Den bondestenalder, som nu var begyndt i Danmark, varede i henved to årtusinder. Den begyndte kort efter 4000 f.Kr., og dens første fase, dvs. den tid, hvor landbruget etablerede sig og kom til sin første store udfoldelse, varede omkring tolv århundreder, til ca. 2800 f.Kr. Det var et tidsrum, der var lige så langt som fra vikingetidens begyndelse og til vore dage. Hele artiklen