I året 166 e.Kr., i kejser Marcus Aurelius' regeringstid, udbrød den første af de krige, som blev indledningen til en fuldstændig forvandling af Europa: Markomannerkrigene. Igennem mere end tyve år satte de deres præg på store dele af det europæiske kontinent. Og da de var ovre, var den proces sat i gang, som i de følgende århundreder skulle knytte Sydskandinavien tættere til den europæiske kulturudvikling. Hele artiklen