Hen imod slutningen af det 8. århundrede f.Kr. gik bronzealderen ind i sin sidste fase. Igennem et par århundreder svandt den rige bronzealderkultur stilfærdigt ind. Tilbage blev et landbrugssamfund, som tilsyneladende var uden overskud til kulturel ekstravagance. I al sin anonymitet foregreb det jernalderens landbrugssamfund, som det kom til at se ud i tiden efter 500 f.Kr. Hele artiklen