.

Forkortelser: AUD = Arkæologiske Undersøgelser i Danmark.

Aaby, Bent 1985: Norddjurslands landskabsudvikling gennem 7000 år. Belyst ved pollenanalyse og bestemmelse af støvindhold i højmosetørv. Fortidsminder 1985, Antikvariske Studier 7, s. 60-84.

Aaby, Bent, 1986a: Trees as anthropogenic indicators in regional pollen diagrams from eastern Denmark. I: Behre, K.-E. (red.): Anthropogenic Indicators in Pollen Diagrams. Rotterdam.

Aaby, Bent, 1986b: Mennesket og naturen på Abkær-egnen gennem 6000 år. Sønderjysk Månedsskrift 9, s. 277-290.

Aaby, Bent, 1988: The cultural landscape as reflected in percentage and influx pollen diagrams from two Danish ombrotrophic mires. I: H.H. Birks et al. (red.): The Cultural Landscape – Past, Present and Future. Cambridge.

Aaby, Bent, 1990: Pollen og jordstøv fortæller om fortidens landbrug. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 130-40.

Aaby, Bent, 1991: Geologi og mosedannelse i Store Vildmose. I: Limfjordsprojektet. Rapport nr. 2. Århus, s. 45-55.

Aaby, Bent, 1993: Flora. I: Hvass & Storgaard (red.): Da klinger i muld … 25 års dansk arkæologi, 1993, s. 24-27.

Aaris-Sørensen, Kim, 1977: Vedbæk-jægeren og hans hunde. Søllerødbogen 1977, s. 170-76.

Aaris-Sørensen, Kim, 1980: Depauperation of the mammalian fauna of the island of Zealand during the Atlantic Period. Videnskabelige Meddelelser fra dansk naturhistorisk Forening 142.

Aaris-Sørensen, Kim, 1984a: Om en uroksetyr fra Prejlerup: og dens sammenstød med Maglemosekulturen. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 165-173.

Aaris-Sørensen, Kim, 1984b: Uroksejagt. Skalk 1984/6, s. 1014.

Aaris-Sørensen, Kim, 1984c: Uroksen fra Prejlerup. Et arkæozoologisk fund. Zoologisk Museum, København.

Aaris-Sørensen, Kim, 1993: Faunaen. I: Hvass & Storgaard (red.): Da klinger i muld … 25 års dansk arkæologi, 1993, s. 28-30.

Aaris-Sørensen, Kim, 1998: Danmarks forhistoriske dyreverden. Om skovelefanter, næsehorn, bisoner, urokser, mammutter og kæmpehjorte. 2. udg. København.

Aaris-Sørensen, Kim, 1999: The Holocene History of the Scandinavian Aurochs (Bos primigenius BOJANUS, 1827). I: G.-C. Weniger (red.): Archaeology and Biology of the Aurochs. Neanderthal Museum, Wissenschaftliche Schriften 1. Köln, s. 49-58.

Aaris-Sørensen, Kim & Petersen, Erik Brinch, 1986: The Prejlerup Aurochs – an Archaeozoological Discovery from Boreal Denmark. I: Königsson, L.K (red.): Nordic Late Quarternary Biology and Ecology. STRIAE 24. Uppsala.

Aaris-Sørensen, Kim, Petersen, K. Strand & Tauber, Henrik, 1990: Danish Finds of Mammooth (Mammuthus primigenius (Blumenbach). Stratigraphal position, dating and evidence of Late Pleistocene environment. DGU Serie B, 14.

Aaris-Sørensen, Kim & Andreasen, Tine Nord, 1995: Small Mammals from Danish Mesolithic Sites. Journal of Danish Archaeology 11, 1992-93, s. 30-38.

Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.), 1986: Stridsøksetid i Sydskandinavien. Beretning fra et symposium 28.-30.X.1985 i Vejle. Arkæologiske Skrifter 1. København.

Albrectsen, Erling, 1974: Fyn i Oldtiden. Odense Universitetsforlag.

Albrethsen, S.E., 1976: Hvad klitten gemte – en enkeltgravshøj i Blåbjerg Plantage. Mark og Montre 1976.

Albrethsen, Svend Erik (red.), 1977: Antikvariske studier tilegnet Knud Thorvildsen på 70-årsdagen 18. december 1977. København.

Albrethsen, Svend Erik & Street-Jensen, Jørn, 1964: En højgruppe i Vojens. Nye fund af enkeltgravskulturens cirkelgrave. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 1-31.

Albrethsen, Svend Erik & Petersen, Erik Brinch, 1975: Jægerfolkets grave. Skalk 1975/5, s. 3-10.

Albrethsen, Svend Erik et al., 1976: De levede og døde … for 7000 år siden: en undersøgelse af gravpladsen på Bøgebakken i Vedbæk. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 5-23.

Albrethsen, Svend Erik & Brinch Petersen, E. 1976 Excavation of a Mesolithic Cemetery at Vedbæk, Denmark. Acta Archaeologica 47, s. 1-28.

Alexandersen, Verner, 1988: Description of the Human Dentitions from the Late Mesolithic Grave Fields at Skateholm, Southern Sweden. I: Larsson, L. (red.): 1988.

Alexandersen, Verner, 1993: Tænderne – sundhed, sygdom og brug. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 81.

Algreen-Petersen, H., 1997: Bromme-boplads ved Jørlunde. Kan der føjes endnu et spor til renernes trækrute mod nord. SDA-Nyt, maj 1997.

Althin, C. A., 1954: The Chronology of the Stone Age Settlement of Scania, bd. 1. The Mesolithic Settlement. Acta Archaeologica Lundensia, Ser. in quarto, nr. 1. Lund.

Andersen, A.H., 1986: Enkeltgravstid på de danske øer. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.) 1986, s. 57-76.

Andersen, A.H., 1987: Nr. 16. Skævinge Boldbaner. AUD 1986, s. 56. København.

Andersen, Hellmuth, H., 1960: Køkkenmøddingen ved Mejlgård. Kuml 1960, s. 26-35.

Andersen, Hellmuth, H., 1961: Sløjfede Enkeltgravshøje ved Stejlgård. Kuml 1961, s. 19-33.

Andersen, Hellmuth H. & Kjærum, Poul, 1968: Senneolitisk gravanlæg i Tønning skov. Kuml 1967, s. 37-60.

Andersen, Ingrid Falktoft, 1986: Gravstuens magi. Skalk 1986/2, s. 11-15.

Andersen, Knud, 1951: Hytter fra Maglemosetid: Danmarks ældste boliger. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 69-76.

Andersen, Knud, 1960: Verupbopladsen. En Maglemoseplads i Aamosen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 118-152.

Andersen, Knud, 1978: Stenalderbopladser i Åmosen. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 103-110.

Andersen, Knud, 1980: Bjergby Enge, en tidlig Maglemoseplads. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-12.

Andersen, Knud, 1982: Mesolitiske flækker fra Åmosen, Sjælland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-18.

Andersen, Knud, 1983: Stenalderbebyggelsen i den vestsjællandske Åmose. København.

Andersen, Knud, 1984: To Åmosepladser med håndtagsblokke. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 18-46.

Andersen, Knud, 1985: Frihavnen – den første Kongemoseplads. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 42-47.

Andersen, Knud, Jørgensen, S. & Richter, J., 1982: Maglemose hytterne ved Ulkestrup Lyng. Nordiske Fortidsminder B, 7. København.

Andersen, Niels H., 1975a: Sarup, et befæstet neolitisk anlæg på Sydvestfyn. Kuml 1973-74, s. 109-120.

Andersen, Niels H., 1975b: Befæstet stenalder. Skalk 1975/2, s. 3-8.

Andersen, Niels H., 1977: Sarup. Keramikgruber fra to bebyggelsesfaser. Kuml 1976, s. 11-46.

Andersen, Niels H., 1979: To grave fra tidlig enkeltgravskultur i Sarup. Fynske Minder 1978, s. 7-16.

Andersen, Niels H., 1982a: A Neolithic Causewayed Camp at Trelleborg near Slagelse, West Zealand. Journal of Danish Archaeology 1, 1982, s. 31-34.

Andersen, Niels H., 1982b: Bondefæstninger. Skalk 1982/2, s. 5-10.

Andersen, Niels H., 1985: Megalitgrave. Arkæologiske Undersøgelser i Danmark 1984, s. 15-18.

Andersen, Niels H., 1988: Sarup. Befæstede kultpladser fra bondestenalderen. Højbjerg.

Andersen, Niels H., 1990a: Sarup. Two Neolithic Enclosures in South-West Funen. Journal of Danish Archaeology 7, 1988, s. 93-114.

Andersen, Niels H., 1990b: Sarup. Zwei befestigte Anlagen der Trichterbecherkultur. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 73.

Andersen, Niels H., 1993: Tragtbægerkulturens store samlingspladser. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 100-103.

Andersen, Niels H., 1997: The Sarup Enclosures. The Funnel Beaker Culture of the Sarup site including two causewayed camps compared to the contemporary settlements in the area and other European enclosures. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter XXXIII:1. Aarhus.

Andersen, Niels H., 1998: Savtakket flint. Skalk 6,1998, s. 10-11.

Andersen, Niels H., 1999a: Sarupbopladsen. Tekst. Sarup vol. 2. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter XXXIII:2. Aarhus.

Andersen, Niels H., 1999b: Sarupbopladsen. Katalog. Sarup vol. 3. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter XXXIII:3. Aarhus.

Andersen, Niels H., 2000: Kult og ritualer i den ældre bondestenalder. Kuml, s. 13-58.

Andersen, Niels H. & Madsen, Torsten, 1978: Skåle og bægre med storvinkelbånd fra Yngre Stenalder. Kuml 1977, s. 131-160.

Andersen, Niels H. & Eriksen, Palle, 1996: Dysser uden høje. Skalk 1996/2, s. 5-9.

Andersen, Svend Th., 1980: The relative pollen productivity of the common forest trees in the early Holocene in Denmark. DGU Årbog 1979.

Andersen, Svend Th., 1990: Pollen Spectra from the Double Passage Grave Klekkendehøj on Møn. Evidence of Swidden Cultivation in the Neolithic. Journal of Danish Archaeology 7, 1988, s. 77-92.

Andersen, Svend Th., 1991a: Natural and Cultural Landscapes since the Ice Age shown by pollen analyses from small hollows in a forested area in Denmark. Journal of Danish Archaeology 8, s. 188-199.

Andersen, Svend Th., 1991b: Pollenanalyser fra gravhøje 1990. I: Andersen, S.Th., Rasmussen P. & Odgaard, B. (red.): Geologiske undersøgelser af kulturlandskabets historie. DGU, Miljøministeriet, Intern Rapport nr. 3, s. 3-32.

Andersen, Svend Th., 1991c: Review. Journal of Danish Archaeology 8, s. 227-228.

Andersen, Svend Th., 1991d: Undersøgelser fra gravhøje 1988-89. I: Andersen, S.Th., Odgaard, B. & Rasmussen, P.: Pollenanalytiske undersøgelser 1988-89-90. Miljøministeriet, DGU. Skov- og Naturstyrelsen, s. 9-66.

Andersen, Svend Th., 1992: Pollen Spectra from two Early Neolithic Lugged Jars in the Long Barrow at Bjørnsholm, Denmark. Journal of Danish Archaeology 9, 1990, s. 59-63.

Andersen, Svend Th., 1993a: Det tidlige landbrug. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 88-91.

Andersen, Svend Th., 1993b: Early and Middle Neolithic Agriculture in Denmark. Pollen spectra from soils in burial mounds of the Funnel Beaker Culture. Journal of European Archaeology 1, s. 153-180.

Andersen, Svend Th., 1993c: Jættestuernes landskab. I: Hansen, S.: Jættestuer i Danmark.. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, s. 68-75.

Andersen, Svend Th., 1995: History of Vegetation and Agriculture at Hassing House Mose, Thy, Northwest Denmark, since the Ice Age. Journal of Danish Archaeology 11, 1992-93, s. 57-79.

Andersen, Svend Th., 1998: Pollen Analytical Investigations of Barrows from the Funnel Beaker and Single Grave Cultures in the Vroue Area, West Jutland. Journal of Danish Archaeology 12, 1994-95, s. 107-132.

Andersen, Søren H., 1970a: Brovst, en kystboplads fra ældre stenalder. Kuml 1969, s. 67-90.

Andersen, Søren H., 1970b: Flintægdolken fra Flynderhage. Kuml 1969, s. 91-96.

Andersen, Søren H., 1972: Ertebøllekulturens harpuner. Kuml 1971, s. 73-126.

Andersen, Søren H., 1973a: Bro, en senglacial boplads på Fyn. Kuml 1972, s. 7-60.

Andersen, Søren H., 1973b: Overgangen fra ældre til yngre stenalder i Sydskandinavien set fra en mesolitisk synsvinkel. I: Munch, G., Stamsø & Simonsen, P. (red.): Bonde -veideman, bofast ikke-bofast i nordisk forhistorie. Tromsø Museums Skrifter IV.

Andersen, Søren H., 1974: En harpun fra Ejby Mose, Vestfyn. Fynske Minder 1974, s. 44-48.

Andersen, Søren H., 1975a: Ringkloster. En jysk indlandsboplads med Ertebøllekultur. Kuml 1973-74, s. 11-108.

Andersen, Søren H., 1975b: En Ertebølleboplads ved Vængesø. Hikuin 2, s. 9-48.

Andersen, Søren H., 1976a: Nye harpunfund. Kuml 1975, s. 7-23.

Andersen, Søren H., 1976b: Et østjysk fjordsystems bebyggelse i stenalderen; Norsminde Fjord undersøgelsen. I: Thrane, H. (red.) 1976.

Andersen, Søren H., 1977: En boplads fra ældre stenalder i Hjarup Mose. Nordslesvigske Museer 4.

Andersen, Søren H., 1978: Ertebøllekultur på Vestfyn. En oversigt. Fynske Minder 1977, s. 7-36.

Andersen, Søren H., 1979a: Aggersund. En Ertebølleplads ved Limfjorden. Kuml 1978, s. 7-56.

Andersen, Søren H., 1979b: Flade, skælhuggede skiver af Brovst-type. Kuml 1978, s. 96-111.

Andersen, Søren H. 1979c: Pelsjægere. Skalk 1979/2, s. 3-8.

Andersen, Søren H., 1980: Jæger-rav. Skalk 1980/5, s. 28-29.

Andersen, Søren H., 1981a: Ertebøllekunst. Nye østjyske fund af mønstrede Ertebølleoldsager. Kuml 1980, s. 7-59.

Andersen, Søren H., 1981b: Jægerstenalderen. Sesams Danmarkshistorie. Stenalderen 1. København.

Andersen, Søren H., 1982a: Sunket i havet. Skalk 1982/4, s. 10-15.

Andersen, Søren H., 1982b: Harpunen fra Føns Vig. Fynske Minder 1982. s. 7-16.

Andersen, Søren H., 1983a: Kalvø – A Coastal Site of the Single Grave Culture. Journal of Danish Archaeology 2, 1983, s. 71-80.

Andersen, Søren H., 1983b: En stenalderbåd fra Tybrind Vig. Antikvariske Studier 6. Fredningsstyrelsen. København, s. 162-72.

Andersen, Søren H., 1984a: Mønstrede åreblade fra Tybrind Vig. Kuml 1982-83, s. 9-27.

Andersen, Søren H. 1984b: Suppe. Skalk 1984/2, s. 10.

Andersen, Søren H., 1985a: Tybrind Vig. A Preliminary Report on a Submerged Ertebølle Settlement on the West Coast of Fyn. Journal of Danish Archaeology 4, 1985, s. 52-69.

Andersen, Søren H., 1985b: Gamle klude. Skalk 1985/1, s. 8-10.

Andersen, Søren H., 1985c: Ahrensburg og Ahrensburgkultur. I: Hedeager, L. & Kristiansen, K. (red.): Arkæologi Leksikon. Politikens Forlag.

Andersen, Søren H., 1985d: Klosterlundkultur. I: Hedeager & Kristiansen (red.): Arkæologi Leksikon. Politikens Forlag.

Andersen, Søren H., 1985e: Gudenåkultur. I: Hedeager & Kristiansen (red.): Arkæologi Leksikon. Politikens Forlag.

Andersen, Søren H., 1987a: Tybrind Vig: A Submerged Ertebølle Settlement in Denmark. I: Coles, J.M. & Lawson, J.L. (red.): European Wetlands in Prehistory. Oxford.

Andersen, Søren H., 1987b: Mesolithic Dug-outs and Paddles from Tybrind Vig, Denmark. Acta Archaeologica 57, 1986.

Andersen, Søren H., 1988: A Survey of the Late Palaeolithic of Denmark and Southern Sweden. I: Otte, M. (red.): De la Loire a l'Oder. Les civilisations du Paléolitique final dans le nord-ouest européen. British Archaeological Reports. International Series 444.

Andersen, Søren H., 1990: Fjordsejlads. Skalk 1990/6, s. 9-11.

Andersen, Søren H., 1991: Norsminde. A Køkkenmødding with Late Mesolithic and Early Neolithic Occupation. Journal of Danish Archaeology 8, 1989, s. 13-40.

Andersen, Søren H., 1992: Marin udnyttelse af Limfjorden i stenalderen. Limfjordsprojektet, Rapport nr. 4: Limfjordsfiskeri i fortid og nutid. Århus, s. 65-96.

Andersen, Søren H., 1993a: Bjørnsholm. A Stratified Køkkenmødding on the Central Limfjord, North Jutland. With a Contribution by Kaare Lund Rasmussen. Journal of Danish Archaeology 10, 1991, s. 59-96.

Andersen, Søren H., 1993b: Kystens bopladser. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 65-68.

Andersen, Søren H., 1994a: New Finds of Mesolithic Logboats in Denmark. I: Westerdahl (red.): Crossroads in Ancient Shipbuilding. Oxbow Monograph 40. 1994.

Andersen, Søren H, 1994b: Norsminde, ein Muschelhaufen mit später Ertebølle- und früher Trichterbecherkultur. I: J. Hoika (red.) 1994, s. 11-50.

Andersen, Søren H. 1995: Coastal adaption and marine exploitation in Late Mesolithic Denmark – with special emphasis on the Limfjord region. I: Fischer, A. (red.): Man and Sea in the Mesolithic. Oxbow Monographs 53. Oxford, s. 41-66.

Andersen, Søren H., 1996: Ertebøllebåde fra Lystrup. Kuml 1993-94, s. 7-38.

Andersen, Søren H., 1997a: Ertebølleharpuner og spækhuggertænder. Aspekter af marin fangst i Eretebølletid. Kuml 1995-96, s. 45-100.

Andersen, Søren H., 1997b: Tybrind Vig: a submerged Site and Aspects of the Late Mesolithic Coastal Exploitation. I: Król (red.): The Built Environment of Coast Areas during the Stone Age. Gdansk 1997.

Andersen, Søren H. 1998a: En mønstret pragtøkse fra ældre Ertebølletid. Kuml 1997-98, s. 9-28.

Andersen, Søren H., 1998b: Ringkloster. Ertebølle Trappers and Wild Boar Hunters in Eastern Jutland. Journal of Danish Archaeology 12, 1994-95, s. 13-60.

Andersen, Søren H., 1998c: Erhvervsspecialisering og ressourceudnyttelse i Limfjordsområdet i forhistorisk tid. Limfjordsprojektet. Rapport nr. 8, 1998, s. 97-139.

Andersen, Søren H., 1998d: Kystens stenalder. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 11, 1998, s. 10-12.

Andersen, Søren H., 1999: Fjorden i oldtiden. I: Geologi, Nyt fra GEUS, 1999, nr. 4. Temanummer: Mariager Fjord. En fjorddals historie.

Andersen, Søren H., 2000a: Visborg-køkkenmøddingen. Fisker-bønder i tidlig yngre stenalder. I: Steen Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Festskrift til Dronning Margrethe II. Esbjerg.

Andersen, Søren H., 2000b: „Køkkenmøddinger“ (Shell Middens) in Denmark: a survey. Proceedings of the Prehistoric Society 66, s. 361-384.

Andersen, Søren H., 2001: Jægerstenalderen. Oldtiden i Danmark, bd. 1, Sesam. København. Revideret udgave af Andersen, Søren H. 1981b.

Andersen, Søren H. & Malmros, Claus, 1966: Norslund. En kystboplads fra ældre stenalder. Kuml 1965, s. 35-114.

Andersen, Søren H. & Malmros, Claus, 1981: Dateringen af Norslund-bopladsens lag 3 og 4. Kuml 1980, s. 60.

Andersen, Søren H. & Johansen, Erik, 1983: Nye undersøgelser ved Ertebøllekøkkenmøddingen. Antikvariske Studier 6. Fredningsstyrelsen. København.

Andersen, Søren H. & Malmros, Claus, 1984: „Madskorpe„ på Ertebøllekar fra Tybrind Vig. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 78-92.

Andersen, Søren H. & Johansen, Erik, 1987: Ertebølle Revisited. Journal of Danish Archaeology 5, 1986, s. 31-61.

Andersen, Søren H. & Johansen, Erik, 1992: An Early Neolithic Grave at Bjørnsholm, North Jutland. Journal of Danish Archaeology 9, 1990, s. 38-58.

Andersen, Søren H. & Johansen, Erik, 1996: „Køkkenmødding-projektet“ – et nyt fredningstiltag. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1996, s. 7-18.

Andersen, Ingrid Falktoft, 1982: Tre midtjyske enkeltgravshøje. Kuml 1981, s. 207-220.

Aner, E. 1963: Die Stellung der Dolmen Schleswig-Holsteins in der nordischen Megalithkultur. Offa 20, s. 9-38.

Aner, E. & Kersen, K, 1973 ff: Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Neumünster, bd. 1 ff.

Asingh, Pauline, 1988: Diverhøj. The Excavation of a complex Burial Mound and a Neolithic Settlement. With a Contribution by Lise Bender Jørgensen. Journal of Danish Archaeology 6, 1987, s. 130-174.

Bailey, G.N., 1978: Shell middens as indicators of postglacial economies: A territorial perspective. I: Mellars, P. (red.): The Early Postglacial Settlement of Northern Europe, London, s. 37-64.

Bakker, I., Kruk, J., Lanting, A.E. & Milisaukas, S., 1999: The earliest evidence of wheeled vehicles in Europe and the Near East. Antiquity 73, s. 778-90.

Barton, N., Roberts, A.J. & Roe, D.A. (red.) 1991: The Late Glacial in northwest Europe. Human adaption and environmental change at the end of the Pleistocene. Council for British Archaeology, Report 77. Oxford.

Bech, J.-H., 1983: Vandbygningsvæsen. Skalk 1983/6, s. 3-8.

Bech, J.-H., & Haack Olsen, A.-L. 1985: Nye gravfund fra enkeltgravskulturen i Thy. Museer i Viborg amt 13. Viborg, s. 36-47.

Becker, C.J., 1936: Enkeltgravskulturen paa de danske Øer. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 145-231.

Becker, C.J., 1939: En Stenalderboplads paa Ordrup Næs i Nordvestsjælland. Bidrag til Spørgsmaalet om Ertebøllekulturens Varighed. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1939, s. 199-280.

Becker, C.J. 1941: Fund af Ruser fra Danmarks Stenalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1941, s. 131-149.

Becker, C.J., 1945a: New Finds of Hafted Neolithic Celts. Acta Archaeologica 16, s. 155-175.

Becker, C.J., 1945b: En 8000-årig Stenalderboplads i Holmegaards Mose: foreløbig Meddelelse. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 61-72.

Becker, C.J., 1947a: Mosefundne Lerkar fra yngre Stenalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 1-318.

Becker, C.J., 1947b: Skæftede Stenalder-Økser. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 21-28.

Becker, C.J., 1949: Hafted Neolithic Celts II. Acta Archaeologica 20, s. 231-248.

Becker, C.J., 1951a: Flintgruberne ved Aalborg: en 3500-årig dansk eksportvirksomhed. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 107-122.

Becker, C.J., 1951b: Den grubekeramiske kultur i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1950.

Becker, C.J., 1951c: Late-Neolithic Flint Mines at Aalborg. Acta Archaeologica 22, s. 135-152.

Becker, C.J., 1952a: Skeletfundet fra Porsmose ved Næstved. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 25-30.

Becker, C.J., 1952b: Maglemosekultur på Bornholm. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1951, s. 96-177.

Becker, C.J., 1953a: Tretten tusinde ravperler: Skattefundet fra Mollerup i Salling. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 91-98.

Becker, C.J., 1953b: Stenaldergrav fra Gabøl. Kuml 1953, s. 155-164.

Becker, C.J., 1953c: Die nordschwedischen Flintdepots. Ein Beitrag zur Geschichte des neolitischen Fernhandels in Skandinavien. Acta Archaeologica 23, 1952, s. 31-79.

Becker, C.J., 1953d: Die Maglemosekultur in Dänemark. Neue Funde und Ergebnisse. Congrès Intern. des Sciences Préhistoire et Protohistoire. Actes de la IIIe Session, Zürich 1950, s. 180-185.

Becker, C.J., 1954: Die mittel-neolitischen Kulturen in Südskandinavien. Acta Archaeologica 25, s. 49-150. Privat genoptryk 1971.

Becker, C.J., 1955a: Stenalderbebyggelsen ved Store Valby i Vestsjælland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1954, s. 127-197.

Becker, C.J., 1955b: Coarse Beakers with „Short-wave-Moulding“. Proceedings of the Prehistoric Society XXI, s. 65-71.

Becker, C.J., 1957: Den tyknakkede flintøkse. Studier over Tragtbægerkulturens svære retøkser i mellem-neolitisk tid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1-37.

Becker, C.J., 1958: 4000-årig minedrift i Thy. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 73-82.

Becker, C.J., 1959a: Stendyngegrave fra mellem-neolitisk tid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 1-90.

Becker, C.J., 1959b: Flintmining in Neolithic Denmark. Antiquity 23, s. 87-92.

Becker, C.J., 1962: A Danish Hoard Containing Neolithic chisels. Acta Archaeologica 33, s. 79-92.

Becker, C.J., 1967: Gådefulde jyske stenaldergrave. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 19-30.

Becker, C.J., 1969a: Grav eller tempel?: en kultbygning fra yngre stenalder ved Herrup, Vestjylland. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 17-28.

Becker, C.J., 1969b: Ældste pil. Skalk 1969/4, s. 3-6.

Becker, C.J., 1970a: Eine Kerbspitze der Hamburger Stufe aus Jütland. Frühe Menschheit und Umwelt. Fundamenta A/2. Köln. Rust-Festskrift.

Becker, C.J., 1970b: Die Steinpackungsgräber der dänischen Trichterbecherkultur. I: Filip, J. (red.): Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Prague 1966. Académia Tchécoslovaque des Sciences. Institut d'Archéologie. Prague, s. 512-515.

Becker, C.J., 1971: Late Palaeolithic Finds from Denmark. Proceedings of the Prehistoric Society XXXVII, s. 131-139.

Becker, C.J., 1973a: Problems of the Megalithic „Mortuary Houses“ in Denmark. I: Daniel, G. & Kjærum, P. (red.) 1973, s. 75-79.

Becker, C.J. 1973b: Studien zu neolitischen Flintbeilen. Methodische Probleme – Neue Formen und Varianten der dicknackigen Beile innerhalb der Trichterbecherkultur – Chronologische Probleme. Acta Archaeologica 44, s. 125-186.

Becker, C.J., 1980a: Om grubekeramisk kultur i Danmark -Korte bidrag til en lang diskussion (1950-80). Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 13-33.

Becker, C.J., 1980b: Katalog der Feuerstein/Hornstein-Bergwerke, Dänemark. I: Weisgerber, W. (red.): 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit. Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau Museum Bochum 22.

Becker, C.J., 1981a: Probleme der ältesten Phase der Einzelgrabkultur in Dänemark. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 64, Halle/Saale, s. 109-116.

Becker, C.J., 1981b: Schnurverzierte Keramik im südskandinavischen Neolitikum. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 64, Halle/Saale, s. 105-108.

Becker, C.J., 1985: Danske fund af istidsmenneskets redskaber i Nationalmuseet. I: Nielsen, P.O. (red.): De ældste fund. Nationalmuseet.

Becker, C.J., 1986: Nørre Sandegård og Snogebæk. En boplads og en gravplads på Bornholm med fund fra stridsøksekulturen. I: Adamsen & Ebbesen (red.), 1986, s. 22-31.

Becker, C.J., 1993a: Tragtbægerkulturens kulthuse. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 110-111.

Becker, C.J., 1993b: Flintminer og flintdistribution ved Limfjorden. I: Lund, J. & Ringtved, J. (red.): Kort- og råstofstudier omkring Limfjorden. Rapport fra seminarer afholdt 7.-8. november 1991 i Bovbjerg samt 23.-24. 1992 i Aalborg. Limfjordsprojektet, rapport 6. Århus.

Becker, C.J., 1996: Tragtbægerkulturens mellemneolitiske kulthuse. I: Fabricius, K. & Becker, C.J., 1996.

Bekmose, Jens, 1977: Megalitgrave og megalitbygder. Antikvariske Studier 1, 1977, s. 47-64.

Benecke, N., 1987: Studies on Early Dog Remains from Northern Europe. Journal of Archaeological Science 14, s. 31-49.

Bennike, Pia, 1984: Tandbehandling i oldtiden. Medicinhistorisk årbog 1984.

Bennike, Pia, 1985a: Stenalderbefolkningen på øerne syd for Fyn. I: Skårup, J., 1985.

Bennike, Pia, 1985b: Palaeopathology of Danish Skeletons. A Comparative Study of Demographic Disease and Injury. København.

Bennike, Pia, 1985c: Tandpine. Skalk 1985/4, s. 3-5.

Bennike, Pia, 1986: Kvinden fra Koelbjerg. En antropologisk vurdering af det ældste menneskefund fra Danmark. Fynske Minder, s. 13-27.

Bennike, Pia, 1990: Human Remains from the Grøfte Dolmen. Journal of Danish Archaeology 7, 1988, s. 70-76.

Bennike, Pia, 1993: Menneskene. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 34-39.

Bennike, Pia, 1997: Death in the Mesolithic. Two old men from Korsør Nor. I: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 99-108.

Bennike, Pia, Ebbesen, K. & Bender Jørgensen, L., 1986: Two Early Neolithic Skeletons from Boelkilde bog, Denmark. Antiquity 60, s. 199-209.

Bennike, Pia & Ebbesen, Klaus, 1987: The bog Find from Sigersdal. Human Sacrifice in the Early Neolithic (with a contribution by Lise Bender Jørgensen). Journal of Danish Archaeology 5, 1986, s. 85-115.

Bennike, Pia & Alexandersen, V., 1990: Fannerup-skelettet. Antropologiske studier. Kuml 1988-89, s. 43-56.

Bennike, Pia & Alexandersen, V., 1997: Danmarks urbefolkning. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 143-155.

Berg, Hakon, 1941: Stenaldersfund fra Porsmosen. Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarbog 1941.

Berg, Hakon, 1951: Klintebakken. En Boplads fra yngre Stenalder på Langeland. Meddelelser fra Langelands Museum. Rudkøbing.

Berg, H., 1956: Langdolmen bei Pæregaard, Langeland. Acta Archaeologica 27, s. 108-27.

Berglund, B., 1971: Littorina transgressions in Blekinge, South Sweden. A preliminary survey. Geologiska Foreningen i Stockholm Förhandlingar 93, s. 625-652.

Berglund, B.E. & Lagerlund, E., 1981: Eemian and Weichselian stratigraphy in South Sweden. Boreas 10.

Birkedahl, P., 1994: Stenaldertræf på Lokes Hede. I: Vejdirektoratet og Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat (red.): 5000 år under motorvejen, s. 30-31.

Björck, S. & Digerfeldt, G., 1984: Climatic Changes at Pleistocene/Holocene Boundary in Middle Swedish Endmoraine Zone, Mainly Inferred from Stratigraphic Indications. I: Mörner, N.-A. & Karlén, W. (red.): Climatic Changes on a Yearly to Millennial Basis. Dordrecht, s. 37-56.

Björck, S., 1994: Late Weichselian/Early Preboreal Development of the Öresund Strait; a Key Area for northerly Mammal Immigration. I: Larsson, L. (red.): The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia, No. 24. s. 123-139.

Björck, S., 1995: Review of the history of the Baltic Sea, 13,08,0 ka B.P. Quarternary International 27, s. 1-22.

Björck, S., 1996a: Den dynamiske istid. Varv 1996/3, s. 77-104.

Björck, S., 1996b: Late Weichselian/Early Preboreal Development of the Oresund Strait: a Key Area for northerly Mammal Immigration. I: L. Larsson (red.): The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia. Ser. in 8°, no. 24, s. 123-134.

Bjørn, Claus (red.), 1988 = Hedeager, L. & Kristiansen, L., 1988.

Björnhem, N. & Säfvestad, U., 1987: Stenåldershus. Rekonstruktion av ett 4000 år gammalt hus. Rapport nr. 2. Malmö Museer. Stadsantikvariska avdelingen.

Björnhem, N. & Säfvestad, U., 1989: Fosie IV. Byggnadstradition och bosättningsmönster under senneolitikum. Malmöfynd 5.

Blankholm, E. & Andersen, Søren H., 1968: Stallerupholm. Kuml 1967, s. 61-116.

Blankholm, H.P., 1984: Maglemosekulturens hyttegrundrids – En undersøgelse af bebyggelse og adfærdsmønstre i tidlig mesolitisk tid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 61-77.

Blankholm, H.P., 1991: Intrasite Spatial Analysis in Theory and Practice. Århus.

Blankholm, H.P., 1992: On the Track of a Prehistoric Economy. Maglemosian Subsistence in Early Postglacial South Scandinavia. Aarhus University Press.

Blinkenberg, C., 1898: Skæftede Stenalders Redskaber. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Blomqvist, L., 1989: Megalitgravarna i Sverige. Typ, tid, rum och social miljö. Theses and Papers in Archaeology. New Series, Published by the Institute of Archaeology at the University of Stockholm, I. Stockholm.

Boas, Niels Axel, 1986: Tidlige senneolitiske bosættelser på Djursland. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.) 1986, s. 318-324.

Boas, Niels Axel, 1987: Rude Mark. A Maglemosian Settlement in East Jutland. Journal of Danish Archaeology 5, 1986, s. 14-30.

Boas, Niels Axel, 1993: Late Neolithic and Bronze Age Settlements at Hemmed Church and Hemmed Plantation, East Jutland. Journal of Danish Archaeology 10, 1991, s. 119-135.

Bokelmann, K., 1978: Ein Federmesserfundplatz bei Schalkholz, Kr. Dietmarschen. Offa bd. 35, Neumünster.

Bokelmann, K., 1979: Rentierjäger am Gletscherrand in Schleswig-Holstein. Offa bd. 36, s. 12-22.

Bokelmann, K., 1983: Fundplätze der Spätglazials am Hainholz-Esinger Moor, Kr. Pinneberg. Offa, bd. 40. Neumünster, s. 199-240.

Bokelmann, K. 1991a: Some new thoughts on old data on humans and reindeer in the Ahrensburgian Tunnel Valley in Schleswig-Holstein, Germany. I: Barton, N., Roberts, A.J. & Roe, D.A. (red.): The Late Glacial in northwest Europe: Human adaption and environmental change at the end of the Pleistocene. Council for British Archaeology, Report 77, s. 72-81.

Bokelmann, K., 1991b: Duvensee, Wohnplatz 9. Ein präborealzeitlicher Lagerplatz in Schleswig-Holstein. Offa, bd. 48. Neumünster.

Bonsall, C. (red.), 1989: The Mesolithic in Europe. Papers presented at the third international symposium, Edinburgh.

Boserup, E., 1965: The Conditions of Agricultural Growth. London.

Bosinski, Gerhard, 1990: Homo Sapiens. L'histoire des chasseurs du Paléolitique supérieur en Europe. Paris.

Bradley, R., 1996: Long Houses, Long Mounds and Neolithic Enclosures. Journal of Material Culture. London.

Bradley, R., 1998: The Significance of Monuments. On the shaping of human experience in Neolithic and Bronze Age Europe. London.

Bratlund, B. 1991: A study of hunting lesions containing flint fragments on reindeer bones at Stellmoor, Schleswig-Holstein, Germany. I: Barton, N., Roberts, A.J. & Roe, D.A. (red.): The Late Glacial in northwest Europe: Human adaption and environmental change at the end of the Pleistocene. Council for British Archaeology, Report 77, s. 193-207.

Bratlund, Bodil, 1993: The Bone Remains of Mammals and Birds from the Bjørnsholm Shell-Mound. A Preliminary Report. Journal of Danish Archaeology 10, 1991, s. 97-104.

Bratlund, B., 1994: A Survey of the Subsistence and Settlement Pattern of the Hamburgian Culture in Schleswig-Holstein. Jahrbuch des Römisch-Germanische Zentralmuseums Mainz, s. 59-94.

Bratlund, B., 1996: Archaeozoological Comments on Final Palaeolithic Frontiers in South Scandinavia. I: Larsson, L., (red.) 1996a.

Brock, Vibeke & Bourget, Edwin, 1991: Analyses of Shell Increment and Microgrowth Band Formation to Establish Seasonality of Mesolithic Shell-fish Collection. Journal of Danish Archaeology 8, 1989, s. 7-12.

Broholm, H.C., 1924: Nye Fund fra den ældre Stenalder. Holmegaard- og Sværdborgfundene. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 1-144.

Broholm, H.C., 1928: Langøfundet. En Boplads fra den Ældre Stenalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 129-190.

Browall, Hans, 1986: Alvestra pålbygnad, social och ekonomisk bas. Theses and Papers in North European Archaeology 15. Stockholm.

Brøndsted, Johs., 1934: Inedita aus dem dänischen Nationalmuseum. Acta Archaeologica V, s. 148-49.

Brøndsted, Johs., 1938: Danmarks Oldtid I. Stenalderen. København.

Brøndsted, Johs., 1940: Human Figures on a Danish Mesolithic Urus Bone. Acta Archaeologica XI, s. 207-212.

Brøndsted, Johs., 1950: Nordens første bebyggelse. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 101-112.

Brøndsted, Johs., 1952: Omkring indoeuropæerproblemet. I: E. Kivikovski (red.): Corolla Archaeologica in Honorem C.A. Nordmann. Helsinki, s. 1-7.

Brøndsted, Johs., 1957: Danmarks Oldtid I. Stenalderen. 2. udg. København.

Brøste, K. & Fischer-Møller, K., 1943: Koelbjerg-skelettet. Et fund fra tidlig Maglemosetid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 211-231.

Burdukiewicz, J.M., 1986: The Late Pleistocene Shouldered Point Assemblages in Western Europe. Leiden.

Burenhult, G., 1973: En långdös vid Hindby Mosse. Malmö.

Burenhult, G., 1982: Arkeologi i Sverige. Bd. 1. Fångstfolk och herdar. Stockholm.

Burenhult, G., 1984: The Archaeology of Carrowmore. Stockholm.

Burenhult, G. (red.), 1999: Arkeologi i Norden 1. Stockholm.

Callahan, Erret, 1985: Experiments with Danish Mesolithic Microblade Technology. Journal of Danish Archaeology 4, 1985, s. 23-39.

Callmer, J. & Stjernquist, B. (red.): The Archaeology of the Cultural Landscape. Field work and research in a South Swedish rural region.

Champion, T., Gamble, C., Shennan, S. & Whittle, A., 1984: Prehistoric Europe. London.

Childe, V. G., 1929: The Dannoe in Prehistory. Oxford.

Christensen, Charlie, 1979: Stammebåden: et eksperiment med udhugning og sejlads. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 89-94.

Christensen, Charlie, 1982a: Stenalderfjorden og Vedbækbopladserne: havspejlets svingninger 5500-2500 f.Kr. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 169-178.

Christensen, Charlie, 1982b: Havniveauændringer 5500-2500 f.Kr. i Vedbækområdet, Nordøstsjælland. Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1981, s. 91-197.

Christensen, Charlie, 1990: Stone Age Dug-out Boats in Denmark: Occurence, Age, Form and Reconstruction. I: Robinson, D.E. (red.): Experimentation and Reconstruction in Environmental Archaeology. Oxbow Books, Oxford, s. 119-142.

Christensen, Charlie, 1993: Land og hav. I: Hvass & Storgaard 1993, s. 20-23.

Christensen, Charlie, 1995: The Littorina Trangressions in Denmark. I: Fischer, A. (red.): Oxbow Monograph 53.

Christensen, Charlie, 1997: Boats and Navigation in the Stone Age. I: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 282-289.

Christensen, Charlie, 1999: Mesolithic boats from around the Great Belt, Denmark. I: Coles, B., Coles, J. & Jørgensen, M.S. (red.): Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology. WARP. 12. Exeter, s. 47-50.

Christensen, Charlie et. al., 1997: The Great Sea Rise in the Storebælt. I: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 45-54.

Christensen, K., 1997: Wood from Fish Weirs – Forestry in the Stone Age. I: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, 147-156.

Christensen, K. & Jensen, J., 1991: Egtvedpigens alder. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 11-19.

Christensen, T., 1989: En nyfunden gravhøj fra yngre stenalder på Damgård, Ny Hagested. Museet for Holbæk og Omegn, Årsberetning 1989, s. 47-59.

Christensen, T., Ebbesen, K., Frederiksen, F., Hansen, T., Nyberg, J. & Pedersen, E., 1978: En neolitisk boplads på Lyø. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 74-131.

Christiansen, C.H. & Skelmose, K., 1969: Dobbbeltgrav. Skalk 1969/5, s. 27-29.

Clark, G., 1975: The Earlier Stone Age Settlement of Scandinavia. Cambridge University Press.

Clottes, Jean, 1996: I: J.-M. Chauvet, E.B. Deschamps & C. Hillaire: Chauvet Cave: the discovery of the world's oldest paintings. London.

Clutton-Brock, J. & Noe-Nyegaard, N., 1990: New Osteological and C-Isotope Evidence on Mesolithic Dogs: Companions to Hunters and Fishers at Starr Carr, Seamer Carr and Kongemose. Journal of Archaeological Science 17, 643-653.

Coles, Bryony, 1998: Doggerland: a speculative survey. Proceedings of the Prehistoric Society 64, s.45-81.

Coles, Bryony, 1999: Doggerland's loss and the Neolithic. I: Coles, B., Coles J. & Jørgensen, M.S. (red.): Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology. WARP. Exeter.

Colson, Elisabeth, 1965: Ancestral Spirits and Social Structure among the Plateau Tonga. I: Lessa, W. & Vogt, E.Z. (red.): Reader in Comparative Religion. New York.

Cullberg, Carl, 1968. On Artifact Analysis. Acta Archaeologica Lundensia. Ser. in quarto, No 7. Lund.

Damm, C., 1989: Stendyngegrave i enkeltgravstid. I: Larsson, L. (red.) 1989.

Damm, C., 1991: Burying the Past. An Example of Social Transformation in the Danish Neolithic. I: P. Garwood et al (red.): Sacred and Profane. Oxford University Committee for Archaeology. Monograph no. 32, s. 43-49.

Damm, C., 1993: The Danish Single Grave Culture – Ethnic Migration or Social Construction. Journal of Danish Archaeology 10, 1991, s. 199-203.

Daniel, Glyn & Kjærum, Poul (red.), 1973: Megalithic Graves and Ritual. Papers Presented at the III Atlantic Colloquium, Moesgård 1969. Jutland Archaeological Soiciety Publications XI. Århus.

Dansgaard, W., White, J.W.C & Johnsen, S.J. 1989: The abrubt termination of the Younger Dryas climatic event. Nature 339.

Davidsen, Karsten, 1973: Neolitiske lerskiver belyst af danske fund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-72.

Davidsen, Karsten, 1974: En mellemneolitisk boplads fra Tønder amt. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 28-39.

Davidsen, Karsten, 1975a: Tragtbægerkulturens slutfase. Nye C-14 dateringer. Kuml 1973-74, s. 165-178.

Davidsen, Karsten, 1975b: Relativ kronologi i mellemneolitisk tid. En diskussion af C.J.Beckers kronologisystem på baggrund af nye og gamle stratigrafiske fund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 42-77.

Davidsen, Karsten, 1977: En senneolitisk dyreafbildning fra Tørslev. Kuml 1976, s. 95-98.

Davidsen, Karsten, 1978: The Final TRB Culture in Denmark. A Settlement Study. Arkæologiske Studier, Vol. V. København.

Davidsen, Karsten, 1980: Undergravstid på de danske øer. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 38-51.

Degerbøl, M., 1943: Vort ældste Husdyr, Hunden – og dets Skæbne i Danmark. Aarbog for Universitetets Zoologiske Museum 1941-42. København.

Degerbøl. M. & Krogh, H., 1959: The Reindeer (Rangifer tarandus L.) in Denmark. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 10, Biologiske Skrifter, No. 4. København.

Degerbøl, M. & Fredskild, M., 1970: The Urus (Bos primigenus) and Neolithic Domesticated Cattle (Bos taurus domesticus Linné) in Denmark. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biologiske Skrifter 17/1. København.

Dehn, Torben, 1996: Kvalitetsbyggeri. Skalk 1996/5, s. 11-15.

Dehn, Torben, Hansen, Svend & Kaul, Flemming, 1992: Kong Svends Høj. Udgravning og restaurering af en jættestue på Lolland. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 79-93.

Dehn, Torben, Hansen, Svend & Kaul, F., 2000: Klekkendehøj og Jordehøj.

Dehn-Nielsen, H., 1976: 348 oldtidsminder i Jylland. København.

Dehn-Nielsen, H., 1977: 356 oldtidsminder på Øerne. København.

Dencker, J. et al. 1992: Stenalderbopladser ved Lindholm i Nyborg Fjord. En undervandsarkæologisk undersøgelse forud for anlæggelse af Storebæltsbroen. Skov- og Naturstyrelsen. København.

Digerfeldt, G. 1975: Investigations of littorina transgressions in the ancient lagoon Barsebäckmossen, Western Skåne. University of Lund. Department of Quarternary Geology, Report 7.

Ebbesen, Klaus, 1970: Lerkar på rejse. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 1969-70, s. 215-219.

Ebbesen, Klaus, 1972: Tragtbægerkulturens trommer. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 187-194.

Ebbesen, Klaus, 1974: Trekantede benplader fra yngre stenalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 40-60.

Ebbesen, Klaus, 1975a: Die jüngere Trichterbecherkultur auf den dänischen Inseln. Arkæologiske Studier, Published by the Institute of Prehistoric Archaeology, University of Copenhagen, Vol. II. København.

Ebbesen, Klaus, 1975b: En pottemager fra stenalderen. Fra Holbæk Amt, s. 15-20.

Ebbesen, Klaus, 1978a: Tragtbægerkultur i Nordjylland. Nordiske Fortidsminder. Ser. B., Vol. 5. København.

Ebbesen, Klaus, 1978b: Sikar og klokkebægerkultur. Holstebro Museums Årsskrift, s. 51-64.

Ebbesen, Klaus, 1979a: Stordyssen i Vedsted. Studier over tragtbægerkulturen i Sønderjylland. Arkæologiske Studier, Vol. V. København.

Ebbesen, Klaus, 1979b: Stenalderlerkar med ansigt. Kuml 1978, s. 99-116.

Ebbesen, Klaus, 1979c: Flintøksen fra Føllenslev. Museet for Holbæk og Omegn, Årsskrift 1979.

Ebbesen, Klaus, 1979d: Nortdvestjyllands dysser og jættestuer. Holstebro Museums Årsskrift, s. 51-102.

Ebbesen, Klaus, 1980a: Enkeltgravskulturen – 100 år efter opdagelsen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 52-72.

Ebbesen, Klaus, 1980b: Die Silexbeil-Depots Südskandinaviens und ihre Verbreitung. I: Weisgerber, G. (red.) 1980.

Ebbesen, Klaus, 1981a: Flintafslag som offer. Kuml 1980, s. 147-158.

Ebbesen, Klaus, 1981b: Offerfundet fra Å Højrup. Bondestenalderens mejseldepoter. Harja 1981.

Ebbesen, Klaus, 1981c: St. Aldrup-fundet. Et offerfund fra enkeltgravstid. Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred 1981.

Ebbesen, Klaus, 1981d: Det store offerfund fra Knud. Nordslesvigske Museer 8, s. 29-43.

Ebbesen, Klaus, 1981e: Offerfundet fra Suldrup i Himmerland. Fra Himmerland og Kjær Herred 1981, Aalborg.

Ebbesen, Klaus 1982a: Flintflækker som offergave. Fra Holbæk Amt 1982.

Ebbesen, Klaus, 1982b: Jættestuen på Brandsbjerg ved Tjæreby. Historisk Samfund for Sorø Amt. Årbog 1982, s.33-56.

Ebbesen, Klaus, 1982c: Yngre stenalders depotfund som bebyggelseshistorisk kildemateriale. I: Thrane, H. (red.): Om yngre Stenalders Bebyggelseshistorie. Odense, s. 60-79.

Ebbesen, Klaus, 1983a: Flint Celts from Single-Grave Burials and Hoards on the Jutlandic Peninsula. Acta Archaeologica 53, 1982, s. 119-82.

Ebbesen, Klaus, 1983b: Nordjyske gravkister med indgang. Bøstrup-kisterne. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-65.

Ebbesen, Klaus, 1983c: Et offerfund fra Lomborg. Hardsyssels Årbog 1983.

Ebbesen, Klaus, 1984a: Yngre neolitiske tap-stridsøkser. Nyt lys på enkeltgravstiden. Kuml 1982-83, s. 121-138.

Ebbesen, Klaus, 1984b: Tragtbægerkulturens grønstensøkser. Kuml 1984, s. 113-154.

Ebbesen, Klaus, 1984c: Stridsøksetid. Skalk 1984/6, s. 18-27.

Ebbesen, Klaus, 1985a: Fortidsminderegistrering i Danmark. Fredningsstyrelsen. København.

Ebbesen, Klaus, 1985b: Bornholms dysser og jættestuer. Bornholmske Samlinger 1985, s. 175-211.

Ebbesen, Klaus, 1986a: Døden i mosen. København.

Ebbesen, Klaus, 1986b: Offerfundet fra Vejleby. Fra Holbæk Amt 1986.

Ebbesen, Klaus, 1986c: Fred i enkeltgravstid. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.) 1986.

Ebbesen, Klaus, 1986d: Snorekeramiske bopladser i Europa. I: Adamsen & Ebbesen (red.), 1986, s. 276-279.

Ebbesen, Klaus, 1987: Tidligneolitiske tapkøller. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 8-24.

Ebbesen, Klaus, 1988: Hvordan bygges megalitgrave. Naturens Verden 1988/4, s. 121-127.

Ebbesen, K. 1989: Hoards of the Late Funnel Beaker Culture. Inventaria Archaeologica. Denmark. 12-14.set. DK 55-70.

Ebbesen, Klaus, 1990: The Long Dolmen at Grøfte, South-West Zealand. Journal of Danish Archaeology 7, 1988, s. 53-69.

Ebbesen, Klaus, 1992a: Simple, tidligneolitiske grave. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 41-102.

Ebbesen, Klaus, 1992b: Tragtbægerkulturens dolkstave. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 103-136.

Ebbesen, Klaus, 1993a: Offer til naturens magter. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 122-125.

Ebbesen, Klaus, 1993b: Stendysser og jættestuer. Odense Universitetsforlag. Odense.

Ebbesen, Klaus, 1994: Die Keramik der Trichterbecherkultur im Ostseeraum. I: J. Hoika (red.) 1994, s. 79-83.

Ebbesen, Klaus, 1995a: Spätneolitische Schmuckmode. Acta Archaeologica 66, s. 219-279.

Ebbesen, Klaus, 1995b: Die nordischen Bernsteinhorte der Trichterbecherkultur. Prähistorische Zeitschrift 70, s. 32-89.

Ebbesen, Klaus, 1996: En jættestue ved Fjersted, Sydvestjylland. Kuml 1993-94, s. 39-86.

Ebbesen, Klaus, 1997a: Der Beginn der Streitaxtzeit. I: Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact? International Symposium in Jutland 2nd-7th May 1994. Arkæologiske Rapporter nr. 2. Esbjerg Museum, s. 75-91.

Ebbesen, Klaus, 1997b: Terningspil i yngre stenalder. Kuml 1995-96, s. 101-112.

Ebbesen, Klaus & Petersen, Erik Brinch, 1973: Fuglebæksbanken. En jættestue på Stevns. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 73-106.

Ebbesen, Klaus & Larsen, Carsten U., 1978: Askeby-fundet. Tragtbægerkulturens forrådskar. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 45-73.

Ebbesen, Klaus & Mahler, Ditlev, 1980: Virum. Et tidligneolitisk bopladsfund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1979, s. 11-61.

Eliade, M. 1959: The Sacred and the Profane. The Nature of Religion. The significance of religious myth, symbolism, and ritual within life and culture. New York.

Engberg, U., 1986: Sen trattbäger- och tidig stridsyxekeramik. En jämförelse av godstyperna. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.): Stridsøksetid i Sydskandinavien. København. Forhistorisk Arkæologisk Institut, s. 238-248.

Enghoff, Inge Bødker, 1987: Freshwater Fishing from a Sea-Coast Settlement. The Ertebølle locus classicus Revisited. Journal of Danish Archaeology 5, 1987, s. 62-76.

Enghoff, Inge Bødker, 1991: Fishing from the Stone Age Settlement Norsminde. Journal of Danish Archaeology 8, 1989, s. 41-50.

Enghoff, Inge Bødker, 1993a: Mesolithic Eel Fishing at Bjørnsholm, Denmark, Spiced with Exotic Species. Journal of Danish Archaeology 10, 1991, s. 105-118.

Enghoff, Inge Bødker, 1993b: Kystfiskeriet. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 69.

Enghoff, Inge Bødker, 1994: Fishing in Denmark during the Ertebølle Period. International Journal of Osteoarchaeology vol 4, s. 65-96.

Enghoff, Inge Bødker, 1995: Fishing in Denmark during the Mesolithic Period. I: Fischer, A. (red.): Man and Sea during the Mesolithic. Coastal Settlement above and below present sea level. Oxbow Monograph 53, Oxford, s. 67-74.

Enghoff, Inge Bødker, 1998: Freshwater fishing at Ringkloster, with a supplement of marine fishes. Journal of Danish Archaeology 12, 1994-95, s. 99-106.

Eriksen, B. Valentin, 1991: Den naturmæssige baggrund for den senglaciale Bromme bosættelse i Sydskandinavien. LAG, vol. 2. Kulturlaget 1991.

Eriksen, B. Valentin, 1996: Resource Exploitation, Subsistence Strategies, and Adaptiveness in Late Pleistocene-Early Holocene Northwest Europe. I: Straus, L.G. et al. (red.): Humans at the end of the Ice Age. New York.

Eriksen, Lars Buus, 1991: Ornehus på Stevns – en tidligneolitisk hustomt. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 7-20.

Eriksen, Palle, 1979: Nygårdshøjfolket. En snes høje fra yngre stenalder. Mark og Montre 1979.

Eriksen, Palle, 1984: Det neolitiske bopladskompleks ved Fannerup. Kuml 1984, s. 9-76.

Eriksen, Palle, 1990: Samsøs store stengrave. Skipperhoved.

Eriksen, Palle, 1999: Poskær Stenhus. Myter og Virkelighed. Moesgård Museum.

Eriksen, Palle & Thorsen, Sven, 1980: Begravet langdysse. Skalk 1980/2, s. 28-30.

Eriksen, Palle & Madsen, Torsten, 1984: Hanstedgård. A Settlement Site from the Funnel Beaker Culture. Journal of Danish Archaeology 3, 1984, s. 63-82.

Ethelberg, Per, 1982: Gravens traditioner. Skalk 1982/6, s. 10-14.

Fabech, C., 1988: Storstenskisten fra Blære. Kuml 1986, s. 45-76.

Faber, O., 1976: Huse eller grav? Mark og Montre 1976, s.5-11.

Faber, O., 1977: Endnu et kulthus. Et stenaldertempel ved Engedal i Midtjylland. I: Albrethsen (red.) 1977b, s. 35-46.

Fabricius, Kit & Becker, C.J., 1996: Stendyngegrave og kulthuse. Studier over Tragtbægerkulturen i Nord- og Vestjylland. Arkæologiske Studier, Vol. XI. København.

Fiedel, R.B. & Nielsen, A.B., 1989: Allestrup, gravplads, yngre stenalder. Arkæologiske fund. Kulturhistorisk Museum, Randers. Virksomhed og resultater 1987-88.

Fischer, Anders, 1974: An Ornamented Flint-Core from Holmegård V, Zealand, Denmark. Acta Archaeologica 45, s. 155-168.

Fischer, Anders, 1978: På sporet af overgangen mellem palæoliticum og mesoliticum i Sydskandinavien. Hikuin 4, s. 27-50.

Fischer, Anders, 1981: Handel med skolæstøkser og landbrugets indførelse i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-16.

Fischer, Anders, 1982a: Trade in Danubian Shaft-Hole Axes and the Introduction of Neolithic Economy in Denmark. Journal of Danish Archaeology 1, 1982, s. 7-12.

Fischer, Anders, 1982b: Bonderup-bopladsen. Det manglende led mellem dansk palæolitikum og mesolitikum? Antikvariske studier 5, s. 87-103.

Fischer, Anders, 1985a: På jagt med stenalder-våben. Forsøg med fortiden 3. Historisk-arkæologisk Forsøgscenter, Lejre.

Fischer, Anders, 1985b: Den vestsjællandske Åmose som kultur- og naturhistorisk reservat. Fortidsminder 1985. Antikvariske Studier 7, s. 170-76.

Fischer, Anders, 1987a: Stenalderbopladser på bunden af Smålandsfarvandet. En teori afprøvet ved dykkerbesigtigelse. Skov- og Naturstyrelsen.

Fischer, Anders, 1987b: Stenalderbopladser på Argusgrunden – en 7000-årig bebyggelse på bunden af smålandsfarvandet. Fortidsminder og kulturhistorie. Antikvariske Studier 8, s. 11-58.

Fischer, Anders, 1989a: Hunting with Flint-Tipped Arrows: Results and Experiences from Experiments. I: Bonsall, C. (red.): The Mesolithic in Europe. Edinburgh 1989.

Fischer, Anders, 1989b: Skovtur på havets bund. Stenalderboplads i druknet skov på bunden af Storebælt. Havbundsundersøgelser. Aktiviteter 1988. Skov- og Naturstyrelsen.

Fischer, Anders, 1990a: A Late Palaeolithic Flint Workshop at Egtved, East Jutland – a Glimpse of the Federmesser Culture in Denmark. Journal of Danish Archaeology 7, 1989, s. 7-23.

Fischer, Anders 1990b: A Late Palaeolithic „school“ of flintknapping at Trollesgave, Denmark. Results from refitting. Acta Archaeologica 60, s. 33-50.

Fischer, Anders, 1990c: On being a Pupil of a Flintknapper of 11.000 Years ago. A preliminary analysis of settlement organisation and flint technology based on conjoined flint artefacts from the Trollesgave site. I: Cziesla, E., Eickhoff, S., Arts, N. & Winter, D., (red.): The Big Puzzle. British Archaeological Reports, International Series 582 (II). 1990.

Fischer, Anders, 1991a: Pioneers in deglaciated landscapes: The expansion and adaption of Late Palaeolithic societies in Southern Scandinavia. I: Barton, N., Roberts, A.J. & Roe, D.A. (red.): The Late Glacial in northwest Europe: Human adaption and environmental change at the end of the Pleistocene. Council for British Archaeology, Report 77, s. 100-121.

Fischer, Anders, 1991b: Træstubbe på havets bund – eller Syndfloden i Storebælt. Varv 1991/4, s. 119-123.

Fischer, Anders (red.), 1992: Stenalderbopladser ved Lindholm i Nyborg Fjord. En undervandsarkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af Storebæltsbroen. Skov- og Naturstyrelsen. København.

Fischer, Anders, 1993a: Senpalæolitikum. I: Hvass & Storgaard (Red.) 1993, s. 51-56.

Fischer, Anders, 1993b: Mesolitisk indlandsbosættelse. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 58-63.

Fischer, Anders, 1993c: Stenalderbopladser i Smålandsfarvandet. En teori afprøvet ved dykkerbesigtigelse. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. København.

Fischer, Anders, 1993d: Stenalderbopladser på bunden af Øresund. Afprøvning af en model. Del 1, det centrale Øresund. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. København.

Fischer, Anders, 1994: Dating the early trapeze horizon. Radiocarbon dates from submerged settlements in Musholm Bay and Kalø Vig, Denmark. Mesolithic Miscellany 15 (1), Edinburgh, s. 1-7.

Fischer, Anders, 1995a: An entrance to the Mesolithic world below the ocean. Status of ten years' work on the Danish sea floor. I: Fischer, A. (red.): Man and Sea in the Mesolithic. Oxbow Monograph 53.

Fischer, Anders, 1995b: Epilogue to the Man & Sea Symposium. I: Fischer, A.,(red.): Man and Sea in the Mesolithic. Coastal Settlement above and below present sea level, s. 431-435.

Fischer, Anders, 1996a: At the Border of Human Habitat. The Late Palaeolithic and Early Mesolithic in Scandinavia. I: Larsson, L. (red) 1996: The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia, No. 24. Stockholm.

Fischer, Anders, 1996b: Rødder og stubbe af havopslugte træer. Marinarkæologiske forundersøgelser forud for etablering af en fast Øresundsforbindelse. Marinarkæologiske recognosceringer efter fredede vrag og fortidsminder i højbrotraceet. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. København, s. 41-43.

Fischer, Anders, 1996c: Repræsentativitet, kvalitet og omfang af submarine stenalderbopladser. I: Skaarup, J. & Myrhøj, H.M. (red.): Submarine stenalderbopladser – status og fremtid. Nationalmuseet, Roskilde, s. 9-21.

Fischer, Anders, 1997a: Havopslugte skove fra jægerstenalderen. I: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (red.): Storebælt i 10.000 år. Mennesket, havet og skoven. A/S Storebæltsforbindelsen. København, s. 29-36.

Fischer, Anders, 1997b: Arkæologer på dybt vand. I: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (red.): Storebælt i 10.000 år. Mennesket, havet og skoven. A/S Storebæltsforbindelsen. København, s. 57-62.

Fischer, Anders, 1997c: Mennesket og havet – bosættelse og fiskeri ved jægerstenalderens kyster. I: Storebælt i 10.000 år. Mennesket, havet og skoven. A/S Storebæltsforbindelsen. København, s. 63-77.

Fischer, Anders, 1997d: Stenalderbopladser på bunden af Øresund. Afprøvning af en model. Del 2, det centrale og sydlige Øresund. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. København.

Fischer, Anders, 1999: Stone Age Åmose. Stored in museums and preserved in the living bog. I: Coles, B., Coles J. & Jørgensen, M.S. (red.): Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology. WARP. Exeter, s. 85-91.

Fischer, Anders, 2000a: Feasting and Farming: an evaluation of explanations of the neolithization in Denmark and southern Sweden. I tryk. I: Fischer, A., (red.): From Foraging to Farming in Denmark. Sheffield Archaeological Monographs. Sheffield.

Fischer, Anders, 2000b: Mesolitiske bopladser på den danske havbund – udfordringer for forskning og forvaltning. I tryk. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. København.

Fischer, Anders & Mortensen, Bjarne N., 1977: Trollesgave-bopladsen: et eksempel på anvendelse af EDB inden for arkæologien. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 90-95.

Fischer, Anders & Sørensen, Søren A., 1983: Stenalder på den danske havbund. Antikvariske studier 6, s. 104-126.

Fischer, Anders, Hansen, Christian Vemming & Rasmussen, Peter, 1984: Macro and Micro Wear Traces on Lithic Projectile Points. Experimental Results and Prehistoric Examples. Journal of Danish Archaeology 3, 1984, s. 19-46.

Fischer, Anders & Nielsen, Finn Ole Sonne, 1986: Senistidens bopladser ved Bromme. En genbearbejdning af Westerby's og Mathiassen's fund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-40.

Fischer, Anders & Tauber, Henrik, 1987: New C-14 Datings of Late Palaeolithic Cultures from Northwestern Europe. Journal of Danish Archaeology 5, 1986, s. 7-13.

Fischer, Anders, Møhl, U., Bennike, P., Tauber, H., Malmros, C. Schou Hansen & Smed, P., 1987: Argusgrunden – en undersøisk boplads fra jægerstenalderen. Fortidsminder og kulturhistorie. Antikvariske Studier 8, s. 9-58.

Fischer, Anders & Malm, Torben, 1997: The settlement in the submerged forest in Musholm Bay. I: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B.: The Danish Storebælt since the Ice Age, s. 78-86.

Fischer, Christian, 1974: Simpel jordgrav. Skalk 1974/1, s. 11-15.

Fischer, Christian, 1976: Tidlig-neolitiske anlæg ved Rustrup. Kuml 1975, s. 29-73.

Forssander, J.E., 1936: Skånsk megalitkeramik och kontinentaleuropæisk stenålder. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum, s. 203-353.

Frederik d. VII, 1857: Om Bygningsmaaden af Oldtidens Jættestuer. København.

Friman, Bo, 1996: Neolitization and „Classical“ Elm Decline. Lund Archaeological Review 2, s. 5-16.

Fritzbøger, B. 1994: Kulturskoven. Dansk skovbrug fra oldtid til nutid. København.

Gabrielsen, S. 1953: Udgravningen på Flynderhage 1945-47. Aarb. udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift XLVI.

Garrard, A., Colledge, S. & Martin, L., 1996: The emergence of crop cultivation and caprine herding in the „Marginal Zone“ of the southern Levant. I: D.R. Harris (red.): The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia. London 1996, s. 204-226.

Gebauer, Anne Birgitte, 1979: Mellemneolitisk Tragtbægerkultur i Sydvestjylland. En analyse af keramikken. Kuml 1978, s. 117-158.

Gebauer, Anne Birgitte, 1988: Stylistic Variation in the Pottery of the Funnel Beaker Culture. I: Madsen, T. (red.): Multivariate Approaches in Sandinavian Archaeology. Jutland Archaeological Society Publications XXI. Aarhus University Press, s. 91-117.

Gebauer, Anne Birgitte, 1990: The Long Dolmen at Asnæs Forskov, West Zealand. Journal of Danish Archaeology 7, 1988, s. 40-52.

Gebauer, Anne Birgitte, 1995: Pottery production and the introduction of agriculture in in southern Scandinavia. I: W.B. Barnett & J. Hoops (red.): The Emergence of Pottery. Smithsonian Institution Press. Washington D.C.

Gimbutas, M., 1992: Eastern Europe. I: R.W.Erich (red.): Chronologies in Old World Archaeology I-II. 3rd ed. Chicago, s. 364-384 og 395-406.

Glob, P.V., 1945: Studier over den jyske Enkeltgravskultur. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1944, s. 1-283.

Glob, P.V., 1949: Barkær: Danmarks ældste Landsby. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 5-16.

Glob, P.V., 1951: Ard og Plov i Nordens Oldtid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter I. Aarhus.

Glob, P.V., 1951b: En flintsmedie på Fornæs. Kuml 1951, s. 23-39.

Glob, P.V., 1952: Danske Oldsager, bd. 2. Yngre stenalder. København.

Glob, P.V., 1967: Danske Oldtidsminder. København.

Glob, P.V., 1975: De dødes lange huse. Skalk 1975/6, s.10-14.

Glob, P.V. (red.), 1980: Danefæ. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. april 1980. Nationalmuseet.

Gotfredsen, A.B., 1998: En rekonstruktion af palæomiljøet omkring tre senmesolitiske bopladser i Store Åmose, Vestsjælland – baseret på pattedyr og fugleknogler. Geologisk Tidsskrift 1998/2, s. 92-104.

Gramsch, B., 1978: Die Lietzow-Kultur Rügens und ihre Beziehungen zur Ostseegeschichte. Petermanns Geographische Mitteilungen 3, s. 155-164.

Gramsch, B., 1987: Ausgrabungen auf dem mesolitischer Morrfundplatz bei Friesack, Bed. Potsdam. Veröffentlichungen d. Mus. Ur- und Frühgeschichte. Potsdam 21, s. 75-100.

Grantzau, Sylvest, 1953: Stenalderens grubedrift. Kuml 1954, s. 30-49.

Grote, K. & Jacobsen, E.M., 1982: Der Faustkeil vom Karskov-Kliff auf Langeland (Dänemark). Archäologisches Korrespondenzblatt 12, s. 281 ff.

Grøn, Ole, 1983: Social Behaviour and Settlement Structure. Preliminary Results of a Distribution Analysis on Sites of the Maglemose Culture. Journal of Danish Archaeology 2, 1983, s. 32-42.

Grøn, Ole, 1987: Seasonal variation in Maglemosian group size and structure. Current Anthropology 28,3.

Grøn, Ole, 1988: Teltring. Skalk 1988/1, s. 13-14.

Grøn, Ole, 1990: Studies in Settlement Patterns and Submarine Bogs: Results and Strategy for Further Research. I: P.M. Vermeersch & P. Van Peer (red.): Contributions to the Mesolithic in Europe. Papers presented at the fourth international symposium „The Mesolithic in Europe“. Leuven.

Grøn, Ole, 1991: Skovtur. Skalk 1991/2, s. 27-29.

Grøn, Ole, 1995: Research in Stone Age sites at submerged shore zones. Strategies and experiences. I: Fischer, A. (red.): Man and Sea in the Mesolithic. Oxbow Monograph 53.

Grøn, Ole & Skaarup, Jørgen, 1993: Møllegabet II – A Submerged Mesolithic Site and a „Boat Burial“ from Ærø. Journal of Danish Archaeology 19, 1991, s. 38-50.

Grøn, Ole & Sørensen, Søren A., 1995: Aggemose. An Inland Site from the Early Kongemose Culture on Langeland. Journal of Danish Archaeology 11, 1992-93, s. 7-18.

Grøn, Ole & Sørensen, Søren A., 1998: Aggemose – part II. Refitting and wall effect. Journal of Danish Archaeology 12, 1994-95, s. 7-12.

Grönnow, Bjarne, 1987: Meiendorf and Stellmoor revisited. An analysis of Laste Paleaolithic reindeer exploitation. Acta Archaeologica 56, 1985, s. 131-166.

Grönnow, Bjarne, 1990: Prehistory in Permafrost. Investigations at the Saqqaq Site, Qeqertasussuk, Disco Bay, West Greenland. Journal of Danish Archaeology 7, 1988, s. 24-39.

Grönnow, Bjarne, 1993: Grønlandske renjægere. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 57.

Grønnow, B., Meldgaard, M. & Nielsen, J.B., 1983: Aasivissuit – The Great Summer Camp. Archaeological, ethnographical and zoo-archaeological studies of a caribou-hunting site in West Greenland. Man & Society 5. 1983. Meddelelser om Grønland.

Halstead, Poul, 1996: Agriculture and Pastoralism in Greece. I: D.R. Harris: The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia. London, 2, s. 296-309.

Hansen, K. Møller, 1995: Maglemosebopladsen Lundby II -ny undersøgelse. Kulturhistoriske studier 1995, s. 5-12.

Hansen, K. Møller, 1997: Kongemose- og Ertebøllekultur i Sydsjælland, på Møn og Falster. Status. Kulturhistoriske Studier. Sydsjællands Museum.

Hansen, K. Møller & Christensen, D.V., 1997: Nymarksgård -Huse fra bondestenalderen og jordovne i hundredevis. Kulturhistoriske Studier. Sydsjællands Museum 1997, s. 60-79.

Hansen, Mogens, 1980: En enkeltgravshøj fra Kjeldgården, Års. Fra Himmerland og Kjær Herred 1980.

Hansen, Mogens, 1982: Vesthimmerlands Flyveplads. Single-Grave Mounds. Recent Excavations and Discoveries. Journal of Danish Archaeology 1, s. 169-70.

Hansen, Mogens, 1986a: Enkeltgravskulturens gravmateriale fra Sydvestjylland. I : Adamsen, C. & Ebbesen, K., (red.) 1986, s. 77-83.

Hansen, Mogens, 1986b: Enkeltgravskulturens bopladsfund fra Vesthimmerland og Ribe-området. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.), 1986, s. 286-291.

Hansen, Mogens, 1996: Træbyggede gravkister fra Enkeltgravskulturen og Senneolitikum. Kuml 1993-94, s. 87-146.

Hansen, Mogens & Rostholm, Hans, 1993: Grave fra enkeltgravstid og senneolitikum. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 116- 121.

Hansen, Christian Vemming & Petersen, Peter Vang, 1980: Stenalderens stammebåde – Deres fremstilling og brug. Naturens Verden 11/1980.

Hansen, Peter Vemming & Madsen, Bo, 1983: Flint Axe Manufacture in the Neolithic. An Experimental Investigation of a Flint Axe Manufacture at Hastrup Vænget, East Zealand. Journal of Danish Archaeology 2, 1983, s. 43-59.

Hansen, Svend, 1986: Jættestuen Tonneshøj. Nordslesvigske Museer 13.

Hansen, Svend, 1993: Jættestuer i Danmark. Konstruktion og restaurering. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. København.

Hansen, Svend, 1995: Tvillingsten. Skalk 1995/5, s. 16-17.

Hansen, Ulla Lund, 1969: Trindøkser. Skalk 1969/6, s. 11-13.

Hansen, Ulla Lund, 1972: Mellem-neolitiske jordgrave fra Vindinge på Sjælland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-67.

Hansen, Ulla Lund, 1973: Stålmosegård: en mellem-neolitisk sjællandsk gravplads. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 73-84.

Hansen, Ulla Lund, Nielsen Ole Vagn & Alexandersen, Verner, 1972: A Mesolithic Grave from Melby in Zealand, Denmark. Acta Archaeologica 43, s. 239-249.

Hansen, V. & Nielsen, H., 1977: Oldtidens veje og vadesteder, belyst ved nye undersøgelser ved Stevns. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 72-117.

Harrison, Richard J., 1980: The Beaker Folk. Copper Age Archaeology in Western Europe. London.

Hartz, N., Winge, H. & Müller, S. 1906: Om Uroksen fra Vig, saaret og dræbt ved Flintvaaben. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 225-236.

Hartz, S., 1987: Neue spätpaläolitische Fundplätze bei Ahrenshöft, Kr. Nordfriesland. Offa 44.

Hasselgreen, Egon & Johansen, Erik, 1984: Sandflugtens velsignelser. Skalk 1984/1, s. 8-11.

Hastrup, K. & Ovesen, J., 1980: Etnografisk grundbog. Metoder, teorier, resultater. København.

Hatt, G., 1937: Landbrug i Danmarks Oldtid. København.

Hatt, G., 1941: Forhistoriske Plovfurer i Jylland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 155-165.

Hatting, Tove, 1969: Er bæverens tænder benyttet som redskaber i stenalderen i Danmark? Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 116-126.

Hatting, Tove, 1993: Husdyrene. I: Hvass og Storgaard (red.) 1993, s. 31-33.

Hatting, T. et al., 1973: En pelsjægerboplads fra stenalderen. Kaskelot Nr. 10. Nov. 1973, s. 13-21.

Haugsted, E. et al., 1947: Bopladsen på Rugholm. Aarhus Museums Undersøgelser ved Østenden af Brabrand Sø 1944-45. Aarhus.

Hedeager, L. & Kristiansen, K., 1988: Det danske landbrugs historie, 4000 f.Kr.-1536. København.

Helbæk, H., 1954: Prehistoric Food Plants and Weeds in Denmark. Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række, nr. 80, s. 250-261.

Helbæk, H., 1955: Store Valby – kornavl i Danmarks første neolitiske fase. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 198-204.

Henriksen, B. Bille, 1973: Maglemosekulturens drilbor med et par boretekniske betragtninger. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 217-226.

Henriksen, B. Bille, 1974: Maglemosekulturens facetskrabede knogler. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-17.

Henriksen, B. Bille, 1976: Sværdborg I. Excavations 1943-44. A settlement of the Maglemose culture. Arkæologiske Studier III. København.

Henriksen, B. Bille, 1980: Lundby-holmen. Pladser af Maglemose-type i Sydsjælland. Nordiske Fortidsminder Ser. B in quarto, Bd. 6. København.

Henriksen, Mogens Bo, 1996: Sommerens udgravninger ved Strandby. Fynboer og Arkæologi, Nr. 3, september 1996, s. 31-32.

Higham, C.F.W, 1969: The Economic Basis of the Danish Funnel-Necked Beaker (TRB) Culture. Acta Archaeologica XL, s. 200-209.

Hingst, H., 1971: Eine befestigte, jungsteinzeitliche Siedlung in Büdelsdorf, Kr. Rendsburg-Eckernförde. Offa 28, s. 90-93.

Hingst, H., 1975a: Die Sicherung des Geländes der jungsteinzeitlichen Siedlung in Büdelsdorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde. Ein Beitrag zum Denkmalschutzjahr 1975. Hammaburg NF 2. Hamburg, s. 33-36.

Hingst, H., 1975b: Flachgräber der Stein- und Bronzezeit aus Schleswig-Holstein. Offa, bd. 31, 1975, s. 19-67.

Hirsch, Klaus & Liversage, David, 1987: Ravforarbejdning i yngre stenalder. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 193-200.

Hodder, I., 1984: Burials, houses, women and men in the European Neolithic. I: Miller, D. & Tilley, C. (red.): Ideology, Power and Prehistory. Cambridge University Press, Cambridge.

Hodder, I., 1990: The Domestication of Europe. Oxford.

Hogestijn, J.W.H., Koudijs, W. & Bulten, E.E.B., 1994: Nieuwe Niedorp Zeewijk West en Zeewijk Oost, nedersettingen van de Enkelgrafcultuur, Laat-Neolitikum. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) 1993, s. 24-27.

Hoika, J., 1987: Das Mittelneolitikum zur Zeit der Trichterbecherkultur in Nordostholstein. Untersuchungen zur Archäologie und Landschaftsgeschichte. Offa-Bücher Band 61, Neumünster.

Hoika, J. (red.), 1994: Beiträge zur frühneolitischen Trichterbecherkultur im westlichen Ostseegebiet. 1. Internationales Trichterbechersymposium in Schleswig vom 4. bis 7. März 1985. Untersuchungen und Materialien zur Steinzeit in Schleswig Holstein 1, Neumünster.

Hole, F., 1996: The context of caprine domestication in the Zagros region. I: D.R. Harris (red.): The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia. London 1996, s. 263-281.

Holm, Jørgen, 1973: Istidsjægere på Ærø. Fynske Minder 1972.

Holm, Jørgen, 1992a: Rensdyrjægerbopladser ved Slotseng – og et 13.000 årigt dødishul med knogler og flint. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 52-63.

Holm, J., 1996: The Earliest Settlement of Denmark. I: Larsson, L. (red.): The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia. Nr. 24. Stockholm.

Holm, Jørgen & Rieck, Flemming, 1983: Jels I – the First Danish Site of the Hamburgian Culture. A preliminary report. Journal of Danish Archaeology 2, 1983, s. 7-11.

Holm, Jørgen & Rieck, Flemming, 1987: Die Hamburger Kultur in Dänemark. Archäologisches Korrespondenzblatt 17:2.

Holm, Jørgen & Rieck, Flemming, 1992: Istidsjægere ved Jelssøerne. Skrifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands amt 5. Haderslev.

Holten, L. 1995: Ritual Action – Chaos or Organised Disorder? A Preliminary Analysis of a Sacrificial Layer from the Passage Grave Nissehøj, Zealand, Denmark. I: Foredrag ved konferencen: Megalithic tomøs, their Context and Construction. Kalundborg 1995, under udgivelse.

Holten, L., 2000: Death, danger, destruction and un-intended megaliths. I: Richie, A. (red.): Neolithic Orkney in its European Context, under udgivelse.

Houmark-Nielsen, M, 1989: The Last Interglacial-Glacial Cycle in Denmark. Quarternary International 3/4.

Hulthén, Birgitta, 1977: On Ceramic Technology during the Scanian Neolithic and Bronze Age. Stockholm.

Hulthén, Birgitta, 1980: Ertebøllekulturens lampor. Ale 4. Lund.

Hulthén, Birgitta, 1984: Teknologisk undersökning av keramiska artefakter från Loddesborg, Löddeköpinge sn., Skåne. I: K. Jennbert 1984, s. 201-203.

Hulthén, Birgitta, 1986: Några tankar kring „tidig“ respektive „sen“ stridsyxkeramik. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.) Stridsøksetid i Sydskandinavien. København. Forhistorisk Arkæologisk Institut, s. 138-145.

Hvass, Lone, 1986: Keramikken i den jyske enkeltgravskultur. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.) 1986, s. 108-125.

Hvass, Lone, 1989: Gravkamre i enkeltgravskulturen. I: Larsson, L. (red.), 1989.

Hvass, Steen, 1978a: Et særpræget lerkar fra den jyske enkeltgravskultur. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 132-138.

Hvass, Steen, 1978b: A House of the Single-Grave Culture. Excavated at Vorbasse in Central Jutland. Acta Archaeologica 48, 1977, s. 219-32.

Hvass, Steen, 1983: Recent Excavations and Discoveries: 12 -Løsning, East Jutland. Journal of Danish Archaeology 2, s. 214-15.

Hvass, Steen, 1985: Hodde, et vestjysk landsbysamfund fra ældr jernalder. Arkæologiske Studier 7. København.

Hvass, Steen, 1986: En boplads fra enkeltgravskulturen i Vorbasse. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.), 1986, s. 325-334.

Hvass, Steen & Lone, 1990: Et gravkammer fra enkeltgravskulturen. Kuml 1988-89, s. 57-76.

Hvass, Steen & Storgaard, Birger (red.) 1993: Da klinger i muld … 25 års arkæologi i Danmark. Aarhus. Eng. udg.: Digging into the Past.

Højlund, Flemming, 1975: Stridsøksekulturens flintøkser og -mejsler. Kuml 1973-74, s. 179-196.

Højlund, Flemming, 1979: Stenøkser i Ny Guineas Højland. Betydningen af prestigesymboler for reproduktionen af et stammesamfund. Hikuin 5, s. 31-48.

Hårdh, B. & Roslund, C. 1991: Passage Graves and the Passage of the Moon. I: Jennbert, Larsson, Petré & Wyszomirska-Werbart (red.): Regions and Reflections. In Honour of Martha Strömberg. Lund.

Iversen, Johs., 1941: Land Occupation in Denmarks' Stone Age. DGS Series II, No. 66.

Iversen, Johs., 1946: Geologisk Datering af en senglacial Boplads ved Bromme. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. København.

Iversen, Johs., 1967: Naturens Udvikling siden sidste Istid. Danmarks Natur, bind 1. Politiken. København.

Jacobs, J., 1991: Die Einzelgrabkultur in Mecklenburg-Vorpommern. Berlin.

Jacobsen, E. Maagaard, 1982: Litorinatransgressioner i Trundholm Mose, NV-Sjælland, en foreløbig undersøgelse. Dansk geologisk Forening. Årsskrift for 1981. København.

Jacobsen, E. Maagaard, 1982: Litorinatransgressioner i Trundholm Mose, NV-Sjælland, supplerende undersøgelser. Dansk geologisk Forening. Årsskrift for 1982. København.

Jacomet, S. et al., 1989: Archäobotanik am Zürichsee. Ackerbau, Sammelwirtschaft und Umwelt von neolitischen und bronzezeitlichen Seeufersiedlungen im Raum Zürich. Berichte der Züricher Denkmalpflege, Monographien 7.

Jankowska, D. (red.), 1990: Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Teil I. Poznan 1990.

Janzon, Gunborg O., 1986: Stridsyxekultur och metallurgisk know-how. I: Adamsen & Ebbesen (red.) 1986, s.126-137.

Jelinek, J., 1974: De første mennesker. Udvikling-Redskaber-Levevis-Kunst. Fremad. København.

Jennbert, Kristina, 1984: Den produktiva gåvan. Acta Archaeologica Lundensia. Ser in 4°. No. 16.

Jennbert, Kristina, 1985: Neolithisation – a Scanian Perspective. Journal of Danish Archaeology 4, 1985, s. 196-197.

Jensen, B. & Vellev, J., 1971: Erobrerfolkets børn. Skalk 1971/1, s. 5-8.

Jensen, Helle Juel, 1982: Knivene under mikroskop. Søllerødbogen 1982.

Jensen, Helle Juel, 1988: Functional Analysis of Prehistoric Flint Tools by High-Power Microscopy. A Review of West European Research. Journal of World Prehistory 2,1.

Jensen, Helle Juel, 1990: Funktionsanalyse der bronzezeitlichen Flintmesser von Spjald und Stenild. Acta Archaeologica 60, s. 209-14.

Jensen, Helle Juel, 1994: Flint Tools and Plant Working. Hidden Traces of Stone Age Technology. Aarhus University Press 1994. Århus.

Jensen, Helle Juel & Petersen, Erik Brinch, 1985: A Functional Study of Lithics from Vænget Nord, a Mesolithic Site at Vedbæk, N.E. Sjælland. Journal of Danish Archaeology 4, 1985, s. 40-51.

Jensen, H.S., 1982: Skaldyrssæson. Skalk 1982/3, s. 9-11.

Jensen, Jens Aarup, 1973: Myrhøj, 3 hustomter med klokke-bægerkeramik. Kuml 1972, s. 61-122.

Jensen, Jens Aarup, 1986: Bopladser fra enkeltgravskultur/senneolitikum på Ringkøbingegnen. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K.: Stridsøksetid i Sydskandinavien. Beretning fra et symposium 28.-30.X.1985 i Vejle. Arkæologiske Skrifter 1. København.

Jensen, Jørgen, 1979: Oldtidens samfund. Tiden indtil år 800. Dansk Socialhistorie, bd. 1. København.

Jensen, Jørgen, 1982a: Nordens guld. En bog om oldtidens rav, mennesker og myter. København.

Jensen, Jørgen, 1982b: The Prehistory of Denmark. London/New York.

Jensen, Jørgen, 1988a: Ur-europæeren. tilblivelsen af en myte. I: H. Boll-Johansen & M. Harbsmeier: Europas opdagelse. Historien om en idé. København, s. 38-60.

Jensen, Jørgen, 1988b: I begyndelsen … Politiken/Gyldendals Danmarkshistorie, bd. 1. København.

Jensen, Jørgen, 1992: Thomsens Museum. Historien om Nationalmuseet. København.

Jensen, Jørgen, 2000: Rav. Nordens guld. København.

Jensen, J.B., 1992: The Baltic Ice Lake and Littorina Transgression in the southwestern Baltic. Evidence from drowned coastal deposits in Fakse Bugt (Bay), Denmark. Danmarks Geologiske Undersøgelse, serie B.

Jensen, Peter K.A., 1996: Menneskets oprindelse og udvikling. København.

Jensen, Philip, 1993: Body Size Trends of Roe Deer (Capreolus capreolus) from Danish Mesolithic Sites. Journal of Danish Archaeology 10, 1991, s. 51-58.

Jensen, S., 1984: Ribeegnen gennem 10.000 år – et bebyggelseshistorisk projekt. Mark og Montre 1984.

Jensen, S. (red.), 1998: Marsk, land og bebyggelse. Ribeegnen gennem 10.000 år. bd.1-2. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXXV. Århus.

Jeppesen, Jens, 1984: Funktionsbestemmelse af flintredskaber. Slidsporsanalyser af skrabere fra Sarup. Kuml 1982-83, s. 31-60.

Jeppesen, Jens, 1984b: A Late Neolithic/Early Bronze Age Settlement at Vejlby, East Jutland. Journal of Danish Archaeology 3, 1984, s. 99-103.

Jepsen, Eli, 1973: Dansk Føristidskultur. For Amatører. Rhodos, København.

Jestrzemski, D., 1987: Eine verzierte Geweihaxt aus der Trave bei Lübeck-Travemünde. Offa 44, s. 53-73.

Jæger, Anders, 1998: Blandingsgods. Skalk 1,1998, s. 11-14.

Johansen, Erik, 1977: Alstrup-højen. Enkeltgrave med skeletter. I: Albrethsen, S.E. (red.) 1977.

Johansen, Erik, 1986: Tre bosættelser fra sen enkeltgravskultur/tidlig senneolitikum ved Solbjerg, Østhimmerland. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.) 1986, s. 280-285.

Johansen, K. Friis, 1919: En Boplads fra ældre Stenalder i Sværdborg Mose. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 106-235.

Johansen, Lykke, 1993: Flintsammensætning. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 50.

Johansen, Lykke, 1994: Flinthuggerens værksted? – forsøg med flinthugning. Naturens Verden 1994(4-5), s. 130-135.

Johansen, Lykke, 1997a: The Late Palaeolithic in Denmark. I: Bodu, P., Christensen, M. & Valentin, B. (red.): L'Europe septentrionale au Tardiglaciaire. Paris.

Johansen, Lykke, 1997b: A jigsaw Puzzle – re-assembling what the flintknappers had separated at the Halsskov site. I: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 186-195.

Johansen, Lykke & Stapert, Dick, 1996: Handaxes from Denmark: Neandertal tools or „Vicious flints“? Palaeohistoria. Acta et communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae 37/38, 1995/96. Rotterdam.

Johansson, A.D., 1964: Sydsjællands oldtidsbebyggelse. En foreløbig meddelelse. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 1964.

Johansson, A.D., 1990: Barmosegruppen. Præboreale bopladsfund i Sydsjælland. Århus.

Johansson, A.D., 1992: Ertebøllekulturen ved Karrebæk og Dybsø Fjorde – fjordfiskere for 6-7.000 år siden. Liv og Levn 6, 1992. Næstved Museum.

Johansson, A.D., 1993: En samling oldsager fra Køng Mose. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 1993.

Johansson, A.D., 1995: The Ertebølle Culture in South Zealand, Denmark. I: Fischer, A. (red.): Man and Sea in the Mesolithic. Oxbow Monograph 53, 1995.

Johansson, A.D., 1996: Stoksbjerg Vest and Knudshoved Odde. A Base Camp and Kill Site from the Bromme Culture in South Zealand, Denmark. I: Larsson, L. (red.): The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia. No. 24. Stockholm.

Johansson, A.D., 1998: Ældre stenalder i sydlige Norden. Elite Tryk.

Johansson, A.D., 1999: Ertebøllekulturen i Sydsjælland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1997, s. 7-88.

Johansson, A.D., 2000: Ældre Stenalder i Norden. SDA. Farum.

Jones, S., Martin, R. & Pilbeam, D. (red.) 1992: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press. Cambridge.

Julien, M., 1982: Les harpons magdaléniens. Paris. Supplement a Gallia Préhistoire XVII.

Jæger, A., 1998: Blandingsgods. Skalk 1998/1, s. 11-14.

Jønsson, B. & Pedersen, L., 1983: Sønderholm. En østsjællandsk boplads fra Ertebøllekulturen – kendt, glemt og genfundet. Antikvariske Studier 6. Fredningsstyrelsen. København, s. 173-185.

Jørgensen, Erik, 1969-70: Hagebrogård-jættestuen. Holstebro Museums Årsskrift 1969-70, s. 11-20.

Jørgensen, Erik, 1971: Hagebrogård-jættestuen. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 77-92.

Jørgensen, Erik, 1977a: Hagebrogård – Vroue – Koldkur. Neolitische Gräberfelder aus Nordwest-Jütland. Arkæologiske Studier, Vol. IV. København.

Jørgensen, Erik, 1977b: Brændende langdysser. Skalk 1977/5, s. 7-13.

Jørgensen, Erik, 1981: Gravhusenes problem. Skalk 1981/3, s. 4-9.

Jørgensen, Erik, 1983: Høje og hegnet næs. Skalk 1983/5, s. 3-8.

Jørgensen, Erik, 1984a: To gravhøje ved Hjordkær i Sønderjylland. Om særprægede senneolitiske gravanlæg. Kuml 1984, s. 155-186.

Jørgensen, Erik, 1985a: Brydningstid. Skalk 1985/2, s. 3-8.

Jørgensen, Erik 1985b: To gravhøje ved Hjordkær i Sønderjylland. Om særprægede senneolitiske gravanlæg. Kuml 1984, s. 155-190.

Jørgensen, Erik, 1986: Underjordiske dysser. Skalk 1986/4, s. 10-15.

Jørgensen, Erik, 1988a: Fire storstensgave i en højtomt ved Lønt: om en gammelkendt stenalderlokalitet i ny belysning. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 195-208.

Jørgensen, Erik, 1988b: Stengravens fire trin. Skalk 1988/2, s. 10-13.

Jørgensen, Erik, 1993: Jyske stendyngegrave. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 112-113.

Jørgensen, Erik, 2000: Yngre Stenalder. I: P. Ethelberg et al.: Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Sten- og Bronzealder. Haderslev, s. 63-134.

Jørgensen, Grethe, 1977: Et kornfund fra Sarup. Bidrag til belysningen af tragtbægerkulturens agerbrug. Kuml 1976, s. 47-64.

Jørgensen, Grethe, 1982: Korn fra Sarup. Med nogle bemærkninger om agerbruget i yngre stenalder i Danmark. Kuml 1981, s. 221-230.

Jørgensen, L., 1984: Et gravanlæg fra enkeltgravskulturen. Museer i Viborg Amt 12, 10-15.

Jørgensen, L. & Petersen, P.V. 1998: Guld, Magt og Tro. Danske guldfund fra oldtid og middelalder. Nationalmuseet. København.

Jørgensen, Lise Bender, 1990: Stone Age Textiles in North Europe. I: P. Walton & J.P. Wild (red): Textiles in Northern Archaeology. London, s. 1-10.

Jørgensen, Lise Bender, 1992: North European Textiles until AD 1000. Århus.

Jørgensen, Mogens Schou, 1988: Færdsel over stenalderfjorden. Om den ældste vej i Tibirke. Fortidsminder og kulturhistorie. Antikvariske Studier 9, s. 157-167.

Jørgensen, Svend, 1953: Skovrydning med Flintøkse. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 36-43.

Jørgensen, Svend, 1956: Kongemosen. Kuml 1956, s. 23-40.

Jørgensen, Svend, 1961: Zur Frage der ältesten Küstnkultur in Dänemark. Bericht über den V. internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte Hamburg. Berlin.

Jørgensen, Svend, 1963: Early Postglacial in Aamosen. Geological and Pollen-Analytical Investigations of Maglemosian Settlements in the West-Zealand Bog Aamosen. Danmarks Geologiske Undersøgelse, II. række, nr. 87.

Kaae, A., 1956: Kongenshøj i Thorsted. En samling grave fra yngre stenalder. Hardsyssels Årbog 50, 1956, s. 90-103.

Kaae, A., 1957: Jættestue nr. 2 i Thorsted. Hardsyssels Årbog 54,1960, s. 104-105.

Kaae, A., 1960: Jættestue med bikammer. Hardsyssels Årbog 54, 1960, s. 28-33.

Kaelas, Lili, 1958: Ny typ av fotskålar från Danmark. Kuml 1958, s. 72-82.

Kapel, Holger, 1969: En boplads fra tidlig-atlantisk tid ved Villingebæk. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 85-94.

Kapel, Holger, 1974: „Spillebrikker„ fra yngre stenalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 18-27.

Karsten, P., 1994: Att kasta yxan i sjön. En studie över rituell tradition och förandring utifrån skånska neolitiska offerfynd. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8vo, no. 23. Stockholm.

Katincarov, J.K., Mohen, J.-P., Slavchev, E. & Raduncena, A. Le Premier Or de l'Humanité en Bulgarie, 5. Millénaire. Musées Nationaux, Paris.

Kaul, Flemming, 1987a: Neolitiske gravanlæg på Onsved Mark, Horns herred, Sjælland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 27-81.

Kaul, Flemming, 1987b: Skåltegnets alder. Skalk 1987/4, s. 28-30.

Kaul, Flemming & Hansen, Svend, 1988a: Terrassehøj. Skalk 1988/6, s.3-8.

Kaul, Flemming, 1988b: Stolpedysse. Skalk 1988/4, s. 12-15.

Kaul, Flemming, 1989: Klekkendehøj og Jordehøj: 5000-årige ingeniørarbejder. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 85-100.

Kaul, Flemming, 1994: Ritualer med menneskeknogler i yngre stenalder. Kuml 1991-92, s. 7-52.

Kaul, Flemming, 1996: Et tidligneolitisk hus ved Skræppekærgård, Nordsjælland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 7-20.

Kaul, Flemming, 1997: Recent finds of miniature „megalithic“ art from the island of Bornholm and from Scania. O neolitico atlantico e as orixes do megalitismo. Actas do coloquio international (Santiago de Compostela, 1-6 de abril de 1996). Santiago de Compostela 1997, s. 161-172.

Kaul, Flemming, 1998: Europas dysser og jættestuer. Lægeforeningens Forlag, København.

Kaul, Flemming, & Krog, K.J., 1990: En lidet påagtet stenkløvningsteknik – om oldtidsminder som stenbrud. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 225-58.

Kaul, Flemming et al., 1992: Kong Svends Høj: udgravning og restaurering af en jættestue på Lolland. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 79-93.

Kempfner-Jørgensen, Lars, 1983: En hellekiste fra yngre stenalder og en vikingetidsgård ved Melsted. Fra Bornholms Museum 1983.

Kempfner-Jørgensen, Lars & Watt, Margrethe, 1985: Settlement Sites with Middle Neolithic Houses at Grødby, Bornholm. Journal of Danish Archaeology 4, 1985, s. 87-100.

Kindgren, K., 1995: Hensbacka-Hogen-Hornborgasjön: Early Mesolithic coastal and inland settlement in western Sweden. I: Fischer, A. (red.): Man and Sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and below present sea level, s. 171-184. Oxbow, Oxford.

Kjær, Hans, 1932: Langdyssen ved Ulvedal, Frederiks sogn, paa Alheden: („Jens Langknivs Hule“). Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 29-38.

Kjærum Poul, 1955: Tempelhus fra stenalder. Kuml 1955, s. 7-35.

Kjærum, Poul, 1958: Storstensgrave ved Tustrup. Kuml 1957, s. 9-23.

Kjærum, Poul, 1965: Tempel eller grav? Skalk 1965/1, s. 3-7.

Kjærum, Poul, 1966: The Chronology of the Passage Graves in Jutland. Palaeohistoria XII, 323-333.

Kjærum, Poul, 1967a: Mortuary Houses and Funeral Rites in Denmark. Antiquity 41, s. 190-96.

Kjærum, Poul, 1967b: Trækisten i stenkisten. Skalk 1967/1, s. 3-7.

Kjærum, Poul, 1970: Jættestuen Jordhøj. Kuml 1969, s. 9-66.

Kjærum Poul, 1977: En langhøjs tilblivelse. I: Albrethsen, S.E. (red.): Antikvariske Studier 1. Festskrift til Knud Thorvildsen.

Kjærum, P. & Olsen, R. (red.), 1990: Oldtidens Ansigt. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. april 1990. Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Jysk Arkæologisk Selskab.

Klassen, Lutz, 1997: Die Kupferfunde der Nordgruppe der Trichterbecherkultur. Archäologische Informationen 20/1, 1997, s. 189-193.

Klassen, Lutz, 1998a: Eine kreutzschneidige Axthacke aus Südskandinavien? Ein Beispiel für die Anwendungsmöglichkeit der Stuttgarter Analysendatenbank. Archäologisches Korrenpondenzblatt 28, s. 35-45.

Klassen, Lutz, 1998b: Fremmede fugle. Skalk 1998/2, s. 30-32.

Klassen, Lutz, 1999: Prestigeøkser af sjældne alpine bjergarter. En glemt og overset fundgruppe fra ældre stenalders slutning i Danmark, Kuml, s. 11-51.

Klassen, Lutz, 2000: Frühes Kupfer im Norden. Jysk Arkæologisk Selskab 2000. Århus.

Knudsen, S.Aa. 1982: Landskab og oldtid. Atlas over Søllerød og Lyngby-Taarbæk kommuner. De Historisk-topografiske Selskaber for Søllerød og Lyngby-Taarbæk Kommuner. København.

Kobusiewicz, Michal, 1974: Renjægere. Skalk 1975/3, s. 18-22.

Koch, Eva 1987: Ertebølle and Funnel Beaker Pots as Tools. Acta Archaeologica 57, 1986, s. 107-120.

Koch, Eva, 1990a: Aspekte der Feuchtbodenfunde mit Keramik der Trichterbecherkultur aus Seeland. I: Jankowska, D. (red.), 1990.

Koch, Eva, 1990b: Gnistrende flint. Skalk 1990/5.

Koch, Eva, 1994: Typeneinteilung und Datierung frühneolitischer Trichterbecher aufgrund ostdänischer Opfergefässe. I: J. Hoika (red.) 1994, s. 165-193.

Koch, Eva, 1996: Vandets ånder. Skalk 1996/3, s. 20-29.

Koch, Eva, 1998: Neolithic Bog Pots from Zealand, Møn, Lolland and Falster. Nordiske Fortidsminder Serie B, Vol. 16.

Kock, J. & Gebauer, A.B., 1976: En dysse fra Aal sogn – om anlægget og dets keramik. Mark og Montre 1976, s. 12-24.

Kolp, O., 1965: Paläogeographische Ergebnisse der Kartierung des Meeresgrundes der westlichen Ostsee. Beiträge zur Meeresforschung 12-14. Berlin.

Kolstrup, Else, 1987: Tidligt landbrug. Skalk 1987/5, s. 9-12.

Königsson, L.K. & Frängsmyr, T., 1980: Istid-nutid-istid. Viby.

Krabbe, P. & K., 1995: Vest for Valhal. Skalk 1995:6, s. 11-15.

Kragh, Anders, 1952: Stenalderens flintteknik. Kuml 1952, s. 49-64.

Kristensen, Frants, 1986: Rav. Fra harpiks til smykke. København.

Kristensen, Inge Kjær, 1991: Storgård IV. An Early Neolithic Long Barrow near Fjelsø, North Jutland. Journal of Danish Archaeology 8, 1989, s. 72-87.

Kristiansen, Kristian, 1982: The Formation of Tribal Systems in Later European Prehistory: Northern Europa: 4000-500 BC. I: A.C. Renfrew et al. (red.): Theory and Explanation in Archaeology: The Southampton Conference. London. Academic Press, s. 241-280.

Kristiansen, Kristian, 1984: Ideology and material culture: an archaeological perspective. I: Spriggs, M. (red.): Marxist Perspectives in Archaeology. Cambridge University Press, s. 72-100.

Kristiansen, Kristian, 1988: Oldtiden 4000 f.Kr.-1000 e.Kr. I: Bjørn, C. (red.): Det danske landbrugs historie I. Oldtid og Middelalder. 4000 f.Kr. – 1536. Landbohistorisk Selskab, s. 21-107.

Kristiansen, Kristian, 1989: Prehistoric Migrations – the Case of the Single Grave and Corded Ware Cultures. Journal of Danish Archaeology 8, 1989, s. 211-225.

Krzak, Z., 1976: The Zlota Culture. Warszawa.

Kunwald, Georg, 1984: Ældre vej. Skalk 1984/4, s.12-15.

Kurtén, Björn, 1972: The Ice Age. London.

Langballe, H., 1985: Foulum huset – tempel eller bolig. Museer i Viborg amt. MIV 13, s. 6-35.

Larsen, Knud A., 1958: Stenalderhuse på Knardrup Galgebakke. Kuml 1957, s. 24-43.

Larsson, Lars, 1978: Ageröd I:B – Ageröd I:D. A Study of Early Atlantic Settlement in Scania. Acta Archaeologica Lundensia, Series in quarto, No. 12. Lund.

Larsson, Lars, 1980: Stenåldersjägarnas boplats och gravar vid Skateholm. Limhamniana 1980.

Larsson, Lars, 1981: En 7.000-årig sydkustboplats. Nytt om gammalt från Skateholm. Limhamniana 1981.

Larsson, Lars, 1982a: Segebro. En tidigatlantisk boplats vid Sege ås mynning. Malmöfynd 4. Malmö.

Larsson, Lars, 1982b: A Causewayed Enclosure and a Site with Valby Pottery at Stävie, Western Scania. Papers of the Archaeological Institute. University of Lund 1981-82, s. 65-114.

Larsson, Lars, 1983a: Skateholmprojektet. Jägare – fiskare -bönder. Limmhamniana 1983.

Larsson, Lars, 1983b: Ageröd. An Atlantic Bog Site in Central Scania. Acta Archaeologica Lundensia, Series in octavo, No 12. Lund.

Larsson, Lars, 1984: Skateholmsprojektet. På spåren efter gravsedsförändringar, ceremoniplatser och tama rävar. Limhamniana 1984.

Larsson, Lars, 1985a: Karlsfält. A Settlement from the Early and Late Funnel Beaker Culture in Southern Scania, Sweden. Acta Archaeologica 54, s. 3-71.

Larsson, Lars 1985b: Of house and hearth. The excavation, interpretation and reconstruction of a Late Mesolithic house. Archaeology and Environment 4. 1985.

Larsson, Lars, 1986: Skateholm. Skalk 1986/4, s. 21-31.

Larsson, Lars, (red.) 1988: The Skateholm Project I. Man and Environment. Acta Regia Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis LXXIX. Stockholm.

Larsson, Lars, (red.), 1989: Stridsyxekultur i Sydskandinavien. University of Lund. Institute of Archaeology. Report Series No. 36.

Larsson, Lars, 1990: The Mesolithic of Southern Scandinavia. Journal of World Prehistory 4,3.

Larsson, Lars, 1991: The Late Palaeolithic in southern Sweden. Investigations in a marginal region. I: Barton, N., Roberts, A.J. & Roe, D.A. (red.): The Late Glacial in northwest Europe: human adaption and environmental change at the end of the Pleistocene. Council for British Archaeology. Report 77, s. 122-127.

Larsson, Lars, 1993a: Neue Siedlungsfunde der Späteiszeit im südlichen Schweden. Archäologisches Korrespondenzblatt 23.

Larsson, Lars, 1993b: From MN A to MN B – A South Swedish Perspective. Journal of Danish Archaeology 19, 1991, s. 205-212.

Larsson, Lars, 1995: Man and sea in Southern Scandinavia during the Late Mesolithic. The role of cemeteries in the view of society. I: Fischer, A. (red.): Man and Sea in the Mesolithic. Oxbow Monograph 53.

Larsson, Lars (red.), 1996a: The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia, Ser. in 8vo, No. 24.

Larsson, Lars, 1996b: The Colonization of South Sweden during the Deglaciation. I: Larsson, L. (red.): The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia, No. 24.

Larsson, L. & Bartholin, T.S., 1978: A Longbow found at the Mesolithic Bog Site Ageröd V in Central Scania. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska museum 1977-78.

Larsson, Mats, 1984: Tidigneolitikum i Sydvästskåne. Kronologi och bosättningsmönster. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4to, No. 12.

Larsson, Mats, 1986: Bredasten. An Early Ertebølle Site with a Dwelling Structure in Southern Scania. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1985-86.

Larsson, Mats, 1987: Människor vid en havsvik. Ystads Fornminnesförenings Skrift nr. XXXII, Ystad, s. 13-58.

Larsson, Mats, 1992: Settlement and environment during the Middle Neolithic and Late Neolithic. I: Larsson, L.

Larsson, Mats, 1994: Sten- och Järnaldershus vid Brunneby. Riksantikvarieämbetet, Rapport UV Linköping 1994:1.

Larsson, Mats & Hedvall, Rikard, 1992: Nybyggarna slog sig ned på bördiga slättlandet. Populär Arkeologi 10, nr. 4.

Lauenborg, Michael, 1980: Kjersing II. En højgruppe fra enkeltgravskulturen. Mark og Montre 1980.

Lauenborg, Michael, 1982: Hundens grav. Skalk 1982/1, s. 3-6.

Laux, F., 1993: Frühneolitische Äxte aus der Elbe bei Hamburg. Ein Beitrag zum Beginn des Neolitikums an der Niederelbe. Hammaburg, N.F. 10, s. 83-98. Neumünster.

Legge, A.J. & Rowley-Conwy, P. 1988: Starr Carr Revisited. A Re-analysis of the Large Mammals. London.

Levine, M.A., 1993: Social Evolution and Horse Domestication. I: C. Scarre & F. Healy (red.): Trade and Exchange in Prehistoric Europe. Oxbow Monograph 33, 1993, s. 135-141.

Lichardus, J., Lichardus-Itten, M., Bailloud, G. & Cauvin, J., 1985: Laprotohistoire de l'Europe. Paris.

Liversage, David, 1964: En hellekiste ved Gerdrup, Københavns amt. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 32-62.

Liversage, David, 1966a: Ornamented Mesolithic Artefacts from Denmark. Some new Finds. Acta Archaeologica 37, s. 221-236.

Liversage, David, 1966b: Stemningsfuld begravelse. Skalk 1966/3, s. 4-8.

Liversage, David, 1981: Neolithic Monuments at Lindebjerg, Northwest Zealand. Acta Archaeologica 51, s. 85-152.

Liversage, David, 1982: An Early Neolithic Ritual Structure on Sejerø. Journal of Danish Archaeology 1, 1982, s. 13-18.

Liversage, David, 1983: Træbyggede grave fra den ældste bondestenalder: udgravninger ved Lindebjerg. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 5-16.

Liversage, David & Singh, P.K., 1985: A Comparison of two Neolithic Flint Industries. Journal of Danish Archaeology 4, 1985, s. 70-78.

Liversage, David, 1988: Mortens Sande 2 – A single Grave Camp Site in Northwest Jutland. Journal of Danish Archaeology 6, 1987, s. 101-124.

Liversage, David, 1992: Barkær. Long Barrows and Settlements. Arkæologiske Studier IX. København.

Lomborg, Ebbe, 1962: Zur Frage der bandkeramischen Einflüsse in Südskandinavien. Acta Archaeologica 33, 2-38.

Lomborg, Ebbe, 1973: Die Flintdolche Dänemarks. Nordiske Fortidsminder, Serie B – in quarto, Bind 1. København.

Lomborg, Ebbe, 1975: Klokkebæger- og senere Beaker-indflydelse i Danmark. Et bidrag til enkeltgravskulturens datering. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 20-41.

Loze, I., 1975: Neolithic Amber Ornaments in the Eastern Part of Latvia. Przeglad Arch. 23, 1975, s. 49-82.

Lüning, J., 1997: Anfänge und frühe Entwicklung der Landwirtschaft in Neolitikum 5500-2200 v. Chr. I: F.-W. Henning (red.): Deutsche Agrargeschichte. Vor- und Frühgeschichte. Stuttgart.

Madsen, A.P., 1968: Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker. Stenalderen. København.

Madsen, A.P., 1896: Gravhøje og Gravfund fra Stenalderen i Danmark. Det østlige Danmark. København.

Madsen, A.P., 1900: Gravhøje og Gravfund fra Stenalderen i Danmark. Fyen og Jylland. København.

Madsen, A.P., Müller, S., Neergaard, C., Petersen, C.G.J., Rostrup, E., Steenstrup, K.J.V. & Winge, H., 1900: Affaldsdynger fra Stenalderen i Danmark. Undersøgte for Nationalmuseet. København.

Madsen, Bo, 1982: De ældste fund. Historisk Aarbog for Randers Amt.

Madsen, Bo, 1983: New Evidence of Late Palaeolithic Settlement in East Jutland. Journal of Danish Archaeology 2, 1983, s. 12-31.

Madsen, Bo, 1984: Flint Axe Manufacture in the Neolithic: Experiments with Grinding and Polishing of Thin-Butted Axes. Journal of Danish Archaeology 3, 1984, s. 47-62.

Madsen, Bo, & Nielsen, A.B., 1987: En stenalders højtomt ved Dalbyneder. Arkæologiske Fund. Kulturhistorisk Museum, Randers. Virksomhed og resultater 1986.

Madsen, Bo & Fiedel, Reno, 1988: Pottery Manufacture at a Neolithic Causewayed Enclosure near Hevringholm, East Jutland. Journal of Danish Archaeology 6, 1987, s. 78-86.

Madsen, Bo, 1992: Hamburgtraditionens flintteknologi ved Jels. I: Holm, J. & Rieck, F., 1992b.

Madsen, Bo, 1993: Flint – udvinding, forarbejdning og distribution. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 126-129.

Madsen, Bo, 1996: The Late Palaeolithic Cultures of South Scandinavia – Tools, Traditions and Technology. I: Larsson, L. (red.), 1996: The Earliest Settlement of South Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia. No. 24. Stockholm.

Madsen, C. & Thrane, H., 1982: Sydvestfynske dysser og yngre stenalders bebyggelse. Fynske Minder, s. 17-35.

Madsen, Erik, 1962: Primitiv flintkultur ved Isefjord. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 79-93.

Madsen, Hans Jørgen, 1971: To dobbeltgrave fra jysk enkeltgravskultur. Kuml 1970, s. 249-260.

Madsen, M.R. & Thomsen 1972: Nye dobbeltgrave fra yngre stenalder ved Tarp. Mark og Montre 1972, s. 5-13.

Madsen, J. Skamby, 1984: En regionalundersøgelse af Hads herreds bebyggelse i yngre stenalder. Fortid og Nutid 31, s. 169-182.

Madsen, Orla, 1990a: En enkeltgravshøj med ringgrøft og grav med dødehus. Kuml 1988-89, s. 77-94.

Madsen, Orla, 1990b: Cirklen i kornet. Skalk 1990/2, s. 8-12.

Madsen, Torsten, 1972: Grave med teltformet overbygning fra tidlig-neolitisk tid. Kuml 1971, s. 127-150.

Madsen, Torsten, 1975: Tidlig neolitiske anlæg ved Tolstrup. Kuml 1973-74, s. 121-154.

Madsen, Torsten, 1976: Stendyngegrave ved Fjelsø. Kuml 1975, s. 73-82.

Madsen, Torsten, 1977: Jættestuen i Hørret Skov I. Et nyt fund af fodskåle med massiv midtdel. Kuml 1976, s. 65-94.

Madsen, Torsten, 1978a: Perioder og periodeovergange i neolitikum. Hikuin 4, s. 51-60.

Madsen, Torsten, 1978b: Toftum ved Horsens, et „befæstet„ anlæg tilhørende Tragtbægerkulturen. Kuml 1977, s. 161-184.

Madsen, Torsten, 1979a: Earthen Long Barrow and Timber Structures: Aspects of the Early Neolithic Mortuary Practice in Denmark. Proceedings of the Prehistoric Society 45.

Madsen, Torsten, 1979b: En tidligneolitisk langhøj ved Rude i Østjylland. Kuml 1979, s. 79-108.

Madsen, Torsten, 1982: Settlement Systems of Early Agricultural Societies in East Jutland, Denmark: A Regional Study of Change. Journal of Anthropological Archaeology 1.

Madsen, Torsten, 1985: Comments on early agriculture in Scandinavia. Norwegian Archaeological Review 18, s. 91-93.

Madsen, Torsten, 1987: Where did all the hunters go? An assessment of an epoch-making episode in Danish Prehistory. Journal of Danish Archaeology 5, 1986, s. 229-239.

Madsen, Torsten, 1988: Causewayed enclosures in South Scandinavia. I: Burgess, C., Topping, P., Mordant, C. & Maddison, M. (red.): Enclosures and Defences in the Neolithic of Western Europe. British Archaeological Reports, International Series 403. Oxford, s. 301-336.

Madsen, Torsten, 1990: Changing Patterns of land use in the TRB Culture of South Scandinavia. I: Jankowska, D. (red.): Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20.-24. Sept. 1988. Poznan, s. 27-41.

Madsen, Torsten, 1991: The social structure of Early Neolithic society in South Scandinavia. I: Lichardus, J. (red.): Die Kupferzeit als historische Epoche. Symposium Saarbrücken und Otzenhausen 1988 (Saarbrücken Beiträge zur Altertumskunde 55), s. 489-496.

Madsen, Torsten, 1993: Høje med træbyggede grave. I: Hvass & Storgaard: Da klinger i muld … 25 års dansk arkæologi. Århus.

Madsen, Torsten, 1994: Die Gruppenbildung im frühsten Neolitikum Dänemarks und ihre Bedeutung. I: J. Hoika (red.) 1994, s. 227-237.

Madsen, Torsten & Jensen , H. Juel, 1982: Settlement and Land use in Early Neolithic Denmark. Analecta Praehistoria Leidensia 15.

Madsen, Torsten & Petersen, Jens Erik, 1984: Tidlig-neolitiske anlæg ved Mosegården. Regionale og kronologiske forskelle i tidligneolitikum. Kuml 1982-83. s. 61-132.

Magnus, B. & Myhre, B. 1976: Norges Historie, bd. 1. Oslo.

Mahler, Ditlev, 1986: Jyske enkeltgrave med rav. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K., (red.), 1986, s. 97-107.

Maier, R., 1995: Die Zeit der Seeshaftigkeit – urgeschichtliche Bauernkulturen am Elm. I: Thieme, H. & R. Maier (red.): Archäologische Ausgrabungen im Braunkohlentagebau Schöningen, Landkreis Helmstedt. Hannover, s. 108-87.

Malm, T., 1995: Excavating submerged Stone Age sites in Denmark – the Tybrind Vig example. I: Fischer, A. (red.): Man and Sea in the Mesolithic. Oxbow Monograph 53.

Malmer, Mats P., 1962: Jungneolitische Studien. Acta Archaeologica Lundensia, Ser. in 8°, No. 2. Lund.

Malmer, Mats P., 1969: Die Mikrolithen in dem Pfeil-fund von Loshult. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum, 1966-68. Lund.

Malmer, Mats P., 1975: Stridsyxkulturen i Sverige och Norge. Lund.

Malmer, Mats P. & Bartolin, T., 1983: Alvastra pælebygning. Skalk 1983/4, s. 18-27.

Malmros, Claus, 1975: Vejlebro – en stenalderboplads ved Arrefjorden. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 99-117.

Malmros, Claus, 1979: Den tidlige enkeltgravskultur og stridsøksekultur. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 62-68.

Malmros, Claus, 1986: A Neolithic Road Built of Wood at Tibirke, Zealand, Denmark. Contributions to the History of the Coppice Management in the Subboreal Period. I: Königsson, L.K. (red.): Nordic Late Quarternary Biology and Ecology. Striae 24.

Malmros, Claus, 1995: Hjortholm-køkkenmøddingen. Sten- og bronzealder omkring Stavns Fjord. I: Hansen, H.H. & Aaby, B. (red.): Stavns Fjord – et natur- og kulturhistorisk forskningsområde på Samsø. København, s. 35-56.

Malmros, Claus, 1997: Charcoal from the Stone-age fireplaces. I: Pedersen, Fischer & Aaby (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 170-174.

Malmros, Claus & Tauber, Henrik, 1975: Kulstof-14 dateringer af dansk enkeltgravskultur. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 78-97.

Mania, Dietrich, 1998: Die ersten Menschen in Europa. Archäologie in Deutschland, Sonderheft 1998. Stuttgart.

Marseen, Oscar, 1953: Fangstfolk på Selbjerg. Kuml 1953, s. 102-120.

Marseen, Oscar, 1960: Ferslev-Huset. Kuml 1960, s. 36-55.

Marseen, Oscar, 1963: Smedegårde og Livø. Grubekeramiske bopladser ved Limfjorden. Kuml 1962, s. 123-143.

Mathiassen, D. Rørbeck, 1997: The changing landscapes of the Storebælt from the retreat of the ice to the sea flood. I: Pedersen, Fischer & Aaby (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 22-28.

Mathiassen, Therkel, 1919: Ertebøllekulturens Bopladser ved Roskilde fjord. Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt. Roskilde, s. 7-25.

Mathiassen, Therkel, 1934: Flinthandel i stenalderen. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 18-22.

Mathiassen, Therkel, 1936a: En vestjysk Megalitbygd. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 1-17.

Mathiassen, Therkel, 1936b: Flintpladser i Gudenaaegnen. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 51-54.

Mathiassen, Therkel, 1937: Klosterlund og Snarup Mose: de ældste Bopladser i Jylland og paa Fyn. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 5-10.

Mathiassen, Therkel, 1939: Bundsø, en yngre Stenalders Boplads på Als. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 1-198.

Mathiassen, Therkel, 1940: Havnelev – Strandegaard. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 1-55.

Mathiassen, Therkel, 1941: Vore ældste Menneskefremstillinger. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 25-32.

Mathiassen, Therkel, 1942: Et Udvalg af Aarets Mosefund. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 5-16.

Mathiassen, Therkel, 1943a: Aamose-Undersøgelserne. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 32-40.

Mathiassen, Therkel, 1943b: Stenalderbopladser i Aamosen. Nordiske Fortidsminder III,3. København.

Mathiassen, Therkel, 1944: Stenalderbebyggelsen paa Trelleborg. I: P. Nørlund: Trelleborg. København. s. 215-222.

Mathiassen, Therkel, 1946: En Boplads fra ældre Stenalder ved Vedbæk. Søllerødbogen 1946.

Mathiassen, Therkel, 1947a: En senglacial Boplads ved Bromme. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1946, s. 121-97.

Mathiassen, Therkel, 1947b: En palæolitisk Boplads ved Bromme. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 5-10.

Mathiassen, Therkel, 1948a: Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse. Nationalmuseets Skrifter. Arkæologisk-Historisk Række, II. København.

Mathiassen, Therkel, 1948b: Danske Oldsager I. Ældre Stenalder. København.

Mathiassen, Therkel, 1950: Nye synspunkter i dansk stenalderforskning: et tilbageblik. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 49-62.

Mathiassen, Therkel, 1959a: Ravsmykker fra ældre stenalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 184-200.

Mathiassen, Therkel, 1959b: Nordvestsjællands Oldtidsbebyggelse. Nationalmuseets Skrifter. Arkæologisk-Historisk Række VII. København.

Mathiassen, Therkel, Degerbøl, M. & Troels-Smith, J., 1942: Dyrholmen. En Stenalderboplads på Djursland. Arkæologisk Kunsthistoriske Skrifter. Kgl. Dan. Vid. Selsk. 1,1. København.

Matthiesen, Hugo, 1942: Det gamle Land. Billeder fra Tiden før Udskiftningen. København.

Mellars, P. & Dark, P., 1998: Starr Carr in Context. Oxford.

Menke, M., 1988: Zu den frühen Kupferfunde des Nordens. Acta Archaeologica 59, s. 15-66.

Meurers-Balke, J., 1983: Siggeneben-Süd. Ein Fundplatz der frühen Trichterbecherkultur an der holsteinischen Ostseeküste. Neumünster.

Michaelsen, K. Kjer, 1989: En senneolitisk hustomt fra Vendsyssel. Kuml 1987.

Midgley, Magdalena S., 1985: The Origins and Function of the Earthen Long Barrows of Northern Europe. BAR, International Series 259, Oxford.

Midgley, Magdalena S., 1992: TRB Culture: the First Farmers of the North European Plain. Edinburgh.

Morgen, R. 1990: Reconstructing a Neolithic Wooden Mortuary Chamber from the Fens in Eastern England through Tree-Ring study. I: Robinson, D.E. (ed.) 1990.

Müller, Sophus, 1886: Votivfund fra Sten- og Bronzealderen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 216-250.

Müller, Sophus, 1888: Ordning af Danmarks Oldsager. Stenalderen. København.

Müller, Sophus, 1896: Nye Stenalders Former. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 303-419.

Müller, Sophus, 1897: Vor Oldtid. København.

Müller, Sophus, 1898: De jyske enkeltgrave fra Stenalderen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Müller, Sophus, 1902: Flintdolkene i den nordiske Stenalder. Nordiske Fortidsminder bd. 1. København.

Müller, Sophus, 1907: Nye Fund og Iagttagelser fra Sten-, Bronze- og Jernalderen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Müller, Sophus, 1913: Sønderjyllands Stenalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Myrhøj, H.M., 1997: Reconstruction of a fish trap. I: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B.(red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 167-169.

Møhl-Hansen, U., 1956: Første sikre spor af mennesker fra interglacialtid i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 101-126.

Møhl, Ulrik, 1970: Oversigt over dyreknoglerne fra Ølby Lyng. En østsjællandsk kystboplads med Ertebøllekultur. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 43-77.

Møhl, Ulrik, 1971: Fangstdyrene ved de danske strande. Kuml 1970, s. 297-330.

Møhl, Ulrik, 1978: Elsdyrskeletterne fra Skottemarke og Favrbo. Skik og brug ved borealtidens jagter. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-32.

Møhl, Ulrik, 1979: Aggersund-bopladsen zoologisk belyst. Svanejagt som årsag til bosættelse. Kuml 1978, s. 57-76.

Møhl, Ulrik, 1984: Dyreknogler fra nogle af borealtidens senere bopladser i den sjællandske Åmose. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 47-60.

Neergaard, C., 1888: Ravsmykker i Stenalderen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 281-298.

Newell, R.R., Constandse-Westermann, T.S. & Meiklejohn, C., 1979: The Skeletal Remains of Mesolithic Man in Western Europe: an Evaluative Catalogue. Journal of Human Evolution 8,1.

Newell, R.R., Constandse-Westermann, T.S., 1996: The use of ethnographic analyses for researching Late Palaeolithic settlement systems, settlement patterns and land use in the Northwest European Plain. World Archaeology 27,3, s. 372-388.

Nielsen, B.H., 1997: M.T.Næs – a Worksite from the Time of „the Flood“. I: Pedersen, Fischer & Aaby (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 175-185.

Nielsen, Esben Kannegaard & Petersen, Erik Brinch, 1993: Grave, mennesker og hunde. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 76-81.

Nielsen, Finn Ole, 1988: Bornholms bebyggelse i yngre stenalder – et forskningsprojekt. Fra Bornholms Museum 1987-88.

Nielsen, Finn Ole, 1994: The Neolithic Settlement on Bornholm. I: The Built Environment of Coast Areas during the Stone Age. The Baltic Sea-Coast Landscapes Seminar. Session no. 1. Gdansk, s. 119-127.

Nielsen, Finn Ole, 1996: Forhistoriske interesser. Yngre Stenalder, Bornholms Amtsråd 1996, s. 19-25.

Nielsen, Finn Ole, 1997a: Nyt om ringborgen på Rispebjerg. Bornholms Museum – Bornholms Kunstmuseum 1996-1997, s. 78-96.

Nielsen, Finn Ole, 1997b: The Neolithic Settlement on Bornholm. I: Danuta Król (red.): The Built Environment of Coast Areas during the Stone Age. The Baltic Sea-Coast Landscapes Seminar Session No 1, Gdansk 1997, s. 119-127.

Nielsen, Finn Ole, 2000: Den indhegnede stenalderboplads på Rispebjerg. I: Steen Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Festskrift til Dronning Margrethe II. Esbjerg.

Nielsen, Finn Ole & Nielsen, Poul Otto, 1985: Middle and Late Neolithic Houses at Limensgård, Bornholm. Journal of Danish Archaeology 4, 1985, s. 101-114.

Nielsen, Finn Ole & Nielsen, Poul Otto, 1986a: Stenalderhuse ved Limensgård på Bornholm. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 36-48.

Nielsen, Finn Ole & Nielsen, Poul Otto, 1986b: En boplads med hustomter fra mellem- og senneolitikum. I: C. Adamsen & K. Ebbesen (red.) 1986.

Nielsen, Finn Ole & Nielsen, Poul Otto, 1990: I: D. Jankowska (red.): The Funnel Beaker Culture on Bornholm. Some results from recent excavations. Die Trichterbecherkultur, neue Forschungen und Hypothesen I. Poznan, s. 54-72.

Nielsen, Finn Ole & Nielsen, Poul Otto, 1991: The middle Neolithic Settlement at Grødbygård, Bornholm. A local society in times of change. I: Regions and Reflections in Honour of Märtha Strömberg, utg. Kristina Jennbert, Lars Larsson, Rolf Petre & Bozena Wyszomirska-Werbart. Acta Archaeologica Lundensia. Ser. in 8°. No. 20. Lund.

Nielsen, Henning, 1988: An Early Neolithic Pottery Deposition at Ellerødgård I, Southern Zealand. Journal of Danish Archaeology 6, 1987, s. 63-77.

Nielsen, H.H., 1994: Efter festen – lerkar fra yngre stenalder ved Allerødgård. Vejdirektoratet og Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat (red.): 5000 år under motorvejen. København, s. 28-29.

Nielsen, Jens, 2000: Flintsmedens boplads. I: Steen Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Festskrift til Dronning Margrethe II. Esbjerg.

Nielsen, O., 1977: På jagt efter flintpile. Egnshistorisk forening i Gundsø. Årsskrift 1977.

Nielsen, Ole Vagn & Alexandersen, Verner, 1964: Antropologisk og odontologisk undersøgelse af de sen-neolitiske skeletrester fra Gerdrup. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 63-71.

Nielsen, Poul Otto, 1974: De såkaldte „madknive“ af flint. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 104-118.

Nielsen, Poul Otto, 1977a: Die Flintbeile der frühen Trichterbecherkultur in Dänemark. Acta Archaeologica 48, s. 61-138.

Nielsen, Poul Otto, 1977b: De tyknakkede flintøksers kronologi. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-71.

Nielsen, Poul Otto, 1981a: Hundredtusind fortidsminder: om den arkæologiske kortlægning i Danmark siden 1807. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 61-69.

Nielsen, Poul Otto, 1981b: Bondestenalderen. Sesams Danmarkshistorie, Stenalderen 2. København.

Nielsen, Poul Otto, 1984a: De første bønder – Nye fund fra den tidligste Tragtbægerkultur ved Sigersted. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 96-126.

Nielsen, Poul Otto, 1984b: Flint Axes and Megaliths – the Time and Context of the Early Dolmens in Denmark. I: Burenhult, G. (red.) The Archaeology of Carrowmore. Theses and Papers in North-European Archaeolgy 14, s. 376-87. Stockholm.

Nielsen, Poul Otto, 1989: Neolitiske bopladser. Udgravningsmetodiske eksempler fra nye undersøgelser. Arkæologiske Undersøgelser i Danmark 1988.

Nielsen, Poul Otto, 1993a: Yngre stenalder. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 84-87.

Nielsen, Poul Otto, 1993b: Bosættelsen. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 92-95.

Nielsen, Poul Otto, 1993c: Sigersted und Havnelev. Zwei Siedlungen der frühen Trichterbecherkultur aus Seeland. I: Hoika, J. (red.): Beiträge zur frühneolitischen Trichterbecherkultur im westlichen Ostseegebiet. Untersuchungen und Materialien zur Steinzeit in Schleswig-Holstein 1. Neumünster.

Nielsen, Poul Otto, 1994: Sigersted und Havnelev. Zwei Siedlungen der frühen Trichterbecherkultur auf Seeland. I: Beiträge zur frühneolitischen Trichterbecherkultur im westlichen Ostseegebiet. Untersuchungen und Materialien zur Steinzeit in Schleswig-Holstein 1. Neumünster 1994, s. 289-324.

Nielsen, Poul Otto, 1997a: De ældste langhuse. Fra toskibede til treskibede huse i Norden. Bebyggelseshistorisk Tidskrift 33, 1997, s. 9-30.

Nielsen, Poul Otto, 1997b: Keeping Battle-Axe People away from the Door. Neolithic House Sites at Limensgård and Grødbygård, Bornholm. I: Danuta Król (red.): The Built Environment of Coast Areas during the Stone Age. Gdansk 1997.

Nielsen, Poul Otto, 1999: Limensgård and Grødbygård. Settlements with house remains from the Early, Middle and Late Neolithic on Bornholm. Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Jutland Archaeological Society. Århus, s. 149-165.

Nielsen, Poul Otto, Nielsen, Finn Ole & Watt, Margrethe, 1985: Under tag. Skalk 1985/2, s. 9-14.

Nielsen, Svend, 1979: Den grubekeramiske kultur i Norden samt nogle bemærkninger om flækkepilespidserne fra Hesselø. Antikvariske Studier 3,23-40.

Nielsen, Svend, 1980a: Den grubekeramiske kultur og stridsøksekulturen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 34-37.

Nielsen, Svend, 1980b: Det forhistoriske landbrug. Nogle bemærkninger om agerjordens beskaffenhed. Antikvariske Studier4, s. 103-134.

Nielsen, Svend, 1986: Om stridsøksekulturens erhvervsformer – med særligt henblik på jagt og fiskeri. I: Adamsen & Ebbesen (red.), 1986, s. 213-229.

Nielsen, Svend, 1997: Archaeology and Indo-Europeans. I: Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact. International Symposium in Jutland 2nd – 7th May 1994. Arkæologiske Rapporter nr. 2. Esbjerg Museum, s. 173-180.

Nilsson, Torben, Kristensen, Otto E. & Frandsen, Finn G., 1988: Jagtpladser fra senistidens Vendsyssel. Vendsyssel Årbog 1988.

Nilsson, Torben, 1989: Senglacial bosættelse i Vendsyssel. Kuml 1987, s. 47-76.

Nobis, G., 1986: Die Wildsäugtiere in der Umwelt der Menschen von Oberkassel bei Bonn und das Domestikationsproblem von Wölfen im Jungpaläolitikum. Bonner Jahrbücher 186, s. 367-376.

Noe, P., 1971: Frigivet. En enkeltgravshøjs storhed og forfald. Museer i Viborg Amt 1, s. 44-47.

Noe-Nygaard, Nanna, 1974: Mesolithic Hunting in Denmark. Illustrated by Bone Injuries Caused by Human Weapons. Journal of Archaeological Science, s. 217-248. Cambridge.

Noe-Nygaard, Nanna, 1988: Taphonomy in Archaeology with Special Emphasis on Man as a Biasing Factor. Journal of Danish Archaeology 6, 1987, s. 7-52.

Noe-Nygaard, Nanna, 1992: Jagthunde i jægerstenalderen. I: Olesen, K., (red.): Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 1942-1992. Hørsholm.

Noe-Nygaard, Nanna et al., 1998: Palæobiologiske, sedimentologiske og geokemiske undersøgelser af Sen Weichsel og Holocæne aflejringer i Store Åmose, Danmark. Geologisk Tidsskrift 1998/2, s. 1-65.

Nordmann, V., 1917a: Jættestuer i Danmark. Nye Fund. Nordiske Fortidsminder II,2. København.

Nordmann, V., 1917b: Studier över gånggriftkulturen i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 221-325.

Nordmann, V., 1936: Menneskets Indvandring til Norden. Danmarks Geologiske Undersøgelse, III. Række. Nr. 27. København.

Norling-Christensen, Hans, 1945: Skeletgraven fra Korsør Nor: et Menneskefund fra ældre Stenalder. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 5-17.

Nyegaard, G., 1985: Faunalevn fra yngre stenalder på øerne syd for Fyn. I: Skaarup, J.: Yngre Stenalder på øerne syd for Fyn. Langelands Museum, Rudkøbing, s. 426-457.

Odgaard, Bent, 1981: Hedebønder. Skalk 1981/2, s. 8-11.

Odgaard, Bent, 1986: Enkeltgravskulturens miljø i Vestjylland belyst gennem pollendiagrammer. I: Adamsen & Ebbesen (red.) 1986, s. 194-195.

Odgaard, Bent, 1990: Vestdanske lyngheders oprindelse og fortidige udnyttelse. Bebyggelseshistorisk tidsskrift 19, s. 117-129.

Odgaard, Bent Vad, 1991: Cultural Landscape Development through 5500 Years at Lake Skånsø, Northwestern Jutland, as Reflected in a Regional Pollen Diagram. Journal of Danish Archaeology 8, 1989, s. 200-210.

Odgaard, Bent Vad & Rostholm, Hans, 1988: A Single Grave Barrow at Harreskov, Jutland. Excavation and Pollen Analysis of a Fossil Soil. Journal of Danish Archaeology 6, 1987, s. 87-100.

Olausson, D.S., Rudebeck, E. & Säfestad, U. 1980: Die südschwedischen Feuersteingruben – Ergebnisse und Probleme. I: Weisgerber, G. (red.): 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Deutsches Bergbau-Museum, Bochum, s. 183-204.

Olesen, L. H., 1988: Begravelsesplads gennem 2000 år i Stendis. Holstebro Museums Årsskrift 1987.

Paddayya, K., 1971: The Late Palaeolithic of the Netherlands – a review. Helinium XI, 1971.

Paludan-Müller, C., 1978: High Atlantic Food Gathering in Northwestern Zealand. Ecological Conditions and Spatial Representation. I: Kristiansen, K. & Paludan-Müller (red.): New Directions in Scandinavian Archaeology. Studies in Scandinavian Prehistory and Early History 1, København.

Pätzold, J., 1960: Rituelles Pflügen bei den vorgeschichtlichen Totenkult. Prähistorische Zeitschrift 37, s. 189-239.

Pedersen, Lisbeth, 1980: Skolæstøkser. Skalk 1980/4, s. 27-29.

Pedersen, Lisbeth, 1992: Ålegård. Skalk 1992/6, s. 3-7.

Pedersen, Lisbeth, 1995: 7000 years of fishing: stationary fishing structures in the Mesolithic and afterwards. I: Fischer, A. (red.): Man and Sea in the Mesolithic. Oxbow Monograph 53, s. 75-86.

Pedersen, Lisbeth, 1997a: They put fences in the sea. I: Pedersen, Fischer & Aaby (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 124-143.

Pedersen, Lisbeth, 1997b: Wooden eel weirs – a technology that lasted 7000 years. I: Pedersen, Fischer & Aaby (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 144-146.

Pedersen, Lisbeth, 1997c: Danubian shathole axes – longdistance transport and the introduction of agriculture. I: Pedersen, Fischer & Aaby (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 201-205.

Pedersen, Lisbeth, 1999: Fishing structures in wetlands. I: Coles, B., Coles J. & Jørgensen, M. S. (red.) Bog Bodies, Sacred Sites and Wetland Archaeology. WARP. Exeter, s. 185-190.

Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (red.) 1997: The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen.

Pedersen, L., Malmros, C. & Tauber, H., 1975: Kulstof-14 dateringer af dansk enkeltgravskultur. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 78-97.

Petersen, Bent Fugl, 1973: Senpalæolitiske flækkespidser fra Knudshoved Odde. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 211-216.

Petersen, Bent Fugl, 1992: Rundebakke. En senpalæolitisk boplads på Knudshoved. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 7-40.

Petersen, E. Gammelvind, 1986: Ertebøllebopladser ved Nykøbing Sjælland. Alle tiders Odsherred. Odsherred Museum.

Petersen, Erik Brinch, 1966: Klosterlund – Sønder Hadsund – Bøllund. Les trois sites principaux du Maglémosien ancien en Jutland. Essai du typologie et de chronologie. Acta Archaeologica 37, s. 77-185.

Petersen, Erik Brinch, 1970: Ølby Lyng. En østsjællandsk kystboplads med Ertebøllekultur. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-42.

Petersen, Erik Brinch, 1971: En ornamenteret hjortetaksøkse. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 188-89.

Petersen, Erik Brinch, 1972: Sværdborg II. A Maglemose Hut from Sværdborg Bog, Zealand, Denmark. Acta Archaeologica 42, 1971.

Petersen, Erik Brinch, 1973a: A Survey of the Late Palaeolithic and the Mesolithic of Denmark. I: Kozlowski, S.K. (red.): The Mesolithic in Europe. Warszawa.

Petersen, Erik Brinch, 1973b: Dobbeltgraven fra Dragsholm. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 187-88.

Petersen, Erik Brinch, 1974: Gravene ved Dragsholm: fra jægere til bønder for 6000 år siden. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 112-120.

Petersen, Erik Brinch, 1979: Vedbækprojektet. Ny og gammel forskning. Søllerødbogen 1979, s. 21-97.

Petersen, Erik Brinch, 1988: Ein mesolithisches Grab mit acht Personen aus Seeland. Archäologisches Korrespondenzblatt 18,2.

Petersen, Erik Brinch, 1990a: Nye grave fra jægerstenalderen: Strøby Egede og Vedbæk. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 19-33.

Petersen, Erik Brinch, 1990b: L'art et les sépultures mésolitiques en Scandinavie meridionale. I: L'Aventure Humaine. 5 millions d'années. Udstillingskatalog Palais des Beaux-Arts de Bruxelles 14. septembre-30. decembre 1990. Bruxelles, s. 118-128.

Petersen, Erik Brinch, 1992: Senpalæolitikum og mesolitikum. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1991, s. 66-68.

Petersen, Erik Brinch, 1993: Ældre stenalder. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 46-49.

Petersen, Erik Brinch & Albrectsen, S.E., 1975: Gravene på Bøgebakken, Vedbæk. Søllerødbogen 1975, s. 9-60.

Petersen, Erik Brinch et al., 1976: Vedbækprojektet. Udgravningerne i Vedbæk-området. Søllerødbogen 1976, s. 97-121.

Petersen, Erik Brinch et al., 1977: Vedbækprojektet. I marken og i museerne. Søllerødbogen 1977, s. 113-176.

Petersen, Erik Brinch et al., 1982: Vedbækprojektet. Under mosen og byen. Søllerødbogen 1982, s. 117-152.

Petersen, Erik Brinch, Alexandersen, V. & Meiklejohn, Chris, 1993: Vedbæk, graven midt i byen. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 61-69.

Petersen, Kaj Strand, 1976: Om Limfjordens postglaciale marine udvikling og niveauforhold, belyst ved mollusk-faunaen og C14 datering. Danmarks Geologiske Undersøgelse. Årbog 1975, s. 75-113.

Petersen, Kaj Strand, 1985: The Late Quarternary History of Denmark. Journal of Danish Archaeology 4, 1985, s. 7-22.

Petersen, Kaj Strand, 1987: The Ertebølle Køkkenmødding and the Marine Development of the Limfjord with Special Regard to the Molluscan Fauna. Journal of Danish Archaeology 5, 1986, s. 77-84.

Petersen, Peter Vang, 1977: Vedbæk Boldbaner – endnu en gang. Søllerødbogen 1977. Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune.

Petersen, Peter Vang, 1978: Trylleskoven – 7.000 år tilbage -med S-banen. Køge Museum 1975-77.

Petersen, Peter Vang, 1979: Træ til jægernes redskaber. Søllerødbogen 1979, s. 56-80.

Petersen, Peter Vang, 1982a: Jægerfolket på Vedbækbopladsen: kulturudviklingen i Kongemose- og Ertebølletid. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 179-189.

Petersen, Peter Vang, 1982b: Stenalderbopladser under Vedbæk by. Søllerødbogen 1982, s. 139-152.

Petersen, Peter Vang, 1984: Chronological and Regional Variation in the Late Mesolithic of Eastern Denmark. Journal of Danish Archaeology 3, 1984, s. 7-18.

Petersen, Peter Vang, 1990: Eksotiske faunarester i Kongemose- og Ertebølletid – et resultat af udveksling. Hikuin 16, s. 17-30.

Petersen, Peter Vang, 1991: Bjørnejagt. Skalk 1991/5, s. 3-6.

Petersen, Peter Vang, 1993: Flint fra Danmarks Oldtid. København.

Petersen, Peter Vang, 1996a: Fiskeben. Skalk 1996/1, s. 16-17.

Petersen, Peter Vang, 1998: Rav, hjortetak og mesolitisk magi: danefæ fra jægerstenalderen. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 87-100.

Petersen, Peter Vang, 2001: Grisby – En fangstboplads fra Ertebølletid på Bornholm. I: Status og perspektiver indenfor dansk mesolitikum. Vordingborg-symposiet 1998.

Petersen, Peter Vang & Petersen, Erik Brinch, 1984: Prejleruptyrens skæbne: 15 små pilespidser. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 174-179.

Petersen, P. Vang & Johansen, L., 1993: Sølbjerg I – An Ahrensburgian Site on a Reindeer Track through Eastern Denmark. Journal of Danish Archaeology 10, s. 20-37.

Petersen, Peter Vang & Johansen, Lykke, 1994: Rensdyrjægere ved Sølbjerg på Lolland. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 80-97.

Petersen, Peter Vang & Johansen, Lykke 1996; Tracking Late Glacial reindeer hunters in eastern Denmark. I: Larsson, L. (red.): The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia, Ser. in 8vo, No. 24.

Prangsgaard, K., 1992: Introduktion af keramik i den yngre Ertebøllekultur i Sydskandinavien. LAG. Vol. 3. Kulturlaget 1992.

Precht, Jutta, 1998: Der Pflug von Walle, Ldkr. Aurich. Die Kunde N.F. 49, 1998, s. 93-108.

Preuss, Joachim (red.), 1998: Das Neolitikum in Mitteleuropa. Kulturen – Wirtschaft – Umwelt vom 6. bis 3. Jahrtausend v.u.Z. Weissbach.

Price, T.D., 1985: Affluent Foragers of Mesolithic southern Scandinavia. I: Price, T.D. & Brown, J.A. (red.): Prehistoric Hunter-Gatherers. The Emergence of Cultural Complexity. London.

Price, T.D., 1996: The fist farmers of southern Scandinavia. I: D.R. Harris (red.) The Origin and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia. London, s. 346-362.

Price, T.D. & Petersen, E. Brinch, 1987: Prehistoric Settlement in Mesolithic Denmark. Scientific American 256,3.

Rackham, O., 1980: Ancient Woodland: Its History, Vegetation and Uses in England. London.

Raddatz, K., 1979: Zur Funktion der Grossteingräber. I: Schirning (red.) Grossteingräber in Niedersachsen. Hildesheim, s. 127-141.

Raddatz, K., 1980: Anmerkungen zum Totenbrauchtum im Neolitikum. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 41. Hildesheim, s. 61-65.

Raemaekers, D.C.M, Bakels, C.C., Beerenhout, B., van Gijan, A.L., Hänninen, K., Molenaar, S., Paalman, D., Verbruggen, M. & Vermeeren, C., 1997: Wateringen 4: A Settlement of the Middle Neolithic Hazendonk 3 Group in the Dutch Coastal Area. Analecta Praehistorica Leidensia 29, s. 143-91.

Ramskou, Thorkil, 1970: Et dansk Stonehenge? Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 59-66.

Randsborg, Klavs, 1970: Eine kupferne Schmuckscheibe aus einem Dolmen in Jütland. Acta Archaeologica 41, s. 181-190.

Randsborg, Klavs, 1975: Social Dimensions of Early Neolithic Denmark. Proceedings of the Prehistoric Society 41, s. 105-118.

Randsborg, Klavs, 1979: Resource Distribution and the Function of Copper in Early Neolithic Denmark. I: Ryan, M. (red.): Proceedings of the Fifth Atlantic Colloquium. Dublin 1978.

Randsborg, Klavs, 1980: Kobberalder. Skalk 1980/5, s. 9-11.

Rasmussen, Gert Hougaard, 1990a: Okkergrave fra ældre stenalder på Djursland. Kuml 1988-89, s. 31-42.

Rasmussen, Gert Hougaard, 1990b: Okkergrav. Skalk 1990/1, s. 8-11.

Rasmussen, J., 1972: Æskebjerg – en rensdyrjægerboplads på Knudshoved Odde. Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt 1969-70.

Rasmussen, Kaare Lund, 1994: Kulstof-14 datering. Datering afarkæologiske fund. Munksgaards Dimensioner. København.

Rasmussen, Kaare Lund, 1998: Radiocarbon datings at Ringkloster. Journal of Danish Archaeology 12, 1994-95, s. 61-64.

Rasmussen, Lisbeth Wincentz, 1984: Kainsbakke A47: A Settlement Structure from the Pitted Ware Culture. Journal of Danish Archaeology 3, 1984, s. 83-103.

Rasmussen, Lisbeth Wincentz, 1993: Grubekeramiske bopladser. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 114-115.

Rasmussen, Lisbeth Wincentz, 1990: Dolkproduktion og -distribution i senneolitikum. Hikuin 16, s. 31-42.

Rasmussen, Peter, 1990a: Leaf Foddering in the Earliest Neolithic Agriculture. Evidence from Switzerland and Denmark. Acta Archaeologica 60, s. 71-86.

Rasmussen, Peter, 1990b: Pollarding of Trees in the Neolithic: Often Presumed – Difficult to Prove. I: D.E. Robinson (red.): Experimentation and Reconstruction in Environmental Archaeology. Oxbow Books, Oxford, s. 77-100.

Rasmussen, Peter, 1991: Leaf-Foddering of Livestock in the Neolithic: Archaeobotanical Evidence from Weier, Switzerland. Journal of Danish Archaeology 8, 1989, s. 51-71.

Rasmussen, Peter, 1998: Mid-Holocene Vegetation Development at the Inland Ertebølle Settlement of Ringkloster, Eastern Jutland. Journal of Danish Archaeology 12, 1994-95, s. 65-86.

Rasmussen, Peter, Hansen, Henrik Jarl & Nielsen, Lars Bagge, 1998: Kulturlandskabets udvikling i et langtidsperspektiv: to sjællandske områder gennem de sidste 6000 år. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 101-114.

Rech, Manfred, 1979: Studien zu Depotfunden der Trichterbecher- und Einzelgrabkultur des Nordens. Offa-Bücher 39. Neumünster.

Redman, Charles L., 1978: The Rise of Civilisation. From Early Farmers to Urban Society in the Ancient Near East. San Francisco.

Renfrew, C., 1972: The Emergence of Civilization. The Cyclades and the Aegean in the third Millennium B.C. London.

Renfrew, C., 1973a: Before Civilization. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe. London.

Renfrew, C., 1973b: Monuments, Mobilization and Social Organisation in Neolithic Wessex. I: Renfrew, C. (red.): The Explanation of Culture Change, Models in Prehistory, s. 539-558. London.

Renfrew, C., 1976: Megaliths, Territories and Populations. I: de Laet (red.): Acculturation and Continuity in Atlantic Europe, s. 198-220. Bruges.

Renfrew, C., 1986: Introduction: peer polity interaction and socio-political change. I: C. Renfrew & J.F. Cherry (red.): Peer Polity Interaction and Socio-Political Change. Cambridge University Press, s. 1-18.

Renfrew, C., 1988: Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins. London. Svensk oversættelse, Arkeologi och språk. Stockholm 1990.

Richter, Jane, 1987a: Evidence for a Natural Deposition of Fish in the Middle Neolithic Site, Kainsbakke, East Jutland. Journal of Danish Archaeology 5, 1986, s. 116-124.

Richter, Jane, 1987b: Brown Bear (Ursus arctos) from Kainsbakke, East Jutland. Journal of Danish Archaeology 5, 1986, s. 125-134.

Richter, Jane, 1998: Ulkestrup Lyng Øst: Tafonomisk og palæoøkologisk undersøgelse af knoglemateriale fra en mesolitisk boplads. Geologisk Tidsskrift 1998/2, s. 86-91.

Rieck, Flemming & Holm, Jørgen, 1983: Gammel – ældre -ældst. Skalk 1983/1, s. 3-7.

Rieck, Flemming & Crumlin-Pedersen, Ole, 1988: Både fra Danmarks oldtid. Vikingeskibshallen. Roskilde.

Robb, J., 1993: A social prehistory of European languages. Antiquity 67, s. 747-760.

Robinson, David (red.) 1990: Experimentation and Reconstruction in Environmental Archaeology. Symposia of the Association for Environmental Archaeology No. 9. Roskilde Denmark, 1988. Oxford.

Robinson, David, 1992: Flotation. Arkæologisk felthåndbog L4.1.

Robinson, David, 1994: Dyrkede planter fra Danmarks forhistorie. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1993, s. 20-39.

Robinson, David & Kempfner, Dorthe, 1988: Carbonized Grain from Mortens Sande 2 – A single Grave Site in Northwest Jutland. Journal of Danish Archaeology 6, 1987, s.125-129.

Rosenberg, G., 1929: Nye Jættestuefund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 189-262.

Rosenberg, G., 1933: To Jættestuer. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 5-14.

Rost, A. & Wilberg-Rost, S., 1992: Die vorgeschichtliche Besiedlung am Kalkreiser Berg zwischen Engter und Schwagstorf. I: W. Schlüter: Archäologische Zeugnisse zur Varusschlacht. Germania 70, s. 344-349.

Rostholm, Hans, 1977a: Neolitiske skivehjul fra Kideris og Bjerregårde i Midtjylland. Kuml 1977, s. 185-222.

Rostholm, Hans, 1977b: Nye fund fra yngre stenalder fra Skarrild Overby og Lille Hamborg. Hardsyssels Årbog 1977.

Rostholm, Hans, 1982a: A Grave Complex of the Early Single Grave Culture at Skarrild Overby, Central Jutland. Journal of Danish Archaeology 1, 1982, s. 35-38.

Rostholm, Hans, 1982b: Oldtiden på Herningegnen. Spor efter mennesker gennem 8000 år. Herning.

Rostholm, Hans, 1982c: Oldtidsfund fra Vorgod sogn. I: Christensen, V. & Nørlund, V. (red.) 1972: Vorgodbogen. Træk af Vorgod sogns historie. Videbæk.

Rostholm, Hans, 1986a: Kornaftryk fra Enkeltgravskulturen. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.), 1986, s. 230-237.

Rostholm, Hans, 1986b: Lustrup og andre bopladsfund. I: C. Adamsen & K. Ebbesen (red.) 1986, s. 301-317.

Rostholm, Hans, 1991: En overpløjet gravhøj i Bukkær, Assing sogn. FRAM 1991.

Rowley-Convy, Peter, 1982: Forest grazing and clearances in temperate Europe with special reference to Denmark: an archaeological view. I: Bell, M. & Limbrey, S. (red.): Archaeological Aspects of Woodland Ecology. British Archaeological Reports. International Series 146, s. 199-215.

Rowley-Conwy, Peter, 1984a: Mellemneolitisk økonomi i Danmark og Sydengland. Kuml 1984, s. 77-112.

Rowley-Conwy, P., 1984b: The laziness of the short-distance hunter: the origins of agriculture in western Denmark. Journal of Anthropological Archaeology.

Rowley-Conwy, Peter, 1985a: The Single Grave (Corded Ware) Economy at Kalvø. Journal of Danish Archaeology 4, 1985, s. 79-86.

Rowley-Conwy, Peter, 1985b: The Origin of Agriculture in Denmark: A Review of some Theories. Journal of Danish Archaeology 4, 1985, s. 188-195.

Rowley-Conwy, Peter, 1993a: Season and Reason: the case for a regional interpretation of mesolithic settlement patterns. I: Peterkin, G.L. et al. (red.): Hunting and Animal Exploitation in the Later Palaeolithic and Mesolithic of Eurasia. Archaeological Papers of the American Anthropological Association 4, s. 179-188.

Rowley-Conwy, Peter, 1993b: Fanns det en neanderthalreligion? I: G. Burenhult (red.): Människans historia, bd. 1. Höganäs.

Rowley-Conwy, Peter, 1998: Meat, Furs and Skins: Mesolithic Animal Bones from Ringkloster, a Seasonal Hunting Camp in Jutland. Journal of Danish Archaeology 12, 1994-95, s. 87-98.

Rowley-Conwy, Peter, 1999: Economic Prehistory in Southern Scandinavia. I: Coles, J. et al. (red.): World Prehistory. Studies in Memory of Grahame Clark. Proceedings of the British Academy 99, London, s. 125-159.

Rud, Mogens (red.), 1979: Jeg ser på oldsager. Politikens håndbøger. København.

Rust, A. 1937: Das altsteinzeitliche Rentierjägerlager Meindorf. Neumünster.

Rust, A., 1943: Die alt- und mittelsteinzeitlichen Funde von Stellmoor. Neumünster.

Rust, A., 1958: Die jungpaläolitischen Zeltanlagen von Ahrensburg. Offa-Bücher 15. Neumünster.

Rust, A., 1972: Vor 20.000 Jahren. Rentierjäger der Eiszeit. Neumünster.

Rønne, Preben, 1979: Høj over høj. Skalk 1979/5, s.3-8.

Rønne, Preben, 1989; Sænkesten. Skalk 1989/6, s. 21-24. (Ertebølle) Rønne, Preben, 1997: En landingsplads ved Horsekær. I: Pedersen, Fischer & Aaby (red.): Storebælt i 10.000 år. København.

Sager, P.H., Schalimtzek, M. & Møller-Christensen, V., 1999: A case of Spondylitis Tuberculosa in the Danish Neolithic Age. Danish Medical Bulletin 19, No. 5, s. 176-180.

Salomonsson, B., 1962: Sveriges äldsta kontakt med Västeuropa. En boplats vid Segebro i Skåne. Proxima Thule. Sverige under forntid och medeltid. Hyllningsskrift til H.M. Konungen. Stockholm.

Salomonsson, B., 1970: Die Värby-Funde. Ein Beitrag zur Kenntniss der ältesten Trichterbecherkultur in Schonen. Acta Archaeologica 41, s. 55-95.

Sarauw, G.F.L., 1903: En Stenalders Boplads i Maglemose ved Mullerup sammenholdt med beslægtede Fund. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 148-315.

Schama, Simon, 1996: Landscape and Memory. Fontana Press, London.

Schiellerup, Palle S., 1991: St. Valbyvej – et senneolitsk højkompleks ved Himmelev. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 21-58.

Schiellerup, Palle & Sørensen, Søren A., 1988: Hellekister. Skalk 1988/5, s. 6-10.

Schild, R., 1976: The Final Palaeolithic Settlement of the European Plain. Scientific American, Febr. 1976.

Schild, R., 1987: The exploitation of chocolate flint in central Poland. I: Sieveking, G. de G., & Newcomer, M.H. (red.): The Human Uses of Flint and Chert. Cambridge University Press, Cambridge, s. 137-49.

Schild, R., 1996: The North European Plain and Eastern Sub-Balticum between 12,700 and 8,000 BP. I: Sraus, L.G. (red.): Humans at the End of the Ice Age. New York.

Schilling, H., 1997: The Korsør Nor site. The permanent dwelling place of a hunting and fishing people in life and death. I: Pedersen, Fischer & Aaby (red.): The Danish Storebælt since the Ice Age. Copenhagen, s. 93-98.

Schmider, B., 1982: The Magdalenian culture of the Paris river-basin and its relationship with the nordic cultures of the late Old Stone Age. World Archaeology, 14:2.

Schmidt, H., 1985: Julianehøj. Julianehøjs restaurering. Antikvariske Studier 7. Fortidsminder, s. 25-35.

Schmidt, J., 1872: Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar.

Schmitt, L., 1995: The West Swedish Hensbacka: a maritime adaption and seasonal expression of the North-Central European Ahrensburgian? I: Fischer, A. (red.): Man and Sea in the Mesolithic.l Oxbow Monograph 53.

Schovsbo, Per Ole, 1983: A Neolithic Vehicle from Klosterlund, Central Jutland. Journal of Danish Archaeology 2, 1983, s. 60-70.

Schuldt, E., 1972: Die mecklenburgischen Megalithgräber. Berlin.

Schwabedissen, H, 1953: Fruchtschalen aus Schleswig-Holstein und ihre Zeit. Offa 1953, s. 14-66.

Schwabedissen, H., 1954: Die Federmesser-Gruppen des nordwestdeutschen Flachlandes. Zur Ausbreitung des Spät-Mag-dalénien. Neumünster.

Schwabedissen, H., 1960: Die Ausgrabungen im Satruper Moor. Offa 16, Neumünster, s. 5-28.

Schwarz-Mackensen, G. & Schneider, W., 1983: Wo liegen die Hauptliefergebiete für das Rohmaterial Donauländischer Steinbeile und Äxte in Mitteleuropa? Archäologisches Korrespondenzblatt 13, s. 305-314.

Shanks, M. & Tilley, C., 1982: Ideology, symbolic power and ritual communication: a reinterpretation of Neolithic mortuary practices. I: Hodder, I. (red.): Symbolic and Structural Archaeology, New Directions in Archaeology. Cambridge.

Shennan, S.J., 1993: Settlement and Social Change in Central Europe 3500-1500 BC. Journal of World Prehistory 7,2, s. 121-161.

Sherratt, A., 1980: Water, soil and seasonality in early cereal cultivation. World Archaeology 11, s. 313-30.

Sherratt, A., 1982: Mobile resources. I: C. Renfrew & S. Shennan (red.): Settlement and Exchange. Cambridge.

Sherratt, A. 1983: The Secondary Exploitation of Animals in the Old World. World Archaeology 15 (1): 99 ff.

Sherratt, A., 1991: The genesis of megaliths: monumentality, etnicity and social complexity in Neolithic north-west Europe. World Archaeology 22, s. 147-167.

Sherratt, A., 1996: Plate Tectonics and Imaginary Prehistories. I: D.R. Harris (red.): The origins and spread of agriculture and pastoralism in Eurasia. London, s. 130-140.

Sherratt, A. & Sherratt, S., 1988: The archaeology of Indo-European: an alternative approach. Antiquity 62, s. 584-95.

Siemen, P., 1980: Enkeltgravshøje fra Redsted sogn på Mors. MIV10, s. 102-113.

Siemen, P., 1986: Kronologi og regionale grupperinger i jysk enkeltgravskultur. I: Adamsen & Ebbesen (red.) 1986, s. 84-96.

Simonsen, John, 1981: Bolig eller dødehus. Museer i Viborg Amt 11, 1981, s. 56-69.

Simonsen, John, 1983: A Late Neolithic House Site at Tastum, Northwestern Jutland. Journal of Danish Archaeology 2, 1983, s. 81-89.

Simonsen, John, 1986: Nogle nordvestjyske bopladsfund fra enkeltgravskulturen og deres topografi. I: Adamsen & Ebbesen (red.), 1986, s. 292-300.

Simonsen, John, 1987: Settlements from the Single Grave Culture in North-West Jutland. A Preliminary Survey. Journal of Danish Archaeology 5, 1986, s. 135-151.

Simonsen, P., 1945: Stenalderbopladsen i Gislinge Lammefjord. Fra Holbæk Amt. Historiske Årbøger udg. af Historisk Samfund for Holbæk Amt 1995.

Simonsen, P., 1952: Nye Fund fra Himmerlands Ertebøllekultur. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1951, s. 119-226.

Sjögren, K.-G., 1986: Kinship, labor and land in Neolithic Southwest Sweden: Social aspects of megalithic graves. Journal of Anthropological Archaeology 5, s. 229-265.

Skaarup, Jørgen, 1973: Hesselø – Sølager. Jagdstationen der südskandinavischen Trichterbecherkultur. Arkæologiske Studier, Vol. I. København.

Skaarup, Jørgen, 1975: Stengade. Ein langeländischer Wohnplatz mit Hausresten aus der frühneolitischen Zeit. Meddelelser fra Langelands Museum. Rudkøbing.

Skaarup, Jørgen, 1979: Flaadet. En tidlig Maglemoseboplads på Langeland. Meddelelser fra Langelands Museum. Rudkøbing.

Skaarup, Jørgen 1980: Undersøisk stenalder. Skalk 1980/1, s. 3-8.

Skaarup, Jørgen, 1981: Lyster. Skalk 1981/6, s. 10-11.

Skaarup, Jørgen, 1982a: The Excavation of a Passage Grave Site at Himmelev, Central Zealand. Journal of Danish Archaeology 1, 1982, s. 19-30.

Skaarup, Jørgen, 1982b: Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen der Trichterbecherkultur in Dänemark. Offa 39, s. 39-52.

Skaarup, Jørgen, 1983: Submarine stenalderbopladser i Det sydfynske øhav. Fortidsminder og Bygningsbevaring. Antikvariske Studier 6, s. 137-161.

Skaarup, Jørgen, 1985: Yngre Stenalder på øerne syd for Fyn. Meddelelser fra Langelands Museum. Rudkøbing.

Skaarup, Jørgen, 1986: Enkeltgravskulturens bopladser på øerne syd for Fyn. I: Adamsen & Ebbesen (red.), 1986, s. 336-343.

Skaarup, Jørgen, 1993a: Submarine bopladser. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 70-75.

Skaarup, Jørgen, 1993b: Megalitgrave. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 104-109.

Skaarup, Jørgen, 1994: Die Fuchsberg-Stufe auf den Inseln Langeland und Ærø. I: J. Hoika (red.) 1994, s. 199-219.

Skaarup, Jørgen & Grøn, Ole, 1991: Den våde grav. Skalk 1, 1991, s. 3-7.

Skousen, Henrik 1998: Rønbjerg Strandvolde – en kystboplads ved Limfjorden. Kuml 1997-98, s. 29-74.

Skov, Torben, 1972-73: Fire megalitanlæg fra NV-Jylland. Holstebro Museums Årsskrift 1972-73, s. 16-50.

Skov, Torben, 1975: Dysser dukker op. Skalk 1975/3, s. 8-11.

Skov, Torben, 1982: A Late Neolithic House Site with Bell Beaker Pottery at Stendis, Northwestern Jutland. Journal of Danish Archaeology 1, 1982, s. 39-44.

Sobotta, J., 1991: Frühmesolitische Wohnplätze aus Draved Moor. Archäologisches Korrespondenzblatt 21.

Soffer, O. & Gamble, C., 1990: The World at 18.000 BP. London Spindler, K., 1995: The Man in the Ice. London.

Sprockhoff, E. 1966-75: Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Bd. 1, 1966: Schleswig-Holstein, Bd. 2, 1967: Mecklenburg, Brandenburg. Bd. 3, 1975: Niedersachsen-Westfahlen. Bonn.

Stafford, Michael, 1998: In Search of Hindsgavl: experiments in the production of Neolithic Danish flint daggers. Antiquity 72, s. 338-49.

Stafford, Michael, 1999: From Forager to Farmer in Flint. A Lithic Analysis of the Prehistoric Transition to Agriculture in Southern Scandinavia. Aarhus University Press, Århus.

Stapert, D. & Johansen, L., 1999: Flint and Pyrite: making fire in the Stone Age. Antiquity 73, s. 765-77.

Steensberg, Axel, 1979: Draved. An Experiment in Stone Age Agriculture Burning, Sowing and Harvesting. The National Museum of Denmark. København.

Steensberg, Axel, 1993: Landnam. Skalk 1993/2, s. 11-15.

Stehli, P., 1989: Merzbachtal – Umwelt und Geschichte einer bandkeramischen Siedlungskammer. Germania 67, s. 51-76.

Sterum, Niels, 1974: Hellekister i sen jysk enkeltgravskultur. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 61-118.

Sterum, Niels, 1975: „Stenhøj“ ved Tolne, en langdysse i Vendsyssel med nedgravet kammer. Kuml 1973-74, s. 155-164.

Stidsing, R., 1989: Stendyngegrave ved Øster Tørslev grusgrav. Arkæologiske fund. Kulturhistorisk Museum, Randers. Virksomhed og resultater 1987-88.

Stodieck, U., 1988: Zur Schäftungsweise jungpaläolitischer Speerschleudern. Archäologisches Korrespondenzblatt 18, s. 323-327.

Stöhr, W., 1991. Mangfoldighed og totalitet – religioner i Indonesien. I: Eliade (red.): De religiøse ideers historie. Bd. 4. København, s. 79-129.

Strömberg, M., 1968: Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen. Acta Archaeologica Lundensia. Ser. in 8vo, No. 7. Lund.

Strömberg, M., 1971: Die Megalithgräber von Hagestad. Zur Problematik von Grabbauten und Grabriten. Acta Archaeologica Lundensia. Ser. in 8°, No. 9. Lund.

Struve, K.W., 1955: Die Einzelgrabkultur in Schleswig-Holstein und ihre kontinentalen Beziehungen. Neumünster.

Sturdy, D.A., 1975: Some reindeer economies in prehistoric Europe. I: Higgs, E.S. (red.): Palaeoeconomy. Cambridge.

Stürup, Bjørn, 1966: En jordgrav fra tidlig-neolitisk tid. Kuml 1965, s. 13-34.

Sylvest, Bent & Inger, 1960: Årupgårdfundet. Kuml 1960, s. 9-25.

Sylvest, Bent, 1970: Dolktidsgrav med ravsmykker. Kuml 1970, s. 261-266.

Söderberg, B. et al. 1997: Boplatslämningar från jägar- och bondestenålder samt bronsålder. Riksantikvarieämbetet, UV Syd Rapport 1997.

Sørensen, Anne Birgitte, 1994: Enkeltgrave fra Røddingegnen. Kuml 1991-92, s.53-70.

Sørensen, Hugo H., 1995: Emergence of the Single Grave Culture – a Regional Perspective. Journal of Danish Archaeology 11, 1992-93, s. 150-157.

Sørensen, Hugo H., 1997: Cultural Complexity at the time of emergence of the Single Grave Culture – a regional perspective. I: P. Siemen (red.) 1997, s. 221-231.

Sørensen, Hugo H. (red.), 1998: Spodsbjerg – en yngre stenalders boplads på Langeland. Meddelelser fra Langelands Museum 1998.

Sørensen, Ingrid, 1978: Datering af elsdyrknoglerne fra Skottemarke og Favrbo. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 33-44.

Sørensen, P.Ø., 1995: Markildegård. En tidligneolitisk samlingsplads. Kulturhistoriske Studier. Sydsjællands Museum. Vordingborg, s. 13-45.

Sørensen, Søren A., 1988a: A Maglemosian Hut in Lavringe Mose, Zealand. Journal of Danish Archaeology 6, 1987, s. 53-62.

Sørensen, Søren A., 1988b: Hytte ved sø. Skalk 1988/3, s. 25-27.

Sørensen, Søren A., 1993: Lollikhuse – en køkkenmødding ved Selsø. Arkæologi i Frederiksborg Amt 1983-1993. Frederiksborg Amts Museumsråd.

Sørensen, Søren A., 1995: Lollikhuse – a Dwelling Site under a Kitchen Midden. Journal of Danish Archaeology 11, 1992-93, s. 19-29.

Sørensen, Søren, A., 1996: Kongemosekulturen i Sydskandinavien. Udg. af Egnsmuseet Færgegården.

Sørensen, Søren A., 2000: Enkeltgravskisten ved Knardrup. I: Steen Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Festskrift til Dronning Margrethe II. Esbjerg.

Tauber, Henrik, 1965: Differential pollen dispersion and the interpretation of pollen diagrams. With a contribution to the interpretation of the elm fall. Copenhagen: DGS II Series, No. 89.

Tauber, Henrik, 1966: Danske Kulstof-14 dateringer af arkæologiske prøver II. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 102-30.

Tauber, Henrik, 1970: Danske Kulstof-14 dateringer af arkæologiske prøver III. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 120-42.

Tauber, H., 1980: Kost og erhvervsmønster i forhistorisk tid. Nyt fra Nationalmuseet 9, 1980.

Tauber, H., 1981a: Kostvaner i forhistorisk tid – belyst ved C-13 målinger. I: Nørrevang (red.): Det skabende menneske, bd. 1. Kulturhistoriske skitser tilegnet P.V. Glob 20. februar 1981. Nationalmuseet. København, s. 112-126.

Tauber, H., 1981b: 13C evidence for dietary habits of prehistoric man in Denmark. Nature 292,5821.

Tauber, H., 1986a: C 14 dateringer af enkeltgravskultur og grubekeramisk kultur i Danmark. I: Adamsen & Ebbesen (red.), 1986, s. 196-204.

Tauber, H., 1986b: Analysis of stable isotopes in prehistoric populations. I: Hermann, B. (red.): Innovative Trends in Prehistoric Anthropology. Mitteilungen der Berliner-Gesellschaft für Anthropologie, Etnologie und Urgeschichte 7.

Tauber, H., 1987: Argusbopladsen: Alder og ernæring belyst ved kulstofanalyser. Fortidsminder og kulturhistorie 1987.

Tauber, H., 1989: Stabile isotoper sladrer om forhistoriske kostvaner. Naturens Verden 7.

Tauber, Henrik, 1993: Dateringsmetoder. I: Hvass & Storgaard (red.) 1993, s. 40-43.

Taute, W., 1963: Funde der spätpaläolithischen „Federmesser-Gruppen“ aus dem Raum zwischen mittlere Elbe und Weichsel. Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 3.

Tesch, Sten, 1992: House, farm, and village in the Köpinge area from the Early Neolithic to the Early Middle Ages. I: Larsson, L., Callmer, J. & Stjernquist, B. (red.): The Archaeology of the Cultural Landscape. Field work and research in a South Swedish rural region.

Thomas, J., 1988: Neolithic Explanations Revisited: the Mesolithic-Neolithic Transition in Britain and South Scandinavia. Proceedings of the Prehistoric Society 54, Cambridge, s. 59-66.

Thomas, J., 1993: The cultural context of the first use of domesticates in continental Central and Northwest Europe. I: D.R. Harris (red.): The Origin and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia. London.

Thomsen, N., 1971: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland -Jerne sogn. Mark og Montre 1971, s. 5-12.

Thomsen, N., 1974: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland 2. Mark og Montre 1974, s. 5-16.

Thomsen, N., 1977: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland 3. Mark og Montre 1977, s. 5-17.

Thomsen, P.O., 1990: Fra jættestue til stordysse. En arkæologisk undersøgelse ved Gyllenmose på Tåsinge. Aarbog 1990 for Svendborg og Omegns Museum.

Thomsen, T. & Jessen, A., 1906: Brabrand-Fundet fra den ældre Stenalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Thorsen, Sven, 1978: Normaldyssen. Skalk 1978/2, s. 12-15.

Thorsen, Sven, 1981: „Klokkehøj“ ved Bøjden. Et sydvestfynsk dyssekammer med velbevaret primærgrav. Kuml 1980, s. 105-136.

Thorvildsen, Elise, 1961: Mellemneolitiske kistegrave ved Vibjerg i Ølsted. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 160-173.

Thorvildsen, Knud, 1939: Dobbeltjættestuen paa Kyndeløse Mark. Fra Nationalmueets Arbejdsmark, s. 19-28.

Thorvildsen, Knud, 1941: Dyssetidens Gravfund i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 22-87.

Thorvildsen, Knud, 1946: Grønhøj ved Horsens. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 73-120.

Thorvildsen, Knud, 1985: Restaurering af megalitgrave. Gustav Rosenberg og Julius Raklev. Antikvariske Studier 7. Fortidsminder.

Thrane, Henrik, 1967: Stenalders fladmarksgrave under en broncealderhøj. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 27-90.

Thrane, Henrik, 1982: Dyrkningsspor fra yngre stenalder i Danmark. I: Thrane, H. (red.): Om Yngre Stenalders Bebyggelseshistorie. Skrifter fra Historisk Institut. Odense Universitet Nr. 30, s. 20-28.

Thrane, H., 1989: Siedlungsarchäologische Untersuchungen in Dänemark. Prähistorische Zeitschrift 64.

Thrane, Henrik, 1991: Danish Plough-Marks from the Neolithic and Bronze Age. Journal of Danish Archaeology 8, 1989, s. 111-125.

Thrane, Henrik, 1999: Ridedyret. Skalk 1999/1, s. 12-14.

Tilley, C., 1984: Ideology and the legitimation of power in the Middle Neolithic of Southern Sweden. I: D. Miller & C. Tilley (red.): Ideology, Power and Prehistory. Cambridge University Press, s. 111-146.

Tilley, C., 1996: An Etnography of the Neolithic. Early prehistoric societies in southern Scandinavia. Cambridge.

Timofeev, V. I., 1990: On the Links of the East Baltic Neolithic and the Funnel Beaker Culture. I: Jankowska, D. (red.): Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20.-24. Sept. 1988. Poznan, s. 135-149.

Troels-Smith, J., 1937: Pollenanalytisk Datering af Brabrand-Fundet. Danmarks Geologiske Undersøgelser. IV Rk., Bd. 2, Nr. 16, s. 5-23.

Troels-Smith, J., 1942: Geologisk Datering af Dyrholm-Fundet. I: Matihassen, Th. et al.: Dyrholmen. En Stenalderboplads på Djursland. Arkæologisk Kunsthistoriske Skrifter, Kgl. Danske Videnskabernes Selskab I,1.

Troels-Smith, J., 1943: Geologisk datering af Koelbjerg-skelettet. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 232-238.

Troels-Smith, J., 1946: Stammebaade fra Aamosen. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 15-23.

Troels-Smith, J., 1953: Ertebøllekultur – Bondekultur. Resultater af de sidste 10 års undersøgelser i Åmosen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 5-62.

Troels-Smith, J., 1955: Senglacialtidens Jægere. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 129-153.

Troels-Smith, J., 1957a: Maglemosetidens Jægere og Fiskere. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 101-133.

Troels-Smith, J., 1957b: Muldbjerg-bopladsen. Naturens Verden, juli 1957.

Troels-Smith, J., 1959: En Elmetræs-Bue fra Aamosen og andre Træsager fra tidlig-neolitisk Tid. En foreløbig Meddelelse. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 91-145.

Troels-Smith, J., 1960: Ertebølletidens Fangstfolk og Bønder. Fra Nationalmusets Arbejdsmark, s. 95-119.

Troels-Smith, J., 1961: Et Pileskaft fra tidlig Maglemosetid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 122-146.

Troels-Smith, J., 1990: Experiments in Forest Clearance and Slash-and-Burn Agriculture in Draved Forest in the 1950s. I: D. Robinson (red.): Experimentation and Reconstruction in Environmental Archaeology. Oxbow Books, Oxford, s. 75-76.

Tromnau, G., 1975: Neue Ausgrabungen im Ahrensburger Tunneltal. Offa Bücher, Band 33. Neumünster.

Trolle-Lassen, Tine, 1984: A preliminary report on the archaeological and zoological evidence of fish exploitation from a submerged site in Mesolithic Denmark. C.N.R.S. Centre de Recherches Archéologiques. Notes et Monographies techniques 16.

Trolle-Lassen, Tine, 1992: Butchering of Red Deer (Cervus elaphus L.) – A Case Study from the Late Mesolithic Settlement of Tybrind Vig, Denmark. Journal of Danish Archaeology 9, 1990, s. 7-37.

Wagnkilde, H., 1986: Et ringformet gravanlæg fra dolktid og ældre bronzealder. Fra Bornholms Museum 1986.

Vandkilde, H., 1990: Senneolitikum ved Limfjorden: Fra dominans til anonymitet. Limfjordsprojektet rapport 1. Limfjordsegnens kultur- og naturhistorie. Århus, s. 109-122.

Vandkilde, H., 1996: From Stone to Bronze. The Metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark. Jutland Archaeological Society Publications XXXII. Aarhus.

Watt, M., 1978: Hellekiste på Krusegårds Mark i Poulsker. Bornholmske Samlinger 2, rk. 12.

Vebæk, Christen Leif, 1939: New Finds of Mesolithic Ornamented Bone and Antler Artefacts in Denmark. Acta Archaeologica 9, s. 205-223.

Vebæk, Christen Leif, 1957: Et usædvanligt Stenalders Gravfund paa Djursland. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 75-82.

Vedsted, J., 1986: Fortidsminder og kulturlandskab. En kildekritisk analyse af Tragtbægerkulturens fundmateriale fra Norddjursland. Randers.

Weisgerber, G. (red.) 1980: 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit. Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau Museum, Bochum.

Vejdirektoratet, 1994: 5000 år under motorvejen. Udgivet af Vejdirektoratet og Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. København 1994.

Vellev, Jens, 1971: Oderkistegravpladsen i Skringstrup. Museer i Viborg Amt 1.

Vellev, Jens, 1972: Nye udgravninger på „oderkiste“ gravpladsen i Skringstrup. Museer i Viborg Amt 2.

Vellev, Jens, 1973: Dobbeltgrav i Skringstrup. Museer i Viborg Amt 3.

Vellev, Jens, 1975: Skringstrup-pladsen. Nye betragtninger. Hikuin 2.

Westerby, E., 1927: Stenalderbopladser ved Klampenborg. Nogle Bidrag til Studiet af den mesolitiske Periode. København.

Westerby, E., 1933: Nogle Stenalderfund fra tørlagt Havbund. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 1933.

Westerby, E., 1984: Da Danmarks ældste Stenalderboplads blev fundet. Kuml 1985 s. 164-186.

Westergaard, Bengt, 1995: Neolitiske husproblem och möjligheter med exempel från Halland. Utskrift nr. 4.

Westphal, Jørgen, 2000: Liselund. I: Steen Hvass (red.): Vor skjulte kulturarv. Festskrift til Dronning Margrethe II. Esbjerg.

Whittle, Alasdair, 1985: Neolithic Europe: A survey. Cambridge World Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge.

Wincentz, Lisbeth, 1982: Afvigere. Skalk 1982/5, s. 10-14.

Winge, H., 1904: Om jordfundne Pattedyr fra Danmark. Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i København, s. 193-314. København.

Wincentz, Lisbeth, 1994: Nr. 341, Ballegård. AUD 1993, s. 176. København.

Winge, H.

Winther, Jens, 1926-28: Lindø. En Boplads fra Danmarks yngre Stenalder 1-2. Rudkøbing.

Winther, Jens, 1935-38: Troldebjerg. En bymæssig Bebyggelse fra Danmarks yngre Stenalder, I-II. Rudkøbing.

Winther, Jens, 1943: Blandebjerg. Rudkøbing.

Wislanski, T., 1973: Ze studiow nad geneza kultury pucharow lejkowatych. Archeologia Polski 18, s. 91-126.

Voss, Olfert, 1960: Danske flintægdolke. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 153-167.

Voss, Olfert, 1963: Steneng. Skalk 1963: 1, s. 18-19.

Zich, B., 1992: Frühneolitische Karrenspuren in Flintbek, Kr. Rendsburg-Eckernförde. Archäologie in Deutschland. Heft 1, 1992. Stuttgart, s. 58.

Zvelebil, Marek, 1994: Plant Use in the Mesolithic and its Role in the Transition to Farming. Proceedings of the Prehistoric Society 60, s. 35-74.

Ørsnes, Mogens, 1956: Om en Jættestues Konstruktion og Brug. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 221-232.

Vejviser

Værket Danmarks Oldtid i fire bind udkom i 2. udgave i 2006. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig