Bag højfolkets tusinder af grave er vi nu begyndt at ane konturerne af et samfund, hvis ledende slægter havde optaget en livsform, som de delte med andre høvdingeslægter længere mod syd, på det europæiske kontinent. At skaffe bronze til landet var blevet til et projekt for den tids elite. Og det var netop gennem evnen til at etablere og kontrollere forbindelserne udadtil, at bronzealderens høvdingeslægter vandt sig den position, som kunne sikre deres magt og prestige. Hele artiklen