Stammen og ætten (4.000-2.800 f.Kr.)

De store stengrave lå tæt ved de åer, søer eller andre vådområder, som på én gang adskilte og forbandt bondestenalderens bygder med hinanden. Gravmonumenterne lå gerne et stykke oppe ad bakkeskråningerne. I vådområderne umiddelbart nedenfor, hvor elleskovene groede tæt, og hvor luften om sommeren kunne være mættet med den bedøvende duft af porse, lå nogle andre hellige steder. Hele artiklen