra Bornholms ældre Jernalder. Bornholmske Samlinger 32.

Klindt-Jensen, O., 1950: Foreign Influences in Denmark's Early Iron Age. Acta Archaeologica XX, 1949. Copenhagen.

Klindt-Jensen, O., 1952: Keltisk tradition i romersk jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Klindt-Jensen, O., 1953: Bronzekedlen fra Brå. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter III. Århus.

Klindt-Jensen, O., 1957: Bornholm i Folkevandringstiden. Nationalmuseets Skrifter, Større beretninger II.

Klindt-Jensen, O., 1959: To krigergrave fra Bornholms jernalder. Nationalmuseets Arbejdsmark 1959.

Klindt-Jensen, O., 1961: Gundestrupkedlen. Nationalmuseet. København.

Klindt-Jensen, O., 1964: Befolkningsgrupper, fundhorisonter og stiltræk i sen jernalder. Kuml 1964.

Klindt-Jensen, O., 1978: Slusegårdgravpladsen I-II. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XIV, 1-2.

Klingenberg, S. & Nielsen, S., 1994: Amfora. Skalk 1994/4.

Knudsen, S.Aa., 1999: Grøntoft and the Cultural Landscape. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Jutland Archaeological Society. Højbjerg.

Knudsen, S.Aa. & Rindel, P.O., 1989: Selager – en sjældent velbevaret jernalderlandsby. Mark og Montre 1989, Esbjerg.

Kock, Jan, 1976: Skefning. Skalk 1976/2.

Kokowski, A., 2001: Ein sogenanntes „Fürstengrab“ von Rudka in Wolhynien. Seine Bedeutung für dei Rekonstruktion des Bildes der germanischen Eliten im späten Altertum. I: B. Storgaard: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 5. Copenhagen.

Kolendo, J., 1981: Wyprawa po bursztyn baltycki za Nerona. Pomorania Antiqua X.

Korthauer, C., 1996: En ældre romertidsgrav med guldmønt fra Jylland – samt nogle iagttagelser om møntomløb og -funktion i jernalderens Danmark. Kuml 1995-96.

Kossack, G., Harck, O. & Reichstein, J., 1974: Zehn Jahre Siedlungsforschung in Archsum auf Sylt. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 55.

Kossack, G., Behre, K.E. & Schmid, P., 1984: Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jahrhunder v. Chr. Bis zum 11. Jahrhundert n. Chr., Band 1. Acta Humaniora. 1984.

Kostrzewski, J., 1958: Studien über die ältere Eisenzeit in Polen. Acta Archaeologica 29.

Kostrzewski, J., 1965: Zur Frage der Siedlungsstetigkeit in der Urgeschichte Polens.

Krause, H. & Wielandt, G., 1993: Eine keltische Viereckschanze bei Bopfingen am Westrand des Rieses. Eine Vorbericht zu den Ausgrabungen und zur Interpretation der Anlage. Germania.

Krause, W., 1966: Die Runeninschriften im älteren Futhark. 1. Text. 2. Tafeln. Mit Beiträgen von H. Jankuhn. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Dritte Folge, Nr. 65.

Krause, W., 1971: Die Sprache der urnordischen Runeninschriften. Heidelberg.

Krämer, W., 1962: Manching II. Germania 40.

Krämer, W., & Schubert, F., 1989: Zwei Achsnägel aus Manching. Zeugnisse keltischer Kunst in der Mittellatènezeit. Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 94, Berlin.

Kristensen, Anne K.G., 1983: Tacitus' germanische Gefolgschaft. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filosofiske Meddelelser 50:5. København.

Kristensen, Inge Kjær, 1999: Held i uheld. Skalk 1999/2.

Kristiansen, Kristian, 1998: Europe before History. Cambridge.

Kromann, A., 1985: De romerske mønter fra Gudme. Gudme problemer. Beretning fra et bebyggelsesarkæologisk symposium på Hollufgård afholdt den 24.-25. Oktober 1984. H. Thrane (red.): Skrifter fra historisk institut, Odense Universitet, Nr. 33. Odense.

Kromann, A., 1987: Die römischen Münzen von Gudme. Frühmittelalterliche Studien 21. Berlin.

Kromann, A., 1989: Romersk guld. Mønter i Den Kgl. Møntog Medaillesamling. København.

Kromann, A., 1990a: Recent Roman coin finds from Denmark. Nordisk Numismatisk Årsskrift 1983-84.

Kromann, A., 1990b: Mønterne fra Lundeborg. Årbog for Svendborg og Omegns Museum.

Kromann, A., 1991: Gudme og Lundeborg: et fynsk rigdomscenter i jernalderen. Nationalmuseets Arbejdsmark 1991.

Kromann, A., 1995: Die römischen Münzfunde von Seeland. I: U. Lund Hansen (red.): Himlingøje – Seeland – Europa.

Kromann Balling, A., & Watt, M., 1984: Skattefundet fra Smørenge. Nationalmuseets Arbejdsmark 1984.

Kromann Balling, A. & P. Vang Petersen, 1985: Romerske mønter, skattefund og jernalderhuse. Nationalmuseets Arbejdsmark 1985.

Kromann, A. & Zahle, J., 1986: Romer i sølv. Skalk 1986/3.

Kromann, A., Nielsen, P.O., Randsborg, K. & Petersen, P.V., 1991: Gudme og Lundeborg – et fynsk rigdomscenter i jernalderen. Nationalmuseets Arbejdsmark 1991.

Kruta, V., 1975: L'Art celtique en Bohême: les parures métalliques du Ve au IIe siècle avant notre ère. Biblioteque de l'Ecole des Hautes Études: IVe section.

Kruta, V., 1982: L'Italie et l'Europe intérieure du Ve siècle au début du Ile siècle avant notre ère. Savaria 16, s. 203-21.

Kruta, V., 1986: Le corail, le vin et l'arbre de vie: Observations sur l'art et la religion des Celtes du Ve au Ie siècle av. J.C. Études Celtiques 23, s. 26 ff.

Kruta, V., 1991: The first Celtic expansion: prehistory to history. I: Moscati et al. 1991, s. 192-213.

Kuhnen, H.-P., 1992: Die Krise des 3. Jahrhunderts in Südwestdeutschland: Not, Gewalt und Hoffnung. I: Kuhnen, H.-P. (red J: Gestürmt – Geraümt – Vergessen? Der Limesfall und das Ende der Römerherrschaft in Südwestdeutschland. Württembergisches Landesmuseum Stuttgart.

Kunow, J., 1983: Der römische Import in der Germania libera bis zu den Markomannerkriegen. Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 21. Neumünster.

Kunow, J., 1985a: Zum Handel mit römischen Importen in der Germania libera. Untersuchungen zu Handel und Verkerhr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittelund Nordeuropa. Herausgegeben von K. Duwel, H. Jankuhn, H. Siems & D. Timpe. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen.

Kunow, J., 1985b: Die capuanischen Bronzegefässhersteller Lucius Ansius Epaphroditus und Publius Cipius Polybius. Bonner Jahrbücher 185. Köln, Bonn.

Kunow, J., 1986: Bemerkungen zum Export römischer Waffen in das Barbarikum. I: C. Unz: Studien zu den Militärgrenzen Roms III. 13. Internationaler Limeskongress, Aalen 1983. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 20. Stuttgart.

Kunwald, G., 1962: Broskovvejene. Nationalmuseets Arbejdsmark 1962.

Kunwald, G., 1970: Der Moorfunde im Rappendam auf Seeland. Prähistorische Zeitschrift 45.

Künzl, E., 1988: Der römische Triumph. Siegesfeiern im antiken Rom. München.

Laing, L. & Laing, J., 1992: Art of the Celts. London.

Lambertsen, F., 1992: Fynske dødehuse. Skalk 1992/3.

Larsen, E. Benner, 1985: „The Gundestrup Cauldron, Identification of tool traces“, Iskos 5, Proceedings of the third Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology. Helsinki.

Larsen, E. Benner, 1995: Historien om Det store Sølvfund fra Gundestrup. Jysk Arkæologiske Selskab. Århus.

Larsen, Knud A., 1949: Bornholm i ældre jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1949.

Larsson, L., 2001: Uppåkra, an Iron Age site with a long duration: internal and external perspectives. I: B. Arrhenius (red.): Kingdoms and Regionality. Transactions from the 49th Sachsensymposium 1998 in Uppsala. Stockholm.

Laser, R., 1982: Die römischen und frühbyzantinischen Fundmünzen auf dem Gebiet der DDR. Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 28. Berlin.

Laursen, J., 1984: Danske kuglefibler. Hikuin 10.

Lennartz, K., 1969: Zwischeneuropa in den geographischen Vorstellungen und der Kriegsführung der Römer in der Zeit von Cæsar bis Marcus Aurelius. Dissertation Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität. 1969.

Lerche, G., 1968: Kæmpekarret. Skalk 1968:2.

Lerche, G., 1977: Double paddle-spades in prehistoric context in Denmark. Tools & Tillage III. Copenhagen.

Levinsen, K., 1984: En ældre romertids smedegrav fra Tolstrup ved Års. Hikuin 10.

Lewis, B., 1984: Overbygård og Nørre Fjand. En analyse af nogle jernalderlandsbyers tilliggender og økonomi. Kuml 1985.

Lewring, A. & Jørgensen, E., 1999: Berigtigelse. Skalk 1999/1.

Linton, M., 1986: Romersk ballast? Sfinx 1986:3.

Liversage, D., 1967: En boplads fra jernalderen ved Hemshøjgård, Vig. Holbæk Museums Årsberetning 1966-67.

Liversage, D., 1977a: Landbrugsrevolutionen i det 1. årtusinde e.Kr. Kontinuitet og Bebyggelse. H. Thrane (red.). Skrifter fra Historisk Institut 22, Odense Universitet.

Liversage, D., 1977b: Kulturlage in Dänemark um die Zeitwende, beleuchtet durch neurere Funde. I: Chropocsky (red.): Symposium, Ausklang der Latene-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet. Bratislava.

Liversage, D., 1980: Material and Interpretation. The Archaeology of Sjælland in the Early Roman Iron Age. Publications of The National Museum. Archaeological-Historical Series XX. Copenhagen.

Liversage, D., 1982: An Uncompleted Fortification on Sejrø. Journal of Danish Archaeology 1. Odense.

Liversage, D., 1985a: Studies of a buried Early Iron Age field. Acta Archaeologica 56.

Liversage, D., 1985b: La femme de Huldremose. I: A. Bocquet et al. (red.): Elements de Pré- et Protohistoire Européenne: Hommages a Jacques-Pierre Milotte.

Liversage, D. & Malling, K., 1978: Mosekonen. Skalk 1978:4.

Liversage, D. & Dobrzanska, K., 1984: The Weapon Cemetery at Harnebjerg on Langeland. Studien zur Sachsensforschung 4. Hannover.

Liversage, D., Munro, M.A.R., Courty, M.-A. & Nørnberg, P., 1987: Studies of a Buried Iron Age Field. Acta Archaeologica 56, 1985.

Liversage, D. & Dobrzanska, K., 1991: The Weapon Cemetery at Bukkensbjerg – a clue to Social Order in First Century Langeland. Studien zur Sachsenforschung 7. Hannover.

Liversage, D. & Robinson, D., 1995: Prehistoric Settlement and Landscape Development in the Sandhill Belt of Southern Thy. Journal of Danish Archaeology 11, 1992-93.

Lomborg, E., 1964: Myrthue-graven. Ældre romertids jordfæstegrave i Sydvestjylland. Kuml 1964.

Lorenz, H., 1985: Regional organisation in the western Early La Tène province: the Marne, Mosel and Rhine-Danube groups. I: T.C. Champion & J.V.S. Megaw (red.): Settlement and Society. Aspects of West European Prehistory in the First Millennium B.C. Leichester University Press.

Lorenz, H., 1986: Rundgang durch die keltische „Stadt“. W. Ludwig Verlag.

Lund, Allan A., 1976: Moselig. Wormianum 1976. Århus.

Lund, Allan A., 1978: Cæsar som etnograf. København.

Lund, Allan A., 1979a: Nordens Barbarer. Århus.

Lund, Allan A., 1979b: Fortid og fordom. Skalk 1979/1.

Lund, Allan A., 1981: Publius Cornelius Tacitus. Odense.

Lund, Allan A., 1985: Zur Schielderung der germanischen Gesellschaft bei Caesar und Tacitus. Classica et Mediaevalia 36. København.

Lund, J., 1976a: Kælderlejlighed. Skalk 1976:4.

Lund, J., 1976b: Overbygård – En jernalderlandsby med nedgravede huse. Kuml.

Lund, J., 1977: Barnets jernalder. Skalk 1977/1.

Lund, J., 1978a: I en kælder -. Skalk 1978:1.

Lund, J., 1978b: Allerdybest nede. Skalk 1978:6.

Lund, J., 1979a: Ældre jernalders landsbyer med nedgravede huse. Fra Jernalder til Middelalder. H. Thrane (red.). Skrifter fra Historisk Institut, Odense Universitet 27.

Lund, J., 1979b: Tre førromerske jordkældre fra Overbygård. Kuml.

Lund, J., 1984: Nedgravede huse og kældre i ældre jernalder. Hikuin 10.

Lund, J., 1988: Jernalderens bebyggelse i Jylland. I: J. Lund & U. Näsman (red.): Folkevandringstiden i Norden. En krisetid mellem ældre og yngre jernalder.

Lund, J., 1990: Hoveder og ansigter af ler fra ældre jernalder. Kuml 1990.

Lund, J., & Thomsen, V., 1982: Toftinghuset. Om rekonstruktion af et jernalderhus. Kuml 1981.

Luttwak, E., 1999: The Grand Strategy of the Roman Empire. From the First Century A.D. to the Third. London.

Lysdahl, O., 1970: Fodspor i ler. Skalk 1970:4.

Lysdahl, P., 1971: Vendsyssel som lokalgruppe i ældre romersk jernalder. Brudstykker. Holger Friis tilegnet. Historisk Samfund for Vendsyssel.

Lysdahl, P., 1984: Brandgrav med tidselfibula fra Trudsholmegnen, Østjylland. Hikuin 10. Århus.

Lønborg, B., 1986: Bronzestøbning i dansk jernalder. Kuml 1986.

Lønborg, B., 1990: Oldtidens drejebænk. Skalk 1990/3.

Lønstrup, J., 1988: Mosefund af hærudstyr fra jernalderen. I: P. Mortensen & B. Rasmussen: Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Århus.

Lønstrup, J., 1996: Das zweischneidige Schwert aus der jüngeren römischen Kaiserzeit im freien Germanien und im römischen Imperium. I: C. Unz (red.): Studien zu den Militärgrenzen Roms 3. Stuttgart.

Madsen, A.P. & Neergaard, C., 1894: Jyske Grave fra den førromerske Jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1894.

Mackeprang, Mogens B., 1935: De store Mosefund fra Folkevandringstid. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1935.

Mackeprang, Mogens B., 1936a: Om et Træskrin med Amuletter og undergørende Planter samt andet mærkeligt i en Grav fra romersk Jernalder. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1936.

Mackeprang, Mogens B., 1936b: En senromersk Kejserstatuette fundet for 200 Aar siden i Jylland. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1938.

Mackeprang, Mogens B., 1940: Aarslev-Fundet: et rigt fynsk Gravudstyr fra 4.Aarh.e.Kr. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1940.

Mackeprang, Mogens B., 1943: Kulturbeziehungen im nordischem Raum des 3.-5. Jahrhunderts. Hamburger Schriften zur Vorgeschichte 3. Leipzig.

Mackeprang, Mogens B., 1944: En Bronzespand med Billedfrise i en Grav fra 3. Aarhundrede. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1944.

Mackeprang, Mogens B., 1945: Nyfundne Guldringe fra Jernalderen. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1945.

Madsen, O., 1986: Hedegård – grave og gravplads fra ældre romersk jernalder. Horsens Museums Årsskrift 1986.

Madsen, O., 1987: Gravplads og landsby fra romersk jernalder. I: Danmarks længste udgravning. Arkæologi på naturgassens vej 1979-86.

Madsen, O., 1992: Midtjysk magt. Skalk 1992/3.

Madsen, O., 1993: Hedegård – a wealthy village on the Skjern River. I: S. Hvass & B. Storgaard: Da klinger i muld. 25 års dansk arkæologi. Århus.

Madsen, O., 1994: Midtjysk søfart. Skalk 1994/4.

Madsen, O., 1995: Produktion, bebyggelse og samfundsorganisation i sen førromersk og ældre romersk jernalder. Et midtjysk eksempel. I: Resi, H. Gjøstein (red): Produksjon og samfunn. Universitetets Oldsaksamling. Varia 30. Oslo.

Madsen, O., 1997a: Pragtvåben. Skalk 1997/2.

Madsen, O., 1999: Hedegård – a rich village and cemetery complex of the Early Iron Age on the Skjern river. An interim report. Journal of Danish Archaeology 13, 1996-97.

Magilton, J.R., 1995: Lindow Man. I: R.C. Turner & R.G. Scaife: Bog Bodies. London.

Magnus, B. & B. Myhre, 1986: Norges Historie 1. Forhistorien. Oslo.

Marazov, I., 1989: The Ragozen Treasure. Sofia.

Marseen, O., 1954: En trææske af ler. Kuml 1954..

Marseen, O., 1956: Oldtidsbrønde. Kuml 1956.

Marseen, O., 1963: Lundegårde-gravpladsen fra yngre jernalder. Kuml 1963.

Martens, J., 1986: The Vandals. Myths and Facts about a Germanic Tribe of the first half of the first millennium A.D. I: S.J. Shennan (red.): Archaeological Approaches to Cultural Identity. London.

Martens, J., 1988: „Borremose reconsidered“. The Date and Development of a Fortified Settlement of the Early Iron Age. Journal of Danish Archaeology 7. Odense.

Martens, J., 1991: Gensyn med Borremose, om baggrunden for genoptagelsen af udgravningerne på Borremosefæstningen. LAG 2. Århus.

Martens, J., 1992: The Cemetery at Kraghede – on the Cultural Position of the So-Called Kraghede Group of the Late Pre-Roman Iron Age. Barbaricum 2, 1992.

Martens, J., 1994a: Refuge Fort – Fortified Settlement – Central Place?. EAZ Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 35/2.

Martens, J., 1994b: On the so-called Kraghede-Group – the Pre-Roman Iron Age in North Jutland and its connections with the Przeworsk culture. Kultura Przeworska 1. Lublin 1994.

Martens, J., 1995: Southeast European Influences in the Early Iron Age of Southern Scandinavia. Acta Archaeologica 66.

Martens, J., 1996: Die vorrömische Eisenzeit in Südskandinavien. Probleme und Perspektive. Prähistorische Zeitschrift 71.

Martens, J.(red.), 1997: Chronological Problems of the Pre-Roman Iron Age in Northern Europe. I: J. Martens (red.): Chronological Problems of the Pre-Roman Iron Age in Northern Europa. Symposium at the Institute of Prehistoric and Classical Archaeology, University of Copenhagen, December 8. 1992. Arkæologiske Studier 7. Copenhagen.

Martens, J., 1998: Haus und Hof in Southern Scandinavia. I: A. Leube: Haus und Hof im östlichen Germanien, 1998.

Martens, J., 1998b: Local Development or Foreign Influences. On the Late Pre-Roman Iron Age of North Jutland. I: J. Ilkjær & A. Kokowski (red.): 20 lat arch. w Maslomeczu 2, 1998.

Martens, J., 2000: Kraghede. I: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 17, Berlin.

Martens, J., 2001: A Wooden Shield-Boss from Kvärlöv, Scania. Some Remarks on the Weaponry of the Early Pre-Roman Iron Age in Northern Europe and the Origin of the Hjortspring Warriors. I: Trans Albim Fluvium. Forschungen zur vorrömischen, kaiserzeitlichen und mittelalterlichen Archäologie. Festschrift für Achim Leube. Rahden/Westf.

Mathiassen, Th., 1948: Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse. København.

Mathiassen, Th., 1959: Nordvestsjællands Oldtidsbebyggelse. København.

Megaw, J.V.S., 1970: Art of the European Iron Age.

Megaw, J.V.S. & Megaw, M.R., 1989: Celtic Art. From its Beginnings to the Book of Kells. London.

Meldgård, M.& Rasmussen, M., (red.) 1996: Arkæologiske eksperimenter i Lejre. Rhodos, København.

Meyer, J., 2002: Bjedstrup-båden. En udspændt stammebåd fra det midtjyske søhøjland. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 18. Juni 2002.

Michaelsen, K. Kjer, 1995: Hug en hæl -. Skalk 1995/1.

Michaelsen, K. Kjer, 2000a: Bronzestatue som skrot. I: S. Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Arkæologien under overfladen. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. April 2000.

Michaelsen, K. Kjer (red.), 2000b: Fynske fund fortæller – fra istid til rigstid. Odense Bys Museer.

Michaelsen, K. Kjer & Sørensen, P. Østergaard, 1996: Tusindvis af stolpehuller – uafbrudt bebyggelse i Gudme fra 3. Årh.e.Kr. til vikingetid. Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1996.

Mikkelsen, D. Kaldal, 1990: To ryttergrave fra ældre romersk jernalder – den ene med tilhørende bebyggelse. Kuml 1988-89.

Mikkelsen, D. Kaldal, 1999: Single Farm or Village? Reflections on the settlement structure of the Iron Age and the Viking Period. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Jutland Archaeological Society. Højbjerg.

Mikkelsen, M., 1987: Nørregård, sb. 79. I: Danmarks længste udgravning. Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat (red.). København.

Mikkelsen, P. & Helles Olsen, L., 1997: Vendeldiget. Kuml 1995-96.

Mikkelsen, P. Helweg, 1933: Skrøbeshavefundet. Fynsk Hjemstavn 8-9, August-September 1933.

Mikkelsen, P. Helweg, 1938: Blidegn-Graven. Et af mine interessanteste Fund. Esbjerg.

Millar, F. (red.), 1966: The Roman Empire and its Neighbours. London.

Moberg, C.-A., 1941: Zonengliederungen der vorrömischen Eisenzeit in Nordeuropa. Lund.

Moberg, C.-A., 1950: When did Late La Tène begin? Acta Archaeologica 21.

Moberg, C.-A., 1954: Between Horn and Ornavasso. Acta Archaeologica 25.

Moberg, C.-A., 1976: Gundestrupkitteln. När järnet kom. Göteborg.

Moberg, C.-A., 1980: Vor – während – nach der Spätlatenezeit. Vendsyssel – Göteborg – Polen. I: L. Kaelas & J. Wigfors (red.): Die vorrömische Eisenzeit im Kattegat Gebiet und in Polen. Göteborg 1980.

Moltke, E., 1951: Er runeskriften opstået i Danmark? Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1951.

Moltke, E.,1976: Runerne i Danmark og deres oprindelse. København.

Montelius, O., 1896: Den nordiske järnålderns kronologi. Svenska Fornminnesföreningens Tidsskrift, Bd. 9. Stockholm.

Moscati, S., Frey, O.-H., Kruta, V., Raftery, B. & Szabo, M. (red.), 1991: The Celts. London.

Munksgaard, E., 1974a: Kipervævning fra Haastrup. Fynske Minder 1974.

Munksgaard, E. 1974b: Oldtidsdragter. København.

Munksgaard, E., 1976: Dronning Gunhilds hår. Skalk 1976:4.

Munksgaard, E., 1978: Justerede ringe af ædelmetal fra germansk jernalder og vikingetid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Myhre, B., 1978: Agrarian development, settlement history and social organisation in Southwest Norway in the Iron age. I: K. Kristiansen & C. Paludan Müller (red.): New Directions in Scandinavian Archaeology. Copenhagen.

Myhre, B., 1985: Boathouses as Indicators of Political Organization. Norwegian Archaeological Review 18. Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø.

Myhre, B., 1987: Chieftain's graves and chiefdom territories in South Norway in the Migration Period. Studien zur Sachsenforschung 6.

Myhre, B., 1997: Boathouses and naval organisation. I: A. Nørgaard Jørgensen & B.L. Clausen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology and History 2. 1997.

Müller, F., 1992: La Tène (canton de Neuchatel)et Portt (canton de Berne): les sites, les trouvailles et leur interpretation. I: G. Kaenel & Ph. Curdy (red.): L'Åge du fer dans le Jura. 1992.

Müller, S., 1892: Det store Sølvkar fra Gundestrup i Jylland. Nordiske Fortidsminder I,3. København.

Müller, S., 1895: Ordning af Danmarks Oldsager III. Jernalderen. København 1892-95.

Müller, S., 1897: Vor Oldtid. København.

Müller, S., 1900a: Bronzebælter fra førromersk tid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Müller, S., 1900b: En fremmed Halsring af Guld fra førromersk Tid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Müller, S., 1906: Bopladsfundene. Den romerske tid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Müller, S., 1907: Nye Fund og Iagttagelser fra Sten-, Bronze- og Jernalderen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Müller, S., 1909: Juellinge Fundet. Nordiske Fortidsminder II.

Müller, S., 1912: Vendsysselstudier III. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Müller, S., 1933: Oldtidens Kunst i Danmark III. Jernalderens Kunst. København.

Müller-Wille, M., 1970: Bestattungen im Boot. Studien zu einer nordeuropäischen Grabsitte. Offa 1968-69. Neumünster.

Müller-Wille, M., 1977: Bauerliche Siedlungen der Bronze- und Eisenzeit in den Nordseegebieten. I: H. Jankuhn, R. Schützeichel & F. Schwind: Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen.

Møhl, U., 1957: Zoologisk gennemgang af knoglematerialet fra jernalderbopladserne Dalshøj og Sorte Muld, Bornholm. I: O. Klindt-Jensen: Bornholm i Folkevandringstiden. København.

Nash, D., 1985: Celtic territorial expansion and the Mediterranean world. I: T.C. Champion & J.V.S. Megaw (red.): Settlement and Society. Aspects of West European Prehistory in the First Millennium B.C. Leicester University Press.

Neergaard, C., 1892: Jærnalderen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1892.

Neergaard, C., 1916: Sønderjyllands Jærnalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1916.

Neergaard, C., 1928: Jernalders-Gravpladserne ved Lisbjærg. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1928.

Neergaard, C., 1931: Nogle sønderjyske Fund fra den ældre Jernalder. Nationalmuseets Arbejdsmark 1931.

Neumann, H., 1953: Et løveglas fra Rhinlandet. Kuml 1953.

Neumann, H., 1957: Kastrup – en hedensk offerplads. Sønderjyllands Aarbog.

Neumann, H., 1970: Et dødehus fra Enderupskov. Kuml 1970.

Neumann, H., 1978: Hærvejen som kulturformidler. Nordslesvigske Museer 5.

Neumann, H., 1982: Olgerdiget – Et Bidrag til Danmarks tidligste historie. Skrifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands amt. Haderslev.

Newcomb, R.M., 1971: Celtic Fields in Himmerland, Denmark, as Revealed by Vertical Photography at a Scale of 1:250.000. Photogrammetria 27,3.

Nicklasson, P., 1997: Svardet ljuger inte. Acta Archaeologica Lundensia.

Nielsen, B. Henning, 1998a: Thylandsk byhøj. Skalk 1998/1.

Nielsen, B. Henning, 1998b: Jernalderfund fra Egådalen. Kuml 1997-98.

Nielsen, Helge, 1972: Elverhøjveje. Skalk 1972:2.

Nielsen, H. & Hansen, V., 1977: Oldtidens veje og vadesteder, belyst ved nye undersøgelser ved Stevns. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 72-117.

Nielsen, H.F., 1989: The Germanic Languages. Origins and Early Dialectal Interrelations. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Nielsen, J.L., 1975: Aspekter af det førromerske våbengravsmiljø i Jylland. Hikuin 2.

Nielsen, J.N., 1971: Det utrolige fra Thy. Skalk 1971:6.

Nielsen, J.N., 1972: Flere kæmpekar. Skalk 1972:5.

Nielsen, J.N., 1972: Byhøje i Nørhå. MIV (Museer i Viborg Amt) 2.

Nielsen, J.N., 1980a: Jernalderbopladsen ved Malle Degnegård i Himmerland. MIV (Museer i Viborg Amt) 10.

Nielsen, J.N., 1980b: En jernalderboplads og -gravplads ved Sejlflod i Østhimmerland. Antikvariske Studier 4, 1980.

Nielsen, J.N., 1980c: Nordjysk jernalder. Skalk 1980/3.

Nielsen, J.N., 1982: Iron Age Settlement and Cemetery at Sejlflod in Himmerland, North Jutland. Excavations 1973-1980. Journal of Danish Archaeology. Odense.

Nielsen, J.N., 1984: Sejlflod-orientering og bebyggelsesudviklingen i Jylland. Fra Stamme til Stat. Symposium på Sostrup Kloster 23.-25. Maj 1984. Århus.

Nielsen, J.N., 2000: Sejlflod – ein eisenzeitliches Dorf in Nordjütland. Katalog der Grabfunde I-II. Nordiske Fortidsminder 20. København.

Nielsen, J.N., 2002: Flammernes bytte. Skalk 2002:6.

Nielsen, J.N. & Rasmussen, M., 1986: Sejlflod – en jernalderlandsby ved Limfjorden. Ålborg Historiske Museum. Ålborg.

Nielsen, L.C., 1982: Vestjyske gårde og landsbyer fra bronze- og jernalder. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Nielsen, L.C., 1984: Landsbyer fra ældre jernalder i Nr. Omme sogn. Hardsyssels Årbog 1984.

Nielsen, N., 1922: Jernudvindingen i Nørrejylland i Oldtid og Middelalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Nielsen, O., 1991a: Undersøgelser af danske jernalderbuer og -pile. Lag 2. Højbjerg.

Nielsen, O., 1991b: Skydeforsøg med jernalderens buer. I: Eksperimentel Arkæologi. Studier i teknologi og kultur nr. 1. Historisk Arkæologisk Forsøgscenter Lejre.

Nielsen, P.O., K. Randsborg & H. Thrane (red.) 1994: The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers presented at a Conference at Svendborg, October 1991. Arkæologiske Studier X. København.

Nielsen, P.O. & Kaul, F., 1984: Priorslykke. Journal of Danish Archaeology 3.

Nielsen, S., 1980: Om nogle ildbukke fra den ældre jernalder og deres rette brug. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Nielsen, S., 1987: Denarerne fra romersk jernalder – funktion og udbredelse. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og historie 1986.

Nielsen, S., 1999: The Domestic Mode of Production – and Beyond. An archaeological inquiry into urban trends in Denmark, Iceland and Predynastic Egypt. Nordiske Fortidsminder Ser. B 18. København, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab.

Nielsen, Viggo, 1970: Iron Age plough-marks in Store Vildmose, North Jutland. Tools & Tillage I,3.

Nielsen, Viggo, 1971: Spor. Brudstykker, tilegnet Holger Friis. Historisk Samfund for Vendsyssel.

Nielsen, Viggo, 1980: Sten i Store Vildmose. En flintplads fra jernalderen. Kuml 1980.

Nielsen, Viggo, 1984: Prehistoric field boundaries in Eastern Denmark. Journal of Danish Archaeology 3.

Nielsen, Viggo, 1993: Jernalderens pløjning. Store Vildmose. Jysk Arkæologisk Selskab. Århus.

Nielsen, Viggo, 2000: Oldtidsagre i Danmark. Bornholm. Jysk Arkæologisk Selskab. Århus.

Nielsen, V., & Clemmesen, N.C., 1995: Surveying of Ancient Field Systems, Danish Experiences. Tools & Tillage II:4.

Nierhaus, R., 1969: Das Silberschatz von Hildesheim – seine Zusammensetzung und der Zeitpunkt seiner Vergrabung. Die Kunde NF 20. Hannover.

Nilsson, T., 2000: Fornemme 300-talsgrave fra Vendsyssel. I: S. Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Festskrift til Dronning Margrethe II. København.

Ninou, K., 1978: Treasures of Ancient Macedonia. Athens.

Norden, E., 1923: Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania.

Nordquist, J. & Ørsnes, D., 1971: Pige i blåt. Skalk 1971:3.

Norling-Christensen, H., 1937: Der Fauerskov-Fund. Acta Archaeologica VIII. København.

Norling-Christensen, H., 1938: Skrøbeshave-fundet. Et gravfund fra romersk jernalder med romersk importgods. Arkæologiske Studier tilegnet Jens Winther. København.

Norling-Christensen, H., 1939: Dalen-fundet. Et gravfund fra romersk jernalder med romersk importgods. Fornvännen. Stockholm.

Norling-Christensen, H., 1940a: Nordiske glas fra ældre romersk jernalder. Fra Danmarks Ungtid. København.

Norling-Christensen, H., 1940b: Der Stenlille-Fund. Ein Grabfund der römischen Kaiserzeit mit römischen Bronze- und Glassgefässen. Acta Archaeologica IX. København.

Norling-Christensen, H., 1943a: Germansk jernalders begyndelse i Norden. Viking 13.

Norling-Christensen, H., 1943b: Smykkefundet fra Vester Mellerup. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark.

Norling-Christensen, H., 1943c: Une trouvaille de parures de l'ancien âge du fer romain faite a Gjølstrup, Vendsyssel. Acta Archaeologica 14.

Norling-Christensen, H., 1944: Gjølstrupfundet: et Smykkefund fra ældre romersk Jærnalder. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1944.

Norling-Christensen, H., 1945: Runedupskoen fra Torsbjerg mosefund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. København.

Norling-Christensen, H., 1951a: Arkæologisk placering af de tre rosetfibulaer med runeskrift. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1951.

Norling-Christensen, H., 1951b: Jernaldergravpladsen ved Himlingøje. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1951.

Norling-Christensen, H., 1952a: Kasseroller med tre huller eller tredelt hul i skaftet. Træk af den stiludvikling, der har ført til kasserollen med trekløverbladformet skafthul. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. København.

Norling-Christensen, H., 1952b: Gravfund fra Borritshoved. Kuml. Aarhus.

Norling-Christensen, H., 1953a: Vestlandskedler og malede glas. Kuml. Aarhus.

Norling-Christensen, H., 1953b: Romerske glaskar i Danmark. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. København.

Norling-Christensen, H., 1954: Katalog over ældre romersk jærnalders grave i Århus amt. Nordiske Fortidsminder IV, bd. 2.

Norling-Christensen, H., 1956: Haraldstedgravpladsen og ældre germansk jernalder i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. København.

Norling-Christensen, H., 1957: En romersk broncekasserolle fra Søborg Mose. Fra det gamle Gilleleje 1956-57.

Norling-Christensen, H., 1960: Romerske industriprodukter i Sønderjylland. I: Jens Raben 14. Marts 1880-18. Februar 1960. Et mindeskrift. Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Norling-Christensen, H., 1968: Hohe Glasbecher vom Pompeji-Typ mit einer Verzierung, die meistens aus eingeschliffenen, dichtgestellten Furchen oder Facetten besteht. Provincialia. Festschrift für R. Laur-Belart. Basel, Stuttgart.

Nowakowski, W., 1996: Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt. Bearbeitet und herausgegeben von C. von Carnap-Bornheim. Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg. Sonderband 10. Marburg & Warszawa.

Nuber, H.U., 1972: Kanne und Griffschale. Ihr Gebrauch im täglichen Leben und die Beigabe in Gräbern der römischen Kaiserzeit. 53. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. Berlin 1973.

Näsman, U., 1984: Glas och handel i senromersk tid och folkevandringstid. Uppsala.

Näsman, U., 1986: Vendel period glass from Eketorp II, Öland, Sweden. Acta Archaeologica 55.

Näsman, U., 1988: Analogislutning i nordisk Jernalderarkæologi. Et bidrag til udviklingen af en nordisk historisk etnografi. I: P. Mortensen & B. Rasmussen: Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Århus.

Näsman, U., 1998: Sydskandinavisk samhällsstruktur i ljuset av merovingisk och anglosaxisk analogi eller i vad är det som centralplatserna är centrala? I: L. Larsson & B. Hårdh (red.): Centrala Frågor – Centrala Platser. Samhällstrukturen under Järnaldern. En vänbok till Berta Stjernqvist. Uppåkrastudier 1. Acta Archaeologica Lundensia 8:28. Lund.

Nylén, E., 1955: Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands. Stockholm.

Nylén, E., 1962a: Kontakt erhållen mellan äldre och yngre förromersk jernalder. En preliminär forskningsrapport. Fornvännen 57.

Nylén, E., 1962b: Skatten från Havors Fornborg. Proxima Thule, Hyllningsskrift till H.M. Konung Gustav VI Adolf. Stockholm.

Nylén, E., 1963: Early Gladius Swords found in Scandinavia. Acta Archaeologica 34, 1963.

Nylén, E., 1967: Guldringen från Havor och den store silverkitteln från Gundestrup. Fornvännen 62. Stockholm.

Nylén, E., 1968: Gundestrupkittelen och den thrakiska konsten. Tor 12, 1967-68. Uppsala.

Nylén, E., 1970: Die älteste Goldschmiedekunst der nordischen Eisenzeit und ihr Ursprung. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 15, 1968.

Nylén, E., 1976: Gödsel och guld. Minjar og Menntir. Afmaelisrit helgad Kristjani Eldjarn. Reykjavik.

Nylén, E. & Schönbeck, B., 1994: Tuna i Badelunda, 1-2. Västerås.

Nørbach, L.C., 1997: Drengsted – en jernalderboplads med jernproduktion. Sønderjysk Månedsskrift 7/8 1997.

Nørbach, L.C., 1999: Organising iron production and settlement in Northwestern Europe during the Iron Age. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Århus.

Nørbach, L.C., 2000: Bønder og smeltemestre i Snorup. I: S. Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Arkæologien under overfladen. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. April 2000.

Odgaard, B.V., 1985: A pollen analytical investigation of a Bronze Age and Pre-Roman Iron Age soil profile from Grøntoft, Western Jutland. Journal of Danish Archaeology 4.

Olesen, L. Helles, 1981: Jernalderagre ved Halgård Bæk. Holstebro Museums Årsskrift 1981.

Olesen, L. Helles, 1982: Jernalderbrandtomter i Skårup, Thy. Antikvariske Studier 5.

Olesen, L. Helles, 1994: Kistegrave. Skalk 1994/6.

Olmsted, G.S., 1979: The Gundestrup Cauldron. Collection Latimus vol. 162. Bruxelles.

Olsen, A. & Seeberg, P., 1971: Storudvinding af trækul. MIV (Museer i Viborg Amt).

Orosius, Paulus, 1936: Seven Books of History against the Pagans (The Apology of Paulus Orosius). Translated by I.W. Raymond. New York, Columbia University.

Pare, C.F.E., 1999: Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa I. Grundzüge der Chronologie im östlichen Mitteleuropa (11.-8. Jahrhundert v. Chr). Jahrbuch RGZM. Teil II. Grundzüge der Chronologie im westlichen Mitteleuropa. III Gliederung der Kulturlandschaften Europas am Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit.

Parzinger, H., 1988: Chronologie der Späthallstatt- und Frahlatènezeit. Studien zu Fundgruppen zwischen Mosel und Save. Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie 4. Weinheim.

Parzinger, H., 1992: Bassenheim und Briedel und die Zeitfolge der Hunsrück-Eifel Kultur. Bonner Jahrbücher 192, s. 1-12.

Pauli, L., 1980: Die Kelten in Mitteleuropa. Kultur, Kunst, Wirtschaft. Salzburger Landesausstellung 1. Mai-30. Sept. 1980 in Keltenmuseum Hallein, Östereich. Salzburg.

Pauli, L., 1991a: Heilige Plätze und Opferbräuche bei den Helvetiern und ihre Nachbarn. Archäologie der Schweiz 14.

Pauli, L., 1991b: Les Alpes centrales et orientales à l'Âge du Fer. I: Les Alpes à l'Âge du Fer. Actes du Xe colloque sur l'âge du Fer tenu à Yenne-Chambéry, réunis par A.Duval.

Peska, J., 2000: Das Königsgrab von Musov in Südmähren. I: L. Wamser (red.): Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Zivilisatorische Erbe einer europäischen Militärmacht. Katalog-Handbuch zur Landesausstellung des Freistaates Bayern. Rosenheim 2000. Mainz von Zabern.

Petersen, Henry, 1888: Vognfundene i Dejbjerg Præstegårdsmose ved Ringkøbing 1881 og 1883. København.

Petersen, Peter, 1995: Nydam offermose. Mosefund i Danmark gennem 2000 år – og de store offerfund i moserne som grundlag for en fyldigere beskrivelse af Nydam offermose. Dansk Historisk Håndbogsforlag 1995.

Petersen, P. Vang, 1987: Nydam III – Et våbenoffer fra ældre germansk jernalder. Årbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Petersen, P. Vang, 1994: Excavations of Sites of Treasure Trove Finds at Gudme. I: P.O. Nielsen, K. Randsborg & H. Thrane: The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers presented at a Conference at Svendborg, October 1991. Arkæologiske Studier X. København.

Petersen, P. Vang, 1998: Degradering. Skalk 1998/1.

Petersen, S.T., 1990: Dover – en gravplads fra ældre romersk jernalder og vikingetid i Sønderjylland. I: L. Jørgensen (red.): Fra Simblegård til Trelleborg. Arkæologiske Skrifter 3, 1990. København.

Pietzsch, A., 1964: Zur Technik der Wendelringe. Arbeitsund Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Beiheft 4.

Piggott, S., 1959: The Carnyx in Early Iron Age Britain. The Antiquaries Journal XXXIX. Oxford.

Pittioni, R., 1984: „Wer hat wann und wo den Silberkessel von Gundestrup angefertigt?“ Veröffentlichungen der keltischen Kommission der österreichischen Akademie der Wissenschaften 3. Wien.

Planck. D., 1982: Eine neuentdeckte keltische Viereckschanze in Felbach-Schmiden, Rems-Murr Kreis. Germania 60.

Pleiner, Radomír, 2000: Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. Archeologicky Üstav Av Cr. Praha.

Polanyi, K., 1957: The semantics of money-uses. Primitive, Archaic and Modern Economies. G. Dalton (red.): Essays of Karl Polyani. Boston.

Polenz, H., 1985: Römer und Germanen in Westfalen. Einführung in die Vor- und Frühgeschichte Westfalens 5, Münster.

Porsmose, Erland, 1985: De fynske landsbyers historie – i dyrkningsfælleskabets tid. Odense Universitet. Historisk Institut.

Potter, T.W., 1972: The Changing Landscape of South Etruria. London.

Poulsen, K. Løkkegaard, 1978: Eisenzeitliche Muschelhaufen in Dänemark. Offa, bd. 35.

Powell, T.G.E., 1971: From Uratu to Gundestrup: the agency of Thracian metal-work. The European Community in Later Prehistory, Studies in honour of C.F.C.Hawkes. London.

Raddatz, K., 1957: Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und Körperschmuck. Offa-Bücher 13. Neumünster.

Raddatz, K., 1961: Ringknaufschwerter aus germanischen Kriegergräbern. Offa 17/18,1959/61.

Raddatz, K., 1967a: Das Wagengrab der jüngeren vorrömischen Eisenzeit von Husby, Kreis Flensburg. Offa-Bücher 20. Neumünster.

Raddatz, K., 1967b: Die Bewaffnung der Germanen in der jüngeren römischen Kaiserzeit. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen nr. 1. Göttingen.

Raddatz, K., 1987a: Der Thorsberger Moorfund. Katalog. Teile von Waffen und Pferdegeschirr, sonstige Fundstücke aus Metall und Glas, Ton und Holzgefässe, Steingeräte. Offa-Bücher 65. Neumünster.

Raddatz, K., 1987b: Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und Körperschmusck. Katalog. Offa 44. Neumünster.

Raftery, B., 1990: Celtic Art. Paris: UNESCO/Flammarion.

Rahbek, U. & Rasmussen, K. Lund, 1997: Radiocarbon Dating in the Pre-Roman Iron Age. I: J. Martens (red.): Chronological Problems of the Pre-Roman Iron Age in Northern Europe. Symposium at the Institute of Prehistoric and Classical Archaeology, University of Copenhagen, December 8. 1992. Arkæologiske Studier 7. Copenhagen.

Randsborg, K., 1987: Römische Gläser und Bronzegefässe im Norden. Ein Kommentar. Acta Archaeologica 57, 1986.

Randsborg, K., 1988: Byen, Magten og Jorden: Europa i det første årtusinde. I: P. Mortensen & B. Rasmussen: Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Århus.

Randsborg, K. 1993: Gudme-Lundeborg: Interpretative Scenarios and Thoughts. I: H. Thrane (red.): The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers presented at a Conference at Svendborg, October 1991. Arkæologiske Studier, vol. X. København.

Randsborg, K., 1995: Hjortspring. Warfare and Sacrifice in Early Europe. Århus.

Rankov, B., 1999: The Roman ban on the export of weapons to the Barbaricum: a misunderstanding. I: Oldenstein, J. & Gupte, G. (red.): Spatrömische Militärausrüstung. Journal of Roman Military Equipment Studies 10.

Rapin, A., 1990: L'armement, fil conducteur des mutations du Second Age du Fer. I: Duval, A., Le Bihan, J.P. & Menez, Y. (red.): Les gaulois d'Amorique. La fin de l'Age du Fer en Europe tempérée. Actes du XIIe colloque de l'A.F.E.A.F. Quimper. Mai 1988. Revue Archéologique de l'Ouest. Supplément 3.

Rasch, M., 1991: Sammenfattande kommentar och analys. I: Hagberg et al. (red.): Ölands järnåldersgravfelt II. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.

Rasmussen, A. Kann, 1968: En byhøj i Thyland. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Rasmussen, B.M., 1995: Brokær. Ein Reichtumszentrum der römischen Kaiserzeit in Südwestjutland. Acta Archaeologica 66.

Rasmusssen, B.M., Andersen, S.H. & Kjærum. P. (red.) 1996: Slusegårdgravpladsen IV. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter. Århus.

Rasmussen, P., Hansen, H. Jarl & Nielsen, L.B., 2000: Kulturlandskabets udvikling i et langtidsperspektiv. To sjællandske områder gennem de sidste 6000 år. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Rau, G., 1972: Körpergräber mit Glasbeigaben. Acta Praehistorica et Archaeologica 3. Berlin.

Rau, G., 1973: Facettschliffgläser und die Chronologie der Spätkaiserzeit. Archäologisches Korrespondenzblatt 3. Mainz.

Rau, G., 1974: Zur Provenienzfrage spätantiker Gläser. Archäologisches Korrespondenzblatt 4. Mainz.

Redlich, C., 1977: Zur Trinkhornsitte bei den Germanen der älteren Kaiserzeit. Prähistorische Zeitschrift 52.

Reinecke, P., 1950: „Antremont und Gundestrup“. Prähistorische Zeitschrift XXXIV/V, 1949-50.

v. Richthofen, B., 1930: Zur Herkunft der Wandalen. Altschlesien 3, 1930.

Rieck, F., 1981: Ankeret. Skalk 1981/2.

Rieck, F., 1991: Aspects of coastal defence in Denmark. I: O. Crumlin-Pedersen: Aspects of Maritime Scandinavia AD 200-1200. Vikingeskibshallen, Roskilde.

Rieck, F., 1992: Krigsbytte. Skalk 1992/1.

Rieck, F., 1994a: Jernalderkrigernes skibe. Nye og gamle udgravninger i Nydam Mose. Vikingeskibshallen i Roskilde.

Rieck, F., 1994b: Håbet om det overordentlige. Skalk 1994/1.

Rieck, F., 1994c: The Iron Age Boats from Hjortspring and Nydam – New Investigations. I: C. Westerdahl (red.): Crossroads in Ancient Shipbuilding, Proceedings of the Sixth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde 1991.

Rieck, F., 1995: Ships and Boats in the Bog Finds of Scandinavia. I: The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia. Publications of the Naional Museum, vol. 1. København.

Reick, F., 2000: Krigerne fra Nydam. I: S. Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Arkæologi under overfladen. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. April 2000.

Rieck, F. & Crumlin-Pedersen, O., 1988: Både fra Danmarks Oldtid. Vikingeskibshallen. Roskilde.

Rieck, F. & Jørgensen, E., 1997a: Non-military equipment from Nydam. I: A. Nørgård Jørgensen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology and History, vol. 2. København.

Rieck, F. & Jørgensen, E., 1997b: Mere fra mosen. Skalk 6/1997.

Rieck, F., Jørgensen, E., Petersen, P.V. & Christensen, C., 1999: „..som samlede Ofre fra en talrig Krigerflok“. Status over Nationalmuseets Nydamprojekt 1989-97. Nationalmuseets Arbejdsmark 1999.

Riis, P.J., 1959: The Danish Bronze Vessels of Greek, Early Campanian and Etruscan Manufactures. Acta Archaeologica 30.

Rindel, P.O., 1992: Ældre jernalders bebyggelse i Sønderjylland. Bebyggelsesmønstre, ressourceudnyttelse og centerdannelser. I: U. Lund Hansen og S. Nielsen (red.): Sjællands jernalder. Beretning fra et symposium 24.4.1990 i København (Arkæologiske Skrifter 6). København.

Rindel, P.O., 1999: Development of the village community 500 BC – 100 AD in west Jutland, Denmark. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Jutland Archaeological Society. Højbjerg.

Rindel, P.O., 2001a: Lyngsmose og Lystbækgård – et Borremoseanlæg og Cæsars liljer i Vestjylland. FRAM, Fra Ringkøbing Amts Museer 2001.

Rindel, P.O., 2001b: Building Typology as a Means of Describing the Development of Early Village Communities in the 5th-3rd Centuries B.C. at Grøntoft, Western Jutland, Denmark. I: J.R. Brandt & L. Karlsson (red.): From Huts to Houses. Transformations of Ancient Societies. Proceedings of an International Seminar organized by the Norwegian and Swedish Institutes in Rome, 21-24 September 1997. Skrifter utgivna av Svenska Instituttet i Rom, 4to, LVI. Stockholm 2001.

Ringtved, J., 1984: Sejlflod-gravpladsen og udviklingen i Jylland i yngre romertid og ældre germanertid. Fra Stamme til Stat. Symposium på Sostrup Kloster 23.-25. Maj 1984. Århus.

Ringtved, J., 1986: Jyske gravfund fra yngre romertid og ældre germanertid. Kuml 1986.

Ringtved, J., 1988a: Regionalitet. Et jysk eksempel fra yngre romertid og ældre germanertid. I: P. Mortensen & B. Rasmussen: Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Århus.

Ringtved, J., 1988b: Samfundsmæssige ændringer på overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder. I: T. Madsen (red.): Bag Moesgaards Maske. Kultur og samfund i fortid og nutid. Århus.

Roberts, H. Salskov, 1995: Imports into Denmark from Pre-Roman and Roman Italy. I: J. Swaddling, S. Walker & P. Roberts (red.): Italy in Europa: Economic Relations 700 BC-AD 50. British Museum Occasional Paper 97.

Robinson, D.E., 1994: Dyrkede planter fra Danmarks forhistorie. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1993, s. 2039. København.

Robinson, D.E. & Siemen, P., 1989: A Roman Iron Age Funerary Deposit from Præstestien, southwestern Jutland, and the Early Cultivation of Rye in Denmark. Antiquity 62.

Robinson, H.R., 1975: The Armour of Imperial Rome. London.

Rosenberg, G., 1937: Hjortspringfundet. Nordiske Fortidsminder III,1. København.

Ross, A., 1986: The Pagan Celts. London.

Rostholm, H., 1982: Oldtiden på Herning-egnen. Herning Museum. Herning.

Roth, J.P., 1999: The Logistics of the Roman Army at War (264 B.C. – A.D. 235). Columbia Studies in the Classical Tradition XXIII. Leiden.

Roymans, N., 1996: The sword or the plough. Regional dynamics in the romanisation of Belgic Gaul and the Rhineland area. I: N. Roymans (red.): From the Sword to the Plough. Three studies on the earliest romanisation of northern Gaul. Amsterdam Archaeological Studies I. Amsterdam.

Rusu, M., 1969: Das keltische Fürstengrab von Ciumesti in Rumänien. Berichte der römisch-germanischen Kommission 50. Mainz.

Rønne, P., 1986: Gård på vandring. Skalk 1986/5.

Sahlström, K.E. & Gejvall, N.G., 1948: Gravfältet på Kyrkbacken i Horns socken, Västergötland. Kungl. Vitterhets och Antikvitets Akademiens Handlingar 60:2.

Salewicz, K., 1976: En jernalderlandsby i Hurup. ISKOS nr. 1. Finska Fornminnesföreningen.

Sanden, W. van der, 1996: Udødeliggjorte i mosen. Historierne om de nordvesteuropæiske moselig. Assen.

Sanden, W. van der & Capelle, T., 2001: Mosens guder. Antropomorfe træguder fra Nord- og Nordvesteuropas fortid. Silkeborg.

Sander-Jørgensen Rowlett & Rowlett, R., 1984: Gundestrup and Titelberg. Hikuin 10. Århus.

Sanders, A., 1999: Anthropology of Warriors. I: Encyclopedia of Violence, Peace & Conflict.Vol. 3. Academic Press/ London & San Diego.

Schlabow, K., 1949: Haartracht und Pelzschulterkragen der Moorleiche von Osterby. Offa 8. Neumünster.

Schlabow, K., 1965: Der Thorsberger Prachtmantel. Veröffentlichungen des Fördervereins Textilmuseum Neumünster Heft 5.

Schlabow, K., 1976: Textilfunde der Eisenzeit in Norddeutschland. Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte Bd. 15.

Schlette, F., 1976: Formen des römisch-germanischen Handels. Römer und Germanen in Mitteleuropa. Herausgegeben von H. Grünert, Redaktion von H.-J. Doller. Historiker Gesellschaft der DDR. Berlin.

Schlüter, W., 1970: Versuch einer sozialen Differenzierung der jungkaiserzeitlichen Körpergräbergruppe von Hassleben-Leuna anhand einer Analyse der Grabfunde. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 6.

Schlüter, W. (red.), 1993: Kalkriese – Römer im Osnabrücker Land. Archäologische Forschungen zur Varusschlacht.

Schlüter, W., 1997: Archäologische Forschungen zur Örtlichkeit der Varusschlacht. I: A. Nørgård Jørgensen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology and History, vol. 2. København.

Schmid, P. & Zimmermann, W.H., 1975: Flögeln – zur Struktur einer Siedlung des 1. Bis 5. Jahrhunderts n. Chr. Im Küstengebiet der südlichen Nordsee. Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 11.

Schnarr, H., Füting, M. & Becker, M., 1994: Mikroskopische und mikroanalytische Untersuchungen an Fundstücken aus dem Fürstengrab Gommern. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 76.

Schnurbein, S. von, 1997: Die Organisation des Römischen Heeres und die Struktur des Limes in Germanien. I: A. Nørgård Jørgensen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology and History, vol. 2. København.

Schoknecht, U., 1973: Ein früheisenzeitlicher Lanzenhort aus dem Malliner Wasser bei Passenthin, Kr. Wahren. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1973.

Schovsbo, P.O., 1983: Løvtræets mestre. Skalk 1983/2.

Schovsbo, P.O., 1987: Oldtidens vogne i Norden. Frederikshavn.

Schovsbo, P.O., 1991: Vognmagere. Skalk 1991/3.

Schukin, M.B. et al., 1993: New Finds of Kronenhalsringe in the Chernigov Region, Ukraine, and some Problems of their Interpretations. Acta Archaeologica 63. Copenhagen.

Schulz, W., 1953: Leuna, ein germanischer Bestattungsplatz der spätrömischen Kaiserzeit. Berlin.

Schulz, W. & Zahn, R., 1933: Das Fürstengrab von Hassleben. Berlin-Leipzig.

Schwabedissen, H., 1949: Die Bedentung der Moorarchäologie für die Urgeschichtsforschung. Offa 1949.

Sehested, F., 1878: Fortidsminder og Oldsager fra Egnen omkring Broholm. København.

Sellevold, B. Jansen, Lund Hansen, U. & Balslev Jørgensen, J., 1984: Prehistoric Man in Denmark. Nordiske Fortidsminder. København.

Shama, S., 1996: Landscape and Memory. London.

Shefton, B.B., 1985: Magna Graecia, Macedonia or neither? Some Problems in 4th Century Metalwork. Magna Grecia, Epiro e Macedonia. Atti del ventiquattresimo convergo di studi sulla Magna Grecia, Tarento 1984, Napoli.

Shefton, B.B., 1995: Leaven in the Dough: Greek and Etruscan Imports North of the Alps – the Classical Period. I: J. Swaddling, S. Walker & P. Roberts (red.): Italy in Europa: Economic Relations 700 BC-AD 50. British Museum Occasional Paper 97.

Shetelig, H., 1912: Vestlandske Graver fra Jernalderen. Bergens Museums Skrifter, Ny Række, Bd. II, No. 1.

Siemen, P., 1985: Skonager – en jernalderlandsby fra 5.-7. Århundrede efter Kristus. Mark og Montre. Fra sydvestjyske museer 1985.

Siemen, P., 1990: Bebyggelseshistorie øst for Esbjerg. 3000 års landsbyer og enkeltgårde i Novrupområdet. Mark og Montre.

Sievers, S., 1989: Die Waffen von Manching under Berücksichtigung des Übergangs von LT C zu LT D. Ein Zwischenbericht. Germania 67.

Simonsen, John, 1984: Dobbeltåget fra Bredmose i Fjends herred. Hikuin 10. Århus.

Simonsen, P., 1953: To djurslandske mosefund fra keltisk jernalder. Kuml 1953.

Skaarup, J., 1976: Stengade II. En langelandsk gravplads med grave fra romersk jernalder og vikingetid. Rudkøbing.

Slomann, W., 1964: En antikvarisk-historisk skisse omkring Avaldsnessfundet. Viking 28.

Snedker, K.H., 1959: Nagelsti bondesamfund gennem 4000 år. Lolland-Falsters historiske Samfund. Årbog XLVII, 1959.

Solberg, B., 2000: Jernalderen i Norge. Oslo.

Stary, F.P., 1981: Ursprung und Ausbreitung der eisenzeitlichen Ovalschilde mit spindelförmigen Schildbuckel. Germania 59:2.

Steensberg, A., 1943: Ancient Harvesting Implements. Nationalmuseet. København.

Steenstrup, J., 1895: Det store Sølvfund ved Gundestrup i Jylland. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 6. Række, Historisk og Filosofisk Afd. III/4. København.

Stenberger, M., 1946: Djurfigurer från äldre järnåldern. Fornvännen 1946.

Stenberger, M., 1956: Tuna in Badelunda. A Grave in Central Sweden with Roman Vessels. Acta Archaeologica XXVII. Copenhagen.

Stenberger, M., 1979: Det Forntidna Sverige. Uppsala.

Stender-Petersen, A., 1957: Jordanes' beretning om Goternes udvandring. Kuml 1957.

Steuer, H., 1982: Frühgeschichtliche Sozialstrukturen in Mitteleuropa. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, nr. 128. Göttingen.

Steuer, H., 1989: Archaeology and History. Proposals on the Social Structure of the Merovingian Kingdom. I: K. Randsborg (red.): The Birth of Europe. Archaeology and Social Development in the First Millennium AD. Analecta Romana Instituti Danici. Supplementum XVI. Rome.

Stidsing, E., 1997: Efter bøhmisk model. Skalk 1997/4.

Stilborg, O. 1996: Ler og brændte ben. Skalk 1996/2.

Stjernqvist, B., 1951: Vä under järnåldern. Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund XLVII. Lund.

Stjernquist, B., 1955: Simris. Acta Archaeologica Lundensia, Ser. in 4to, nr. 5. Lund.

Stjernquist, B., 1965: Gårdfesaundersökningen. Ale 1965.

Stjernquist, B., 1970: Zur Frage der Siedlungskontinuität der Völkerwanderungszeit. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1969-70.

Stjernquist, B., 1973: Das Opfermoor in Hassle Bösarp, Schweden. Acta Archaeologica 44, 1973.

Stjernquist, B., 1981: The Gårdløsa Research Project. Gårdløsa: An Iron Age Community in its Natural and Social Setting. Interdisciplinary Studies. Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund LXXV.

Stjernquist, B., 1994: Uppåkra, et bebyggelsescentrum i Skåne under järnåldern. I: J. Ganshorn & J.A. Jacobsen (red.): Fra Luristan til Lusehøj. Festskrift til Henrik Thrane i anledning af 60-års dagen. Fynske Minder 1994.

Stoklund, M., 1986: Neue Runenfunde in Illerup und Vimose (Ostjütland und Fünen, Dänemark). Germania 64.

Stoklund, M., 1995: Die Runen der römischen Kaiserzeit. I: U. Lund Hansen et al.: Himlingøje – Seeland – Europa. Ein Gräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und internationalen Beziehungen. København.

Storgaard, B., 1990: Årslev-fundet – et fynsk gravfund fra slutningen af yngre romersk jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1990.

Storgaard, B., 1994: The Årslev-Grave and Connections between Funen and the Continent at the End of the Later Roman Iron Age. I: P.O. Nielsen et al. (red.) 1994.

Storgaard, B., 2001: Himlingøje – barbarian empire or Roman implantation? I: B. Storgaard: Military Aspects of the Aristocracy in Barbaricum in the Roman and Early Migration Periods. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 5. Copenhagen.

Stoumann, I. & Siemen, P., et al., 1996: Esbjergs Historie I. Esbjerg.

Straume, E., 1988: The Grave from Nordre Rør, Rygge, Østfold. The Burial of a Danish Woman from the 3rd Century A.D.? I: B. Hårdh et al (red.): Trade and Exchange in Prehistory. Studies in Honour of Berta Stjernquist. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8vo, no. 16.

Struwe, K.W., 1967: Die Moorleiche von Dätgen. Ein Diskussionsbeitrag zur Strafopfertese. Offa 24. Neumünster.

Svoboda, B., 1972: Neuerwerbene römische Metallgefässe aus Stráze bei Piestany. Archaeologica Slovaca. Fontes XI. Bratislava.

Sørensen, H.E., 1996: Sønderjyllands oldtid. Forlaget Melbyhus. Skærbæk.

Sørensen, P. Harder, 1972: Jyske oldtidslandbrug – lokaliseret efter luftfotografier. Kulturgeografi 8. Århus.

Sørensen, P. Harder, 1982: The use of air photography in Celtic field studies. Journal of Danish Archaeology 1.

Sørensen, P. Harder, 1991: Jyske Oldtidsagre. Nordjyllands og Viborg Amter. Copenhagen.

Sørensen, P. Østergaard, 1993: Hal på hal. Skalk 1993/6.

Sørensen, P. Østergaard, 1994a: Gudmehallerne. Kongeligt byggeri fra jernalderen. Nationalmuseets Arbejdsmark 1994.

Sørensen, P. Østergaard, 1994b: Houses, Farmseads and Settlement Pattern in the Gudme Area. I: Nielsen, P.O., Randsborg, K. & Thrane, H. (red.): The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Arkæologiske Studier, vol. X. København.

Sørensen, S.A., 1997: Hvad hånden former. Skalk 1997:1.

Tacitus, se Brun & Lund 1974.

Tacitus: Germania. Griechische und lateinische Quellen zur Frühgeschichte Mitteleuropas III. Berlin.

Tauber, H., 1979: Kulstof-14 datering af moselig. Kuml 1979.

Tesch, S., 1980: Ett par bronsåldersmiljöer med huslämningar i Skåne och Södermanland. Bronzealderbebyggelsen i Norden. Skrifter fra Historisk Institut, Odense Universitet, nr. 28. Odense.

Tesch, S., 1992: House, farm and village in the Köpinge area from Early Neolithic to the Early Middle Ages. I: L. Larsson & B. Hårdh (red.): The Archaeology of the Cultural Landscape. Field Work and Research in a South Swedish Rural Region. Acta Archaeologica Lundensia 4:19.

Thompson, E.A., 1965: The Early Germans. Oxford.

Thomsen, N., 1951: Sydvestjyske ildbukke. Fra Ribe Amt, bd. 12, 1948-51.

Thomsen, N., 1953: Om en vestjysk Stald. Kuml 1953.

Thomsen, N., 1959: Om hus og kælder i romersk jernalder. Kuml 1959.

Thomsen, N., 1963: Jernalderens brolagte stalde. Fra Ribe Amt 1960-63.

Thomsen, N., 1964: Myrthue, et gårdsanlæg fra jernalder. Kuml 1964.

Thomsen, N., 1967: To jernalderildbukke. Kuml 1967.

Thomsen, N., 1968: To førromerske hustomter ved Esbjerg. Mark og Montre. Fra sydvestjyske museer. 1968.

Thomsen, P.O., 1987: Havn og handelsplads. Skalk 1987/5.

Thomsen, P.O., 1994: Lundeborg – an Early Port of Trade in South-East Funen. I: P.O. Nielsen et al. (red.) 1994.

Thomsen, P.O., 1999: Ædelt håndværk. Skalk 1999/4.

Thomsen, P.O., Blæsild, B., Hardt, N. & Kjer Michaelsen, K., 1993: Lundeborg – en handelsplads fra jernalderen. Skrifter fra Svendborg & Omegns Museum 32.

Thomsen, R., 1964: Forsøg på rekonstruktion af en fortidig jernudvindingsproces. Kuml 1963.

Thomsen, R., 1971: Essestein und Ausheizschlacken aus Haitabu. Zur Technik des wikingerzeitlichen Schmiedens. I: Schietzel, K. (red.): Berichte über die Ausgrabungen in Haitabu 5. Neumünster.

Thomsen, Rudi, 1953: 2000-årige Britermønter i Danmarks Jord. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark.

Thorvildsen, K., 1949: En hustomt fra romersk jernalder ved Vognsbøl. Fra Ribe amt.

Thorvildsen, K., 1950: Moseliget fra Tollund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1950.

Thorvildsen, K., 1951: En gravplads med dødehus ved Farre. Kuml 1951.

Thorvildsen, E., 1952: Menneskeofringer i oldtiden. Jernalderligene fra Borremose i Himmerland. Kuml.

Thorvildsen, E., 1972: Dankirke. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Thrane, H., 1964: Nye mosefundne celtskafter af træ fra Danmarks oldtid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1964.

Thrane, H., 1967: Fornemme fund fra en jernaldergrav i Uggeløse. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Thrane, H., 1975: Fynske broncemennesker fra jernalderen. Fynske Minder. Odense.

Thrane, H., 1987: Das Gudme Problem und die Gudme Untersuchung. Frühmittelalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster Bd. 21. Münster.

Thrane, H., 1989: Bovidenstatuetten von Fünen. Frühmittelalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster, Bd. 23. Münster.

Thrane, H., 1993: Guld, guder og godtfolk – et magtcentrum fra jernalderen ved Gudme og Lundeborg. Nationalmuseet.

Thrane, H. & Grøngaard Jeppesen, T. (red.): Gårdens udvikling fra jernalderen til nyere tid. Historisk Institut, Odense Universitet.

Tillgaard-Petersen, S. 1989: Dover – en gravplads fra Ældre Romersk Jernalder og Vikingetid i Sønderjylland. I: Jørgensen, L. (red.): Simblegård – Trelleborg. Danske gravfund fra førromersk jernalder til vikingetid ^Arkæologiske Skrifter 3). København.

Tomaschitz, K., 2001: Die Wanderungen der Kelten in der antiken Überlieferung. Mitt. Prähist, Komm. Österr. Akad. 47. Wien.

Tornbjerg, S.Å., 1985: Bellingegård, a late Iron Age settlement at Køge, East Zealand. Journal of Danish Archaeology 4.

Tornbjerg, S.Å., 1997: Fra gubbernes verden. Skalk 1997:3.

Tornbjerg, S.Å., 1999: Iron Age Settlements near Køge, Eastern Zealand. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Jutland Archaeological Society. Højbjerg.

Trier, B., 1969: Das Haus im Nordwesten der Germania Libera. Veröffentlichungen der Altertumskunde im Provinzialinstitut für westfälische Landes- und Volkskunde IV.

Trolle-Lassen, T., 1984: Sociale forskelle i jernaldersamfundet i Vogn. Vendsyssel nu og da.

Trolle-Lassen, T., 1987: Jernaldergravpladsen ved Vogn. En arkæologisk-osteologisk undersøgelse. Kuml 1987.

Ulriksen, J., 1994: Danish sites and settlements with a maritime context, AD 200-1100. Antiquity 68.

Ulriksen, J., 1998: Anløbspladser. Besejling og bebyggelse i Danmark 200-1100 e.Kr. Et studie af søfartens pladser på baggrund af undersøgelser i Roskilde Fjord. Roskilde.

Unz, C., (red.): 1986: Studien zu den Militärgrenzen Roms III. 13. Internationaler Limeskongress. Aalen 1983. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 20. Stuttgart.

Valbjørn, K.V., 2002: Reconstruction of the Hjortspring Boat. I: A. Nørgaard Jørgensen: Maritime Warfare in Northern Europe. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology and History 6. Copenhagen.

Vebæk, C.L., 1944: En østjysk offermose fra keltisk jernalder. Nationalmuseets Arbejdsmark 1944.

Vebæk, C.L., 1945a: Smederup. An Early Iron Age sacrificial bog in East Jutland. Acta Archaeologica XVI.

Vebæk, C.L., 1945b: En sjællandsk Kvindegrav fra 3. Aarh. e.Kr. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1945.

Vebæk, C.L., 1948: En Trææske med Runeindskrift fra en sjællandsk Mose. Nationalmuseets Arbejdsmark 1948.

Vebæk, C.L., 1976: Jernalderlandsbyen ved Vestervig Kirke. ISKOS I. København.

Vebæk, C.L., 1980: Priorsløkke – en befæstet landsby fra ældre romersk jernalder ved Horsens. Antikvariske Studier 4.

Vebæk, C.L., 1988: En byhøj i Thy: jernalderbebyggelsen ved Vestervig kirke. Nationalmuseets Arbejdsmark 1988.

Vedel, E., 1872: Den ældre Jernalders Begravelser paa Bornholm. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Vedel, E., 1886: Bornholms Oldtidsminder og Oldsager. København.

Vedel, E., 1897: Efterskrift til Bornholms Oldtidsminder og Oldsager. København.

Venclova, N., 1993: Celtic shrines in central Europe: a sceptical approach. Oxford Journal of Archaeology 12(1).

Venedikov, I. & Gerassimov, T., 1979: Thracian Art Treasures. Bulgarski Houdojnik Publishing House, Sofia.

Viereck, H.D.L., 1975: Die römische Flotte. Classis Romana. Herford.

Vilefosse, D.H. de, 1899: Le Trésor de Boscoreale. Monuments et mémoires, Fondation E. Piot, tom 5. 1902.

Villemos, A., 1978: „Hvad nyt om Gundestrupkarret“. Nationalmuseets Arbejdsmark 1978. København.

Voss, O., 1960: Når man ser det fra oven. Skalk 1960:2.

Voss, O., 1962: Jernudvinding i Danmark i forhistorisk tid. Kuml 1962.

Voss, O., 1971: Eisenproduktion und Versorgung mit Eisen in Skandinavien vor der Wikingerzeit. Early Medieval Studies 3. Antikvarisk Arkiv 40, 1971.

Voss, O., 1976: Drengsted. Et bopladsområde fra 5. Årh. e.Kr. f. ved Sønderjyllands vestkyst. ISKOS 1. Finska Fornminnesföreningen.

Voss, O., 1988: The Iron Production at Populonia. I: The First Iron in the Mediterranean.

Voss, O., 1989a: Iron Furnaces in Denmark. I: Pleiner, R. (red.): Archaeometallurgy of Iron. International Symposium of the Comité pour la sidérurgie ancienne de l'UISPP.

Voss, O., 1989b: Hedegård – et sjældent jernudvindingsanlæg fra ældre romersk jernalder. Horsens Museum Årsskrift 1987-1988.

Voss, O., 1991: Jernproduktionen i Danmark i perioden 0-550 e.Kr. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Samfundsorganisation og Regional Variation. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXVII, 1991.

Voss, O., 1993a: Iron smelting. Da klinger i muld…25 års dansk arkæologi. Århus.

Voss, O., 1993b: Snorup: et jernudvindingsområde i Sydvestjylland. Nationalmuseets Arbejdsmark 1993.

Voss, O. & Ørsnes-Christensen, M., 1948: Der Dollerupfund. Ein Doppelgrab aus der römischen Eisenzeit. Acta Archaeologica XIX.

Voss, O. & Smekalova, T., 2002: Nye muligheder. Skalk 2002/3.

Wagner, P., 1984: Wood Species in Viking Age Shipbuilding. I: O. Crumlin-Pedersen & M. Vinner (red.): Sailing into the Past. Roskilde.

Watt, M., 1980: Runegård – En foreløbig beretning om undersøgelse af oldtidsbopladser ved Grødby på Bornholm. Antikvariske Studier 4, 1980.

Watt, M., 1983a: A Viking Age Settlement at Runegård (Grødby), Bornholm. An Interim Report of the Investigations 1979-82. Journal of Danish Archaeology 2, 1983.

Watt, M., 1983b: Formue i denarer. Skalk 1983/4.

Watt, M., 1991: Sorte Muld. Høvdingesæde og kultcentrum fra Bornholms yngre jernalder. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Watt, M., 1994: Gladii in Dänemark – Milieu und Zeitstellung. I: Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Marburger Kolloquium. Lublin/Marburg.

Watt, M., 1996: En keltisk glasperle fra Trommeregård i Klemensker. Fra Bornholms Museum 1994-95.

Wells, C.M., 1972: The German Policy of Augustus. Oxford.

Wells, P.S., 1980: Culture Contact and Culture Change. Early Iron Age central Europe and the mediterranean World. Cambridge.

Wells, P.S. 1994: Interactions between Denmark and Central Europe in the Late Prehistoric Iron Age: The Prelude to Gudme and Lundeborg. I: Nielsen, P.O., Randsborg, K. & Thrane, H. (red.): The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Arkæologiske Studier, vol. X. København.

Werner, J., 1941: Die beiden Zierscheiben des Thorsberger Moorfundes. Römisch-Germanische Forschungen 16. Berlin.

Werner, J., 1950: Römische Trinkgefässe in germanischen Gräbern der Kaiserzeit. Ur- und Frühgeschichte als historische Wissenschaft. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ernst Wahle (H. Kirchner red.). Heidelberg.

Werner, J., 1952: Nørrejyske bronzebælter fra jernalderen. Kuml 1952.

Werner, J., 1973: Bemerkungen zur mitteldeutschen Skelettgräbergruppe Hassleben-Leuna. Zur Herkunft der „ingentia auxilia germanorum“ des gallischen Sonderreiches in den Jahren 259-274 n. Chr. I: H. Beumann (red.): Festschrift für Walter Schlesinger I. Mitteldeutsche Forschungen 74:1.

Werner, J., 1977: Spätlatèneschwerter norischer Herkunft. I: Ausklang der Latène-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet. Bratislava.

Werner, J., 1980: Der goldene Armring des Frankenkönigs Childerich und die germanischen Handgelenkringe der jüngernen Kaiserzeit. Frühmittelalterliche Studien 14.

Werner, J., 1988: Danceny und Brangstrup. Untersuchungen zur Cernjachov-Kultur zwischen Sereth und Dnestr und zu den „Reichtumszentern“ auf Fünen. Bonner Jahrbücher 188. Bonn.

Werner, J., 1990: Eiserne Wollkämme der jüngeren Kaiserzeit aus dem freien Germanien. Germania 68 (2).

Werner, J., 1997: Spätlatène-Schwerter nordischer Herkunft. I: D. Chropovsky (red.): Ausklang der Latène-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im Mittleren Donaugebiet.

Weski, T., 1982: Waffen in germanischen Gräbern der älteren römischen Kaiserzeit südlich der Ostsee. BAR International Series 147.

Wiell, S., 1997a: Flensborgsamlingen 1852-1864 – og dens skæbne. Flensborg.

Wiell, S., 1997b: Sølvskatten fra Nydam/Der Silberschatz aus Nydam. Selskabet for Nydamforskning.

Wiell, S., 1999: Vimose. Fundhistorie. Kuml 1999.

Wiell, S. 2000: Kampen om oldtiden – nationale oldsager siden 1864. Aabenraa.

Wielowiejski, J., 1976: Die Kontakte Noricums und Pannoniens mit den nördlichen Völkern im Lichte der römischen Import. I: H.J. Dölle (red.): Römer und Germanen in Mitteleuropa. Berlin.

Wielowiejski, J., 1980: Glówny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa rzymkiego (The main amber route of the time of the Roman Empire). Wroclaw.

Wild, J.P., 1976: The Gynaecea. Aspects of the Notitia Dignitatum. British Archaeological Reports, Suppl., ser. 15.

Willerding, U., 1977: Über Klima-Entwicklung und Vegetationsverhältnisse im Zeitraum Eisenzeit bis Mittelalter. I: H. Jankuhn et al. (red.): Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalter. Göttingen.

Willers, H., 1901: Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor. Hannover/Leipzig.

Windelhed, B., 1984: „Celtic Fields“ and prehistoric agrarian landscapes. I: K. Kristiansen (red.): Settlement and Economy in Later Scandinavian Prehistory. B.A.R. International Series 211. Oxford.

Wolagiewicz, R., 1970: Der Zufluss römischer Importe in das Gebiet nördlich der mittleren Donau in der älteren Kaiserzeit. Zeitschrift für Archäologie 4.

Worsaae, J.J.A., 1865: Om Slesvigs eller Sønderjyllands Oldtidsminder. København.

Wright, E., 1990: The Ferriby Boats. Seacraft of the Bronze Age. London.

Zimmermann, Chr., 1998: Zur Entwicklung der Eisenmetallurgie in Skandinavien und Schleswig-Holstein. Prähistorische Zeitschrift 73/1, s. 69-99.

Zimmermann, W.H., 1999: Why was cattle-stalling introduced in prehistory? The significance of byre and stable and of outwintering. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Jutland Archaeological Society. Højbjerg.

Ölands järnåldersgravfält 2, 1991. Högsrum, Gkömminge, Algutsrum, Torslunda, Långlöt, Runsten, Norra Möckle-by. 1991.

Ørsnes, M., 1959: Ny viden om jernalderens våbenofre. Nationalmuseets Arbejdsmark 1959.

Ørnes, M., 1969: Forord til C. Engelhardt: Sønderjyske og Fynske Mosefund I. Thorsbjerg Mosefund.

Ørnes, M., 1970a: Om Nydamfundet. Forord til C. Engelhardt: Sønderjyske og Fynske Mosefund II. Thorsbjerg Mosefund.

Ørsnes, M., 1970b: Om Kragehul og Vimosefundet. Forord til C. Engelhardt: Sønderjyske og Fynske Mosefund III.

Ørsnes, M., 1984: Sejrens pris. Våbenofre i Ejsbøl Mose ved Haderslev. Haderslev Museum.

Ørsnes, M., 1988: Ejsbøl I. Waffenopferfunde des 4.-5. Jahrh. nach Chr. Nordiske Fortidsminder. Serie B, Bind 11. København.

Ørsnes, M., 1993: Zaumzeugfunde des 1-8. Jahrh. nach Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Acta Archaeologica 64, 1993.

Ørsnes-Christensen, M. & Voss, O., 1948: Der Dollerupfund. Ein Doppelgrab aus der römischen Eisenzeit. Acta Archaeologica XIX.

Ørsnes, M. & Ilkjær, J., 1993: Votive deposits. I: S. Hvass & B. Storgaard (red.): Da klinger i muld..25 års arkæologi i Danmark.

Ørsted, Peter, 1999: Danmark før Danmark. Romerne og os. København.

Østergaard Sørensen, P., 1994: Gudmehallerne. Kongeligt byggeri fra jernalderen. Nationalmuseets Arbejdsmark 1994.

Åkerlund, H., 1963: Nydamskeppen. En studie i tidig skandinavisk skeppsbygnadskonst. Göteborg.

Aaby, S., 1974: Cykliske klimavariationer de sidste 7500 år påvist ved undersøgelser af højmoser og marine transgresioner. Danmarks Geologiske Undersøgelser. Årbog 1975, s. 91 ff.

Aaby, B., 1976: Cyclic climatic variations in climate over the past 5.500 years. Reflected in the raised bogs. Nature vol. 263, no. 5575.

Aaby, B., 1978: Cyclic changes in climate during 5.500 yrs. Reflected in Danish raised bogs. The Danish Natural History Society and the Danish Meteorological Institute. K. Frydendahl (red.): Proceedings of the Nordic Symposium on Climatic Changes and Related Problems. København.

Aaby, B., 1985: Klima. Arkæologisk Leksikon. Politikens Forlag. København.

Aaby, B., Robinson, D. & Jørgensen, A.B., 1992: En gård fra førromersk jernalder og det omgivende landskab. Kuml 1991-92.

Aaris-Sørensen, K., 1998: Danmarks forhistoriske dyreverden, 2. udg. København.

Vejviser

Værket Danmarks Oldtid i fire bind udkom i 2. udgave i 2006. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig