Forkortelser:

AUD = Arkæologiske Udgravninger i Danmark. Red.: Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. Udg.: Det Arkæologiske Nævn. København.

DR = Danmarks Runeindskrifter, ved L. Jacobsen & E. Moltke. København 1941-42.

Hoops Reallexikon = J. Hoops (red.): Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin – New York 1973 ff.

KLNM = Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstiden. København 1956-78.

Adam 1917 = Magistri Adam Bremensis Gesta hammaburgensis ecclesiae pontificum. Red.: Berhnard Schmeidler.

Adam 1968 = Adam af Bremen: De hamburgske Ærkebispers Historie og Nordens Beskrivelse, oversat af Carsten L. Henrichsen. København.

Adam 2001 = Adam af Bremens krønike, 2001, oversat og kommenteret af A.A. Lund. Højbjerg.

Adler, W., 2003: Der Halsring von Männern und Göttern. Schriftquellen, bildliche Darstellungen und Halsringfunde aus West-, Mittel- und Nordeuropas zwischen Hallstatt- und Völkerwanderungszeit. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, Band 78. Bonn.

Aggesen, Sven: Danernes historie. Oversat ved Jørgen Olrik i Krøniker fra Valdemarstiden. København 1900-01.

Albrectsen, Erling, 1951: Ein Gräberfeld der jüngeren Eisenzeit auf Fünen. Acta Archaeologica 21, 1950.

Albrectsen, Erling, 1959: Runemonumentet ved Glavendrup. Fynske Minder 1958.

Albrectsen, Erling, 1960: Fynske Guldfund. Odense.

Albrectsen, Erling, 1976: Vikingerne i Franken. Skriftlige kilder fra det 9. århundrede. Odense. Se også R. Rau 1956 og 1968.

Albrectsen, Erling, 1986: Danmark og Normandiet. Skalk 1986:1.

Albrectsen, Esben, 1994: Harald Blåtand og Danmark. I: C. Dure-Nielsen et al. (red.): Struktur og funktion. Festskrift til E. Ladewig Petersen. Odense.

Albrethsen, Svend E., 2002: Hvad landevejen gemte – en gravplads fra vikingetid ved Bakkendrup, Sjælland. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Alquin 1873 = Bibilotheca rerum germanicarum, red. Ph. Jaffé, 6 = Monumenta Alcuinia, Vita Sancti Willibrordi. Berlin. Se også I. Skovgaard-Petersen 1981.

Ambrosiani, B., 1990: Den svarta jorden i Birka – en nyckel til förståelsen av stad och omland under vikingatiden. Fornvännen 85, 1990.

Ambrosiani, B., 1997: Birka – part of a trade network. I: G. de Boe & Verhaeghe (red.): Exchange and Trade in Medieval Europe. Papers of the “Medieval Europe Brugge 1997“ Conference. Vol. 3. Institut vor het Archeologisch Patrimonium. Zellik.

Ambrosiani, B., 2001: Eastern Connections at Birka. Viking Heritage Magazine 3. Visby.

Ambrosiani, B., Arrhenius, B. et al. Birka. Svarta Jordens Hamnområde. Arkeologisk undersökning 1970-71. Riksantikvarieämbetet RAPPORT C 1, 1973.

Ambrosiani, B., & Eriksson, B.G., 1996: Birka Vikingastaden, 5. Stockholm.

Ament, H., 1977: Zur archäologischen Periodisierung der Merowingerzeit. Germania 55. Mainz.

Andersen, E., 1995: Square sails of wool. I: O. Olsen, J. Skamby Madsen & F. Rieck: Shipshape. Essays for Ole Crumlin-Pedersen. The Viking Ship Museum Roskilde.

Andersen, E., Milland, J. & Myhre, E., 1989: Uldsejl i 1000 år. Vikingeskibshallen i Roskilde. Roskilde.

Andersen, E., Crumlin-Pedersen, O., Vadstrup, S. & Vinner, M., 1997: Roar Ege. Skuldelev 3 skibet som arkæologisk eksperiment. Vikingeskibshallen. Roskilde.

Andersen, H., 1958a: Grydehøj. Skalk 1958:2.

Andersen, H., 1960: Hovedstaden i riget. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Andersen, H., 1981: Galgemanden. I: Kammerat Glob. Festskrift til P.V. Glob. København.

Andersen, H., 1984: Ringborgenes alder. Skalk 1984:2.

Andersen, H., 1985: Sydhøjen. Skalk 1985:3.

Andersen, H., 1988: Gåden om Gorm. Skalk 1988:2.

Andersen, H., 1991: Dendrokronologisk datering af Mammengraven. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Andersen, H., 1994: Den tomme Jellinghøj. Skalk 1994:2.

Andersen, H., 1996: The Graves of the Jelling Dynasty. Acta Archaeologica 66, 1996.

Andersen, H., 1998: Vier og lunde. Skalk 1998:1.

Andersen, H., 1999: En hjerteformet materie. Skalk 1999:5.

Andersen, H., 2003: Den byggeglade konge. Skalk 2003:1.

Andersen, H.C.H., 2003: Nye undersøgelser i Ejsbøl mose. I: Sejrens triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium. Udstillingskatalog. Nationalmuseet.

Andersen, H. Hellmuth, 1977: Jyllands vold. Wormianum 1977.

Andersen, H. Hellmuth, 1980: Machtpolitik um Nordalbingen zu Anfang des 9. Jahrhunderts. Archäologisches Korrepondenzblatt 10. Mainz.

Andersen, H. Hellmuth, 1984: Die Haltung Dänemarks im Jahre 983. Zeitschrift für Archäologie 18.

Andersen, H. Hellmuth, 1985a: Kongegrave. Skalk 1985:4.

Andersen, H. Hellmuth, 1985b: Vandt sig hele Danmark. Skalk 1985:2.

Andersen, H. Hellmuth, 1986a: Hedenske danske kongegrave og deres historiske baggrund. Kuml 1985.

Andersen, H. Hellmuth, 1986b: Ringborgene og den militære begivenhedshistorie. Kuml 1986.

Andersen, H. Hellmuth, 1987a: Vorchristliche Königsgräber in Dänemark und ihre Hintergrunde – Versuch einer Synthese. Germania 65.

Andersen, H. Hellmuth, 1987b: Kongsgårdshøjen. Skalk 1987/4.

Andersen, H. Hellmuth, 1991: Svend Estridsens bidrag til 900-tallets historie. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Andersen, H. Hellmuth, 1998: Danevirke og Kovirke. Arkæologiske undersøgelser 1861-1992. Moesgård Museums Skrifter. Jysk Arkæologisk Selskab.

Andersen, H. Hellmuth et al., 1971: Århus Søndervold – en byarkæologisk undersøgelse. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter IX. København.

Andersen, H. Hellmuth, Madsen, H.J. & Voss, O., 1976: Danevirke.

Andersen, H. Hellmuth & Madsen, H.J., 1985: Byudgravning ved Århus Katedralskole. Kuml 1985.

Andersen, M., 1988: Venderne i Roskilde. Hikuin 14.

Andersen, M., 2001: Slawen in Roskilde. I: O. Harck & C. Lübke (red.): Zwischen Reric und Bornhöved. Die Beziehungen zwischen den Dänen und ihren slawischen Nachbarn vom 9. Bis ins 13. Jahrhundert. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa II. Stuttgart.

Andersen, P. Sveaas, 1983 (1967): Hvorfor kom Vestfold til at danne utgangspunktet for Norges samling? I: C. Krag og J. Sandnes: Nye middelalderstudier. Kongedømme, kirke, stat. Norske historikere i utvalg VI. Universitetsforlaget. Oslo.

Andersen, S.W., 1977: Vikingerne i Lejre. Historisk Årbog fra Roskilde Amt. 1977.

Andersen, S.W., 1987: Træhede – en nordslesvigsk vikingegravplads. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1986 (1987).

Andersen, S.W., 1989: Alsiske brandgrave fra den yngre jernalder. Kuml 1988-89.

Andersen, S.W., 1993a: Lejre – skibssætninger, vikingegrave, Grydehøj. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1993.

Andersen, S.W., 1993b: Æ Vold. Skalk 1993:4.

Andersen, S.W. & Hatting, T., 1979: En vikingegrav fra Vestsjælland. Årbog for historisk Samfund for Sorø Amt 65, 1978.

Andersen, S.W. & F. Rieck, 1984: Mølleparken, a settlement of the 4th – 5th centuries AD at Løgumkloster, S. Jutland. Journal of Danish Archaeology 3, 1984.

Andersson, Eva, 2003: Tools for Textile Production from Birka and Hedeby. Birka Studies, vol. 8. Stockholm.

Andersson, P., 1979: Fra Antikken til Feudalismen. København.

Andrén, A., 1983: Städer och kungamakt – en studie i Danmarks politiska geografi före 1230. Scandia 49/1, 1983.

Andrén, A., 1985: Den urbana scenen – Städer och samhälle i det medeltida Danmark. Acta Archaeologica Lundensia, series 2 in 8vo, 13. Malmö.

Andrén A., 1991: Guld og makt – en tolkning av de skandinaviska guldbrakteaternas funktion. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Samfundsorganisation og regional variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. Jutland Archaeological Society 27. Højbjerg.

Andrén, A., 2002: Platsarnas betydelse. Norrön ritual och kultplatskontinuitet. I: K. Jennbert, A. Andrén & C. Raudvere (red.): Plats och praxis. Studier av nordisk förkristen ritual. Falun.

Andrén, A., Jennbert, K. & Raudvere. C. (red.) 2004: Ordning mot kaos – studier av nordisk förkristen kosmologi. Vägar till Midgård 4. Lund.

Angelsaksiske Krønike, Den: The Anglo-Saxon Chronicle. 2. ed. 1975. Translated by G.N. Garmonsway. London.

Annales regni Francorum, red. R. Rau, Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, bd. V. Darmstadt 1968.

Ansgars Levned. Oversat af P.A. Fenger med oplysende noter af H. Olrik. København 1910.

Arbman, H., 1937: Schweden und das Karolingische Reich. Studien zu den Handelsverbindungen des 9. Jahrhunderts. Kgl. Vitterhets Hist. och Ant. Akademien.Handlingar 43. Stockholm.

Arbman, H., 1940-43: Birka I. Die Gräber. KVHAA. Stockholm.

Arbman, H.: Vikingarna. Stockholm.

Arbman, H., 1955: Svear i Österviking. Stockholm.

Arbman, H. & Stenberger, M., 1935: Vikingar i Västerled. Stockholm.

Arbman, H., 1980: Båtgravarna i Vendel. Stockholm.

Archäologie in Deutschland 2003 = Menschen-Zeiten-Raüme. Archäologie in Deutschland. Udstillingskatalog Berlin-Bonn 2003.

Arge, S.V., 1991: The Landnam of the Faroes. Arctic Anthropology 28(2).

Arne, Ture J., 1914: La Suède et l'Orient. Stockholm.

Arne, Ture J., 1934: Bootgräber von Tuna. Stockholm.

Arneborg, J., et al., 1999: Man, Culture, and Environment in Ancient Greenland. Danish Polar Center Publications 4. Danish National Museum and Danish Polar Center.

Arrhenius, B. 1983: The Chronology of the Vendel Graves. I: J.P.Lamm & H.Å. Nordström: Vendel Period Studies. Statens Historiska Museum. Stockholm.

Arrhenius, B., 1971: Granatschmuck und Gemmen aus nordischen Funden des frühen Mittelalters. Acta Universitatis Stockholmensis. Studies in North European Archaeology, Ser. B. Stockholm.

Arrhenius, B., 1985: Merovingian Garnet Jewellery. Stockholm.

Arup, Erik, 1925: Danmarks Historie I. København.

Arwidsson, G., 1939: Armour of the Vendel Period. Acta Archaeologica X.

Arwidsson, G., 1942a: Valsgärde 6. Die Gräberfunde von Valsgärde 1. Uppsala.

Arwidsson, G., 1942b: Vendelstile. Email und Glas im 7.-8. Jahrhundert. Valsgärdestudien 1. Uppsala.

Arwidsson, G., 1954: Valsgärde 8. Die Gräberfunde von Valsgärde 2. Uppsala.

Arwidsson, G., 1977: Valsgärde 7. Die Gräberfunde von Valsgärde 3. Uppsala.

Arwidsson, G., 1980: Båtgravarna i Valsgärde. I: Vendeltid. Statens Historiska Museum. Stockholm.

Arwidsson, G., 1983: Valsgärde. I: J.P. Lamm & H.Å. Nordström: Vendel Period Studies. Statens Historiska Museum. Stockholm.

Arwidsson, G., 1986: Schilde. I: G. Arwidsson (red.): Birka II,2. Systematische Analysen der Gräberfunde. Stockholm.

Asingh, P., 1988: Sagnets virkelighed. Skalk 1988:3.

Asingh, P. & Kromann, A., 1990: En vikingetidssølvskat fra Brokhøj, Gerrild Klint. Kuml 1990.

Atterman, I., 1967: Kring Hallarumsviken. Utflykt i en östblekingsk vikingabygd. Blekingeboken 1967.

Axboe, M., 1981: The Scandinavian Gold Bracteates. Studies on their manufacture and regional variation. With a supplement to the catalogue of Mogens B. Mackeprang. Acta Archaeologica 52.

Axboe, M., 1987: Die Brakteaten von Gudme II. Frühmittelalterliche Studien 21. Berlin.

Axboe, M., 1990: Odin og den romerske kejser. Skalk 1990/4.

Axboe, M., 1991: Guld og guder i folkevandringstiden. Brakteaterne som kilde til politisk/religiøse forhold. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Samfundsorganisation og Regional Variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 27. Århus-Højbjerg.

Axboe, M., 1994: Goldbrakteaten und Dänenkönige. I: H. Keller & N. Staubach (red.): Ikonologia Sacra. Festschrift für Karl Hauck zum 75. Geburtstag. Arbeiten zur Frühmittelalterforschung 23. Berlin – New York.

Axboe, M., 1995: Danish Kings and Dendrochronology: Archaeological Insights into the Early History of the Danish State. I: G. Ausenda (red.): After Empire. Towards an Ethnology of Europe's Barbarians. Woodbridge.

Axboe, M., 1997: Byens navn. Skalk 1997:4.

Axboe, M., 1999a: Towards the Kingdom of Denmark. I: T. Dickinson & D. Griffiths (red.): The Making of Kingdoms. Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 10. Oxford.

Axboe, M., 1999b: The chronology of the Scandinavian Gold Bracteates. I: J. Hines, K. Høilund Nielsen & F. Siegmund (red.): The Pace of Change. Studies in Early Medieval Chronology. Oxbow Monographs. Oxford.

Axboe, M., 1999c: Die Chronologie der Goldbrakteatenregional und überregional. I: U.v. Freeden et al. (red.): Völker an Nord- und Ostsee und die Franken: Akten des 48. Sachsensymposiums in Mannheim vom 7. Bis 11. September 1997. Deutsche Archäologische Institut. Römisch-Germanische Kommission.

Axboe, M., 2001a: Året 536. Skalk 2001/4.

Axboe, M., 2001b: Amulet Pendants and a Darkened Sun. On the Function of the Gold Bracteates and a Possible Motivation for the Large Gold Hoards. KVHAA Konferenser 51. Stockholm.

Axboe, M., 2001c: Guldbrakteaten – det magiske smykke. Nyt fra Nationalmuseet 92, 2001.

Axboe, M., 2001d: Om forholdet mellem medaillonefterligninger og brakteater, eller: Hvad var der i Gudmes guldrum? I: Festskrift til J.P. Lamm. The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 10. Stockholm.

Axboe, M., 2002: Kræmmerhuset og Balders død. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Axboe, M., Düwel, K., Hauck, K & v. Padberg, L., 1985 sq.: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Vol. 1, 1-3 1985, vol. 2, 1-2 1986, vol. 3,1-2, 1989, vol. 4 under udgivelse. Münstersche Mittelalter-Schriften, 24.

Bacharach, B.S., 1972: Merovingian Military Organisation 481-751. Minneapolis.

Backhouse, J., 1981: The Lindisfarne Gospels. Oxford.

Baillie, M.G.L., 1991: Marking in marker dates: towards an archaeology with historical precision. World Archaeology 23:2.

Baillie, M.G.L., 1995: A Slice through Time. Dendrochronology and precision dating. Batsford, London.

Bakka, E., 1958: On the beginning of Sahlin's Style I in England. Universitetet i Bergen Årbok 1958. Hist. Ant. Rekke 3.

Balthzersen, Leif V.S., 1992: Fri os fra normannerne. Skalk 1992:3.

Batey, C.E., Jesch, J. & Morris, C.D., 1993: The Viking Age in Caithness, Orkney and the North Atlantic. Proceedings of the eleventh Viking congress, Thurso and Kirkwall, 22 August-1 September. Edinburgh.

Bau, Flemming, 1981: Slæb og seler i vikingetid. Birka's kvindedragt i nyt lys. Kuml 1981.

Bau, Flemming, 1983: Seler og slæb. Skalk 1983:4.

Baynes, N.H. & Moss, L.B., 1961: Byzantium. An introduction to East Roman civilization. Oxford.

Becker, C.J., 1953a: Lousgaard 28. Ein Kammergrab des 10. Jahrhunderts aus Bornholm. Acta Archaeologica 24.

Becker, C.J., 1953b; Zwei Frauengräber des 7. Jahrhunderts aus Nørre Sandegaard, Bornholm. Acta Archaeologica 24.

Becker, C.J., 1955: Smykkefundet fra Ørby. Et glimt fra Sjællands glemte storhedstid. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Becker, C.J., 1988: Danske mønter som historisk kildemateriale i 1000-tallet. I: Festskrift til Olaf Olsen. 1988.

Becker, C.J:, 1990: Nørre Sandegård. Arkæologiske undersøgelser på Bornholm 1948-1952. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Hist.-fil. Skrifter 13. København.

Beckwith, J., 1961: The Art of Constantinople. An introduction to Byzantine art 330-1453. London & New York.

Beda 1969 = Bede's Ecclesiastical History of the English People. Udg. af B. Colgrave & R.A.B. Mynors. Oxford.

Bemmann, J., 1993: Die Nydamfiblen. Eine Fibelform der Stufe C3. Germania 71.

Bencard, M., 1973: Ribes vikingetid. Mark og Montre.

Bencard, M., 1979: Wikingerzeitliche Handwerk in Ribe. Acta Archaeologica 49, 1978.

Bencard, M., (red.), 1981: Ribe Excavations 1970-76. Vol. 1. Esbjerg.

Bencard, M., 1984: Introduction. I: M. Bencard. (red.): Ribe Excavations 1970-76. Vol. 2. Esbjerg.

Bencard, M., 1989: Ribe i 1000 år. Den Antikvariske Samling: Ribe.

Bencard, M., 1990: The Stratigraphy and Dating of 8th Century Ribe. Journal of Danish Archaeology 7, 1988 (1990). Odense.

Bencard, M. & L. Bender Jørgensen 1990: Excavation and Stratigraphy. I: M. Bencard et al. (red.): Ribe Excavations 1970-76. Vol. 4. Esbjerg 1990.

Bencard, M., Jørgensen, L. Bender & Madsen, H.B. (red.) 1990: Ribe Excavations 1970-76. Vol. 4. Esbjerg 1990..

Bencard, M., Jørgensen, L. Bender & Madsen, H.B. (red.) 1991: Ribe Excavations 1970-76. Vol. 3. Esbjerg.

Bencard, M. & Jørgensen, L. Bender, 1990: Excavations and stratigraphy. I: M. Bencard et al. (red.): Ribe Excavations 1970-76. Vol. 4.

Bender-Jørgensen, L. & Skov, T., 1980: Trabjerg. A Viking-Age Settlement in North-west Jutland. Acta Archaeologica 50.

Bendixen, K., 1972: Mønterne fra Dankirke. Nationalmuseets Arbejdsmark 1972.

Bendixen, K., 1981: Sceattas and other Coin Finds. I: M. Bencard et al.: Ribe Excavations. Vol. 1. Esbjerg 1981.

Bendixen, K., et al. 1990: En vikingetidsskat fra Neble, Sjælland. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Beowulf = Sangen om Beowulf. I dansk gengivelse ved Andreas Haarder. GEC GAD, København 1984.

Berg, G., 1953: A Tool Chest from the Viking Age. The „Mästermyr“ find in Gotland. Universitetet i Bergen.

Bertelsen, John B., 1990: Nederby på Fur – en landsby grundlagt i yngre jernalder. Bidrag til belysningen af vikingetidsbebyggelsen i den vestlige del af Limfjorden. Kuml 1990.

Bertelsen, L. Gjedssø (red.), 2002: Vikingetidens Kunst. Jelling.

Besteman, J.C., 1974: Carolingian Medemblik. Berichten van de Rijksdienst voor het Outheidkundig Bodemonderzoek, Jaargang 24,1974. Amersfort.

Bill, J., Poulsen, B., Rieck, F. & Ventegodt, O., 1997: Dansk Søfarts Historie I. Indtil 1588. København.

Bill, J., Gøtche, M. & Myrhøj, H.M., 1998: Nordeuropas største skibsfund. Ni vrag fra vikingetid og tidlig middelalder under museumsøen i Roskilde. Nationalmuseets Arbejdsmark 1998.

Bill, J., Gøtche, M. & Myrhøj, H.M., 2000: Roskildeskibene. I: T. Christensen & M. Andersen (red.): Civitas Roscald – fra byens begyndelse. Roskilde Museum. Roskilde.

Binns, A.L., 1971: Sun Navigation in the Viking Age, and the Canterbury Portable Sundial. Acta Archaeologica 42.

Birkebæk, F., 1992: Fra handelsplads til metropol 950-1080. I: F. Birkebæk, E. Verwohlt & M. Høj: Roskilde bys historie – tiden indtil 1536. Roskilde Museums Forlag.

Birkebæk, F., 2003: Vikingetiden i Danmark. Sesam. København.

Birkedahl, P, 2000: Sebbersund. I: Vor skjulte kulturarv. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. April 2000. København.

Birkedahl, P.& Johansen, E., 1993: Nikolajbjerget. Skalk 1992:1.

Birkeland, H., 1954: Nordens historie i middelalderen etter arabiske kilder, overstættelse til norsk av de arabiske kilder. Skrifter utgitt av Det Norske Vitenskaps-Akademi i Oslo II, Hist.-Filos. Klasse. Oslo.

Bischoff, V. & Jensen, K., 2011: Ladby II: The Ship. I: A.C. Sørensen: Ladby. A Danish Ship-Grve from the Viking Age. Ships and Boats of the North 3. Roskilde.

Blackburn, M.A.S. & Metcalf, D.M. (red.), 1981: Viking-Age Coinage in the Northern Lands. Oxford.

Blindheim, C., 1972; Kaupang: Vikingernes handelsplass. Oslo.

Blindheim, C. & Heyerdahl-Larsen, B., 1995: Kaupang-funnene II. Norske Oldfunn XVI. Oslo.

Boas, N.A., 1994: Mere søfart. Skalk 1994:4.

Bolin, S., 1928: Til guldbrakteaternas kronolgi. Scandia 1.

Bonde, N., 1990: Dendrochronologische Altersbestimmung des Schiffes von Nydam. Offa 47. Neumünster.

Bonde, N., 1994: De norske vikingeskibsgraves alder. Et vellykket norsk-dansk forskningsprojekt. Nationalmuseets Arbejdsmark..

Bonde, N. & Christensen, K., 1982: Trelleborgs alder. Dendrokronologisk dateret. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1982.

Bonde, N. & Crumlin-Pedersen, O., 1990: The dating of wreck 2, the longship, from Skuldelev, Denmark. Newswarp 7.

Bonde, N. & Christensen, A.E., 1993: Dendrochronological dating of the Viking Age ship burials at Oseberg, Gokstad and Thune, Norway. Antiquity Vol. 68, number 256.

Botfeldt, K. & Brinch Madsen, H., 1991: The Amber. I: M. Bencard et al.: Ribe Excavations 1970-76. Vol. 3. Esbjerg 1991.

Bott, G. (red.), 1988: Germanen, Hunnen und Awaren. Nürnberg.

Böhme, H.W., 1987: Das Ende der Römerherrschaft in Britannien und die angelsächsische Besiedlung Englands im 5. Jahrhundert. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 33(2).

Brandt, K., 1985: Die Bedeutung der Langwurten für die frühmittelalterliche Wirtschaft in der Nordseemarsch. I: K. Düwel et al. (red.): Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frügescihchtlichen Zeit in Mittel- und Nordueropa. Teil III. Der Handel des frühen Mittelalters. Berichte über die Kolloquien der Kommision für die Altertumskunde Mittel- und Nordueropas in den Jahren 1980 bis 1983. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen.

Brather, S., 1996: Frühmittelalterliche Dirham-Schatzfunde in Europa. Probleme ihrer wirtschaftsgeschichtlichen Interpretation aus archäologischer Perspektive. Zeitschrift für Archaologie des Mittelalters 23/24, 1995/96.

Breitenstein, N., 1951: En bornholmsk guldskat. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1951.

Brendalsmo, J., 1994: Nye tider – nye skikker? I: J.I. Hansen & K.G. Bjerva: Fra Hammer til Kors. 1000 år med kristendom. Brytningstid i Viken. Oslo.

Brisbane, B.A. (red.), 1992: The Archaeology of Novgorod, Russia. Recent results from the town and its hinterland. Lincoln.

Brix, Hans, 1949: Guldhornene fra Gallehus. København.

Broholm, H.C., 1936: Skibssætninger i Danmark. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 193.

Broholm, H.C., 1942: Et fynsk guldfund fra den germanske Jærnalder. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1942.

Broholm, H.C., 1944: En sjællandsk Grav fra femte Aarhundrede. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1944.

Brown, P., 1980: The Book of Kells. Thames and Hudson. London.

Brown, M.P., 1991: Anglo-Saxon Manuscripts. London.

Bruce-Mitford, R., 1972: The Sutton Hoo Ship-Burial. A handbook. British Museum, London.

Bruce-Mitford, R., 1975: The Sutton Hoo Ship-Burial. Vol. I. Excavations and Background, The Ship, Dating and Inventory. Cambridge.

Brøgger, A.W., Falk, H., Grieg, S. & Shetelig, 1917-28: Osebergfunnet I-IV. Oslo.

Brøgger, A.W. & Shetelig, H., 1950: The Viking Ships. Dreyers Forlag. Oslo.

Brøndsted, Johs., 1929: Guldringen fra Taastrup. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1929.

Brøndsted, Johs., 1936: Danish Inhumation Graves of the Viking Age. Acta Archaeologia 7.

Brøndsted, Johs. 1938: To Guldhalsringe fra Folkevandringstid. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1938.

Brøndsted, Johs., 1954: Guldhornene. Nationalmuseet.

Brøndsted, Johs., 1960: Danmarks Oldtid. Jernalderen. 2. udg. København.

Burenhult, Göran, 1983: Arkeologi i Sverige 3. Samhällsbyggare och handelsmän. Stockholm.

Burenhult, Göran, 1999: Arkeologi i Norden 2. Stockholm.

Burger, J.A. Trimpe, 1975: The geometrical fortress of Oost-Souburg (Zeeland). Chateau Gaillard VII. Caen.

Busch, R., 1988: Die Langobarden. Von der Unterelbe nach Italien. Udstillingskatalog Hamburg 1988. Neumünster.

Callmer, J., 1976: Oriental Coins and the Beginning of the Viking Period. Fornvännen.

Callmer, J., 1977: Trade Beads and Bead Trade in Scandinavia ca. 800-1000 AD. Lund.

Callmer, J., 1980: Numismatics and Archaeology: some problems of the Viking Period. Fornvännen.

Callmer, J., 1981: The archaeology of Kiev ca. A.D. 500-1000. A survey. Figura NS 19.

Callmer, J., 1982: Production Site and Market Area. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1981-82.

Callmer, J., 1984: Nya fynd av frisiska sceattas. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1984,4.

Callmer, J., 1991: Platser med anknytning till handel och hantverk i yngre järnålder. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Callmer, J., 1994: Urbanization in Scandinavia and the Baltic Region c AD 700-1100: Trading Places, Centres and Early Urban Sites. I: B. Ambrosiani & H. Clarke (red.): Developments Around the Baltic and the North Sea in the Viking Age. Birka Studies III. Stockholm.

Callmer, J., 1997: Aristokratiskt präglade residens från yngre järnåldern i forskningshistorien och deras problematik. I: J.Callmer & E.Rosengren (red.): „Gick Grendel att söka det höga huset.“ Arkologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Halmstad.

Callmer, J., 2000: The archaeology of the early Rus' c. A.D.500-900. Medieval Scandinavia 13.

Capelle, T., 1976: Die frühgeschichtlichen Metallfunde von Domburg 1. R.O.B. Nederlandse Oudheden 5.

Capelle, T., 1987: Schiffsetzungen. Praehistorische Zeitschrift 61/1.

Capelle, T. & Viereck, H., 1971: Modeln der Merowinger- und Wikingerzeit. Frühmittelalterliche Studien 5.Münster.

Carlsson, D., 1986: Vikingahamn i Tofta. Gotländskt Arkiv 58.

Carlsson, D., 1988: Vikingstida hamnar på Gotland. Populär Arkeologi 6,2.

Carver, Martin (red.), 1992: The Age of Sutton Hoo. The seventh century in north-western perspective. Woodbridge.

Christensen, A.A. & Leiro, G., 1976: Klåstadskipet. Vestfoldminne 1976.

Christensen, A.E., 1966: Birka uden frisere. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Årbog 1966.

Christensen, A.E., 1968: Kongemagt og aristokrati (Uændret genoptryk af 1. udgave 1945). København.

Christensen, A.E., 1969: Vikingetidens Danmark. København.

Christensen, Arne Emil & Leiro, Gunnar, 1976: Klåstadskipet. Vestfoldminne 1976. Tønsberg.

Christensen, Arne Emil, Ingstad, A.S. & Myhre, B., 1992: Osebergdronningens grav. Schibsted. Oslo.

Christensen, B. Brorson, 1981: Landskabet ved Vorbasse. Det skabende menneske. Festskrift til P.V.Glob.

Christensen, F., 1999: Jelling. Bebyggelse fra jernalder og vikingetid. Kuml 1999.

Christensen, K., 1990: Wood-anatomical and Dendrochronological Studies. I: M. Bencard et al.: Ribe Excavations 1970-76. Vol. 4. Esbjerg 1990.

Christensen, K., 2003: Ravning-broens alder. En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer? Kuml 2003.

Christensen K. & Krogh, Knud J., 1987: Jelling-højene dateret. Kristendommens indførelse og Gorm den Gamles død. Nationalmuseets Arbejdsmark 1987.

Christensen, P.B. & Johansen, E., 1992: En handelsplads fra yngre jernalder ved Sebbersund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1991.

Christensen, T., 1981: Gerdrup-graven. ROMU II, Årsskrift for Roskilde Museum 1981.

Christensen, T., 1982: Vindinge. ROMU III, Årsskrift for Roskilde Museum 1982.

Christensen, T., 1985: Bopladserne ved Gl. Lejre. Historisk årbog fra Roskilde amt 1984-85.

Christensen, T., 1987a: Krumvægshuset. Skalk 1987:1.

Christensen, T., 1987b: Lejrehallen. Skalk 1987:3.

Christensen, T., 1989: Thul å Salhøje. Skalk 1989:1.

Christensen, T., 1991a: Lejre – syn og sagn. Roskilde.

Christensen, T., 1991b: Lejre beyond Legend – The Archaeological Evidence. Journal of Danish Archaeology 10, 1991.

Christensen, T., 1992: Drager. Skalk 1992:1.

Christensen, T., 1996: Sagntidens kongsgård. Skalk 1996:5.

Christensen, T., 1997: Hallen i Lejre. I: J. Callmer & E. Rosengren (red.): „Gick Grendel att söka det höga huset.“ Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre Järnålder. Halmstad.

Christensen, T., 2002: Kongens mand – guld og hjelm fra Gevninge. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Christensen, T. & Andersen, M. (red.), 2000: Civitas Roscald – fra byens begyndelse. Roskilde Museum. Roskilde.

Christiansen, F. 1999: Jelling. Bebyggelse fra jernalder til vikingetid. Kuml 1999.

Christiansen, Tage E., 1970: Træningslejr eller Tvangsborg. Kuml 1970.

Christiansen, Tage E., 1983: Bygningen på søndre Jellinghøj. En berigtigelse. Kuml 1982-83.

Christiansen, Tage E., 1984: Trelleborgs alder. Arkæologisk Datering. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1982.

Christiansen, Tage E., 1989: Trelleborg og Pine Mølle. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1989.

Christiansson, H., 1959: Sydskandinavisk stil. Uppsala.

Christlein, R., 1978: Die Alamannen. Archäologie eines lebendiges Volkes. Stuttgart.

Clarke, H. & Ambrosiani, B., 1991: Towns in the Viking Age. Leicester & Lodon.

la Cour, Vilhelm, 1917: Danevirke og Kampene paa vor Sydgrænse.

la Cour, Vilhelm, 1934: Kong Haralds tre storværker. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1934.

la Cour, Vilhelm, 1951: Danevirkestudier.

Cowie, R. & Whytehead, R., 1989: Lundenwic: the archaeological evidence for middle Saxon London. Antiquity 63, No. 241. Oxford.

Creswell, K.A.C., 1958: Early Muslim Architecture. Pelican Books A 407. Harmondsworth.

Crumlin-Pedersen, O., 1968: The Gredstedbro Ship. Acta Archaeologica 39.

Crumlin-Pedersen, O., 1978: Søvejen til Roskilde. Vikingeskibshallen i Roskilde.

Crumlin-Pedersen, O., 1984: Die Schiffe von Haitabu. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an Siedlungen im deutschen Küstengebiet, bd. 2. Weinheim.

Crumlin-Pedersen, O., 1986: Aspects of Viking-Age Shipbuilding in the Light of the Construction and Trials of the Skuldelev Ship-Replicas Saga Siglar and Roar Ege. Journal of Danish Archaeology 5. Odense.

Crumlin-Pedersen, O., 1991: Søfart og samfund i Danmarks vikingetid. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Crumlin-Pedersen, O., 1992: Hedeby as a major port. Ellevte tværfaglige vikingesymposium. Forlaget Hikuin. Højbjerg.

Crumlin-Pedersen, O., 1995: Experimental Archaeology and Ships – bridging the arts and the sciences. International Journal of Nautical Archaeology 24:4.

Crumlin-Pedersen, O., 1996a: Problems of Reconstruction and the Estimation of Performance. I: R. Gardiner (red.): The Earliest Ships. Conways History of the Ship. London.

Crumlin-Pedersen, O., 1996b: Studiet af det maritime kulturlandskab. I: O. Crumlin-Pedersen et al. (red.): Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder. Odense University Press. Odense.

Crumlin-Pedersen, O., 1997a: Viking-Age Ships and Shipbuilding in Hedeby/Haitabu and Schleswig. Ships and Boats of the North 2. Schleswig and Roskilde.

Crumlin-Pedersen, O., 1997b: Large and small warships of the North. I: A. Nørgård Jørgensen & B.L: Clausen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300. Publications of the National Museum, Studies in Archaeology and History 2. Copenhagen.

Crumlin-Pedersen, O., 1998a: Skibsfundene fra Hedeby. Kuml 1997-98.

Crumlin-Pedersen, O., 1998b: Gas Grabschiff und der Brander. Zwei königliche Schiffe in Haitabu/Hedeby. I: A. Wesse (red.): Studien zur Archäologie des Ostseeraumes von der Eisenzeit zum Mittelalter. Festschrift für M. Müller-Wille. Neumünster.

Crumlin-Pedersen, O., 1999: Ships as indicators of trade in Northern Europe 600-1200. I: J. Bill & B.L. Clausen (red.): Maritime Topography and the Medieval Town. Publications of the National Museum. Studies in Archaeology and History 4. Copenhagen.

Crumlin-Petersen, O., 2002: Schiffahrt im frühen Mittelalter und die Herausbildung früher Städte im westlichen Ostseeraum. I: Haitabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Europa. Schriften des Archäologischen Landesmuseum 8. Neumünster.

Crumlin-Pedersen, O. & Olsen, O., 2002: The Skuldelev Ships I. Ships and Boats of the North 4.1.

Czysz, W., 1998: Die ältesten Wassermühlen. Archäologische Entdeckungen im Paartal bei Dasing. Thierhaupten 1998.

Dahl, T. 1936: Den oldengelske Krønike i Udvalg ved Torsten Dahl. København.

Dalsgaard, K., Eriksen, P., Jensen, J.V. & Rømer, J.R., 2000: Mellem hav og hede. Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred indtil 1700. Aarhus Universitetsforlag. Aarhus.

Damman, W., 1997: Das Tuneschiff, ein Stiefkind der Schiffsarchaölogie. Das Logbuch 33.

Danell, D., 1993: About Royal Manors from the Late Iron Age in Middle Sweden. Current Swedish Archaeology 1. Stockholm.

Dehn, T., 1982: Stavad. En jernalderboplads i Store Vildmose. Antikvariske Studier 5, 1982.

Demidoff, L., 1974: The Poppo Legend. Medieval Scandinavia 6. 1973.

Dicuil 1967: Diculii Liber de mensura orbis terrae. J.J.Tierny (red.). Scriptores Latinis Hiberniae 6. Dublin Institute of Advanced Studies. Dublin.

Duczko, Wladyslaw, 1989; Østlig kontakt. Skalk 1989:4.

Duczko, Wladyslaw, 1997: Gamla Uppsala – svearnas maktcentrum i äldre och nyare forskning. I: J.Callmer & E.Rosengren (red.): „Gick Grendel att söka det höga huset.“ Arkologiska källor tili aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Halmstad.

Dudo, Normandiets Historie under de første Hertuger. Oversat og kommenteret af E. Albrectsen. Odense 1979.

Düwel, K., Jankuhn, H., Siems, H. & Timpe, D., (red.) 1985: Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Teil III. Der Handel des frühen Mittelalters. Bericht über die Kolloquien der Kommission für die Altertumskunde Mittelund Nordeuropas ind den Jahren 1980 bis 1983, Göttingen 1985.

Dyggve, E., 1941: Jelling Kongehøje. Udgravningen 1941. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1943.

Edberg, R., 1999: Med Aifur till Aifur. Slutrapport från en experimentell österlandsfärd. Fornvännen 90.

Eir, B., 1982: Måleenheder i oldtidsagre. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1980.

Eisenschmidt, S., 1994: Kammergräber der Wikingerzeit in Altdänemark. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie aus dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel 25. Bonn.

Ellehøj, S., 1953: Olav Tryggvesons Fald og Venderne. Historisk Tidskrift 11. Række IV.

Ellmers, D., 1972: Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa. Neumünster.

Ellmers, D., 1980: Fränkisches Königszeremoniell auch in Walhall. Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte 25, 1980.

Ellmers, D., 1985: Die Bedeutung der Friesen für die Handelsverbindungen des Ostseeraumes. Acta Visbyensia VII.

Ellmers, D., 1998: Die Wikingerschiffe und ihre Mannschaften. I: U. Löber (red.): Die Wikinger. Udstillingskatalog Koblenz.

Elsner, H., 1989: Wikinger Museum Haithabu: Schaufenster einer frühen Stadt. Kiel. Archäologisches Landesmuseum der Christian-Albrechts-Universität.

Engelhardt, C., 1866: Kragehul Mosefund.

Engelhardt, C., 1881: Jernalderens Gravskikke i Jylland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Eriksen, O. Hyllebjerg, 1993: Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Klåstad, Norge. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, rapport 21.

Eriksen, P., 2000: Pløjemark fra vikingetid. I: Vor skjulte kulturarv. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. April 2000. København.

Eriksen, P. & Olesen, L. Helles, 2000. Vikingetiden. I: K. Dalsgaard et al. 2000.

van Es, W.A., 1990: Dorestad centred. I: J:C: Besteman, J.M. Bos & H.A. Heidinga (red.): Medieval Archaeology in the Netherlands. Studies presented to H.H. van Regteren Altena. Van Gorcum. Assen. van Es, W.A. & Verwers, W.J.H., 1980: Excavations at Dorestad. The Harbour: Hoogstrat 1. Nederlandse Oudheden 9. Amersfort.

Ethelberg, P., 1986: Hjemsted – en gravplads fra 4. & 5. århundrede e.Kr. Haderslev.

Ethelberg, P., N. Hardt, B. Poulsen & A.B. Sørensen 2003: Det sønderjyske landbrugs historie. Jernalder, Vikingetid & Middelalder. Haderslev.

Evison, V., 1965: Fifth-Century Invasions South of the Thames. London.

Evison, V., 1967: The Dover ring-sword and other swordringbeads. Archaeologia 101. London.

Evison, V., 1975: Sword-rings and beads. Archaeologia 105. London.

Fabech, C., 1991: Neue Perspektiven zu den Funden von Sosdala und Fulltofta. Studien zur Sachsenforschung 7, Hildesheim.

Fabech, C., 1997: Sloinge i perspektiv. I: J. Callmer & E. Rosengren (red.): „Gick Grendel att söka det höga huset.“ Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Halmstad.

Fabech, C. & Ringtved, J., 1995: Magtens geografi i Sydskandinavien – om kulturlandskab, produktion og bebyggelsesmønster. I: Produktion og samfunn. Beretning fra 2. Nordiske jernaldersymposium på Granavolden. Varia 30. Universitetets Oldsaksamling.

Fabricius, A., 1897: Normannertogene til den spanske Halvø. Aarbøger for nordiske Oldkyndighed og Historie. Fanning, Th., 1986: En irsk-nordisk bronze ringnål fra Ribe. Kuml 1986.

Feldbo, M., 2000: Ship representations in Scandinavia, 800-1400 AD. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 15. Roskilde.

Fell, C., et al. (red.) 1983: The Viking Age in the Isle of Man. Select Papers from the Ninth Viking Congress. Isle of Man. London.

Fenger, O., 1971: Fejde og mandebod. Århus.

Fenger, O., 1983: Gammeldansk ret. Viby.

Fenger, O., 1991a: Germansk retsorden med særligt henblik på det 7. århundrede. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Fenger, O., 1991b: Fra stammeret til statsbegreb. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Fentz, Mytte, 1987: En hørskjorte fra 1000-årenes Viborg. Kuml 1987.

Feveile, C., 2000: Voldgrav, efter voldgrav, efter voldgrav. I: Vor skjulte kulturarv. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. April 2000. København.

Feveile, C., 2001: Okholm – en plads med håndværksspor og grubehuse fra 8.-9. århundrede. By, marsk og geest 13. Ribe.

Feveile, C., Jensen, Stig & Ljungberg, K., 1990: Ansgars Ribe endelig fundet – rapport over en udgravning ved Rosenallé i Ribe. By, marsk og geest 1. Ribe.

Feveile, C. & Jensen, S., 1993: Sceattasfundene fra Ribe -nogle arkæologiske kendsgerninger. By, mark og geest 5. Årsberetning 1992. Den Antikvariske Samling Ribe.

Feveile, C., Jensen, S., & Lund Rasmussen, K., 1998: Produktion af drejet keramik i Ribeområdet i sen yngre germansk jernalder. Proveniensbestemmelse ved hjælp af magnetisk susceptibilitet og termoluminiscens. Kuml 1997-98.

Feveile, C. & Jensen, S., 2000: Ribe in the 8th and 9th century. A Contribution to the Archaeological Chronology of North Europe. Acta Archaeologica 71.

Filipowiak, W., 1988: Handel und Handelsplätze an der Ostseeküste Westpommerns. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 69. Mainz.

Filipowiak, W. & Gundlach, H., 1992: Wolin-Vineta. Rostock.

Fitzhugh, W.W. & Ward, E.I. (red.), 2000: Vikings. The North Atlantic Saga. Udstillingskatalog udgivet af Smitsonian Institution. Washington & London.

Fonnesbech-Sandberg, E., 1985: Hoard finds from the Early Germanic Iron Age. I: K. Kristiansen (red.): Archaeological Formation Processes. København.

Fonnesbech-Sandberg, E., 1991: Guldets funktion i ældre germansk jernalder. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Samfundsorganisation og Regional Variation. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 27.

Forssander, J.E., 1937: Provinzialrömisches und Germanisches. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1937.

Frandsen, Lene B., 2000: Nybro – et vejanlæg fra Kong Godfreds tid. I: Vor skjulte kulturarv. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. April 2000. København.

Frandsen, Lene B. & Jensen, Stig, 1986: Hvor lå Ribe i Vikingetiden? Kuml 1986.

Frandsen, Lene B. & Jensen, S. 1988: Pre-Viking and Early Viking Age Ribe. Excavations at Nicolaigade 8, 1985-86. Journal of Danish Archaeology 6, 1987.

Frederiksen, H.J. & Kolstrup, I.-L., 1993: Troens kunst. Ny dansk kunsthistorie I. Fogtdals Forlag. København.

Fuglsang, Signe Horn, 1986: Ikonographie der skandinavischen Runensteine. I: H. Roth (red.): Zum Problem der Deutung frühmittelalterliche Bildinhalte. Zigmaringen.

Fuglsang, Signe Horn, 1991: The axehead from Mammen and the Mammen style. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Gabriel, I., 1984: Starigard/Oldenburg. Hauptburg der Slawen in Wagrien. Offa Bücher 52. Neumünster.

Gebers, W., 1981: Ostseekeramik auf den dänischen Inseln. I: H. Hinz (red.): Kiel Papers '80 from Fuglsang/Lolland. Copenhagen /Kiel.

Geisslinger, H., 1967: Horte als Geschichtsquelle. Offa Bücher 19. Neumünster.

Gelting, Michael H., 1988: Europæisk feudalisme og dansk 1100-1200-tal. I: P. Enemark et al.: Kongemagt og samfund i Middelalderen. Festskrift til Erik Ulsig. Arusia – Historiske Skrifter 6.

Glob, P.V., 1947: Slots Bjergby Høje. Fra Nationalmuseets Arbejsmark 1947.

Glob, P.V., 1967: Danske oldtidsminder. København.

Glosecki, S.O:, 1989: Shamanism and Old English Poetry. N.Y. & London.

Goffart, W., 1980: Barbarians and Romans. Princeton.

Graham-Cambell, J., 1980: Viking-Artefacts. A select catalogue. London.

Graham-Cambell, J., Hall, R., Jesch, J. & Parsons, D. (red.) 2001: Vikings and the Danelaw. Proceedings of the 13th Viking Congress. Oxford.

Graham-Cambell, J. & Batey, C.E., 1998: Vikings in Scotland. Edinburgh.

Grieg, S., 1929: Vikingetidens Skattefund. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter II. Oslo.

Gräslund, A.-S., 1980: The Burial Customs. A study of the graves at Björkö (= Birka. Untersuchungen und Studien IV, KVHAA. Stockholm).

Gräslund, A.-S., 1991a: Runstenar – om ornamentik och datering. TOR 23,1990-91. Upssala.

Gräslund, A.-S., 1991b : Var Mammen-mannen kristen? I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Gräslund, A.-S., 1992a: Kultkoninuitet – myte eller verklighet? Om arkeologiens möjligheter att belysa problemet. I: B. Nilsson (red.): Kontinuitet i kult och tro från vikingatid till medeltid. Projektet Sveriges kristnande, publikationer 1. Uppsala.

Gräslund, A.-S., 1992b: Runstenar – om ornamentik och datering. TOR 24, 1992. Uppsala.

Gräslund, A.-S., 2001: Ideologi och mentalitet. Om religionsskiftet i Skandinavien från en arkeologisk horisont. Occational Papers in Archaeology 29. Institutionen för Arkeologi och Antik historia, Uppsala Universitet. Uppsala.

Gräslund, A.-S., 2002: Damen med hunden. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Gregor af Tours (Gregorius Turonensis) Gregorii episcopi Turonensis Historiarum Libri Decem. I: R. Buchner (red.): Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, vols. 2 og 3. Berlin 1955-56.

Grieg, S., 1947: Gjermundbufunnet. En Høvdingegrav fra 900-årene fra Ringerike. Norske Oldfunn VIII. Oslo.

Grottesangen. Oversat af Martin Larsen. Den ældre Edda I-II. København 1943-46.

Grøn, O., Hedeager Krag, A. & Bennike, P., 1994: Vikingetidsgravpladser på Langeland. Rudkøbing.

Grøn, O., & Andreasen, F., 1995: Sløjkanalen. Skalk 1995:2.

Grønnegaard, Tim, 2003: Skipæn. Skalk 2003:4.

Grönvold, K. et al. 1995: Ash layers from Iceland in the Greenland GRIP ice core correlated with oceanic and land sediments. Earth and Planetary Science Letters 135.

Gudesen, H.G., 1980: Merovingertiden i Øst-Norge. Kronologi, Kulturmønster og Traditionsforløb. Varia 2. Univeritetets Oldsaksamling. Oslo.

Gurevitj, A., 1979: Feudalismens uppkomst i Västeuropa. Borås.

Gärtner, B., & Ulriksen, J., 2000: Mytens ornament. Skalk 2000:5.

Haarnagel, W., 1983: Das Handwerk im Verband der kaiserzeitlichen Marschen Siedlung Feddersen Wierde. I: H. Jankuhn et al.: Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Teil 2. Göttingen.

Hagberg, U.E. et al. (red.): Ölands järnåldersgravfelt, vol. I ff. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, Kalmar.

Hald, M., 1950: Olddanske Tekstiler. København.

Hald, M., 1980: Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials. A Comparative Study of Costume and Iron Age Textiles. Copenhagen.

Hall, R.A., 1994: Viking Age York. London.

Hamerow, H., 2002: Early Medieval Settlements. The Archaeology of Rural Communities in Northwest Europe 400-900. Oxford.

Hansen, B. Als & Aamand Sørensen, M., 1979: Den usynlige kirke. Buttrup kirkes indre i middelalderen. I: R. Egevang (red.): Strejflys over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg. København.

Hansen, H. Jarl, 1984: Fragmenter af en bronzebeslået pragtvogn fra Dankirke. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1984.

Hansen, H. Jarl, 1989: Jernalderboplads og rigdomscenter. Oversigt over udgravningerne 1965-70. Kuml 1989.

Hansen, H. Jarl, 1991: Dankirke. En myte i dansk arkæologi. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Samfundsorganisation og regional variation. Norden i Romersk jernalder og Folkevandringstid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 27. Århus.

Hansen, K. Møller, 2000a: Næs – ny viden om vikingetidens erhverv. I: Vor skjulte kulturarv. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. April 2000. København.

Hansen, K. Møller, 2000b: Næs – en vikingetidsbebyggelse med hørproduktion. Kuml 2000.

Hansen, Mogens, 1988: Ørbec. Skalk 1988:6.

Hansen, S. Stummann 1996: Aspects of Viking society in Shetland and the Faroe Islands. I: D.J. Waugh (red.): Shetlands Northern L inks. Language and History. Scottish Society for Northern Studies. Edinburgh.

Hansen, T. Egebjerg, 1989: Værktøjsfundet fra Dejbjerg. En vikingetidshåndværkers redskaber. Kuml 1988-89.

Hansen, T. Egebjerg, 1992: Hammerslag. Skalk 1992:3.

Hansen, T. Egebjerg, 1993: Glashus. Skalk 1993:5.

Hansen, T. Egebjerg, 1996:: Et jernalderhus med drikkeglas i Dejbjerg, Vestjylland. Kuml 1993-94.

Hansen, T. Egebjerg, Mikkelsen, D.K. & Hvass, S., 1991: Landsbybebyggelserne i 7. århundrede. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Hansen, U. Lund, 1969: Kvarmløsefundet – en analyse af Söstalastilen og dens forudsætninger. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Hansen, U. Lund, 1971: Danish Grave Finds of the Fourth and Fifth Century A.D. Inventaria Archaeologica 8, set DK 40-44. Bonn.

Hansen, U. Lund, 1974: Kvarmløse-graven. Fra Holbæk Amt 1974.

Hansen, U. Lund, 1975: Guldhåndværk i Nordens Oldtid. I: M. Schou Jørgensen (red.): Guld fra Nordvestsjælland. Holbæk Amts Sparekasse. Holbæk.

Hansen, U. Lund, 1983: Gläser. I: Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 5/3-4.

Hansen, U. Lund, 1988a: Handelscentre i Danmark i romersk og ældre germansk jernalder. Festskrift til Olaf Olsen. København.

Hansen, U. Lund, 1988b: Handelszentern der römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit in Dänemark. I: B. Hårdh et al (red.): Trade and Exchange in Prehistory. Studies in Honour of Berta Stjernquist. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8. Vol. 16. Lund.

Hansen, U. Lund, 1988c: Hovedproblemer i romersk og germansk jernalders kronologi i Skandinavien og på Kontinentet. I: P. Mortensen & B. Rasmussen: Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Århus.

Hansen, V. & Nielsen, H., 1977: Oldtidens veje og vadesteder, belyst ved nye undersøgelser ved Stevns. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1977.

Harding Sørensen, C. & E., 1980: Danmark i vikingetiden. Problemer vedrørende den sociale struktur. Historiske Kilder. København 1978. 3. opl. 1980.

Haseloff, G., 1937: Die Ausgrabungen am Danewerk und ihre Ergebnisse. Offa 2.

Haseloff, G., 1951: Der Tassilokelch. Münchener Beiträge zur Vor- und Frügeschichte 1. München.

Haseloff, G., 1977: Zum Stand der Forschung über den Tassilokelch. I: Von Severin zu Tassilo. Baiernzeit in Oberösterreich. Ausstellungskatalog, Linz nr. 96. Linz.

Haseloff, G., 1981: Die germanische Tierornamentik der Völkerwanderungszeit I-III. Berlin.

Haseloff, G., 1990: Email im frühen Mittelalter: Frühchristliche Kunst von der Spätantike bis zu den Karolingern. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, Sonderband 1. Marburg.

Hatting, T., 1991: The Archaeozoology. I: M. Bencard et al.: Ribe Excavations 1976-76. Vol. 3. Esbjerg 1991.

Hatz, Gert, 1965: Münzfunde aus Haitabu 1962. Offa 21-22.

Hatz, Gert, 1977: Vikingatidens myntimport. KLNM bd. 20.

Hauck, K., 1987: Gudme in der Sicht der Brakteaten-Forschung. Frühmittelalterliche Studien 21.

Hauck, K., 1993: Der bremische Überlieferungen zur Götter-Dreiheit Altuppsalas und die bornholmischen Goldfolien aus Sorte Muld. Frühmittelalterliche Studien 27.

Hägg, I., 1969: Die wikingerzeitliche Frauentracht von Birka. Einige Bemerkungen zur Hemdform. Tor. Uppsala.

Hägg, I., 1971: Mantel och kjortel i vikingatidens dräkt. Fornvännen 1971.

Hägg, I., 1974: Kvinnodrakten i Birka. Uppsala.

Hägg, I., 1983: Birkas orientaliska praktplagg. Fornvännen 78. Stockholm.

Hägg, I., 1984: Die Textilfunde aus dem Hafen von Haitabu, mit Beiträgen von G. Grenander Nyberg und H. Schweppe. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 20. Neumünster.

Hägg, I., 1986: Die Tracht. Birka II:2. KVHAA. Stockholm.

Hägg, I., 1991a: Textilfunde aus der Siedlung und aus den Gräbern von Haitabu. Beschreibung und Gliederung. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu, 29. Neumünster.

Hägg, I., 1991b: Rangsymboliska element i vikingatida gravar. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Heather, P., 1996: The Goths. I: I. Campbell & B. Cunliffe (red.): The Peoples of Europe. Blackwell. 1996.

Hedeager, L., 1988: (Jernalderen). I: C. Bjørn (red.): Det danske landbrugs historie 1. København.

Hedeager, L., 1990: Danmarks jernalder. Mellem stamme og stat. Århus.

Hedeager, L., 1991: Gulddepoterne fra ældre germanertid -forsøg på en tolkning. I: C. Fabech & J. Ringtved (red.): Samfundsorganisation og regional variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 27. Århus-Højbjerg.

Hedeager, L., 1993: The Creation of Germanic Identity. A European Origin Myth. P. Brun, S. van der Leeuw & C. Whittaker (red.): Frontières d'Empire. Nature et signification des frontieres romaines. Mémoires du Musée Prehistoire d'Ile de France 5. Nemours.

Hedeager, L., 1997a: Odins offer. Skygger af en shamanistisk tration i nordisk folkevandringstid. TOR 29.

Hedeager, L., 1997b: Skygger af en anden virkelighed. Studie i oldnordiske og tidligeuropæiske myter. København.

Hedeager, L., 1999: Sacred topography. Depositions of wealth in the cultural landscape. I: A.Gustafsson & H. Karlsson (red.): Glyfer och arkeologska rum – en vänbok till Jarl Nordbladh. Gotare Series A, vol. 3. Göteborg.

Hedeager, L., 2000: Migration Period Europe: The Formation of a Political Mentality. I: F. Theuws & J.L. Nelson: Rituals of Power. From Late Antiquity to the Early Middle Ages. Brill. Leiden, Boston, Köln.

Hedeager, L., 2001: I: M. de Jon & F. Theuws (red.): Places of Power. From Late Antiquity to the Early Middle Ages. Brill, Leiden.

Hedeager, L., 2002: Danernes land. Fra ca. 200 f.Kr. til ca. 700 e.Kr. I: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, red. Olaf Olsen, bd. 2. København.

Hedeager, L., 2004: Dyr og andre mennesker – mennesker og andre dyr. Dyreornamentikkens transcendentale realitet. I: A. Andrén et al. 2004.

Heidinga, H.A., 1987: Medieval Settelment and Economy North of the Lower Rhine. Assen – Maastricht.

Henning, J. & Ruttkay, A., (red.), 1998: Frühmittelalterliche Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Tagung Nitra vom 7. bis. 10. Oktober 1996. Bonn, 1998.

Henriksen, N. Bo (red.), 2002: Metalhåndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. Rapport fra et seminar på Hollufgård den 22. Oktober 2001. Skrifter fra Odense Bys Museer 9.

Herfert, P., 1968: Frühmittelalterliche Bootsfunde in Ralswiek, Kr. Rügen. Ausgrabungen und Funde 13.

Herrmann, H., 1981: Wikinger und Slawen. Zur Frühgeschichte der Ostseevölker. Berlin.

Herrmann, J., 1984: Ralswiek – Seehandelsplatz, Hafen und Kultstätte. Arbeitsstand 1983. Ausgrabungen und Funde 29/3. Berlin.

Herrmann, J. (red.) 1985: Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich der Oder und Neisse vom 6.-12. Jahrhundert. Ein Handbuch. Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR 14. Berlin.

Herrmann, J., 1997: Ralswiek auf Rügen. Die slawischwikingischen Siedlungen und deren Hinterland. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns, bd. 32. Lübstorf.

Herschend, F., 1993: The Origin of the Hall in Southern Scandinavia. Tor 25. Uppsala.

Herschend, F., 1995: Hus på Helgö. Fornvännen 90. Stockholm.

Herschend, F., 1997: Livet i hallen. Uppsala.

Higham, N.J., 1993: The Kingdom of Northumbria AD 350-1100. 1993.

Hildebrand, M., 1985: En kyrka byggd på hednisk grund? Populär Arkeologi 1985,4.

Hill, D., Barrett, D., Maude, K., Warburton, J. & Worthington, M., 1990: Quentovic defined. Antiquity 64, 242. Oxford.

Hines, John, 1984: The Scandinavian Character of Anglian England in the pre-Viking Period. BAR, British Series 124.

Hines, John, 1992: The Scandinavian Character of Anglian England: an update. I: M. Carver (red.): Sutton Hoo, Burial Ground of Kings? London.

Hines, John, 1993: På tvers av Nordsjøen – Britiske perspektiv på Skandinaviens senere jernalder. Universitetets Oldsaksamling Årbok 1991/1992, Oslo 1993.

Hjermind, J., Iversen, M. & Krongaard Kristensen, H. (red.), 1998: Viborg Søndersø 1000-1300. Byarkæologiske undersøgelser 1981 og 1984-85. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXXIV, 1998.

Hodges, R., 1978: Ports of Trade in Early Medieval Europe. Norwegian Archaeological Rewiev 11,2.

Hodges, R., 1979: Trade and urban origins in Dark Age England: an archaeological critique of the evidence. Berichten van de Rijksdienst voer het Outheidkundig Bodenmonderzoek 29.

Hodges, R., 1982: Dark Age Economics. The origins of towns and trade 600-1000. London.

Hodges, R., 1988: Primitive and Peasant Markets. Oxford.

Hodges, R., 1989: The Anglo-Saxon Achievement. Archaeology and the beginnings of English society. Duckworth.

Hodges, R. & Whitehouse, D., 1983: Charlemagne and the Origins of Europe. London.

Hoff, A., 1997: Lov og Landskab. Aarhus Universitetsforlag.

Hoff, A., 1998: Fægård og Lægård. Skalk 1998:1.

Hoffmann, E., 1972: Dänemark und England zur Zeit König Sven Estridsons. I: H. Fuhrmann et al. (red.): Aus Reichgeschichte und Nordischer Geschichte. Kieler Historische Studien 16. Stuttgart.

Holmberg, B., & Skamby Madsen, J., 1998: Da kom en snekke.. Havnepladser fra 1000- og 1100-tallet. Kuml 1997-98.

Holmqvist, W., 1960: The Dancing Gods. Acta Archaeologica 31.

Holmqvist, W. (red.), 1972: Excavations at Helgö IV. Workshop. Part 1. Stockholm.

Holmqvist, W., 1976: Die Ergebnisse der Grabungen auf Helgö (1954-74). Prähistorische Zeitschrift 51.

Holmqvist, W. & Arrhenius, B., 1964: Nordiskt guldsmide under järnåldern. Stockholm.

Holmqvist Olausson, L., 1993: Aspects on Birka. Investigations and Surveys 1976-1989. Theses and Papers in Archaeology B:3. Stockholm.

Hougen, E.K., 1993: Kaupang-funnene II B. Bosetningsområdets keramik. Norske Oldfunn XIV. Universitetets Oldsaksamling. Oslo.

Hughes, M.K. & Diaz, H.F., 1995: Was there a „Medieval Warm Period“, and if so, where end when? Climatic Change 26(2-3).

Humbla, P. & Thomasson, H., 1934: Äskekärrsbåten. Göteborg.

Hussey, J.M., 1962: Byzans. Historie og kultur. København.

Hübener, W., 1989: Die Langsaxe der späten Merowingerzeit. Acta Praehistorica et Archaeologica 21.

Hvass, S., 1979: Jernalderlandsbyerne ved Vorbasse. Nationalmuseets Arbejdsmark 1979.

Hvass, S., 1981: Vorbasse. The Viking-age Settlement at Vorbasse, Central Jutland. Acta Archaeologica 50, 1979.

Hvass, S., 1983: Vorbasse. The Development of a Settlement through the First Millennium A.D. Journal of Danish Archaeology 2. Odense.

Hvass, S., 1984: Wikingerzeitliche Siedlungen in Vorbasse. Offa 41. Neumünster.

Hvass, S., 1986: Vorbasse – Eine Dorfsiedlung während des 1. Jahrtausends n.Chr. in Mitteljütland, Dänemark. Von der Eisenzeit zum Mittelalter. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 67. Frankfut a.M.

Hvass, S., 1988: Jernalderens bebyggelse. I: P. Mortensen & B. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens stammesamfund. Århus.

Hvass, S., Madsen, O. & Kaldahl Mikkelsen, D., 1991: Den ældste gård. I: O. Schiørring (red.): Tamdrup – Kirke og gård. Horsens.

Højrup, T., 1995a: Omkring Livsformsanalysens Udvikling. København.

Højrup, T., 1995b: Staat, Kultur, Gesellschaft. Über die Entwicklung der Lebensformanalyse. København.

Hørby, K., 2002: Velstands krise og tusind baghold. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 5. Revideret af Rikke Agnete Olsen. København.

Hårdh, B., 1976: Wikingerzeitliche Depotfunde aus Süd-Schweden. Lund.

Hårdh, B., 1996: Silver in the Viking Age. A Regional-Economic Study. Stockholm.

Hårdh, B., 2002: Uppåkra – Himlingøje – Hørup – centralitet i romersk jernalder. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Ilkjær, J., 1990: Illerup Ådal: Die Lanzen und Speere. Textband. Jutland Archaeological Society Publications XXV:1. Århus.

Ilkjær, J., 2000: Illerup Ådal – et arkæologisk tryllespejl. Jysk Arkæologisk Selskab. Århus.

Ilkjær, J., 2001: Centres of Power in Scandinavia before the Medieval Kingdoms. I: L. Larsson & B. Hårdh: Kingdoms and Regionality. Transactions from the 49th Sachsensymposium 1998 in Uppsala. Stockholm.

Ilkjær, J., 2003: Danske krigsbytteofringer. I: Sejrens triumf. Norden i skyggen afdet romerske imperium. Udstillingskatalog. Nationalmuseet 2003.

Ingold, T., 1994: Introduction. I: T. Ingold (red.): What is an Animal? One World Archaeology vol. 1. London.

Ingold, T., 2000: The Perception of the Environment. London & New York.

Ingstad, H., 1969: Westward to Vinland: The Discovery of Pre-Columbian Norse House-sites in North America. New York.

Ingvorsen, L., 1988: Myten om dronning Thyra. Wormianum. Århus.

Isakson, S., 1997: Arkeologiska boplatsundersökningar vid Vendel kyrka 1996. SIV. Svealand i Vendel- och Vikingatid. Rapport från utgrävningarne i Vendel. Uppsala.

Iversen, M., 1991a: Genudgravningen af Bjerringhøj 1986. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Iversen, M., 1991b: Brøndene i Mammen. PS 1.

Iversen, M. & Vellev, J., 1986: Kammergravens alder. Skalk 1986:6.

Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter. Århus.

Iversen, M. & Näsman, U., 1991: Mammengravens indhold. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Iversen, M. & Nielsen, B.H., 1995: Brandstrup III. Axe and Taper from two Viking Age Chamber Graves. Journal of Danish Archaeology 11, 1992-93.

Iversen, M. & Nielsen, B.H., 1996: Brandstrup III. Grave fra yngre romersk jernalder. Kuml 1993-94.

Jacobsen, J.A., 2000: Asgot med det røde skjold. Vor skjulte kulturarv. Arkæologien under overfladen. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. April 2000. København/Højbjerg.

Jacobsen, J.A., & Thrane, H., 1994: Vikinger under motorvejen ved Langeskov. 5000 år under motorvejen. København.

Jacobsen, L., 1929: Svenskevældets Fald. København.

Jacobsen, L. & Moltke, E., 1942: Danmarks Runeindskrifter I-II. København.

James, E., 1982: The Origins of France. From Clovis to Capetians 500-1000. London.

Jankuhn, H., 1937: Die Wehranlagen der Wikingerzeit zwischen Schlei und Treene.

Jankuhn, H., 1986: Haitabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit. 8. Auflage. Neumünster.

Jansson, I., 1985: Ovala spännbucklor. En studie av vikingatida standardsmycken med utgångspunkt från Björkö-fynden. Aun 7. Uppsala.

Jansson, I., 1988: Wikingerzeitlicher orientalischer Import in Skandinavien.BRGK 69. Mainz.

Jansson, I., 1991: År 970/971 och vikingatidens kronologi. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Jensen, Anna-Elisabeth: Lokale vikinger. Skalk 1991:6.

Jensen, A.-E. & Willemoes, S., 1981: Foulum – en boplads fra ældre germansk jernalder. MIV, Museerne i Viborg Amt 11.

Jensen, C. Kjeld, 1999: Tordengudens tegn. Skalk 1999:2.

Jensen, C., Selch, 2002: Nordens korstog. Skalk 2002:4.

Jensen, Jørgen, 1979: Oldtidens samfund. Tiden indtil år 800. Dansk Socialhistorie, bd. 1. København.

Jensen, Jørgen, 1992: Thomsens Museum. Historien om Nationalmuseet. København.

Jensen, Jørgen Steen (red.) 1995: Tusindtallets Danske Mønter fra Den kongelige Mønt- og Medaillesamling. Nationalmuseet, København.

Jensen, Niels M., 1989a: Nonnebakkeanlægget i Odense. En ny brik til udforskningen. Kuml 1988-89.

Jensen, Niels M. & Sørensen, J., 1989b: En ny brik til udforskningen af Nonnebakke-anlægget i Odense. Fynske Minder 1989.

Jensen, Stig, 1978: Overgangen fra romersk til germansk jernalder. Hikuin 4. Århus.

Jensen, Stig, 1985: Et grubehus fra Darum. Bidrag til keramikudviklingen gennem 6.årh. e.Kr. Kuml 1985.

Jensen, Stig, 1987a: Overgangshuset. Skalk 1987:6.

Jensen, Stig, 1987b: Hvidings vikinger. Skalk 1987:1.

Jensen, Stig, 1987c: Gårde fra vikingetiden ved Gl. Hviding og Vilslev. Mark og Montre 1986-87.

Jensen, Stig, 1991a: Ribes Vikinger. Den antikvariske Samling. Ribe.

Jensen, Stig, 1991b: Ribe og Rom. Skalk 1991:5.

Jensen, Stig, 1991c: Dankirke-Ribe. Fra handelsgård til handelsplads. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Jensen, Stig, 1993: Bydannelser. I: S. Hvass & B. Storgaard (red.): Da klinger i muld. København/Højbjerg.

Jensen, Stig (red.): Marsk, land og bebyggelse. Ribeegnen gennem 10.000 år. 1-2. Århus.

Jensen, Stig & Kaul, F., 1990: Som hånd i handske. Skalk 1990:6.

Jeppesen, J., 1986: De dødes huse. Skalk 1986:3.

Jeppesen, J., 1999: Hesselbjerg. Skalk 1999:6.

Jeppesen, J., 2004: Lisbjerg-gården. Skalk 2004:2.

Jeppesen, J. & Madsen, H.J., 1989: Skeigården. Skalk 1989:5.

Jeppesen, J. & Madsen, H.J., 1991: Storgård og kirke i Lisbjerg. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Jeppesen, J. & Madsen, H.J., 1996: Trækirke og stormandshal i Lisbjerg. Kuml 1995-96.

Jeppesen, J. & Schmidt, H., 1994: Rekonstruktion af stavkirken fra Hørning. Kuml 1993-94.

Jesch, J., 1991: Women in the Viking Age. 1991.

Johannessen, K., 2001: Naboskab. Skalk 2001:5.

Johansen, Arne B., 1979: Nordisk dyrestil – bakgrunn og opphav. Arkeologisk Museum i Stavanger. Skrifter 3.

Johansen, E.& Liestøl, A., 1983: Kong Haralds „mishandlede“ Jellingsten. Kuml 1982-83.

Johansen, E. & Trolle, A. Lerche, 1994: Lindholm Høje. Gravplads og landsby. Alborg Historiske Museum.

Johansen, J., 1985: Studies in the vegetational history of the Faroe and Shetland Islands. Annales Societas Scientiarum Færoensis. Supplementum 11. Torshavn.

Jones, G., 1968: A History of the Vikings. London.

Jäger, K.-D., 1966: Die pflanzlichen Grossreste aus der Burgwallgrabung Tornow, Kr. Calau. I: J. Hermann: Tornow und Vorberg. Ein Beitrag zur Frühgeschcihte der Lausitz. Berlin.

Jöns, H., 1998: Gross Strömkendorf – en handelsplads ved Wismar – et eksempel på urbaniseringens tidlige fase i det vestslaviske område. I: Syttende tværfaglige Vikingesymposium, udg. D. Meier. Højbjerg.

Jöns, H. et al., 1997: Ausgrabungen auf dem frühgeschichtlichen Seehandelsplatz von Gross Strömkendorf, Kr. Nordwestmecklenburg. Germania 75.

Jørgensen, Anne Nørgård, 1989: Elmelunde – en våbengrav fra yngre jernalder på Møn. I: Simblegård – Trelleborg. L. Jørgensen (red.): Danske gravfund fra førromersk jernalder til vikingetid. Arkæologiske skrifter 3. København.

Jørgensen, Anne Nørgård, 1991a: Kobbeågravpladsen – en yngre jernaldergravplads fra det nordbornholmske kystområde. Aarbøger for nordisk oldkyndighed og Historie 1991.

Jørgensen, Anne Nørgård, 1991b: Kobbeå 1 – ein reich ausgestattetes Grab der jüngeren germanischen Eisenzeit auf Bornholm. Studien zur Sachsenforschung 7.

Jørgensen, Anne Nørgård, 1992a: Weapon sets in Gotlandic graves from 530-800 AD. A Chronological Analysis. I: L. Jørgensen: Chronological Studies of Anglo-Saxon England, Lombard Italy and Vendel Period Sweden. Arkæologiske skrifter 5. København.

Jørgensen, Anne Nørgård, 1992b: Regional Studies of the Weapon Burial Practice in Scandinavia, 530-800 AD. I: Medieval Europe, Pre-printed Papers, vol. 4. York.

Jørgensen, Anne Nørgård 1995: Nye undersøgelser af Kanhavekanalen på Samsø. Marinarkæologisk Nyhedsbrev 5. Roskilde.

Jørgensen, Anne Nørgård, 1996: Kriger og hird i germansk jernalder. Nationalmuseets Arbejdsmark. København.

Jørgensen, Anne Nørgård, 1997a: Scandinavian Military Equipment and the Weapon Burial Rite, AD 530-800. I: C.K. Jensen & K. H. Nielsen: Burial and Society. The Chronological and Social Analysis of Archaeological Burial Data. Aarhus University Press.

Jørgensen, Anne Nørgård, 1997b: Introduction. I: A. Nørgård Jørgensen & B. Clausen: Publications of the National Musuem. Studies in Archaeology & History 2. København.

Jørgensen, Anne Nørgård, 1999: Waffen und Gräber. Nordiske Fortidsminder. København.

Jørgensen, Anne Nørgård, 2002a: Voldsted, spærringer og opland i Jungshoved-området på Sydøstsjælland. Yngre romertid til renæssance. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Jørgensen, Anne Nørgård, 2002b: Naval Bases in Southern Scandinavia from the 7th to the 12th Century. I: A. Nørgård Jørgensen et al.: Maritime Warfare in Northern Europe. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History 6. Copenhagen.

Jørgensen, Bent, 1994: Stednavneordbog. København.

Jørgensen, Ellen, 1908: Fremmed Indflydelse under den danske Kirkes tidligste Udvikling. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter 7. Række, Historisk og Filosofisk Afd. 1,2. København.

Jørgensen, E. & Petersen, P. Vang, 2003: Nydam mose – nye fund og iagttagelser. I: Sejrens triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium. Udstillingskatalog. Nationalmuseet 2003.

Jørgensen, L., 1987: En bornholmerpige fra 700-årene: familiegravlæggelser i 1000 år. Nationalmuseets Arbejdsmark 1987.

Jørgensen, L., 1990a: Bækkegård and Glasergård. Two cemeteries from the Late Iron Age on Bornholm. København.

Jørgensen, L., 1990b: Kongeriget i Østersøen. Skalk 1990:4.

Jørgensen, L., 1991a: Schatzfunde und Agrarproduktion -Zentrumsbildung auf Bornholm im 5.-6. Jh. n. Chr. Studien zur Sachsenforschung 7. Hildesheim.

Jørgensen, L., 1991b: Våbengrave og krigeraristokrati. Etableringen af en centralmagt på Bornholm i 6.-8. århundrede. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Jørgensen, L., 1994: The Find Material from the Settlement of Gudme II – Composition and Interpretation. I: P.O. Nielsen et al: The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Arkæologiske Studier X. København.

Jørgensen, L., 1995: Stormandssæder og skattefund i 3.-12. århundrede. Fortid og Nutid 1995:2.

Jørgensen, L., 1998: En storgård fra Vikingetid ved Tissø, Sjælland – en foreløbig præsentation. I: L. Larsson & B. Hårdh (red.): Centrala platser, Centrala frågor. Samhållsstrukturen under jarnåldern. Acta Archaeologica Lundensia 8:28.

Jørgensen, L., 2000a: Stormand og gode ved Tissø. I: Vor skjulte kulturarv. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. April 2000. København.

Jørgensen, L., 2000b: En gravplads med udsigt. I: Vor skjulte kulturarv. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. April 2000. København.

Jørgensen, L., 2002: Kongsgård – kultsted – marked. Overvejelser omkring Tissøkompleksets struktur og funktion. I: K. Jennbert, A. Andrén & C. Raudvere (red.): Plats och praxis. Studier av nordisk forkristen ritual. Lund.

Jørgensen, L. & Østergaard Sørensen, P., 1995: Den gådefulde sø. Skalk 1995:6.

Jørgensen, L. & Pedersen, L., 1996: Vikinger ved Tissø. Nationalmuseets Arbejdsmark. Jørgensen, L. & Nørgård Jørgensen, A., 1997: Nørre Sandegård Vest. A Cemetery from the 6th8th Centuries on Bornholm. Nordiske Fortidsminder, Serie B, vol 14. København.

Jørgensen, L. & Vang Petersen, P. 1998: Guld, Magt og Tro. Danske guldskatte fra oldtid og middelalder. Nationalmuseet. København.

Jørgensen, L. Bender, 1983: Textilerne fra Nørre Vosborg. Kuml 1982-83.

Jørgensen, L. Bender, 1986: Forhistoriske textiler i Skandinavien. Nordiske Fortidsminder Serie B, nr. 9. København.

Jørgensen, L. Bender, 1987: A Survey of North European Textiles. Studien zur Sachsenforschung 6. Hildesheim.

Jørgensen, L. Bender 1991a: European Textiles in Later Prehistory and Early History. Journal of Danish Archaeology 8, 1989 (1991). Odense.

Jørgensen, L. Bender, 1991b: The Textiles of the Saxons, Anglo-Saxons and Franks. Studien zur Sachsenforschung 7. Hildesheim.

Jørgensen, L. Bender, 1991c: The Textiles and Textile Implements. I: M. Bencard et al.: Ribe Excavations 1970-76. Vol. 3. Esbjerg 1991.

Jørgensen, L. Bender, 1992: North European Textiles until AD 1000. Århus.

Jørgensen, Mogens Schou, 1981: Vikingernes spor i det danske landskab. København.

Jørgensen, Mogens Schou, 1988: Vej, vejstrøg og vejspærring. Jernalderens landfærdsel. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen: Fra stamme til stat i Danmark 1. Jernalderens stammesamfund. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter. Åthus.

Jørgensen, Mogens Schou, 1993: Land transport. I:. I: S. Hvass & B. Storgård: Da klinger i muld..25 års arkæologi i Danmark. København.

Jørgensen, Mogens Schou, 1998: Den berømte bro. Skalk 1998:5.

Jørgensen, Mogen Schou & Poulen, P., 1979: Arkæologiske udgravninger omkring en vejforlægning ved Halleby Å. Antikvariske Studier 3.

Karg, Sabine, 2003: Friggas hellige plante – hør i offerkar fra jernaldern. Nyt fra Nationalmuseet nr. 100, 2003.

Karlsson, L., 1983: Nordisk form. Om djurornamentik. The Museum of National Antiquities, Stockholm, studies 3. Stockholm.

Kaul, F., 1985: Fægyde. Skalk 1985/5.

Kaul, F., 1990: Brudsølv. Skalk 1990:3.

Kazanski, M., 1991: Les Goths (Ier-VII siècles ap. J.-C.). Collection des Hesperides. Paris. 1991.

Kelly, S. 1992: Trading priviliges from eight-century England.

Early Medieval Europa, vol. 1, No. 1, 1992.

Kempke, T., 1991: Starigard/Oldenburg. Hauptburg der Slawen in Wag. Die Waffen des 8.-13. Jahrhunderts. Offa-Bücher 73. Neumünster.

Kempke, T., 1999: Slawische Burgen des 7.-10. Jahrhunderts. I: Deutsche Burgenvereinigung (udg.). Burgen in Mitteleuropa. Ein Handbuch 1-2. Stuttgart.

Keynes, S. 1997: The Vikings in England, c. 790-1016. The Oxford Illustrated History of the Vikings (P. Sawyer red.). Oxford.

Kirpitjnikov, A.N., 1988: Det gamle Ladoga. Skalk 1988:3.

Kjersgaard, E., 1980: Besættelsen 1940-45. Lysene slukkes. Politikens Forlag.

Kjær, Hans, 1903: Et nyt fund fra Nydam Mose. Nordiske Fortidsminder I, 1890-1903.

Kleiminger, H.U., 1993: Gravformer og gravskik i vikingetidens Danmark. LAG 4, Moesgård.

Klindt-Jensen, O., 1951: Freds- og krigstid i Bornholms jernaler. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1951.

Klindt-Jensen, O., 1957: Bornholm i Folkevandringstiden. Nationalmuseet.

Klæsøe, I. Skibsted, 2002: Kar og bæger – to usædvanlige genstande med Jellingstil. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Knudsen, Svend-Aage, 1988: Omstridt runesten. Skalk 1988:2.

Knudsen, Svend-Aage, 2000: Malt-runestenen. I: Vor skjulte kulturarv. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. April 2000. København.

Koch, E., 2000: Vingede husdyr. Skalk 2000:3.

Koch, E., 2003: Plantemad. Skalk 2003:2.

Kolstrup, I.-L., 1995: Magi og kunst. Skippershoved.

Kornerup, J., 1875: Kongehøjene i Jellinge og deres Undersøgelse efter Kong Frederik VII's Befaling i 1861. Kjøbenhavn.

Krabbe, P. & Krabbe, K., 1995: Vest for Valhal. Skalk 1995:6.

Krag, A. Hedeager, 1989: Frankisk-Byzantinsk dragtindflydelse. Tre jyske gravfund fra det 10.årh. Kuml 1988-89.

Krag, A. Hedeager, 1994: Smykkefundet fra Lerchenborg. Østlige forbindelser i vikingetid. Kuml 1993-94.

Krag, A. Hedeager, 1999a: Silkevejen. Skalk 1999:6.

Krag, A. Hedeager 1999b: Fränkisch-Byzantinische Trachteinflüsse in drei dänischen Grabfunden des 10. Jahrhunderts. Archäologisches Korespondenzblatt 29.

Krag, A. Hedeager 2003: Herskersymboler i dragten fra Danmarks yngre jernalder og vikingetid. I: A. Hedeager Krag (red.): Dragt og magt. Museum Tusculanum. København.

Krag, A. Hedeager (red.), 2003: Dragt og magt. Museum Tusculanum og Københavns Universitet.

Kramer, W., 1984: Die Datierung der Felssteinmauer. Archaölogisches Korrespondenzblatt 14.

Kristensen, H. Krongaard, 1989: Spor efter guldsmede fra vikingetiden i Viborg. Kuml 1988-89.

Kristensen, Inge Kjær & Bennike, Pia, 2001: Kumle høje. Skalk 2001:3.

Kristoffersen, S., 1995: Transformation in Migration Period animal art. Norwegian Archaeological Review 28.

Kristoffersen, S., 2000: Expressive objects. I: D. Olausson & H. Vandkilde (red.): Form-Function-Context. Stockholm.

Krogh, Knud J.: Erik den Rødes Grønland. Nationalmuseet, København 1982.

Krogh, Knud J., 1983: The Royal Viking-Age Monuments at Jelling in the Light of Recent Archeological Excavations. Acta Archaeologica 53, 1982.

Krogh, Knud J., 1993: Gåden om Kong Gorms grav. Historien om Nordhøjen i Jelling. Vikingekongernes Monumenter i Jelling I. Herning.

Krogh, Knud J. & Voss, O., 1961: Fra hedenskab til kristendom i Hørning. Nationalmuseets Arbejdsmark 1961.

Krogh, Knud J. & Olsen, O., 1993: Fra hedenskab til kristendom. I: S. Hvass & B. Storgård: Da klinger i muld..25 års arkæologi i Danmark. København.

Kromann, A., 1976: Stengadegravpladsens mønter. I: J. Skaarup: Stengade 2. En langelandsk gravplads med grave fra romersk jernalder og vikingetid. Rudkøbing.

Kromann, A., 1987: Die Römischen Münzen von Gudme. Frühmittelalterliche Studien 21. Berlin.

Kromann, A., 1988: Finds of Iberian Islamic coins in the Northern lands. Problems of medieval coinage in the Iberian area. Santarem.

Kromann, A., 1993: Gudme and Lundeborg – The Coins. I: P.O: Nielsen, K. Randsboerg & H. Thrane: The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Arkæologiske Studier Vol. X. København.

Kromann, A. & Vang Petersen, P., 1985: Romerske mønter, skattefund og jernalderhuse fra et rigdomscenter på Sydøstfyn. Nationalmuseets Arbejdsmark 1985.

Kromann, A., Nielsen, P.O., Randsborg, K. & Petersen, P.V., 1991: Gudme og Lundeborg – et fynsk rigdomscenter i jernalderen. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Körber-Grohne, U., 1994: Die Nutzpflanzen in Deutschland. Kulturgeschichte und Biologie. Stuttgart.

Laing, J., 2000: Warriors of the Dark Ages. Sutton Publishing Ltd. Phoenix Mill.

Lamm, J.P. & Axboe, M., 1989: Neues zu Brakteaten und Anhängern in Schweden. Frühmittelalterliche Studien 23.

Lamm, J.P., Hydman, H. & Axboe, M., 1999: „Århundredets brakteat“ – kring fyndet av en unik tionde brakteat från Söderby i Danmarks socken, Uppland. Fornvännen 94.

Lampe, J. Kongsted, 1993: Hedningerne en vederstyggelighed. Skalk 1993:2.

Lange, Johan, 1983: Danmarks bod (TanmarkaR bøt). Et nyt tolkningsforsøg. Kuml 1982-83.

Larsen, A.-C., 1994: Kongehallen fra Lejre – et rekonstruktionsprojekt. Teknisk Rapport nr. 1. Historisk Arkæologisk Forsøgscenter. Lejre.

Larsen, A.-C., 2000: Hal og Højsæde i Vikingetid – Et forslag til rekonstruktion af kongehallens arkitektur og indretning. Teknisk Rapport nr. 5. Historisk Arkæologisk Forsøgscenter. Lejre.

Larsen, A.-C. (red.), 2001: The Vikings in Ireland. Roskilde.

Larsen, E. Benner, 1983: Værktøjsspor/på sporet af værktøj. Identifikation og dokumentation af værktøjsspor – belyst ved punselornamenterede genstande fra Sejlflod. Kuml 1982-83.

Larsson, Lars, 1981: Vikingatida vognskorgsgravar. Ale 1981:4.

Larsson, Lars, 2000: Skånske skatte. Skalk 2000:6.

Larsson, Lars, 2004: Det gådefulde hus. Skalk 2004:1.

Larsson, Lars & Arrhenius, Birgit 1994: Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern. Lund.

Larsson, L. & Hårdh, B., 1997: Uppåkra – ett hövdinga- eller kungasäte. Fornvännen 92, 1997.

Larsson, M.G., 1984: Nyfunna runor i Hagia Sofia. Fornvännen 84, 1984.

Last, Martin, 1978; Die Sachsenkriege Karl des Grossen. I: C. Ahrens (red.): Sachsen und Angelsachsen. Hamburg.

Lauring, Palle: Danelagen. Danmark i England. København 1957.

Lauring, Palle: De byggede riget. København.

Lavrsen, J., 1960: Brandstrup. Kuml 1960.

Lavrsen, J., 1971: Brandstrup. Nye billeder af et gammelt fund. Kuml 1970.

Lawson, M.K., 1993: Cnut. The Danes in England in the early eleventh century. London & New York.

Lerche, G., 1981: Additional comments on the Lindholm Høje Field. Tools & Tillage IV:2.

Leth-Larsen, B., 1991: Mammenlyset. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Lidén, H.-E., 1969: From pagan sanctuary to Christian church. The excavation of Mære church in Trøndelag. Norwegian Archaeological Review 1966,2.

Liebgott, N.-K., 1979: Telt, hytte, bod. Strejflys over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg. Nationalmuseet.

Liepe, L., 1984: Sigurdssagan i bild. Fornvännen 84, 1984.

Lindeblad, K. & Nielsen, A.-L., 1997: Centralplatser i Norrköpingsbygden-förändringar i tid och rum 200-1200 e.Kr. I: J. Callmer & E. Rosengren (red.): „Gick Grendel att söka det höga huset.“ Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Halmstad.

Linder Welin, U.S., 1956: Arabiska mynt. Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder I.

Lindqvist, S., 1926: Vendelkulturens ålder och ursprung. Stockholm.

Lindqvist, S., 1936: Uppsala högar och Ottarshögen. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm.

Lindqvist, S., 1941-42: Gotlands Bildsteine 1-2. Stockholm.

Lindqvist, T., 1997: Den politiska kulturen i Östersjöområdet under yngre järnålder och vikingatid.. I: J.Callmer & E.Rosengren (red.): „Gick Grendel att söka det höga huset.“ Arkologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Halmstad.

Liversage, D., 1977: Landbrugsrevolutionen i det 1. årtusinde e.Kr. I: H. Thrane (red.): Kontinuitet og bebyggelse. Skrifter fra Institut for historie og samfundsvidenskab nr. 22. Odense.

Logan, F. Donald, 1991: The Vikings in History. Routledge, London & New York.

Lund, N., 1982: Svenskevældet i Hedeby. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1980.

Lund, N., 1991: „Denemearc“, „Tanmarkar But“ and „Tanmaurk Ala“. I: People and Places in Northern Europa 500-1600. Essays in Honour of Peter Hayes Sawyer. The Boydell Press.

Lund, N., 1993: de hærger og de brænder. Danmark og England i Vikingetiden. København.

Lund, N., 1996: Lid, Leding og Landeværn. Hær og samfund i Danmark i ældre middelalder. Vikingeskibshallen. Roskilde.

Lund, N., 1997: The Danish Empire and the End of the Viking Age. I: P. Sawyer (red.): The Oxford Illustrated History of the Vikings. Oxford.

Lund, N. et al. 1983: Ottar og Wulfstan – to rejsebeskrivelser fra vikingetiden. Vikingeskibshallen i Roskilde.

Lund, N., & Hørby, K., 1980: Samfundet i vikingetid og middelalder 800-1000. Dansk socialhistorie bd. 2. København.

Lundqvist, L., 1995: Gubber og granater. Skalk 1995:1.

Lundqvist, L., 1996: Slöingeprojektet 1994 och 1995 – stolpasr, guldgubbar och bebyggelse. Fornvännen 91.

Lundqvist, L., 1997: Sköinge om ett pågående projekt.. I: J. Callmer & E. Rosengren: „Gick Grendel att söka det höga huset.“. Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Halmstad.

Lundqvist, L., Rosengren, E. & Callmer, J. 1993: En fyndplats med guldgubbar vid Slöinge, Halland. Fornvännen 88, 1993.

Lundström, A. (red.), 1988: Thirteen studies in Helgö. The Museum of National Antiquities. Studies 7. Stockholm.

Lukman, N.C., 1943: Skjoldunge og Skiflinge. Classica et Mediaevalia Dissertationes. København.

Lønborg, B., 1992: Fremstillingen af vikingetidens skålformede spænder. Kuml 1991-92.

Lønborg, B., 1994: Mærkevare. Skalk 1994:3.

Lønborg, B., 1999: Vikingetidens kvindedragter. Kuml 1999.

Mackeprang, M.B., 1935: Menschendarstellungen aus der Eisenzeit Dänemarks. Acta Archaeologica 6. 1935.

Mackeprang, M.B., 1938: En senromersk Kejserstatuette fundet for 200 Aar siden i Jylland. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1938.

Mackeprang, M.B., 1943: Om de saakaldte “Guldgubber“. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1943.

Mackeprang, M.B., 1945: Nyfundne Guldringe fra Jernalderen. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1945.

Mackeprang, M.B., 1952: De nordiske Guldbrakteater. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 2. Århus.

Madsen, C., & Thrane, H., 1985: Skibsjubilæum. Skalk 1985:1.

Madsen, H. Brinch & Hougaard, C., 1999: Vikingekunst og tredimensionale lædermasker. By, marsk og geest 11. Ribe.

Madsen, H.J., 1991: Vikingetidens keramik som historisk kilde. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Madsen, H.J. & Vegger, P., 1990: Karby på Mors. En landsby fra vikingetiden. Kuml 1990.

Madsen, H. Brinch, 1983: Nørre Vosborg. En kvindegrav fra ældre vikingetid. Kuml 1982-83.

Madsen, H. Brinch, 1984: Metal-casting. I: M. Bencard et al.: Ribe Excavations 1970-76. Vol. 2. Esbjerg 1984.

Madsen, J. Skamby, 1984a: Et skibsværft fra sen vikingetid/tidlig middelalder ved Fribrødreå på Falster. Hikuin 10.

Madsen, J. Skamby, 1984b: Snekkeværft. Skalk 1984:2.

Madsen, J. Skamby, 1995: Leding. Skalk 1995:4.

Madsen, J. Skamby & Müller, M., 1986: Musik til arbejdet. Skalk 1986:1.

Madsen, Orla, 1988: Germanertidens grave. Skalk 1988:3.

Madsen, Orla, 1992: Søndervang ved Bjerre. En østjysk gravplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid. Kuml 1992-93.

Madsen, P.C., 1999: Ribe between West and East. Publications of the National Museum. Studies in Archaeology & History 4.

Magnus, B. & B. Myhre, 1986: Norges Historie 1. Forhistorien. Oslo.

Mahler, D.L.D., 1991: Argisbrekka: New evidence of shielings in the Faroe Islands. Acta Archaeologica 61.

Malmer, B., 1966: Nordiska mynt före år 1000. Acta Archaeologica Lundensia. Lund.

Malmer, B., 1991: Om vikingatidens betalningsmedel. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Malmer, B., 1993: Är Ribe Danmarks äldsta myntort? Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1993,1.

Malmer, M.P., 1963: Metodproblem inom järnålderns konsthistoria. Lund.

Malmros, C., 1987: Vikingernes brug af træ – Grimstrupgraven. Nationalmuseets Arbejdsmark 1987.

Malmros, C., 1989: Jernaldergrave under mikroskop: bestemmelse af organiske materialer fra Præstestien og Sejlflod. Nationalmuseet Arbejdsmark 1989.

Malmros, R., 1986: Leding og skjaldekvad. Det elvte århundredes nordiske krigsflåder, deres teknologi og organisation og deres placering i samfundet, belyst gennem den samtidige fyrstedigtning. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1985.

Mannering, U., 1997: The textiles from Nørre Sandegård Vest. I: Jørgensen & Nørgård Jørgensen 1997.

Mannering, U., 1999: Sidste skrig. Skalk 1999/4.

Marxen, I., & Moltke, E., 1978: Jellingmanden. Danmarks ældste figurmaleri. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Matthiesen, H., 1942: Det gamle Land. Billede fra Tiden før Udskiftningen. København.

Matthiesen, H., 1944: Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Danevirke. København.

McNicol, J., 1997: Plasseringen av de første kirkene i Norge i forhold til de hedenske kultstederne. En historiografisk studie omfattende tiden efter 1830. Oslo.

Menghin, W., 1983: Das Schwert im frühen Mittelalter. Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseum 1. Stuttgart.

Metcalf, D.M., 1985: Danmarks ældste mønter. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1985,1.

Metcalf, D.M., 1986: Nyt om sceattas af typen Wodan/Monster. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1986,6.

Michaelsen, K. Kjer & Robinson, D., 1990: Mønsterlandbrug. Skalk 1990:4.

Michaelsen, K. Kjer & Thomsen, P.O., 1991: Broholmskatten. Historien om et guldfund. Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1991.

Michaelsen, K. Kjer & Thomsen, P.O., 1993: Fynsk guldalder. Skalk 1993:6.

Milthers, Gunnar, 1997: De forsvundne guldhornsafstøbninger. Piranesi 9, 1997, s. 105-115.

Mikkelsen, D.K., 1989: Mørup, et enkeltliggende gårdsanlæg fra germansk jernalder. Bebyggelse og keramik fra 4.-9. århundrede. Seminar på Esbjerg Museum 19.-20. marts 1987. Esbjerg 1989.

Mikkelsen, D.K., 1999: Single Farm or Village? Reflections on the settlement structure of the Iron Age and the Viking Period. I: C. Fabech & J. Ringtved: Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Aarhus, Danmark, May 4-7 1998. Jutland Archaeological Society.

Mikkelsen, H. & Smidt-Jensen, J., 1995: En smuk lille by. Skalk 1995:5.

Mikkelsen, P.H. & Nørbach, L.C., 2003: Drengsted. Bebyggelse, jernproduktion og agerbrug i yngre romersk og ældre germansk jernalder. Jysk Arkæologisk Selskab. Århus.

Moltke, E., 1955: Guldhornene. En anmeldelse og et bidrag. Fortid og Nutid 19, 1955.

Moltke, E., 1976: Runerne i Danmark og deres oprindelse. København.

Morris, J., 1975: The Age of Arthur, rev. udg. London.

Mortensen, P. & Rasmussen, Birgit M. (red.), 1988: Fra stamme til stat i Danmark 1. Jernalderens samfund. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 22. Højbjerg.

Morton, A., 1994: Excavations at Hamwic, vol. I.

Muhl, A. 1991: Der Bamberger und der Camminer Schrein. Zwei im Mammenstil verzierte Prunkkästchen der Wikingerzeit. Offa 47. 1990.

Mühle, E., 1991: Die städtischen Handelszentern der nordwestlichen Rus'. I: Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 32. Stuttgart.

Munksgaard, E., 1953: Collared Gold Necklets and Armlets. A Remarkable Danish Fifth Century Group. Acta Archaeologica 24, 1953.

Munksgaard, E., 1956: Late-Antique Scrap Finds Found in Denmark. The Hardenberg, Høstentorp and Simmersted Hoards. Acta Archaeologica 26, 1956.

Munksgaard, E., 1965: Nye fund af guldbrakteater. Nationalmuseets Arbejdsmark 1963-65.

Munksgaard, E., 1966: Guldfundet fra Kitnæs strand ved Jægerspris: et skattefund fra germansk jernalder. Nationalmuseets Arbejdsmark 1966.

Munksgaard, E., 1974: Oldtidsdragter. København.

Munksgaard, E., 1984: A Viking Age Smith, his Tools and his Stock-in-Trade. Offa 41.

Munksgaard, E., 1988: Kongens klæ'r. Skalk 1988:3.

Munksgaard, E., 1991: Kopien af dragten fra Mammengraven. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Musset, L., 1969: Les invasions: les vagues germaniques. Nouvelle Clio. L'Histoire et ses problèmes 12. Paris.

Mühle, E., E., 1988: Gnezdovo – das alte Smolensk? Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 69. Mainz.

Müller-Wille, M., 1972: Pferdegrab und Pferdeopfer im frühen Mittelalter. ROB Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 20-21, 1970-71.

Müller-Wille, M., 1974: Das Höftland von Langballigau an der Flensburger Förde. Das jüngereisenzeitliche Gräberfeld. Offa 30.

Müller-Wille, M., 1976: Das Bootkammergrab von Haitabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haitabu 8. Neumünster.

Müller-Wille, M., 1977: Der frühmittelalterliche Schmied im Spiegel skandinavischer Grabfunde. Frühmittelalterliche Studien 11, 1977.

Müller-Wille, M., 1984: Skandinavische Einwirkungen auf den Grabbrauch in Haithabu. I: H. Jankuhn et al. (red.): Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet von 5. Jahrhundet v. Chr. bis zum 11. Jahrhundert n. Chr. 2: Handelsplätze des frühen und hohen Mittelalters. Weinheim.

Müller-Wille, M., 1988: Fremdgut und Import östlicher Provenienz in Schleswig-Holstein (9.-12. Jahrhundert). Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 69. Mainz.

Müller-Wille, M., 1991a: Wikingerzeitliche Kammergräber. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Müller-Wille, M., 1991b; Sammenfattende bemærkninger -Schlussbetrachtung. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Müller-Wille, M. (red.), 1991c: Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein. Neumünster.

Müller-Wille, M., 1996: Mittelalterliche Grabfunde aus der Kirche des slawischen Burgwalles von Alt-Lübeck. Zu dynastischen Grablegen in polnischen und abodritischen Herrschaftsgebieten. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und Literatur, Geistes- und Sozialwissenschaftliche Klasse nr. 6. Stuttgart.

Müller-Wille, M., 1999: Das Frankenreich und der Norden. Zur Archäologie wechselseitiger Beziehungen während der Merowinger- und frühen Karolingerzeit- I: I: U.v. Freeden et al. (red J: Völker an Nord- und Ostsee und die Franken: Akten des 48. Sachsensymposiums in Mannheim vom 7. bis 11. September 1997. Deutsche Archäologische Institut. Römisch-Germanische Kommission. Bonn.

Munch, G. Stamsø, 1991: Hus og hall. En høvdingsgård på Borg i Lofoten. I: G. Steinsland et al. (red.): Nordisk hedendom. Et symposium. Odense.

Müller, S., 1880: Dyreornamentikken i Norden. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Müller, S., & Neergaard, C., 1903: Danevirke, archæologisk undersøgt, beskrevet og tydet. Nordiske Fortidsminder I,5.

Myhre, B., 1987: Chieftain's graves and chiefdom territories in South Norway in the Migration Period. Studien zur Sachsenforschung 6.

Myhre, B., 1992: Borre – et merovingertidscenter i Øst-Norge. Universitetets Oldsaksamling Skrifter 13. Oslo.

Myhre, B., 1993: The Beginning of the Viking Age. Some Current Archaeological Problems. I: A. Faulkes & R. Perkins (red.): Viking Revaluations. University College London. London.

Myhre, B., 2003: Borregravfeltet som historisk arena. Viking 2003. Larvik.

Myrvoll, S., 1991: The Hones. I: M. Bencard et al. (red.): Ribe Excavations 1970-76. Vol. 3. Esbjerg.

Møller, Kirsten, 2002: Historien om St. Cuthbert. Nordengland i tidlig angelsk tid og vikingetid. Holstebro.

Møller, P.G., 1995: Højryggede agre i fynske skove. Fortid og Nutid 1995:4.

Møller Hansen, K., & Høier, H., 2000: Næs – en vikingebebyggelse med hørproduktion. Kuml 2000.

Nansen, P., 1991: Finds of Parasite Eggs in Manure Layers. I: M. Bencard et al. (red.): Ribe Excavations 1970-76. Vol. 3. Esbjerg 1991.

Nerman, B., 1935: Die Völkerwanderungszeit Gotlands. Stockholm.

Nerman, B., 1969: Die Vendelzeit Gotlands II, Tafeln. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm.

Nerman, B., 1975: Die Vendelzeit Gotlands I:1, Text. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm.

Newton, Sam, 1993: The Origins of Beowulf and the pre-Viking Kingdom of East Anglia. Cambridge.

Nielsen, Ann-Lili, 1997: Pagan Cultic and Votive Acts at Borg. An Expression of the Central Siginificance of the Farmstead in the Late Iron Age. I: H. Andersson, P. Carell & L. Ersgård (red.): Visions of the Past. Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeolgy. Lund Studies in Medieval Archaeology 19.

Nielsen, B. Henning, 1991: Langbladsøksen. Skalk 1991:2.

Nielsen, B. Henning et al., 1985: Kjølvejen – en vikingetidsgravplads ved Over Hornbæk. Historisk årbog for Randers amt 79.

Nielsen, B. Henning et al., 1986a: Vikingetidsgravpladsen Kjølvejen. Historisk årbog for Randers amt 80.

Nielsen B. Henning & Stidsing, E., 1986b: Flere gravhuse. Skalk 1986:5.

Nielsen, B. Henning & Iversen, M., 1992: Troens lys. Skalk 1992:5.

Nielsen, E. Koch, 1986: Kvinden med hornet. Skalk 1986:6.

Nielsen, H., 1985: Guldsmedekunsten. Skalk 1985:6.

Nielsen, H., 1997: Et regionalt rigdomscenter i Sydvestsjælland. I: J.Callmer & E.Rosengren (red.): „Gick Grendel att söka det höga huset..“ Arkologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Halmstad.

Nielsen, I., 1991: The Leather Finds. I: M. Bencard et al. (red.): Ribe Excavations 1970-76. Vol. 3. Esbjerg.

Nielsen, J. N., 1987: Sejlflod. Skalk 1987:4.

Nielsen, J. N., 1997: Alabu. Skalk 1997:5.

Nielsen, J. N., 1999: Maritime influences on the foundation and early history of Aalborg, Denmark. I: Bill & Clausen: Maritime Topography and the Medieval Town. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology and History 4. Copenhagen.

Nielsen, J. N., 2000: Sejlflod – ein eisenzeitliches Dorf in Nordjütland. Band 1-2: Katalog der Grabfunde. Nordiske Fortidsminder Ser. B, Band 20,1-2. København.

Nielsen J. N. & Rasmussen, M., 1986: Sejlflod – en jernalderlandsby ved Limfjorden. Ålborg Historiske Museum.

Nielsen, Karen Høilund, 1984: Et særegent fyrstål fra Kobbeåe, Bornholm. LAG 1, Moesgård.

Nielsen, Karen Højlund, 1987: Zur Chronologie der jüngeren Germanischen Eisenzeit auf Bornholm. Acta Archaeologica 57.

Nielsen, Karen Høilund, 1988: Correpondence analysis applied to hoards and graves of the Germanic Iron Age. I: T. Madsen (red.): Multivariate archaeology. Numerical Approaches in Scandinavian Archaeology. Jutland Archaeological Society XXI. Århus.

Nielsen, Karen Høilund, 1990: Korrespondensanalyse – en kronologisk metode. I: C.U. Larsen (red.): Arkæologi, Statistik og EDB. Arkæologiske Skrifter 4. København.

Nielsen, Karen Høilund, 1991: Centrum og periferi i 6.-8. Årh. Territoriale studier af dyrestil og kvindesmykker i yngre germansk jernalder. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. 1991.

Nielsen, Karen Høilund, 1993: Anmeldelse og kommentar til Lars Jørgensen: Bækkegård and Glasergård. Two Cemeteries from the Late Iron Age on Bornholm. LAG 4, 1993.

Nielsen, Karen Høilund, 1999: Ulvekrigeren. Dyresymbolik på våbenudstyret fra 6.-7. århundrede. I: O. Højris et al. (red.): Menneskelivets mangfoldighed. Århus.

Nielsen, K.M., 1945: Var Thegnerne og Drengene kongelige Hirdmænd? Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1945.

Nielsen, L. Chr. 1980: Omgård. A Settlement from the Late Iron Age and the Viking Period in West Jutland. Acta Archaeologica 50.

Nielsen, L. Chr. 1984: Nogle grave fra yngre germansk jernalder og vikingetid i Sydvestjylland. Mark og Montre 20.

Nielsen, L. Chr. 1990: Trelleborg. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1990.

Nielsen, L. Chr. 1991: Hedenskab og kristendom. Religionsskiftet afspejlet i vikingetidens grave. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Nielsen, Michael L., 1996: Ase, Thorgot og Bove. Skalk 1996:3.

Nielsen, Michael L., 1998: Glavendrup. I: Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 12. Berlin-New York.

Nielsen, S., 1985: Karby-udgravningen på Mors. Med nogle bemærkninger om den keramiske udvikling i yngre jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1984.

Nielsen, S., 2002: Kong Gudfred, købmændene fra Reric og Karl Marx – et essay om penge og politik i en kritisk periode. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Nielsen, S., & Noe, P., 1977: Karby. MIV 7.

Nielsen, S. Vestergaard: Halspynt for Gudinder. Skalk 1958:1.

Nilsson, T., 1990: Stentinget. En indlandsbebyggelse med handel og håndværk fra yngre jernalder og vikingetid. En foreløbig meddelelse. Kuml 1990.

Nilsson, T., 1992: Stentinget. Skalk 1992:4.

Nilsson, T., 1994a: Stentinget – en boplads med handel og håndværk fra germansk jernalder og vikingetid. Vendsyssel nu og da 14, 1991-93. Hjørring.

Nilsson, T., 1994b: Sjælens hus. Skalk 1994:6.

Noonan, T.S., 1981: Ninth-Century Dirham Hoards from European Russia: A Preliminary Analysis. I: Blackburn & Metcalf (red.): Viking Age Coinage in the Northern Lands. The Sixth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History. British Archaeological Reports, International Series 122. Oxford.

Nordenfalk, C., 1944: Konstantin den Store i Skåne. Vad ett skånsk processionskors har att berätta. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1944.

Norling-Christensen, H., 1956: Haraldsted-gravpladsen og ældre germansk jærnalder i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1956.

Nyegaard, G., 1991: List of animal bones from the excavations at Gl. Lejre 1986-88. Journal of Danish Archaeology 10, 1991.

Nylén, E., 1973: Bygden, skeppen och havet. Antikvariskt Arkiv 49. Stockholm.

Nylén, E., 1978: Bildstenar. Visby.

Nylén, E., 1985: Das Wikingerschiff im Ostseeraum und die Flusswege gegen Südosten. Acta Visbyensia VII.

Nylén, E. & Schönbeck, B., 1994: Tuna i Badelunda. Guld Kvinnor Båtar. Vol. I-II. Västeras kulturnämds skriftserie 30. Västerås.

Näsman, U., 1984: Glas och handel i senromersk tid och folkevandringstid. Uppsala.

Näsman, U., 1986: Vendel Period Glass from Eketoorp II, Öland, Sweden. On Glass and Trade from the late 6th to the late 8th Centuries AD. Acta Archaeologica 55, 1984.

Näsman, U., 1988a: Analogislutning i nordisk jernalderarkæologi. I: P. Mortensen & B. M. Rasmussen (red.): Fra stamme til stat i Danmark 1. Jernalderens stammesamfund. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 22. Højbjerg.

Näsman, U., 1988b: Den folkvandringstida? Krisen i Sydskandinavien. En krisetid mellem ældre og yngre jernalder. Århus.

Näsman, U., 1990: Om fjärrhandel i Sydskandinaviens yngre järnålder. Hikuin 16.

Näsman, U., 1991a: The Germanic Iron Age and Viking Age in Danish Archaeology since 1976. Journal of Danish Archaeology 8. 1989.

Näsman, U., 1991b: Det syvende århundrede – et mørkt tidsrum i ny belysning. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Näsman, U., 1991c: Grav og økse. Mammen og den danske vikingetids våbengrave. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Näsman, U., 1991d: Mammen 1871. Ett vikingatida depåfynd. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Nørbach, L.C., 1999: Organising Iron Production and Settlement in Northwestern Europa during the Iron Age. I: C. Fabech & J, Ringtved (red.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark. Jutland Archaeological Society.

Nørlund, P., 1948: Trelleborg. København.

Nørlund, P. & Stenberger, M.: Brattalid. Meddelelser om Grønland 88(1), 1934.

Oexle, J., 1984: Merowingerzeitliche Pferdebestattungen -Opfer oder Beigabe? Frühmittelalterliche Studien 18.

Oldeberg, A., 1942: Metallteknik under förhistorisk tid I. Lund.

Oldeberg, A., 1943: Metallteknik under förhitorisk tid II. Lund.

Oldeberg, A., 1966: Metallteknik under vikingatid och medeltid. Stockholm.

Oldeberg, A., 1966: Metallteknik. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bd. XV. Oslo.

Olesen, L. Helles, 1994: Jagtfugl. Skalk 1994:1.

Olesen, Martin Borring, 2000: Trelleborg eller ej? Om den skånske trelleborgs tilknytning til de danske ringborge. Kuml 2000.

Olsen, O., 1959: Fyrkat, borgen ved Hobro. Skalk 1959:2.

Olsen, O., 1960: St. Jørgensbjerg kirke. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1960.

Olsen, O., 1966: Hov, hørg og kirke. Historiske og arkæologiske vikingetidsstudier. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1965.

Olsen, O., 1968: Om at udgrave stolpehuller. Nationalmuseets Arbejdsmark 1968.

Olsen, O., 1969: Comment. I: Norwegian Archaeological Review 1969:2.

Olsen, O., 1974: The sanctuary at Jelling, with some observations on Jelling's significance in the Viking Age. Medieval Scandinavia 7, 1974.

Olsen, O., 1975a: Viking fortresses in Denmark. I: R. Bruce-Mitford (red.): Recent archaeological excavations in Europe. London.

Olsen, O., 1975b: Nogle tanker i anledning af Ribes uventet høje alder. Fra Ribe Amt 19. Festskrift til H.K. Kristensen.

Olsen, O., 1979: Rabies archaeologorum. Fortid og Nutid 28, 1979 (På engelsk i Antiquity 54, 1980. Cambridge).

Olsen, O., 1980: Tanker i tusindåret. Skalk 1980:3.

Olsen, O., 1982: Fyrkat. Nationalmuseets blå bøger. København (1. udgave 1959).

Olsen, O., 1986: Is there a relationship between pagan and Christian places of worship in Scandinavia? I: Lawrence A.S. Butler & Richard K. Morris (red J: The Anglo-Saxon church. Papers on history, architecture and archaeology in honour of Dr. D.M.Taylor. The Council for British Archaeology. Research report 60. London.

Olsen, O., 1990: Royal Power in Viking Age Denmark. Les Mondes Normandes VIII-XII, 1990.

Olsen, O., 1995: Hørg, hov og kirke – 30 år efter. I: H.-E. Lidén (red.): Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge. Universitetsforlaget, Oslo.

Olsen, O., 1999a: Da Danmark blev til. København.

Olsen, O., 1999b: Anmeldelse af S. Jensen 1998. Kuml 1999.

Olsen, O. & Crumlin-Pedersen, O., 1969: Fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord. Roskilde.

Olsen, O., & Schmidt, H., 1977: Fyrkat. En jysk Vikingeborg. Bd. 1. Borgen og bebyggelsen. København.

Olsen, O. & Crumlin-Pedersen, 0, 2002: The Skuldelev ships I. Ships and Boats of the North. Vol. 4,1. Roskilde.

Olsén, P., 1945: Die Saxe von Valsgärde I. Valsgärdestudien II. Uppsala.

Paulsen, P., 1936: Der Goldschatz von Hiddensee. Führer zur Urgeschichte 13. Leipzig.

Paulsen, P., 1939: Axt und Kreuz bei den Nordgermanen. Berlin.

Pedersen, Anne, 1996: Søllested – nye oplysninger om et velkendt fund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1996.

Pedersen, Anne, 1997a: En runesceatta fra Gudme. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1997/2.

Pedersen, Anne, 1997b: Similar finds – different meanings? Some preliminary thoughts on the Viking-Age burials with riding equipment in Scandinavia. I: C.K. Jensen & K.H. Nielsen (red): From Burial to Society. The chronological and social analyses of archaeological burial data. Århus.

Pedersen, Anne, 1997c: Søllested and Møllemosegård – burial custom in 10th century Denmark. I: M. Müller-Wille (red.): Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.-14. Jahrhunderts Bd. 1. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaften Klasse 1997, Nr. 3,I. Mainz.

Pedersen, Anne, 1997d: Weapons and riding gear in burials -evidence of military and social rank in 10th century Denmark? I: A. Nørgård Jørgensen & B. Clausen (red.): Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective AD 1-1300. Publications of the National Museum. Studies in Archaeology & History 2. København.

Pedersen, Anne, 1997e: En runesceatta fra Gudme II. Årbog 1997 for Svendborg og Omegns Museum 1998.

Pedersen, Anne, 1997f: En undersøgelse af de nordiske sceattas og deres europæiske kontekst. LAG 6, 1997.

Pedersen, Anne, 1998: Two 10th-century animal head terminals – a lost harness bow? I: A. Wesse (red.): Studien zur Archäologie des Ostseeraumes von der Eisenzeit zum Mittelalter. Festschrift Michael Müller-Wille. Neumünster.

Pedersen, Anne, 1998: Bidselbeslag fra Bøgeskov Strand. Kuml 2000.

Pedersen, Anne, 1999a: Riding gear from late Viking-Age Denmark. Journal of Danish Archaeology 13.

Pedersen, Anne, 1999b: Rovfugle eller duer – Fugleformede fibler fra den tidlige middelalder. Aarbøger for nordiske Oldkyndighed og Historie 1999.

Pedersen, Anne, 2001: A Striding Man from Tissø – a rare imitation of Charlemagne's Dorestad Coinage. Nordisk Numismatisk Årskrift 1994-96 (2001).

Pedersen, Anne, 2002a: Scandinavian Weaponry in the Tenth Century. The Example of Denmark. I: D. Nicolle (red.): A Companion to Medieval Arms and Armour. Oxford 2002.

Pedersen, Anne, 2002b: Prachtgräber des 10. Jahrhunderts i Südskandinavien. Tradition und Erneuerung. I: J. Henning (red.): Europa om 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit. Internationale Tagung in Vorbereitung der Austellung„Otto der Grosse, Magdeburg und Europa“. Mainz am Rhein, 2002.

Pedersen, Anne, 2003: Reiche Bestattungen einer Aufbruchszeit – Tradition und Erneuerung in den Grabsitten des 10.Jahrhunderts in Altdänemark. I: Mittelalter-Studien, bd. 3. München.

Petersen, Anne, 2004: Anglo-Danish Contact across the North Sea in the Eleventh Century: A Survey of the Danish Archaeological Evidence. I: J. Adams & K. Holman (red.): Scandinavia and Europe 800-1350. Contact, Conflict, and Coexistence. Brepols Belgium.

Pedersen, Jens-Aage, 1995: Ramløse-skatten. En hilsen fra Nordsjællands Vikingetid. Udg. af Gilleleje Museum og Helsinge Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og Museet.

Petersen, Jan, 1919: De norske vikingesverd. En typologiskkronologisk studie over vikingetidens våben. Videnskapsselskapets Skrifter II. Hist. Filos. klasse. Kristiania.

Petersen, Jan, 1928: Vikingetidens smykker. Stavanger.

Petersen, P. Vang, 1990: Odins ravne. I: Oldtidens Ansigt. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, 16. april 1990.

Petersen, P. Vang, 1991: Nye fund af metalsager fra yngre germansk jernalder. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Petersen, P. Vang, 2003: Krigerkunst, tro og symbolik. I: Sejrens triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium. Udstillingskatalog. Nationalmuseet.

Petersen, S.B. & Woller, T., 1989: Trelleborggravpladsen til revision. I: Simblegård-Trelleborg. Arkæologisk Institut, Københavns Universitet, Arkæologiske Skrifter 3. København.

Pettersson, K., 1968: En gotländsk kvinnas dräkt. Kring ett textilfynd från vikingatiden. Tor 12, 1967-68.

Pirling, R., 1966-79: Das römisch-fränkische Gräberfeld von Krefeld-Gellep. Berlin. 2 bd. 1966, 2 bd. 1974, 2 bd. 1979.

Porsmose Christensen, E., 1988: Middelalderen o. 1000-1536. I: C. Bjørn (red.): Det danske landbrugs historie I. Oldtid og middelalder. Odense.

Porsmose, E., 1994: Arkæologi og historie. Fynske Minder 1994.

Porter, Johan, 1991: Beowulf. Text and Translation, 1991.

Price, N., (red.), 2001: The Archaeology of Shamanism. London. Routledge.

Raddatz, Klaus, 1942: Die Untersuchung des Kohgrabens in der Gemarkung Dannewerk. Offa 6-7.

Ramquist, P.H., 1990: Helgö. Unikt handelscentrum eller vanlig bondsgård? Fornvännen 85. Stockholm.

Ramskou, T., 1948: Danmarks Sydgrænse. København.

Ramskou, T., 1950: Viking Age cremation graves in Denmark. Acta Archaeologica 21.

Ramskou, T., 1954: Lindholm: en gravplads fra yngre jernalder og en boplads fra tidlig middelalder. Nationalmuseets Arbejdsmark 1955.

Ramskou, T., 1960: To „naust“ ved Harrevig. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Ramskou, T., 1963: Stil F. En skitse. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1963.

Ramskou, T., 1965: Vikingerne ofrede mennesker. Nationalmuseets Arbejdsmark 1963-65.

Ramskou, T., 1974: Stålmosegård- en gravplads fra ældre germansk jernalder. Nationalmuseets Arbejdsmark 1974.

Ramskou, T., 1975: Om vikingernes masker med mere. Hikuin 2. Højbjerg.

Ramskou, T., 1976: Lindholm Høje. Gravpladsen. Nordiske Fortisminder, Ser. B in quarto, bd. 2. København.

Randsborg, K., 1980: The Viking Age in Denmark. The Formation of a State. 1980.

Randsborg, K., 1988: Europas fødsel. Skalk 1988:5.

Randsborg, K., 1991a: The First Millennium A.D. in Europe and the Mediterranean. Cambridge.

Randsborg, K., 1991b: Det syvende århundrede e.Kr. I: I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. 1991.

Rau, R. (red.), 1956: Die Reichsannalen. I: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. Berlin. Uddrag i oversættelse se E. Albrectsen 1976.

Rau, R., 1968: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, Teil 1, lat.dt.,(Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe). Darmstadt.

Rausing, Gad, 1992: Over sø og land. Skalk 1992:2.

Rausing, Gad, 1995: The days of the week and Dark Ages politics. Fornvännen 90.

Ravn, L. Granberg, 1989. Strandgrave ved Bilidt. I: L. Jørgensen (red.): Simblegärd – Trelleborg. Danske gravfund fra førromersk jernalder til vikingetid. Arkæologiske Skrifter 3. København.

Ravn, Mads, 1999: Nybro. En trævej fra Kong Godfreds tid. Kuml 1999.

Resi, H.G., 1979: Die Specksteinfunde aus Haitabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haitabu 14. Neumünster.

Rice, David Talbot, 1968: Byzantine Art. Harmondsworth.

Richards, J.D. 1991: Viking Age England. London.

Rieck, F., 1992: Gudsø Vig. En vikingetidig samlingshavn 11. Vikingetidssymposium 1992. Højbjerg.

Rieck, F. & Crumlin-Pedersen, O., 1988: Bäde fra Danmarks oldtid. Vikingeskibshallen Roskilde.

Ringstad, B., 1992: Økonomiske og politiske senter på Vestlandet ca. 400-1000 e.Kr. I: E. Mikkelsen & J.H. Larsen (red.): Økonomiske og politiske sentra i Norden ca. 400-1000 e.Kr. Universitetets Oldsaksamling Skrifter. Ny rekke 13. Oslo.

Ringtved, J., 1986: Jyske gravfund fra yngre romertid og ældre germanertid. Kuml 1986.

Robinson, D.E:, 1991: Plant remains from the Late Iron Age/Early Viking Age Settlement at Gl. Lejre. Journal of Danish Archaeology 10, 1991.

Robinson, D.E., 1994: Dyrkede planter fra Danmarks forhistorie. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1993, s. 2039. København.

Robinson, D.E. & Siemen, P., 1988: En kopfuld korn. Skalk 1988:4.

Robinson, D.E. & Harild, H., 1994: Analyse af forkullede planterester fra en boplads fra sen ældre germansk jernalder ved Solvang, Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt. NNU Rapport 8, 1994. National Museum, Copenhagen.

Roesdahl, E., 1977: Fyrkat. En jysk vikingeborg II. Oldsagerne og gravpladsen. Nordiske Fortidsminder. Ser. B in quarto, bd. 2.

Roesdahl, E., 1978a: Otte vikingetidsgrave i Sdr. Onsild. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1976.

Roesdahl, E., 1978b: Vognen og vikingerne. Skalk 1978:4.

Roesdahl, E., 1980: Danmarks vikingtid. København.

Roesdahl, E., 1981a: Aggersborg in the Viking Age. I: H. Bekker-Nielsen, P. Foote & O. Olsen (red.): Proceedings of the Eighth Viking Congress. Odense.

Roesdahl, E., 1981b: En tusindårig guldfugl. Hikuin 7.

Roesdahl, E., 1983: Fra vikingegrav til Valhal. I: T. Kisbye & E. Roesdahl (red.): Beretning fra Andet tværfaglige vikingesymposium. Højbjerg.

Roesdahl, E., 1986: Vikingernes Aggersborg. I: F. Nørgaard et al. (red.): Aggersborg gennem 1000 år. Herning.

Roesdahl, E., 1987: The Danish geometrical Viking Fortresses and their Context. Anglo-Norman Studies. Proceedings of the Battle Conference 1986. Woodbridge.

Roesdahl, E., 1989: Prestige, Display and Monuments in Viking Age Scandinavia. I: H. Galiéni (red.): Les Mondes Normands (VIIIe-XIIe s.). Caen.

Roesdahl, E., 1990: At bygge bro – om det ældste brobyggeri i Norden. I: A. Bistrup et al.(red.): Gulnares hus. København.

Roesdahl, E., 1994a: Dendrochronology and Viking Studies in Denmark, with a note on the Beginning of the Viking Age. I: B. Ambrosiani & H. Clarke: Developments around the Baltic and the North Sea in the Viking Age. The Twelfth Viking Congress. Birka Studies 3. Stockholm.

Roesdahl, E., 1994b: Les fortifications cirkulaires de l'époque viking au Danemark. Proxima Thule 1.

Roesdahl, E., 1997: Cultural Change – Religious Monuments in Denmark c. 950-1100. I: M. Müller-Wille (red.): Rom und Byzanz im Norden, Bd. I. Mainz – Stuttgart.

Roesdahl, E., 1998: Cammin – Bamberg – Prague – León. Four Scandinavian Objects d'Art in Europe. I: A. Wesse (red.): Studien zur Archäologie des Ostseeraumes von der Eisenzeit zum Mittelalter. Festschrift für Michael Müller-Wille. Neumünster.

Roesdahl, E., 1999: Jellingstenen en bog af sten. I: O. Høiris et al. (red.): Menneskelivets mangfoldighed. Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård. Århus.

Roesdahl, E., 2001: Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude. København.

Roesdahl, E., 2002: Harald Bluezahn – ein dänischer Wikingerkönig aus archäologischer Sicht. I: J. Henning (red.): Europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit. Internationale Tagung in Vorbereitung der Ausstellung “Otto der Grosse, Magdeburg und Europa. Mainz am Rhein.

Roesdahl, E. & Nordqvist, J., 1971: De døde fra Fyrkat. Nationalmuseets Arbejdsmark 1971.

Ros, Jonas, 2001: Sigtuna. Staden, kyrkorna och den kyrkliga organisationen. Occational Papers in Archaeology 30. Uppsala.

Rosengren, E. 1994: Slöingeprojektet 1994. Halland. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län. Årg. 77. Halmstad.

Rostholm, H., 1997: Holing. Arkæologiske undersøgelser 1992-.1995. FRAM. Fra Ringkøbing Amts Museer 1997.

Rostholm, H. & Wessberg, E.A., 1998: Gjallarhorn. Skalk 1998:6.

Roth, H. & Theune, C., 1988: Zur Chronologie Merowingerzeitlicher Frauengräber in Südwestdeutschland. Archäologischer Informationen aus Baden-Württemberg 6. Stuttgart.

Roth, U., 1987: Insular Manuscripts: ornament and archaeology, with special reference to the dating of The Book of Durrow. I: M. Ryan (red.): Ireland and Insular Art A.D. 500-1200. Dublin.

Rud, Mogens, 1974: Bayeux-tapetet. København.

Rumble, A. (red.), 1994: The Reign of Cnut, King of England, Denmark and Norway. Leicester.

Runesten 1992 = Runesten i landskabet – en registrant. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 1992.

Rønne, P., 1986: Gård på vandring. Skalk 1986:5.

Saile, T., 2000: Salz im ur- und frühgeschichtlichen Mitteleuropa. Eine Bestandaufnahme. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 81. Mainz.

Salin, B., 1935: Die altgermanische Tierornamentik. Stockholm.

Santilli, R. et al. 2003: A catastrophe remembered: a meteorite impact of the fifth century AD in the Abruzzo, central Italy. Antiquity 77, no. 296.

Sawyer, P.H., 1970: The Vikings and the Irish Sea. I: D. Moore (red.): The Irish Sea Province in Archaeology and History. Cardiff.

Sawyer, P.H., 1982: Kings and Vikings. London – New York.

Sawyer, P.H., 1985: Birka, the Baltic and beyond. I: S. Lindquist (red.): Society and Trade in the Baltic during the Viking Age. Papers of the VIIth Visby Sympoium. Gotlands Fornsal. Visby.

Sawyer, P.H., 1988: Da Danmark blev Danmark. Fra ca. år 700 til ca. 1050. Politiken Gyldendals Danmarkshistorie, bd. 3. København.

Sawyer, P.H., 1991: Konger og kongemagt. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Sawyer, P.H. 2002: Da Danmark blev Danmark. Fra ca. år 750 til ca. år 1050. Politiken Gyldendals Danmarkshistorie, bd. 3. København.

Sawyer, B & P. & Wood, I. (red.) 1987: The Christianization of Scandinavia. Allingsås.

Schade, H., 1962: Dämonen und Monstern. Gestaltungen des Bösen im Mittelalter. Regensburg.

Schepelern, H.D., 1971: Museum Wormianum. Dets Forudsætninger og Tilblivelse. Wormianum, Odense.

Schietzel, K., 1984: Hafenanlagen von Haitabu. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet, Band 2. DFG.

Schietzel, K. & Crumlin-Pedersen, O., 1980: Havnen i Hedeby. Skalk 1980:3.

Schilling, H., 2003: Duesmindeskatten. Skalk 2003:6.

Schiørring, O., 1978: Korset i øksen. Skalk 1978:6.

Schiørring, O., 1991: Tamdrup. I: O. Schiørring (red.): Tamdrup – kirke og gård. Horsens.

Schledermann, H., 1965: Danevirke-undersøgelser ved Bustrup 1962-63. Ofa 21-22.

Schledermann, H., 1967: Slesvig/Hedebys tilblivelse I-II. Stednavne-Fund – Historiske kilder. Særtryk af Sønderjyske Årbøger 1966 og 1967.

Schmid, P., 1984: Siedlungsstrukturen. I: G. Kossack, G.K-E. Behre & P. Schmid (red.) 1984: Ländliche Siedlungen. Archäologische und naturwisenschaftliche Untersuchungen an ländlichen und frühstädtischen Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum 11. Jahrhundert v. Chr. 1. Acta Humaniora. Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bonn.

Schmidt, H., 1970: Vikingetidens husformede gravsten. Nationalmuseets Arbejdsmark.

Schmidt, H., 1991: Reconstruction of the Lejre Hall. Journal of Danish Archaeology 10, 1991.

Schmidt, H., 1992: Vikingernes huse. København.

Schmidt, H., 1999: Vikingetidens byggeskik i Danmark. København.

Schnall, U., 1975: Navigation der Wikinger. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 6. Oldenburg/Hamburg.

Schoknecht, U., 1977: Menzlin, ein frühgeschichtlicher Handelsplatz an der Peene. Berlin.

Schou-Jørgensen, M., 1997: Vikingetidsbroen i Ravning Enge – nye undersøgelser. Nationalmuseets Arbejdsmark 1997.

Schovsbo, P.O., 1987: Oldtidens vogne i Norden. Arkæologiske undersøgelser af mose- og jordfundne vogndele af træ fra neolitikum til ældre middelalder. Bangsbomuseet.

Schultz, C.G., 1949: Aggersborg, Vikingelejren ved Limfjorden. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1949.

Schødt, J.P., 1991: Fyrsteidologi og religion i vikingetiden. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Schöm, M., 1995: Der Thron aus der Marsch. Ausgrabungen an der Fallward bei Wremen im Landkreis Cuxhaven I. Cuxhaven.

Scragg, D. (red.) 1991: The Battle of Maldon AD 991. Oxford.

Scull, C., 1993: Archaeology, early Anglo-Saxon society and the origins of the Anglo-Saxon Kingdoms. Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 6.

Sedov, V., 1982: Vostocnye slavjane v VI-XIII vv. Moskva.

Seebold, E., 1992: Römische Münzbilder und germanische Symbolwelt. Versuch einer Deutung der Bildelemente von C-Brakteatern. I: H. Beck et al. (red.): Germanische Religionsgeschichte. Quellen und Quellenprobleme. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 5.

Sellevold, B.J., 2002: Fra hedensk gravfelt til kirkegård -spørgsmål om kontinuitet. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Sellevold, B.J., Hansen, U. Lund & Balslev Jørgensen, J., 1984: Iron Age Man in Denmark. Nordiske Fortidsminder Ser. B 8. København.

Selling, D., 1955: Wikingerzeitliche und frühmittelalterliche Keramik in Schweden. Stockholm.

Serlander, D., 1994: “..Jag säger, att om de tiger, kommer stenarna att ropa. Runstenar och kristendom på Bornholm. Seminar essay. Lund.

Shetelig, H., 1917 ff.: Osebergfunnet I-IV. Kristiania.

Shetelig, H., 1977: Dronning Åses kunstnere. I: O. Klindt-Jensen (red.): Berømte fund fra Vikingetiden. København.

Shetelig, H. & Johannessen, F., 1929: Kvalsundfundet og andre norske Myrfund av Fartøier. Bergen.

Siemen, P., 1985: Skonager, en jernalderlandsby fra 5.-7. århundrede efter Kristus. Mark og Montre. Fra sydvestjyske Museer 1985.

Simonsen. J. Bæk, 1981: Vikingerne ved Volga. Ibn Fadlans rejsebeskrivelse. Resumeret, deloversat og kommenteret. Wormianum, Højbjerg.

Sindbæk, S.M., 2003a: Sølvflod og slædefart. Skalk 2003:4.

Sindbæk, S.M., 2003b: Varægiske vinteruter. Slædetransport i Rusland og spørgsmålet om den tidlige vikingetids orientalske import i Nordeuropa. Fornvännen 2003/3.

Skovgaard-Petersen, I., 1977: Oldtid og Vikingetid. Danmarks Historie 1 (red.) Axel E. Christensen. Gyldendal, København.

Skovgaard-Petersen, I., 1981: The Written Sources. I: M. Bencard (red.): Ribe Excavations 1970-76. Vol. 1. Esbjerg.

Skovgaard-Petersen. I., 1991: Konge-småkonge-høvdingvasal. En vurdering af de skriftlige kilder. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Skov, Hans, 1998: Udgravningerne i Århus midtby 1994-97. Kuml 1997-98.

Skovmand, R., 1942: De danske Skattefund fra Vikingetiden og den ældste Middelalder indtil omkring 1150. Aarbøger for nordiske Oldkyndighed og Historie.

Skovmand, R., 1946: Hedeby og Danevirke. I: Festskrift til Erik Arup. København.

Skre, Dagfinn, 1988: Gård og kirke, bygd og sogn. I organisationsmodeller og organiseringsenheter i middelalderens kirkebyggning i Sør-Gudbrandsdalen. Oslo.

Skre, Dagfinn, 1995: Kirken før sognet. Den tidligste kirkeordning i Norge. I: H.-E. Lidén (red.): Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge. Oslo.

Skyum-Nielsen, N. (red.) 1967: Vikingerne i Paris.

Skaarup. J., 1976: Stengade II. En langelandsk gravplads med grave fra romersk jernalder og vikingetid. Rudkøbing.

Skaarup, J., 1989: Dobbeltgrave. Skalk 1989:3.

Sode, Torben, 2002: Glasskår fra markedspladsen i Ribe -handel med råglas og glasskår. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Solberg, B., 1985: Social status in the Merovingian and Viking Periods in Norway from Archaeological and Historical Sources. Norwegian Archaeological Review 18, 1-2. Oslo.

Solberg, B., 2000: Jernalderen i Norge. Oslo.

Staab, F., 1997: Les royaumes francs au Ve siècle. I: M. Rouche (red.): Clovis, histoire et mémoire 1, Le baptême de Clovis, l'événement. Paris.

Steensberg, A., 1959: En skvatmølle i Ljørring. Kuml 1959.

Steensberg, A., 1988: To udgravninger ved Løvenå. I: Aulum sogn fra oldtid til nutid I. Udg. af Aulum-Haderups Lokalhistoriske Arkiv. Herning.

Steenstrup, Joh., 1876-1882: Normannerne I-IV. København 1876-82. Genoptrykt 1972.

Steenstrup, Joh., 1897-1904: Danmarks Riges Historie I. København.

Steinsland, G., 1991: Religionsskiftet i Norden og Voluspá 65. I: G. Steinsland et al. (red.): Nordisk hedendom – et symposium. Odense.

Steinsland, G. & Meulengracht Sørensen, P., 1998: Människor och makter i vikingarnas värld. Stockholm.

Stenberger, M., 1947: Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit II. Lund.

Stenberger, M., 1958: Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit I. Uppsala.

Steuer, H., 1974: Die Südsiedlung von Haitabu. Studien zur frühmittelalterlichen Keramik in Nordseeküstenbereich und in Schleswig-Holstein. Neumünster.

Steuer, H., 1978: Adelsgräber der Sachsen. I: C. Ahrens (red.): Sachsen und Angelsachsen. Hamburg.

Steuer, H., 1982: Frühgeschichtliche Sozialstrukturen in Mitteleuropa. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Dritte Folge, Nr. 128. Göttingen.

Steuer, H., 1984: Zur etnischen Gliederung der Bevölkerung von Haithabu anhand der Gräberfelder. Offa 41.

Steuer, H., 1987a: Der Handel der Wikingerzeit zwischen Nord- und Westeuropa aufgrund archäologischer Zeugniss. I: Untersuchungen zu Handel und Verkerhr in Vor- und Frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Bericht über die Kolloquium der Kommission für Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas in den Jahren 1980 bis 1983. Udg. af K. Düwel, H. Jankuhn, H. Siems & D. Timpe. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-Hist. Klasse, 3. Folge, Teil IV. Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit. Göttingen.

Steuer, H., 1987b: Helm und Ringschwert. Prunkbewaffnung und Rangabzeichen germanischer Krieger. Studien zur Sachsenforschung 6, 1987.

Steuer, H., 1989: Archaeology and History: Proposals on the social structure of the Merovingian kingdom. I: K. Randsborg: The birth of Europe. Archaeology and social development in the first millennium A.D. Rom.

Steuer, H., 1990: Die Alamannen auf dem Zähringer Burgberg. Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 13. Stuttgart.

Steuer, H., 1994: Handwerk auf spätantiken Höhensiedlungen des 4/5. Jahrhunderts in Südwestdeutschland. I: P.O. Nielsen et al. (red.): The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers presented at a Conference at Svendborg, October 1991. Arkæologiske Studier 10. Copenhagen.

Stoklund, B., 1964: De høje ro. Skalk 1964:3.

Stoklund, M., 1991: Runesten, kronologi og samfundsrekonstruktion. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Stolpe, H.J. & Arne, T.J., 1912: Gravfältet vid Vendel. Stockholm.

Stothers, R.B. & Rampino, M.R., 1983: Volcanic Eruptions in the Mediterranean Before A.D. 630. From Written and Archaeological Sources. Journal of Geophysical Research Vol. 88, No. B8.

Stoumann, I., u.å.: De der blev hjemme - En vikingelandsby ved Esbjerg. Esbjerg.

Stoumann, I. & Roberts, F., 1989: Frem i lyset – 10 rustklumper eller 100 nye informationer. Mark og Montre 1989.

Stoumann, I. et al. 1996: Før byen kom. Esbjergs Historie, bd. 1. Esbjerg.

Ström, J. & Widerström, P., 2001: Världens största vikingaskatt! Populär Arkeologi 2001:2.

Strömberg, Märtha, 1963: Järnåldersguld i Skåne. Historiska Museet Lund.

Strömberg, M., 1961: Untersuchungen zur jüngeren Eisenzeit in Schonen I-II. Lund 1961.

Strömberg, M. et al. 1980: Med arkeologen Sverige rundt. S. Jansson & E. Lundberg (red.).

Svanberg, F., 2003: Death Rituals in South-East Scandinavia AD 800-100. Decolonizing the Viking Age 2. Stockholm.

Svane, G. (overs.), 1983: Nestors krønike. Beretningen om de svundne år. Wormianum, Højbjerg.

Swanton, M.J., 1999: King Alfred's ships: text and kontext. Anglo-Saxon England 28. Cambridge University Press.

Sønderby, C., 1990: – og efter Åmund. Skalk 1990:5.

Sørensen, Anne B., 2002: Dødehuse? fra Østergård. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Sørensen, Anne C., 2001: Ladby. A Danish Ship Grave from the Viking Age. Ships and Boats of the North, vol. 3. Roskilde.

Sørensen, Anne C., 2002: Fabeldyr på afveje – eller historien om, hvordan det endnu engang endte galt for en drage. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Sørensen, M. Aamand, Jeppesen, J. & Madsen, H.J., 1995: Lisbjergkirkens forgænger. Skalk 1995:3.

Sørensen, P. Meulengracht, 1977: Saga og samfund. Berlingske Leksikon Bibliotek. København.

Sørensen, P. Meulengracht, 1991a: Høvdingen fra Mammen og Egill Skalla-Grimssons saga. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Sørensen, P. Meulengracht, 1991b: Håkon den Gode og guderne. Nogle bemærkninger om religion og centralmagt i det tiende århundrede – og om religion og kildekritik. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Sørensen, P. Østergaard, 1993: Hal på hal. Skalk 1993:6.

Sørensen, P. Østergaard, 1994a: Gudmehallerne: kongeligt byggeri fra jernalderen. Nationalmuseets Arbejdsmark 1994.

Sørensen, P. Østergaard, 1994b: Houses, Farmsteads and Settlement Pattern in the Gudme Area. I: P.O. Nielsen et al.: The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Arkæologiske Studier V. København.

Sørensen, S., 1973: De russisk-nordiske forhold i vikingetiden. København.

Sørensen, Søren A., 1999: Konstruktiv detalje. Skalk 1999:5.

Sørensen, Søren A., 2000: Hørup – en sjællandsk værkstedsplads fra romersk jernalder. Museet Færegården.

Sørensen, S.A. & Ulriksen, J., 1996: Selsø-Vestby. Vikingernes anløbsplads ved Selsø. Roskilde.

Tapper, R.L., 1994: Animality, humanity, morality, society. I: T. Ingold (red.) What is an Animal? One World Archaeology vol. 1. London.

Tesch, S. (red.), 1990: Makt och människor i kungens Sigtuna. Sigtuna utgrävningen 1988-90. Sigtuna.

Thamdrup, O., 1981: „og gjorde disse mindesmærker“. Kuml 1981.

Thietmar von Merseburg: Chronik. Neuübertragen und erleutert von Werner Trillmich. Darmstadt 1970.

Thirslund, S., 1999: Vikingetidens navigation og Amerikas opdagelse. Humlebæk.

Thomsen, C.J., 1855: Om Guldbracteaterne og om Bracteaternes tidligste Brug som Mynt. Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1855.

Thomsen, P.O., 1993: Lundeborg – en handelsplads fra jernalderen. Svendborg og Omegns Museer.

Thomsen, P.O., 2002: Produktion af glasperler i det frie Germanien i yngre romersk jernalder – indikationer fra Lundeborg på sydøstfyn. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Thompson, E.A., 1947: The Historical Work of Ammianus Marcellinus. Oxford.

Thompson, E.A., 1948: A History of Attila and the Huns. Oxford.

Thorsen, S., 2001: Den tredje folkeborg. Skalk 2001:5.

Thorvildsen, E.,1964: En skrue er løs. Skalk 1964:6.

Thorvildsen, E., 1972: Dankirke. Nationalmuseets Arbejdsmark 1972.

Thorvildsen, K., 1956: Ladby-skibet. Nordiske Fortidsminder VI, 1. København.

Thrane, H., 1988: Import, affluence and cult – interdependent aspects? I: B. Hårdh et al. Trade and exchange in prehistory. Studies in honour of Berta Stjernquist. Acta Archaeologia Lundensia, Ser. in 8vo. 16. Lund.

Thrane, H., 1991: Gudmeundersøgelserne. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Thrane, H., 1994: Goldene Schwertteile der Völkerwanderungszeit aus Gudme auf Fünen, Dänemark. I: H. Keller & N. Staubach (red.): Iconologia Sacra. Festschrift für Karl Hauck zum 75. Geburtstag. Arbeiten zur Frühmittelalterforschung.

Thrane, H., Nyberg, T., Grandt-Nielsen, F. & Venge, M., 1982: Fra boplads til bispeby. Odense til 1559. Odense bys historie. Odense.

Thrane, H., & E. Porsmose 1996: Stormand – præst – konge. I: O. Crumlin-Petersen (red.): Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder, 1996.

Thunmark-Nylén, L. 1995: Vedeltid eller vikingatid? Om dateringen av gotländska fornfynd kring år 800. TOR 27:2. Uppsala.

Thåling-Bergman, L., 1986: Übersicht über die Schwerter von Birka. I: G. Arwidsson (red.): Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde. Stockholm.

Tollnes, R.L., 1999: Kaupang-funnene III A. Undersøkelser i bosetningsomrädet 1956-1974. Norske Oldfunn XVIII. Institut for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk. Universitetet i Oslo.

Tornbjerg, S. Å., 1997: Fra gubbernes verden. Skalk 1997:3.

Tornbjerg, S. Å., 1998: “Toftegård – en fundrig gård fra sen jernalder og vikingetid“. I: L. Larsson & B. Hårdh (red.): Centrala platser. Centrala frågor. Sammhällstrukturen under järnaldern. Acta Archaeologica Lundensia 8:28. Lund.

Tornbjerg, S.Å., 1999; Iron Age settlements near Køge, easrern Zealand. I: C. Fabech & J. Ringtved: Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998. Højbjerg.

Tornbjerg, S. Å., 2002: Skrot og godt fra Østervang – en værkstedsplads ved Ejby nær Køge. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Tournai 1990 = Tournai, die Stadt des Frankenkönigs Childerich. Ergebnisse neuer Ausgrabungen. Stadt Krefeld 1990.

Trotzig, G., 1985: An Axe as Sign of Rank in a Viking Community. M. Backe et al. (red.): In honorem Evert Baudou. Archaeology and Environment 4. Umeå.

Ulriksen, J., 1990: Teorier og virkelighed i forbindelse med lokalisering af anløbspladser fra germanertid og vikingetid i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1990.

Ulriksen, J., 1994: Danish sites and settlements with a maritime context, AD 200-1200. Antiquity 68.

Ulriksen, J., 1998a: Anløbspladser, besejling og bebyggelse i Danmark mellem 200 og 1100 e.Kr. Vikingeskibshallen, Roskilde.

Ulriksen, J., 1998b: Træk af Gl. Lejres historie. Roskilde.

Ulriksen, J., 2002: Visby – en bebyggelse fra sen vikingetid og middelalder i Vindinge Lillevang. ROMU2002.

Ulriksen, J. & Sørensen, S.A., 1995: Selsø-Vestby. Vikingernes anløbsplads ved Selsø. Museet Færgegården.

Varenius, B., 1992: De nordiska skeppet. Teknologi och samhällsstrategi i vikingstid och medeltid. Stockholm Studies in Archaeology 10. Stockholm.

Vedel, E., 1873: Undersøgelser angaaende den ældre Jernalder paa Bornholm. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1873.

Vedel, E., 1878: Nye Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1878.

Vedel, E., 1885: Yderligere Undersøgelser angaaende Bornholms Oldtid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1885.

Vedel, E., 1886: Bornholms Oldtidsminder og Oldsager. København.

Vedel, E., 1890: Bornholmske Undersøgelser med særligt Hensyn til den senere Jernalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1890.

Vedel, E., 1897: Efterskrift til Bornholms Oldtidsminder og Oldsager. København.

Vellev, J., 1991a: Bjerringhøjundersøgelsen 1868. 1: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Vellev, J., 1991b: Mammenøksens forskningshistorie. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Vellev, J., 1991c: Mammenfundet 1871. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Vilhjálmsson, V.O., 1996: Ved helvedets port. Skalk 1996:4.

Vinner, Max, 1986: Roar fra Roskilde. Skalk 1986:3.

Voss, O., 1954: The Høstentorp Silver Hoard and its Period. A Study of a Danish Find of Scrap Silver from about 500 A.D. Acta Archaeologica XXV.

Voss, O., 1955: Folkevandringstidens stilproblemer og Høstentorpfundet. Stavanger Museums Årbok 1955.

Voss, O., 1967: Tvende bekendte ældgamle Guldhorn. Skalk 1967:6.

Voss, O., 1976: Drengsted. Et bopladsområde fra 5. årh. e.Kr. ved Sønderjyllands vestkyst. Iskos 1. Finska Fornminnesföreningen 1976.

Voss, O., 1991: Hørninggraven. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Voss, O., 1995: Snorup – an Iron Procuding Settlement in West Jutland, 1st-7th century A.D. I: G. Magnusson (red.): The Importance of Ironmaking. Papers presented at the Nordberg Conference on May 8-13, 1995. Jernkontorets Berghistoriska Utskott.

Voss, O., 2002: Jernproduktion i Danmark i oldtid og middelalder – status og fremtid. I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Wagnkilde, H., 1996: Forsinket trosskifte. Skalk 1996:3.

Wagnkilde, H., 1999: Slaviske træk i bornholmske grave fra tiden omkring kristendommens indførelse. En oversigt over gravpladser og skattefund fra 1000-tallet. META, nr. 2. Lund.

Wagnkilde, H., 2000: Thor og den Almægtige. I: Vor skjulte kulturarv. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. April 2000. København.

Wagnkilde, H. & Pind, T., 1991: En gravplads ved Nr. Grødbygård i Åker fra tiden omkring kristendommens indførelse. Fra Bornholms Museum 1989-1990. Rønne.

Wallace, B.L., 1993: L'Anse aux Meadows, the western outpost. I: B.L. Clausen (red.): Viking voyages to North America. Vikingeskibsmuseet, Roskilde.

Wallace, P.F., 1992: The Viking Age Buildings of Dublin. Dublin.

Wamers, E., 1991: Pyxides imaginatae. Germania 69,1.

Wamers, E., 1994: König im Grenzland. Neue Analyse des Bootkammergrabes von Haidaby. Mit Beiträgen von Hans Drescher, Egon Lietz und Herbert Patotzki sowie Göran Possnert. Acta Archaeologica 65. Copenhagen.

Wamers, E., 1995: The symbolic significance of the shipgraves at Haidaby and Ladby. I: O. Crumlin-Pedersen & B. Munch (red.): The Ship as Symbol. Proceedings of the Conference held at Copenhagen 5-7th May 1994. PNM. Studies in Archaeology & History 1. Copenhagen.

Wamers, E., 1997: Hammer und Kreuz. Typologisch Aspekte einer nordeuropäischen Amulettsitte aus der Zeit des Glaubenwechsels. I: H. Müller-Wille (red.): Rom und Byzanz im Norden. Bd. I. Mainz – Stuttgart.

Wamers, E., 1998: Insular Finds in Viking Age Scandinavia and the state formationn of Norway. I: H.B. Clarke, M. Ni Mhaonaigh, R. Ó Floinn (red.): Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age. Dublin.

Wamers, E., 2000: ..ok Dani gærdi kristna. Der grosse Jellingstein im Spiegel ottonischer Kunst. Frümittelalterliche Studien 34.

Wamers, E., 2002: The 9th century Danish-Norwegian conflict. I: A. Nørgård Jørgensen, J. Pind, L. Jørgensen & B. Clausen: Maritime Warfare in Northern Euorpe. Papers from an International Research Seminar at the Danish National Museum, Copenhagen 3-4 May 2000. Publications of the National Museum. Studies in Archaeology and History Vol. 6. Copenhagen.

Warnke, D., 1992: Rostock-Dierkow. Ein Wirtschaftszentrum des 8./9. Jahrhunderts an der Unterwarnow. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 20.

Waterbolk, H.T., 1991: Das mittelalterliche Siedlungswesen in Drenthe. Versuch einer Synthese aus archäologischer Sicht. I: H.W. Böhme (red.): Siedlungen und Landesausbau zur Saliereit Teil 1: in den nördlichen Landschaften des Reiches. Sigmaringen.

Watt, M., 1983: A Viking Age Settlement at Runegaard (Grødby) Bornholm. An Interim Report of the Investigations 1979-82. Journal of Danish Archaeology 2.

Watt, M., 1984: Det antikvariske arbejde. Fra Bornholms Museum 1983. Rønne.

Watt, M., 1985: En gravplads fra sen vikingetid ved Runegård, Åker. Fra Bornholms Museum 1984-85.

Watt, M., 1987: Guldageren. Skalk 1987:2.

Watt, M., 1988: Bornholm mellem Vikingetid og Middelalder. Festskrift til Olaf Olsen. København.

Watt, M., 1991a: Sorte Muld. Høvdingesæde og kultcentrum i Bornholms yngre jernalder. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII:2. Århus.

Watt, M., 1991b: Tilblivelse. Skalk 1991:1.

Watt, M., 1997: Overfladerecognoscering af jernalderbopladser. I: J. Callmer & E. Rosengren: „Gick Grendel att söka det höga huset.“. Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järlder. Halmstad.

Watt, M., 1999a: om guldgubber i Sorte Muld. I: B. Hårdh (red.): Fynden i Centrum, Uppåkrastudier 2. Lund.

Watt, M., 1999b: „Kings or Gods?“ The iconographic eveidence of Scandinavian gold foil figures. I: T. Dickinson & D. Griffiths (red.): The Making of Kingdoms: Papers from the 47th Sachsensymposium, Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 10. Oxford University Committee for Archaeology. Oxford.

Watt, M., 2002: En glad gris – magtens dyr? I: Drik – og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen. Publications from The National Museum. Studies in Archaeology & History 7. Copenhagen.

Watt, M., 2003: Guldgubbernes dragter – mode eller herskersymbolik? I: A. Hedeager Krag (red.): Dragt og magt. Museum Tusculanum. København.

Weber, Max, 1964: Die Stadt. I: C. Haase (red.): Die Stadt des Mittelalters. Erster Band. Darmstadt.

Webster, L. & Backhouse. J. (red.), 1991: The Making of England. Anglo Saxon Art and Culture AD 600-900. London.

Wegraeus, E., 1986: Die Pfeilspitzen von Birka. I: G. Arwidsson (red.): Birka II,2. Systematische Analysen der Gräberfunde. Stockholm.

Weibull, C., 1921: Om det svenska och det danske rikets uppkomst. Historisk Tidsskrift för Skåneland 7, 1917-21.

Weibull, C., 1977: De danska och skånska vikingatågen till Västeuropa under 800-tallet. Scandia 43, 1977.

Weidemann, M., 1982: Kulturgeschichte der Merovingerzeit nach den Werken Gregor von Tour. Mainz.

Werner, J., 1956: Der grosse Jellingstein im Spiegel ottonischer Kunst. Frühmittelalterliche Studien Beiträge zur Geschichte des Attila-Reiches. Abhandlungen der Bayrischen Akademie der Wissenschaften. Phil. Hist. Kl. N.F. Heft 39 A-B.

Werner, J., 1990: En fränkischer Haarpfeil. Aarbøger for nordiske Oldkyndighed og Historie 1990.

Wessberg, E.A., 1996: Drømte mig en drøm. Skalk 1996:2.

Widukinds Sachserkrønike, på dansk ved J.P. Jacobsen. København 1910.

Widukind 1971 = Widukindi Res gestae Saxorum. I: A. Baur & R. Rau (red.): Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit. Darmstadt.

Wiechmann, R., 1996: Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein. Offa-Bücher 77. Neumünster.

Wiell, S., 1997: Sølvskatten fra Nydam/Der Silberschatz aus Nydam. Selskabet for Nydamforskning.

Wiell, S., 2000: Kampen om Oldtiden – nationale oldsager siden 1864. Skrifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands Amt, bd. 7. Aabenraa.

Wilson, D., 1960: The Fejø Cup. Acta Archaeologica 31.

Wilson, D., 1995: Vikingatidens konst. Signums svenska konsthistoria. Lund.

Wilson, D., 1998: The Chronology of the Viking Age in the Isle of Man. Proceedings of the Isle of Man Natural History and Antiquarian Society X:4.

Wilson, D. & Klindt-Jensen, O., 1980: Viking Art. London.

Wolfram, H., 1990: Die Goten. München.

Wood, Ian, 1983: The Merovingian North Sea. Alingsås.

Wood, Ian, 1994: The Merovingian Kingdoms. London.

Zak, J., 1977: Kontakte zwischen Skandinaviern und Westslawen des 9.-11. Jahrhunderts n.Chr. im Lichte der archäologischen Quellen. Offa 32, 1975 (1977).

Zimmermann, H., 1992: Die Siedlungen des 1. bis 6. Jh. n. Christus von Flögeln-Eekhöltjen, Niedersachsen. Die Bauformen und ihre Funktionen. Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Bd. 19. Hildesheim.

Zimmermann, H., 1995a: Haus, Hof und Siedlungsstruktur auf der Geest vom Neolitikum bis in das Mittelalter. I: Dannenberg & Schulze (red.): Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser, Bd. 1. Stade.

Zimmermann, H., 1995b: Ackerbau in ur- und frühgeschichtlicher Zeit auf der Geest und in der Marsch. I: H.-E. Danneberg & H.-J. Schulze: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser, Bd. 1. Vor- und Frühgeschichte, Stade, Schriftenreihe des Landschaftverbandes der ehm. Herzogtüer Bremen und Verden, Bd. 7.

Ørsnes Christensen, M., 1955: Kyndbygravpladsen: rige fund fra en fundfattig tid. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1955.

Ørsnes Christensen, M., 1956: Kyndby. Ein seeländischer Grabplatz aus den 7.-8. Jahrhundert nach Chr. Acta Archaeologica 26, 1955.

Ørsnes, M., 1966: Form og Stil i Sydskandinaviens yngre germanske jernalder. København.

Ørsnes, M., 1970: Sudskandinavische Ornamentik in der jüngeren germanischen Eisenzeit. Acta Archaeologica 40. 1969.

Ørsnes, M., 1971: Bronzematrice fra Hyldagergård ved Gl. Havdrup, Sjælland. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1971.

Ørsnes, M., 1976: Bejsebakken. Hoops Reallexikon 2.

Ørsnes, M., 1985: Anmeldelse af J. Hines 1984. Journal of Danish Archaeology 4.

Ørsnes, M., 1988: Ejsbøl I. Waffenopferfunde des 4.-5. Jahrhunderts nach Chr. Nordiske Fortidsminder, serie B, bd. 11. København.

Ørsnes, M., 1988: Hestebilleder. Nogle nye fund fra Bejsebakken ved Ålborg. Festskrift til Olaf Olsen på hans 60 års dag den 20. Juli 1988. København.

Østergaard, Else, 1991: Textilfragmenterne fra Mammengraven. I: Iversen, M. et al., 1991: Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid. Århus.

Åberg, N., 1953: Den historiska relationen mellan folkvandringstid och Vendeltid. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Handlingar 82.

Åkerström-Hougen, G., 1981: Falconry as a motif in early Swedish art. Its historical and art historical significance. I: R. Zeitler (red.): Les pays du Nord et Byzance (Scandinavie et Byzance). Uppsala.

Vejviser

Værket Danmarks Oldtid i fire bind udkom i 2. udgave i 2006. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig