„Den yngre bronzealder“ kalder man herhjemme tiden efter ca. 1100 f.Kr. Tidspunktet er for så vidt tilfældigt valgt, og betegnelsen dækker kun, at den nye gravskik, ligbrændingen, nu var slået 100% igennem. Om større samfundsmæssige forandringer synes der derimod ikke at have været tale.1 I landene mod syd, specielt i Grækenland, så tingene ganske anderledes ud. Hele artiklen