Danmarks Oldtid i fire bind er skrevet af museumsinspektør ved Nationalmuseet, Jørgen Jensen. Med hans suveræne overblik skildres tiden fra 13.000 før vor tidsregning til 1050 efter vor tidsregning. En skildring af Danmarks ældste historie – fra de første rensdyrjægeres tid til Danmark i 1000-tallet trådte ind i historiens lys. En stor del af værkets billedmateriale er stillet til rådighed af Nationalmuseet. Hele artiklen