De store stengrave lå tæt ved de åer, søer eller andre vådområder, som på én gang adskilte og forbandt bondestenalderens bygder med hinanden. Gravmonumenterne lå gerne et stykke oppe ad bakkeskråningerne. I vådområderne umiddelbart nedenfor, hvor elleskovene groede tæt, og hvor luften om sommeren kunne være mættet med den bedøvende duft af porse, lå nogle andre hellige steder. Hele artiklen