Den romerske ekspansion ind i Central- og Vesteuropa og den efterfølgende etablering af Rhin-Donau grænsen havde skabt et tvedelt Europa. Den romerske grænsefæstning, Limes, adskilte som en „kinesisk mur“ to vidt forskellige verdener. Bag grænsen lå de egne, som i tiden omkring Kr.f. var kommet under romersk herredømme. Hinsides grænsen, i det nordeuropæiske lavlandsområde, lå en anden verden, „barbarernes“ verden, hvor årtusindgamle livsformer endnu eksisterede, hvor befolkningen fortsat boede i små landsbysamfund i de gamle stammeområder, og hvor en markedsøkonomi endnu ikke havde vundet indpas. Hele artiklen