Den romerske ekspansion ind i Central- og Vesteuropa og den efterfølgende etablering af Rhin-Donau grænsen havde skabt et tvedelt Europa. Den romerske grænsefæstning, Limes, adskilte som en „kinesisk mur“ to vidt forskellige verdener. Bag grænsen lå de egne, som i tiden omkring Kr.f. var kommet under romersk herredømme. Hele artiklen