Det krigeraristokrati, som fra omkring 600 e.Kr. til langt ind i vikingetiden residerede på storgårdene i bl.a. Lejre og Tissø, adskilte sig ikke meget fra, hvad man på samme tid kunne finde i naboområderne i nord og syd. Det var et aristokrati, hvis stormænd omgav sig med en hird, dvs. en professionel hærstyrke, hvis organisation på mange måder havde sit forbillede i Frankerrigets militære aristokrati. Hele artiklen