Det 3. og 4. århundrede e.Kr. var omskiftelige tider i Europa. Overalt foregik der militære konfrontationer – ikke blot mellem romerne og de germanske stammefolk. Men også mellem stammefolkene indbyrdes. Også i Danmark fik man at mærke, at det var urotider. Krig eller truslen om krig var blevet noget, man måtte regne med i dagligdagen. Det var begyndt tidligt i århundrederne efter Kr.f. Hele artiklen