For henved 4000 år siden begyndte en af de ejendommeligste epoker i Europas oldtidshistorie: Bronzealderen. Det var på den tid, at historiens lys for første gang strejfede ind over dele af det europæiske kontinent. Det skete så tidligt som i det 2. årtusinde f.Kr., da man i de græske bronzealderpaladser begyndte at anvende skriftegn til at føre regnskaber over skatter og afgifter, lagerbeholdninger over fødevarer, militært udstyr og meget andet. Hele artiklen