Hen imod slutningen af det 8. århundrede f.Kr. gik bronzealderen ind i sin sidste fase. Igennem et par århundreder svandt den rige bronzealderkultur stilfærdigt ind. Tilbage blev et landbrugssamfund, som tilsyneladende var uden overskud til kulturel ekstravagance. Hele artiklen