I det 7. årtusinde f.Kr. begyndte det fastland, som fangstfolkene hidtil havde levet i, at forandre sig radikalt. Vældige naturkræfter var på spil; de formede i tidens løb et helt nyt Danmark. Den globale mildning af klimaet efter istiden nåede nu sit optimum. Det øgede afsmeltningen af isen på polerne, og de store mængder smeltevand forårsagede en global havstigning. Hele artiklen