„I gamle Dage maa Danmark være blevet bebygget og opdyrket af et Slags Jetter, thi det kan man se paa de uhyre store Stene over Grav-Kjældrene og Jette-Stuerne“, skrev vor første historieskriver, Saxo Grammaticus, i sin fortale til Danmarks Riges Krønike.1 Og han fortsætter med at undre sig over, hvem der dog kan have bygget de store stengrave, der ligger overalt derude i det danske landskab. Hele artiklen