Overalt i Danmark mærkede man i 400- og 500-tallet tilstedeværelsen af et stadigt mere magtfuldt krigeraristokrati. Det stod bl.a. bag de ofringer af kostbart, fyrsteligt våbenudstyr, som foregik i de gamle helligmoser i Danmark. Men våbenofringernes tid var ved at være ude. I slutningen af 400-tallet mistede de gamle helligmoser deres betydning som centrale offersteder. Hele artiklen