Med dette første af i alt fire planlagte bind er begyndelsen gjort til en skildring af Danmarks ældste historie – fra de første rensdyrjægeres tid til Danmark i 1000-tallet trådte ind i historiens lys. Det har været tanken, at værket på en alsidig og alment tilgængelig måde skulle skildre Danmarks oldtidshistorie på samme vis, som Johannes Brøndsteds trebindsværk„Danmarks Oldtid“ gjorde det for mere end en menneskealder siden. Hele artiklen