Fortællingen om Danmarkshistoriens ældste tider er beretningen om alt det, der ligger gemt derude i det danske landskab. Oftest ligger det under det muldlag, som maskinerne hvert år pløjer igennem. Eller det er tilgroede spor fra tider, da landet så helt anderledes ud end i dag. Kun få steder i Danmark findes der endnu landskaber, som ligger stille og uberørt hen, og hvor tiden går på en anden måde. Hele artiklen